Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Overlæge til Gynækologisk Obstetrisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde

Vil du være med til udbygge Føtalmedicinen i Region Sjælland?

Ved Gynækologisk Obstetrisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde er èn stilling som overenskomstansat overlæge fra 01.07.18 eller snarest derefter.

Region Sjælland har et befolkningsgrundlag på godt 820.000 borgere, der betjenes af fire administrative somatiske sygehusenheder: Roskilde og Køge sygehuse, Holbæk Sygehus, Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse og Nykøbing F. Sygehus. Hvert af disse sygehuse har deres egen sygehusledelse.

Sjællands Universitetshospital indgår i Københavns Universitets Hospital, som er et samarbejde mellem Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet og sygehusene i Region Hovedstaden og i Region Sjælland.

Gynækologisk Obstetrisk Afdeling

 • Afsnit for fødende med fem fødestuer, en modtagestue og en observationsstue
 • Afsnit for svangre og barsel, 10 heldøgnssenge, otte familiestuer og fire akutte senge
 • Ultralydsfunktion
 • Afsnit for gynækologi, 14 7-døgnssenge og gynækologisk ambulatorium, herunder fertilitetsfunktion
 • Dagskirurgisk afsnit (1-3 operationsstuer dagligt)
 • Central operationsafdeling (otte operationsstuer om ugen).
 • Jordemodercenter i Roskilde og fire udekonsultationer
 • Vi varetager årligt cirka 2500 fødsler
 • I obstetrikken har vi regionsfunktioner indenfor gestational diabetes mellitus, stofskifte sygdomme, gravide med monochoriotiske gemelli, truende for tidlig fødsel (uge 28-32), gravide med svær tarminflammatorisk lidelser samt gravide med erkendt og/eller truende svær præeklampsi eller HELLP
 • I føtalmedicinen varetages bl.a. type 1 - type 2 scanninger samt invasive (amniocentese og chorion villus biopsi) og ikke-invasive prænatale test
 • I gynækologien har vi højt specialiserede og regionsfunktioner indenfor urogynækologi og onkogynækologi
 • Afdelingen samarbejder bl.a. med pædiatrisk afdeling i Roskilde (inkl. klinisk-genetik og neonatologi), gas-kir afdeling og med afdeling i Køge-Roskilde
 • Den obstetriske lægegruppe består af tre obstetriske overlæger, en føtalmedicinsk overlæge samt den vakante obstetrisk/føtalmedicinske speciallægestilling
 • Derudover er tilknyttet 2-3 læger i hoveduddannelse
 • Ansøger vil indgå i et erfarent tværfagligt team af speciallæger, jordemødre og sygeplejersker
 • Det tværfaglige samarbejde og kommunikation er højt prioriteret
 • Det obstetriske område har en størrelse og organisation, der giver mulighed for udfordrende og samtidigt gode og sammenhængende patientforløb

Kvalifikationer

Stillingen ønskes besat med en overlægekvalificeret speciallæge i Gynækologi og Obstetrik med særlig kompetence og interesse indenfor Føtalmedicin. Vi ansøger en speciallæge, som har potentiale til at lede den føtalmedinske enhed i Roskilde. Ansættelsen kan tilrettes ud fra ansøgers kvalifikationer og ønsker, bl.a. i forhold til vagtforpligtelse og medvirken i obstetriske kliniske funktioner. Der vil være mulighed for mere detaljeret oplæring i Føtalmedicin. Der lægges op til og forventes stor medindflydelse på den faglige udvikling i afdelingen. Fagligt obstetrisk ansvarsområde tildeles efter interesse og aftale i det obstetriske team. Eksempler på faglige ansvarsområder: gemelli, svær IUGR og/eller immunisering. Der lægges vægt på flexibilitet i forhold til varetagelsen af opgaver inden for teamet samt klinisk og forskningsmæssig erfaring.

Ansøgere til stillingen som overlæge må forvente, at der deltager en patient eller pårørende i samtaleudvalget. Vedkommende er medlem af hospitalets patientforum, og har underskrevet en tavshedserklæring. Øvrige medlemmer af samtaleudvalget er omfattet af den tavshedspligt, der gælder for offentligt ansatte.

Ansøgere til stillingen skal have et erfaringsgrundlag som speciallæge i minimum fem år. Beroende på konkrete kvalifikationer, kan dispensation herfra ansøges.

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Forpligtelse til at varetage 12-14 skiftet bunden tilstedeværelse fra vagtværelse (bagvagt).

Samtaler forventes 25.04.18

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Lars Alling Møller, 23 32 79 23, leder af føtalmedicinsk afsnit overlæge Lillian Skibsted, 23 32 78 34 og/eller specialeansvarlig overlæge i obstetrik Morten Lebech, 23 32 78 25.

Du kan læse mere om Sjællands Universitetshospital på www.regionsjaelland.dk

Sundhedsstyrelsen har decentraliseret bedømmelserne vedrørende overlægestillinger, og Roskilde og Køge sygehuse anvender en vurdering af de syv lægeroller (Medicinsk ekspert/lægefaglig, Kommunikator, Samarbejder, Leder/administrator/organisator, Sundhedsfremmer, Akademiker/forsker og underviser, Professionel) i den faglige bedømmelse. Ansøger bedes i ansøgningen - med bedst mulig dokumentation - forholde sig konkret til de syv lægeroller jævnfør Sundhedsstyrelsens rapport: De syv lægeroller, fra maj 2013

Du kan læse mere om rollemodellen (De syv lægeroller) her

For Sjællands Universitetshospital, Roskilde er opgaven i de kommende år i høj grad at opbygge ekspertise og specialefunktioner, der omkring 2020 skal indgå i det kommende regionale hovedsygehus i Køge. Afdelingerne i Roskilde kommer i høj grad til at blive involverede i opbygningen og indretningen i forbindelse med den massive udbygning, som fra 2015 finder sted på Køge Sygehus. I Køge vil antallet af sengepladser blive øget fra 300 til 900 senge, og der vil blive skabt omfattende kapacitet til ambulante aktiviteter, ligesom der indtænkes den mest moderne teknologi samt store arealer til bl.a. forskning. Læs mere om byggeprojektet i Køge her

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital vil være pioner i det danske sundhedsvæsen og definere en ny, bedre og anderledes måde at drive et sundhedsvæsen på. Med overskriften ”Patienten er alt” implementerer hospitalet en ambitiøs strategi, som vil sætte en ny retning for fremtiden. Missionen er patienten, og visionen er suveræn kvalitet.

Sjællands Universitetshospital er etableret som en organisatorisk enhed. Vi er således allerede nu i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne. Når bygningerne i Køge står færdige i 2023, vil regionens specialiserede behandlings-, forsknings- og undervisningsaktiviteter være samlet her. Læs mere om Sjællands Universitetshospital på her.


Mere af samme slags?

Angiv din e-mail og få lignende job direkte i indbakken
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privativspolitik

329791616Phoenix-c6fc733012018-04-11T14:03:45.933Overlæge til Gynækologisk Obstetrisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde

Vil du være med til udbygge Føtalmedicinen i Region Sjælland?

Ved Gynækologisk Obstetrisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde er èn stilling som overenskomstansat overlæge fra 01.07.18 eller snarest derefter.

Region Sjælland har et befolkningsgrundlag på godt 820.000 borgere, der betjenes af fire administrative somatiske sygehusenheder: Roskilde og Køge sygehuse, Holbæk Sygehus, Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse og Nykøbing F. Sygehus. Hvert af disse sygehuse har deres egen sygehusledelse.

Sjællands Universitetshospital indgår i Københavns Universitets Hospital, som er et samarbejde mellem Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet og sygehusene i Region Hovedstaden og i Region Sjælland.

Gynækologisk Obstetrisk Afdeling

 • Afsnit for fødende med fem fødestuer, en modtagestue og en observationsstue
 • Afsnit for svangre og barsel, 10 heldøgnssenge, otte familiestuer og fire akutte senge
 • Ultralydsfunktion
 • Afsnit for gynækologi, 14 7-døgnssenge og gynækologisk ambulatorium, herunder fertilitetsfunktion
 • Dagskirurgisk afsnit (1-3 operationsstuer dagligt)
 • Central operationsafdeling (otte operationsstuer om ugen).
 • Jordemodercenter i Roskilde og fire udekonsultationer
 • Vi varetager årligt cirka 2500 fødsler
 • I obstetrikken har vi regionsfunktioner indenfor gestational diabetes mellitus, stofskifte sygdomme, gravide med monochoriotiske gemelli, truende for tidlig fødsel (uge 28-32), gravide med svær tarminflammatorisk lidelser samt gravide med erkendt og/eller truende svær præeklampsi eller HELLP
 • I føtalmedicinen varetages bl.a. type 1 - type 2 scanninger samt invasive (amniocentese og chorion villus biopsi) og ikke-invasive prænatale test
 • I gynækologien har vi højt specialiserede og regionsfunktioner indenfor urogynækologi og onkogynækologi
 • Afdelingen samarbejder bl.a. med pædiatrisk afdeling i Roskilde (inkl. klinisk-genetik og neonatologi), gas-kir afdeling og med afdeling i Køge-Roskilde
 • Den obstetriske lægegruppe består af tre obstetriske overlæger, en føtalmedicinsk overlæge samt den vakante obstetrisk/føtalmedicinske speciallægestilling
 • Derudover er tilknyttet 2-3 læger i hoveduddannelse
 • Ansøger vil indgå i et erfarent tværfagligt team af speciallæger, jordemødre og sygeplejersker
 • Det tværfaglige samarbejde og kommunikation er højt prioriteret
 • Det obstetriske område har en størrelse og organisation, der giver mulighed for udfordrende og samtidigt gode og sammenhængende patientforløb

Kvalifikationer

Stillingen ønskes besat med en overlægekvalificeret speciallæge i Gynækologi og Obstetrik med særlig kompetence og interesse indenfor Føtalmedicin. Vi ansøger en speciallæge, som har potentiale til at lede den føtalmedinske enhed i Roskilde. Ansættelsen kan tilrettes ud fra ansøgers kvalifikationer og ønsker, bl.a. i forhold til vagtforpligtelse og medvirken i obstetriske kliniske funktioner. Der vil være mulighed for mere detaljeret oplæring i Føtalmedicin. Der lægges op til og forventes stor medindflydelse på den faglige udvikling i afdelingen. Fagligt obstetrisk ansvarsområde tildeles efter interesse og aftale i det obstetriske team. Eksempler på faglige ansvarsområder: gemelli, svær IUGR og/eller immunisering. Der lægges vægt på flexibilitet i forhold til varetagelsen af opgaver inden for teamet samt klinisk og forskningsmæssig erfaring.

Ansøgere til stillingen som overlæge må forvente, at der deltager en patient eller pårørende i samtaleudvalget. Vedkommende er medlem af hospitalets patientforum, og har underskrevet en tavshedserklæring. Øvrige medlemmer af samtaleudvalget er omfattet af den tavshedspligt, der gælder for offentligt ansatte.

Ansøgere til stillingen skal have et erfaringsgrundlag som speciallæge i minimum fem år. Beroende på konkrete kvalifikationer, kan dispensation herfra ansøges.

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Forpligtelse til at varetage 12-14 skiftet bunden tilstedeværelse fra vagtværelse (bagvagt).

Samtaler forventes 25.04.18

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Lars Alling Møller, 23 32 79 23, leder af føtalmedicinsk afsnit overlæge Lillian Skibsted, 23 32 78 34 og/eller specialeansvarlig overlæge i obstetrik Morten Lebech, 23 32 78 25.

Du kan læse mere om Sjællands Universitetshospital på www.regionsjaelland.dk

Sundhedsstyrelsen har decentraliseret bedømmelserne vedrørende overlægestillinger, og Roskilde og Køge sygehuse anvender en vurdering af de syv lægeroller (Medicinsk ekspert/lægefaglig, Kommunikator, Samarbejder, Leder/administrator/organisator, Sundhedsfremmer, Akademiker/forsker og underviser, Professionel) i den faglige bedømmelse. Ansøger bedes i ansøgningen - med bedst mulig dokumentation - forholde sig konkret til de syv lægeroller jævnfør Sundhedsstyrelsens rapport: De syv lægeroller, fra maj 2013

Du kan læse mere om rollemodellen (De syv lægeroller) her

For Sjællands Universitetshospital, Roskilde er opgaven i de kommende år i høj grad at opbygge ekspertise og specialefunktioner, der omkring 2020 skal indgå i det kommende regionale hovedsygehus i Køge. Afdelingerne i Roskilde kommer i høj grad til at blive involverede i opbygningen og indretningen i forbindelse med den massive udbygning, som fra 2015 finder sted på Køge Sygehus. I Køge vil antallet af sengepladser blive øget fra 300 til 900 senge, og der vil blive skabt omfattende kapacitet til ambulante aktiviteter, ligesom der indtænkes den mest moderne teknologi samt store arealer til bl.a. forskning. Læs mere om byggeprojektet i Køge her

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital vil være pioner i det danske sundhedsvæsen og definere en ny, bedre og anderledes måde at drive et sundhedsvæsen på. Med overskriften ”Patienten er alt” implementerer hospitalet en ambitiøs strategi, som vil sætte en ny retning for fremtiden. Missionen er patienten, og visionen er suveræn kvalitet.

Sjællands Universitetshospital er etableret som en organisatorisk enhed. Vi er således allerede nu i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne. Når bygningerne i Køge står færdige i 2023, vil regionens specialiserede behandlings-, forsknings- og undervisningsaktiviteter være samlet her. Læs mere om Sjællands Universitetshospital på her.

2018-04-25T00:51:25.617 Vil du være med til udbygge Føtalmedicinen i Region Sjælland? Ved Gynækologisk Obstetrisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde er n stilling som overenskomstansat overlæge fra 01.07.18 eller snarest derefter. Region Sjælland har et befolkningsgrundlag på godt 820.000 borgere, der betjenes af fire administrative somatiske sygehusenheder: Roskilde og Køge sygehuse, Holbæk Sygehus, Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse og Nykøbing F. Sygehus. Hvert af disse sygehuse har deres egen sygehusledelse. Sjællands Universitetshospital indgår i Københavns Universitets Hospital, som er et samarbejde mellem Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet og sygehusene i Region Hovedstaden og i Region Sjælland. Gynækologisk Obstetrisk Afdeling Afsnit for fødende med fem fødestuer, en modtagestue og en observationsstue Afsnit for svangre og barsel, 10 heldøgnssenge, otte familiestuer og fire akutte senge Ultralydsfunktion Afsnit for gynækologi, 14 7-døgnssenge og gynækologisk ambulatorium, herunder fertilitetsfunktion Dagskirurgisk afsnit (1-3 operationsstuer dagligt) Central operationsafdeling (otte operationsstuer om ugen). Jordemodercenter i Roskilde og fire udekonsultationer Vi varetager årligt cirka 2500 fødsler I obstetrikken har vi regionsfunktioner indenfor gestational diabetes mellitus, stofskifte sygdomme, gravide med monochoriotiske gemelli, truende for tidlig fødsel (uge 28-32), gravide med svær tarminflammatorisk lidelser samt gravide med erkendt og eller truende svær præeklampsi eller HELLP I føtalmedicinen varetages bl.a. type 1 - type 2 scanninger samt invasive (amniocentese og chorion villus biopsi) og ikke-invasive prænatale test I gynækologien har vi højt specialiserede og regionsfunktioner indenfor urogynækologi og onkogynækologi Afdelingen samarbejder bl.a. med pædiatrisk afdeling i Roskilde (inkl. klinisk-genetik og neonatologi), gas-kir afdeling og med afdeling i Køge-Roskilde Den obstetriske lægegruppe består af tre obstetriske overlæger, en føtalmedicinsk overlæge samt den vakante obstetrisk føtalmedicinske speciallægestilling Derudover er tilknyttet 2-3 læger i hoveduddannelse Ansøger vil indgå i et erfarent tværfagligt team af speciallæger, jordemødre og sygeplejersker Det tværfaglige samarbejde og kommunikation er højt prioriteret Det obstetriske område har en størrelse og organisation, der giver mulighed for udfordrende og samtidigt gode og sammenhængende patientforløb Kvalifikationer Stillingen ønskes besat med en overlægekvalificeret speciallæge i Gynækologi og Obstetrik med særlig kompetence og interesse indenfor Føtalmedicin. Vi ansøger en speciallæge, som har potentiale til at lede den føtalmedinske enhed i Roskilde. Ansættelsen kan tilrettes ud fra ansøgers kvalifikationer og ønsker, bl.a. i forhold til vagtforpligtelse og medvirken i obstetriske kliniske funktioner. Der vil være mulighed for mere detaljeret oplæring i Føtalmedicin. Der lægges op til og forventes stor medindflydelse på den faglige udvikling i afdelingen. Fagligt obstetrisk ansvarsområde tildeles efter interesse og aftale i det obstetriske team. Eksempler på faglige ansvarsområder: gemelli, svær IUGR og eller immunisering. Der lægges vægt på flexibilitet i forhold til varetagelsen af opgaver inden for teamet samt klinisk og forskningsmæssig erfaring. Ansøgere til stillingen som overlæge må forvente, at der deltager en patient eller pårørende i samtaleudvalget. Vedkommende er medlem af hospitalets patientforum, og har underskrevet en tavshedserklæring. Øvrige medlemmer af samtaleudvalget er omfattet af den tavshedspligt, der gælder for offentligt ansatte. Ansøgere til stillingen skal have et erfaringsgrundlag som speciallæge i minimum fem år. Beroende på konkrete kvalifikationer, kan dispensation herfra ansøges. Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Forpligtelse til at varetage 12-14 skiftet bunden tilstedeværelse fra vagtværelse (bagvagt). Samtaler forventes 25.04.18 Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Lars Alling Møller, 23 32 79 23, leder af føtalmedicinsk afsnit overlæge Lillian Skibsted, 23 32 78 34 og eller specialeansvarlig overlæge i obstetrik Morten Lebech, 23 32 78 25. Du kan læse mere om Sjællands Universitetshospital på www.regionsjaelland.dk Sundhedsstyrelsen har decentraliseret bedømmelserne vedrørende overlægestillinger, og Roskilde og Køge sygehuse anvender en vurdering af de syv lægeroller (Medicinsk ekspert lægefaglig, Kommunikator, Samarbejder, Leder administrator organisator, Sundhedsfremmer, Akademiker forsker og underviser, Professionel) i den faglige bedømmelse. Ansøger bedes i ansøgningen - med bedst mulig dokumentation - forholde sig konkret til de syv lægeroller jævnfør Sundhedsstyrelsens rapport: De syv lægeroller, fra maj 2013 Du kan læse mere om rollemodellen (De syv lægeroller) her For Sjællands Universitetshospital, Roskilde er opgaven i de kommende år i høj grad at opbygge ekspertise og specialefunktioner, der omkring 2020 skal indgå i det kommende regionale hovedsygehus i Køge. Afdelingerne i Roskilde kommer i høj grad til at blive involverede i opbygningen og indretningen i forbindelse med den massive udbygning, som fra 2015 finder sted på Køge Sygehus. I Køge vil antallet af sengepladser blive øget fra 300 til 900 senge, og der vil blive skabt omfattende kapacitet til ambulante aktiviteter, ligesom der indtænkes den mest moderne teknologi samt store arealer til bl.a. forskning. Læs mere om byggeprojektet i Køge her Om Sjællands Universitetshospital Sjællands Universitetshospital vil være pioner i det danske sundhedsvæsen og definere en ny, bedre og anderledes måde at drive et sundhedsvæsen på. Med overskriften Patienten er alt implementerer hospitalet en ambitiøs strategi, som vil sætte en ny retning for fremtiden. Missionen er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. Sjællands Universitetshospital er etableret som en organisatorisk enhed. Vi er således allerede nu i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne. Når bygningerne i Køge står færdige i 2023, vil regionens specialiserede behandlings-, forsknings- og undervisningsaktiviteter være samlet her. Læs mere om Sjællands Universitetshospital på her.11Jobnetc6fc7330100000000000IDK_OFIR_02DKDanmark228DKK2018-04-24T00:00:000000http://www.regionsjaelland.dk/JobOgKarriere/Sider/JobSide.aspx?nr=113130EuropaDanmarkEuropaDanmarkSjælland & øerVestsjællandSorøEuropaDanmarkSjælland & øerMidtsjællandRingstedEuropaDanmarkSjælland & øerVestsjællandSlagelse3212633Region Sjælland11Alleen 154180SorøDKDanmark155.4380440011.55922000
lamm@regionsjaelland.dkDKDanmarkDKDanmark
8Fuldtid46Permanent553297JobNet48075271000https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntrySearchedCount&feedId=dc2beb84&entryId=c6fc7330https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntryDisplayCount&feedId=dc2beb84&entryId=c6fc7330https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationInitiatedCount&feedId=dc2beb84&entryId=c6fc7330&page=ShowJob&component=SendApplicationButtonhttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationAppliedCount&feedId=dc2beb84&entryId=c6fc7330&page=EmailApplyForm&component=SendApplicationButtonhttps://static.matchwork.com/company/logo/DK/ORS/SoMe/Social_og_sundhed/Sundhed/2.jpgEr Sundhed noget for dig? Søg jobbet som Læge i dag.12008311Dansk3Læse/ tale222107Læge10Sundhed354293731Larslamm@regionsjaelland.dkDKDanmarkDKDanmarkda-DK