Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Overlæge til Anæstesiologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde

Har du lyst til at arbejde med dedikerede og dygtige kolleger på et kommende supersygehus?

Sjællands Universitetshospital forventes i 2024 at være færdigbygget, men er allerede nu under etablering med accelereret opbygning af de universitære og specialiserede funktioner. Anæstesiologisk afdeling i Roskilde og Køge skal ifølge hospitalsplanen flyttes til det nybyggede Sjællands Universitetshospital i Køge i 2025.

Vi søger en dedikeret og dygtig kollega, der kan starte 1. april 2020 eller efter aftale.

Vi søger en overlæge med bred erfaring til at tage medansvar for både vores intensive og anæstesiologiske patienter.

Ved ansættelse vil der, ud over det generelle kliniske arbejde, være mulighed for at byde ind på specielle opgaver inden for afdelingens mange arbejdsområder:

 • UL-vejledt blokanlæggelse til de operative patientforløb
 • Anæstesi til større robotkirurgi
 • Intensiv terapi inden for specialiserede områder som kardiologi, hæmatologi og neurologi
 • Simulation
 • Forskning
 • Uddannelse af medicinske studenter, læger i intro- og hoveduddannelse

Om afdelingen

De anæstesiologiske afdelinger i Køge og Roskilde er lagt sammen under én afdelingsledelse.

Anæstesiologisk Afdeling, SUH Roskilde yder pr. år ca. 9.000 anæstesier til indgreb foretaget af Urologisk-, Gynækologisk-Obstetrisk-, Øjen-, og Plastikkirurgisk Afdeling.

Fra 1.1.2020 skal afdelingen også varetage anæstesi til karkirurgiske infrarenale, perifere og carotis indgreb.

Brystkirurgi etableres som speciale på Roskilde 1. april 2020.

Vi arbejder fx tæt sammen med urologerne i nyre/prostata teamet om optimale anæstesiologiske og kirurgiske procedure bl.a. med anvendelse af top moderne robotkirurgi, avanceret nerveblokader (vi har lagt flest TQL i hele verden) og har således fx gennemført nefrektomier som sammendagskirurgi.

Vi har en høj andel af kompliceret patienter med svær komorbiditet, der kan gøre det anæstesiologiske forløb spændende på udfordrende måder.

Der er en høj andel af kirurgi for maligne lidelser, hvor der lægges vægt på gode patientforløb med høj andel af patienter, der får anlagt trunkale blok i et forsøg på at gøre den postoperative periode kort og smertefri med anvendelse af minimale mængder opioider. Der lægges stor vægt på gensidigt samarbejde med kirurgerne og hele vores anæstesiologiske afdeling.

Det multidisciplinære intensivafsnit på SUH i Roskilde er et niveau 2 afsnit, som årligt behandler ca. 650 patienter og har aktuelt 9 behandlingspladser. Der modtages en bred vifte af kirurgiske patienter, men først og fremmest patienter fra hæmatologisk-, kardiologisk-, neurologisk-, infektionsmedicinsk-, lunge og nyre medicinske afsnit. Der vil være mulighed for at deltage i forskningsaktivitet på ITA, enten som multicenter studier eller i samarbejde med de medicinske afdelinger, samt soloprojekter. Vi har avanceret ekkomuligheder med fx TTE og TEE, mulighed for avanceret dialyse og plasmaferese behandlinger. Vi lægger vægt på aktiv ”aggressiv” behandling af disse patienter i samarbejde med stamafdelingerne.

Herudover betjenes Billeddiagnostisk Afdeling, Psykiatrisk Center, Kardiologisk Laboratorium, Lungemedicinsk Ambulatorium, Hæmatologisk- og onkologisk Afdeling med anæstesi til en række indgreb og undersøgelser.

I dagkirurgisk afsnit udføres omkring 4000 indgreb årligt inden for specialerne gynækologi, urologi, plastikkirurgi og dermatologi.

Afdelingen har en simulationsenhed med 1 overlæge tilknyttet. Der er fokus på at forbedre teamarbejdet i samarbejdet mellem Anæstesiologisk Afdeling og vores kirurgiske, samt medicinske samarbejdspartnere. Der er flere sessioner årligt.

Afdelingen har desuden tilknyttet en forskningsenhed med 1 overlæge og 4 ph.d. studerende, der skaber en stor energi i afdelingen samt sørger for internationale kontakter og studiebesøg fra større udenlandske afdelinger. Hovedfokus er på udvikling og videnskabelig dokumentation af trunkale blokader som TQL, MIC osv. Der er blokskole 1-2 gange årligt med teoretisk og praktisk øvelser.

Afdelingen er sammensat med en blanding af ældre erfarne overlæger og yngre overlæger, der arbejder sammen i et kollegialt godt fællesskab præget af rutine, oplæring, nysgerrighed, samarbejde og hvor udfordringer tages op sammen. Der er en rigtig god gruppe af yngre læger i intro-, prækursist-, HU-, og ph.d. stillinger, som alle er nysgerrige, hårdt arbejdende og enormt gerne vil lære alle dine ”fif”. Endvidere er der et fantastisk tværfagligt samarbejde med afdelingens dygtige, engagerede, nysgerrige og søde anæstesi-, ITA- og operationssygeplejersker.

Kvalifikationer
Stillingen ønskes besat med en overlægekvalificeret speciallæge i anæstesiologi. Haves særlige interesseområder, vil disse så vidt muligt blive tilgodeset.


Følgende vil indgå med stor vægt ved vurdering af ansøgere

 • Interesse for og erfaring med undervisning, forskning og udvikling
 • Gode samarbejds- og kommunikationsevner – og villighed til at bidrage og være en god kollega i en lægegruppe, hvor det gode samarbejde prioriteres og hvor man er opmærksomme på at hjælpe hinanden og afdelingens andre faggrupper
 • Fagligt inspirerende og evne til at tage initiativer

Sundhedsstyrelsen har decentraliseret bedømmelserne vedrørende overlægestillinger, og Sjællands Universitetshospital anvender en vurdering af de syv lægeroller (Medicinsk ekspert/lægefaglig, Kommunikator, Samarbejder, Leder/administrator/organisator, Sundhedsfremmer, Akademiker/forsker og underviser, Professionel i den faglige bedømmelse. Ansøger bedes i ansøgningen - med bedst mulig dokumentation - forholde sig konkret til de syv lægeroller, jævnfør Sundhedsstyrelsens rapport: De syv lægeroller, fra maj 2013

Ansøger skal have været ansat som afdelingslæge eller tilsvarende inden for det anæstesiologiske speciale eller fagområde i en samlet periode på minimum fem år, efter opnået speciallægeanerkendelse. Der er i meget sjældne tilfælde mulighed for dispensation fra denne 5-års regel.
Som led i sygehusets strategi inddrages medlemmer af hospitalets patientforum i lederrekrutteringer. Det må derfor forventes, at der deltager en patient eller pårørende i samtaleudvalget.


Løn og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Aktuelle stilling indgår i vagtfunktionen, som er 2-delt tilstedeværelsesvagt med 2-3 læger i vagt.

Ansøgning

Ansøgningen bør tage udgangspunkt i de syv lægeroller. Ansøgning sendes via linket i annoncen.

Ansøgningsfrist

22. januar 2020 kl. 12.

Samtale efter aftale i uge 5.

Yderligere information kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Billy Kristensen (bikri@regionsjaelland.dk), telefon: 47 32 63 01

Om Sjællands Universitetshospital

Sjællands Universitetshospital vil være pioner i det danske sundhedsvæsen og definere en ny, bedre og anderledes måde at drive et sundhedsvæsen på. Med overskriften ”Patienten er alt” implementerer hospitalet en ambitiøs strategi, som vil sætte en ny retning for fremtiden. Missionen er patienten, og visionen er suveræn kvalitet.

Sjællands Universitetshospital er etableret som en organisatorisk enhed. Vi er således allerede nu i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Når bygningerne i Køge står færdige i 2024, vil regionens specialiserede behandlings-, forsknings- og undervisningsaktiviteter være samlet her.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh


Mere af samme slags?

Angiv din e-mail og få lignende job direkte i indbakken
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privativspolitik

330151201Phoenix-4169dd3c12020-01-07T00:00:00Overlæge til Anæstesiologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, RoskildeHar du lyst til at arbejde med dedikerede og dygtige kolleger på et kommende supersygehus?

Sjællands Universitetshospital forventes i 2024 at være færdigbygget, men er allerede nu under etablering med accelereret opbygning af de universitære og specialiserede funktioner. Anæstesiologisk afdeling i Roskilde og Køge skal ifølge hospitalsplanen flyttes til det nybyggede Sjællands Universitetshospital i Køge i 2025.

Vi søger en dedikeret og dygtig kollega, der kan starte 1. april 2020 eller efter aftale.

Vi søger en overlæge med bred erfaring til at tage medansvar for både vores intensive og anæstesiologiske patienter.

Ved ansættelse vil der, ud over det generelle kliniske arbejde, være mulighed for at byde ind på specielle opgaver inden for afdelingens mange arbejdsområder:

 • UL-vejledt blokanlæggelse til de operative patientforløb
 • Anæstesi til større robotkirurgi
 • Intensiv terapi inden for specialiserede områder som kardiologi, hæmatologi og neurologi
 • Simulation
 • Forskning
 • Uddannelse af medicinske studenter, læger i intro- og hoveduddannelse

Om afdelingen

De anæstesiologiske afdelinger i Køge og Roskilde er lagt sammen under én afdelingsledelse.

Anæstesiologisk Afdeling, SUH Roskilde yder pr. år ca. 9.000 anæstesier til indgreb foretaget af Urologisk-, Gynækologisk-Obstetrisk-, Øjen-, og Plastikkirurgisk Afdeling.

Fra 1.1.2020 skal afdelingen også varetage anæstesi til karkirurgiske infrarenale, perifere og carotis indgreb.

Brystkirurgi etableres som speciale på Roskilde 1. april 2020.

Vi arbejder fx tæt sammen med urologerne i nyre/prostata teamet om optimale anæstesiologiske og kirurgiske procedure bl.a. med anvendelse af top moderne robotkirurgi, avanceret nerveblokader (vi har lagt flest TQL i hele verden) og har således fx gennemført nefrektomier som sammendagskirurgi.

Vi har en høj andel af kompliceret patienter med svær komorbiditet, der kan gøre det anæstesiologiske forløb spændende på udfordrende måder.

Der er en høj andel af kirurgi for maligne lidelser, hvor der lægges vægt på gode patientforløb med høj andel af patienter, der får anlagt trunkale blok i et forsøg på at gøre den postoperative periode kort og smertefri med anvendelse af minimale mængder opioider. Der lægges stor vægt på gensidigt samarbejde med kirurgerne og hele vores anæstesiologiske afdeling.

Det multidisciplinære intensivafsnit på SUH i Roskilde er et niveau 2 afsnit, som årligt behandler ca. 650 patienter og har aktuelt 9 behandlingspladser. Der modtages en bred vifte af kirurgiske patienter, men først og fremmest patienter fra hæmatologisk-, kardiologisk-, neurologisk-, infektionsmedicinsk-, lunge og nyre medicinske afsnit. Der vil være mulighed for at deltage i forskningsaktivitet på ITA, enten som multicenter studier eller i samarbejde med de medicinske afdelinger, samt soloprojekter. Vi har avanceret ekkomuligheder med fx TTE og TEE, mulighed for avanceret dialyse og plasmaferese behandlinger. Vi lægger vægt på aktiv ”aggressiv” behandling af disse patienter i samarbejde med stamafdelingerne.

Herudover betjenes Billeddiagnostisk Afdeling, Psykiatrisk Center, Kardiologisk Laboratorium, Lungemedicinsk Ambulatorium, Hæmatologisk- og onkologisk Afdeling med anæstesi til en række indgreb og undersøgelser.

I dagkirurgisk afsnit udføres omkring 4000 indgreb årligt inden for specialerne gynækologi, urologi, plastikkirurgi og dermatologi.

Afdelingen har en simulationsenhed med 1 overlæge tilknyttet. Der er fokus på at forbedre teamarbejdet i samarbejdet mellem Anæstesiologisk Afdeling og vores kirurgiske, samt medicinske samarbejdspartnere. Der er flere sessioner årligt.

Afdelingen har desuden tilknyttet en forskningsenhed med 1 overlæge og 4 ph.d. studerende, der skaber en stor energi i afdelingen samt sørger for internationale kontakter og studiebesøg fra større udenlandske afdelinger. Hovedfokus er på udvikling og videnskabelig dokumentation af trunkale blokader som TQL, MIC osv. Der er blokskole 1-2 gange årligt med teoretisk og praktisk øvelser.

Afdelingen er sammensat med en blanding af ældre erfarne overlæger og yngre overlæger, der arbejder sammen i et kollegialt godt fællesskab præget af rutine, oplæring, nysgerrighed, samarbejde og hvor udfordringer tages op sammen. Der er en rigtig god gruppe af yngre læger i intro-, prækursist-, HU-, og ph.d. stillinger, som alle er nysgerrige, hårdt arbejdende og enormt gerne vil lære alle dine ”fif”. Endvidere er der et fantastisk tværfagligt samarbejde med afdelingens dygtige, engagerede, nysgerrige og søde anæstesi-, ITA- og operationssygeplejersker.

Kvalifikationer
Stillingen ønskes besat med en overlægekvalificeret speciallæge i anæstesiologi. Haves særlige interesseområder, vil disse så vidt muligt blive tilgodeset.


Følgende vil indgå med stor vægt ved vurdering af ansøgere

 • Interesse for og erfaring med undervisning, forskning og udvikling
 • Gode samarbejds- og kommunikationsevner – og villighed til at bidrage og være en god kollega i en lægegruppe, hvor det gode samarbejde prioriteres og hvor man er opmærksomme på at hjælpe hinanden og afdelingens andre faggrupper
 • Fagligt inspirerende og evne til at tage initiativer

Sundhedsstyrelsen har decentraliseret bedømmelserne vedrørende overlægestillinger, og Sjællands Universitetshospital anvender en vurdering af de syv lægeroller (Medicinsk ekspert/lægefaglig, Kommunikator, Samarbejder, Leder/administrator/organisator, Sundhedsfremmer, Akademiker/forsker og underviser, Professionel i den faglige bedømmelse. Ansøger bedes i ansøgningen - med bedst mulig dokumentation - forholde sig konkret til de syv lægeroller, jævnfør Sundhedsstyrelsens rapport: De syv lægeroller, fra maj 2013

Ansøger skal have været ansat som afdelingslæge eller tilsvarende inden for det anæstesiologiske speciale eller fagområde i en samlet periode på minimum fem år, efter opnået speciallægeanerkendelse. Der er i meget sjældne tilfælde mulighed for dispensation fra denne 5-års regel.
Som led i sygehusets strategi inddrages medlemmer af hospitalets patientforum i lederrekrutteringer. Det må derfor forventes, at der deltager en patient eller pårørende i samtaleudvalget.


Løn og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Aktuelle stilling indgår i vagtfunktionen, som er 2-delt tilstedeværelsesvagt med 2-3 læger i vagt.

Ansøgning

Ansøgningen bør tage udgangspunkt i de syv lægeroller. Ansøgning sendes via linket i annoncen.

Ansøgningsfrist

22. januar 2020 kl. 12.

Samtale efter aftale i uge 5.

Yderligere information kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Billy Kristensen (bikri@regionsjaelland.dk), telefon: 47 32 63 01

Om Sjællands Universitetshospital

Sjællands Universitetshospital vil være pioner i det danske sundhedsvæsen og definere en ny, bedre og anderledes måde at drive et sundhedsvæsen på. Med overskriften ”Patienten er alt” implementerer hospitalet en ambitiøs strategi, som vil sætte en ny retning for fremtiden. Missionen er patienten, og visionen er suveræn kvalitet.

Sjællands Universitetshospital er etableret som en organisatorisk enhed. Vi er således allerede nu i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Når bygningerne i Køge står færdige i 2024, vil regionens specialiserede behandlings-, forsknings- og undervisningsaktiviteter være samlet her.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh

2020-01-23T00:52:33.763 Har du lyst til at arbejde med dedikerede og dygtige kolleger på et kommende supersygehus? Sjællands Universitetshospital forventes i 2024 at være færdigbygget, men er allerede nu under etablering med accelereret opbygning af de universitære og specialiserede funktioner. Anæstesiologisk afdeling i Roskilde og Køge skal ifølge hospitalsplanen flyttes til det nybyggede Sjællands Universitetshospital i Køge i 2025. Vi søger en dedikeret og dygtig kollega, der kan starte 1. april 2020 eller efter aftale. Vi søger en overlæge med bred erfaring til at tage medansvar for både vores intensive og anæstesiologiske patienter. Ved ansættelse vil der, ud over det generelle kliniske arbejde, være mulighed for at byde ind på specielle opgaver inden for afdelingens mange arbejdsområder: UL-vejledt blokanlæggelse til de operative patientforløb Anæstesi til større robotkirurgi Intensiv terapi inden for specialiserede områder som kardiologi, hæmatologi og neurologi Simulation Forskning Uddannelse af medicinske studenter, læger i intro- og hoveduddannelse Om afdelingen De anæstesiologiske afdelinger i Køge og Roskilde er lagt sammen under én afdelingsledelse. Anæstesiologisk Afdeling, SUH Roskilde yder pr. år ca. 9.000 anæstesier til indgreb foretaget af Urologisk-, Gynækologisk-Obstetrisk-, Øjen-, og Plastikkirurgisk Afdeling. Fra 1.1.2020 skal afdelingen også varetage anæstesi til karkirurgiske infrarenale, perifere og carotis indgreb. Brystkirurgi etableres som speciale på Roskilde 1. april 2020. Vi arbejder fx tæt sammen med urologerne i nyre prostata teamet om optimale anæstesiologiske og kirurgiske procedure bl.a. med anvendelse af top moderne robotkirurgi, avanceret nerveblokader (vi har lagt flest TQL i hele verden) og har således fx gennemført nefrektomier som sammendagskirurgi. Vi har en høj andel af kompliceret patienter med svær komorbiditet, der kan gøre det anæstesiologiske forløb spændende på udfordrende måder. Der er en høj andel af kirurgi for maligne lidelser, hvor der lægges vægt på gode patientforløb med høj andel af patienter, der får anlagt trunkale blok i et forsøg på at gøre den postoperative periode kort og smertefri med anvendelse af minimale mængder opioider. Der lægges stor vægt på gensidigt samarbejde med kirurgerne og hele vores anæstesiologiske afdeling. Det multidisciplinære intensivafsnit på SUH i Roskilde er et niveau 2 afsnit, som årligt behandler ca. 650 patienter og har aktuelt 9 behandlingspladser. Der modtages en bred vifte af kirurgiske patienter, men først og fremmest patienter fra hæmatologisk-, kardiologisk-, neurologisk-, infektionsmedicinsk-, lunge og nyre medicinske afsnit. Der vil være mulighed for at deltage i forskningsaktivitet på ITA, enten som multicenter studier eller i samarbejde med de medicinske afdelinger, samt soloprojekter. Vi har avanceret ekkomuligheder med fx TTE og TEE, mulighed for avanceret dialyse og plasmaferese behandlinger. Vi lægger vægt på aktiv aggressiv behandling af disse patienter i samarbejde med stamafdelingerne. Herudover betjenes Billeddiagnostisk Afdeling, Psykiatrisk Center, Kardiologisk Laboratorium, Lungemedicinsk Ambulatorium, Hæmatologisk- og onkologisk Afdeling med anæstesi til en række indgreb og undersøgelser. I dagkirurgisk afsnit udføres omkring 4000 indgreb årligt inden for specialerne gynækologi, urologi, plastikkirurgi og dermatologi. Afdelingen har en simulationsenhed med 1 overlæge tilknyttet. Der er fokus på at forbedre teamarbejdet i samarbejdet mellem Anæstesiologisk Afdeling og vores kirurgiske, samt medicinske samarbejdspartnere. Der er flere sessioner årligt. Afdelingen har desuden tilknyttet en forskningsenhed med 1 overlæge og 4 ph.d. studerende, der skaber en stor energi i afdelingen samt sørger for internationale kontakter og studiebesøg fra større udenlandske afdelinger. Hovedfokus er på udvikling og videnskabelig dokumentation af trunkale blokader som TQL, MIC osv. Der er blokskole 1-2 gange årligt med teoretisk og praktisk øvelser. Afdelingen er sammensat med en blanding af ældre erfarne overlæger og yngre overlæger, der arbejder sammen i et kollegialt godt fællesskab præget af rutine, oplæring, nysgerrighed, samarbejde og hvor udfordringer tages op sammen. Der er en rigtig god gruppe af yngre læger i intro-, prækursist-, HU-, og ph.d. stillinger, som alle er nysgerrige, hårdt arbejdende og enormt gerne vil lære alle dine fif . Endvidere er der et fantastisk tværfagligt samarbejde med afdelingens dygtige, engagerede, nysgerrige og søde anæstesi-, ITA- og operationssygeplejersker. Kvalifikationer Stillingen ønskes besat med en overlægekvalificeret speciallæge i anæstesiologi. Haves særlige interesseområder, vil disse så vidt muligt blive tilgodeset. Følgende vil indgå med stor vægt ved vurdering af ansøgere Interesse for og erfaring med undervisning, forskning og udvikling Gode samarbejds- og kommunikationsevner og villighed til at bidrage og være en god kollega i en lægegruppe, hvor det gode samarbejde prioriteres og hvor man er opmærksomme på at hjælpe hinanden og afdelingens andre faggrupper Fagligt inspirerende og evne til at tage initiativer Sundhedsstyrelsen har decentraliseret bedømmelserne vedrørende overlægestillinger, og Sjællands Universitetshospital anvender en vurdering af de syv lægeroller (Medicinsk ekspert lægefaglig, Kommunikator, Samarbejder, Leder administrator organisator, Sundhedsfremmer, Akademiker forsker og underviser, Professionel i den faglige bedømmelse. Ansøger bedes i ansøgningen - med bedst mulig dokumentation - forholde sig konkret til de syv lægeroller, jævnfør Sundhedsstyrelsens rapport: De syv lægeroller, fra maj 2013 Ansøger skal have været ansat som afdelingslæge eller tilsvarende inden for det anæstesiologiske speciale eller fagområde i en samlet periode på minimum fem år, efter opnået speciallægeanerkendelse. Der er i meget sjældne tilfælde mulighed for dispensation fra denne 5-års regel. Som led i sygehusets strategi inddrages medlemmer af hospitalets patientforum i lederrekrutteringer. Det må derfor forventes, at der deltager en patient eller pårørende i samtaleudvalget. Løn og ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Aktuelle stilling indgår i vagtfunktionen, som er 2-delt tilstedeværelsesvagt med 2-3 læger i vagt. Ansøgning Ansøgningen bør tage udgangspunkt i de syv lægeroller. Ansøgning sendes via linket i annoncen. Ansøgningsfrist 22. januar 2020 kl. 12. Samtale efter aftale i uge 5. Yderligere information kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Billy Kristensen (bikri@regionsjaelland.dk), telefon: 47 32 63 01 Om Sjællands Universitetshospital Sjællands Universitetshospital vil være pioner i det danske sundhedsvæsen og definere en ny, bedre og anderledes måde at drive et sundhedsvæsen på. Med overskriften Patienten er alt implementerer hospitalet en ambitiøs strategi, som vil sætte en ny retning for fremtiden. Missionen er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. Sjællands Universitetshospital er etableret som en organisatorisk enhed. Vi er således allerede nu i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne. Når bygningerne i Køge står færdige i 2024, vil regionens specialiserede behandlings-, forsknings- og undervisningsaktiviteter være samlet her. Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http: www.regionsjaelland.dk suh Om Sjællands Universitetshospital Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på. Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne. Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http: www.regionsjaelland.dk suh11Jobnet4169dd3c100000000000IDK_OFIR_02DKDanmark228DKK2020-01-22T00:00:000000http://www.regionsjaelland.dk/JobOgKarriere/Sider/JobSide.aspx?nr=163150EuropaDanmarkSjælland & øerVestsjællandSlagelse3687158Region Sjælland11Alleen 154180SorøDKDanmark0
DKDanmarkDKDanmark
8Fuldtid46Permanent10000880318JobNet5095598509559810007-01-2020000https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntrySearchedCount&feedId=dc2beb84&entryId=4169dd3chttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntryDisplayCount&feedId=dc2beb84&entryId=4169dd3chttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationInitiatedCount&feedId=dc2beb84&entryId=4169dd3c&page=ShowJob&component=SendApplicationButtonhttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationAppliedCount&feedId=dc2beb84&entryId=4169dd3c&page=EmailApplyForm&component=SendApplicationButtonhttps://static.matchwork.com/company/logo/DK/ORS/SoMe/Social_og_sundhed/Sundhed/2.jpgOverlæge til Anæstesiologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde12008311Dansk3Læse/ tale222107Læge10Sundhed363879509Billynoreply@ofir.comDKDanmarkDKDanmarkda-DK