Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Overlæge til Intensiv Afsnit, Anæstesiologisk Afdeling, Slagelse Sygehus

Er intensiv terapi det ”der giver mening i dit liv som læge” og er faglig udvikling som specialist og generalist en del af dine ambitioner, så er denne stilling - som overlæge på NSR Anæstesiologisk Afdeling, Slagelse - en oplagt mulighed for dig at søge.

Vi ønsker at ansætte en overlæge pr. 1. januar 2021 med erfaring inden for intensiv terapi og med planer om videreuddannelse i form af EDIC og i SSAI-regi.

Det multidisciplinære intensivafsnit på Slagelse er et niveau 2-afsnit, som sammen med vores intermediære sengeafsnit udgør en fleksibel ITA/IMA enhed. Vi behandler ca. 1.300 patienter årligt på de aktuelle 6 intensive sengepladser og de 6 intermediære sengepladser, heraf ca. 550 på intensiv. Vi arbejder målrettet med udvidelse af den intensive sengekapacitet til 9 senge.

Vores fokusområde er høj faglighed, og vi behandler intensiv-patienter med baggrund i den nyeste viden på området.

På intensivt afsnit varetages behandlingen af patienter fra samtlige specialer på sygehuset, overvejende medicinske og kirurgiske patienter med et eller flere organsvigt, som ikke kræver overflytning til niveau 3

Afdelingen anvender udvidet hæmodynamisk monitorering med PiCCO og FATE/EKKO til patienter med svært kredsløbs- og respirationssvigt, og invasiv og non-invasiv ventilation samt adjuverende behandling til patienter med alle grader af respiratorisk svigt. CRRT er et etableret behandlingstilbud i afdelingen.

Vi varetager ligeledes behandling af børn (10-20 pr. år) med behov for intensiv overvågning og behandling fx krampe børn, børn med behov for stabilisering før overflytning til specialafdeling eller for intensiv overvågning/behandling i < 24 timer. Vi deltager i teams i NSR Akutafdeling ved røde medicinske/kirurgiske kald og traumekald. I forhold til sidstnævnte fungerer vagthavende intensivlæge som traumeleder indtil kl. 20, hvorefter funktionen overgår til den anæstesiologiske bagvagt på centraloperationsgangen.

På intermediær afsnittet behandles potentielt ustabile patienter uden eller med svigt af et organsystem. Der er mulighed for NIV- og CPAP-behandling, mens patienter med behov for vasopressor-behandling overgår til intensivt regi. Afsnittet modtager patienter med behov for længerevarende postoperativ observation og behandling.

Intensivt afsnit har dagligt fokus på andelen af vågne patienter i respirator mhp. reduktion af såvel tid i respirator samt tid i intensivt regi. Hos flere end 90 % af patienterne varetages respiratorbehandlingen i vågen tilstand.

Intensiv afsnit varetager endvidere MAT-funktion med en udgående intensiv sygeplejerske.

Som universitetssygehus varetager alle læger uddannelsen af hoveduddannelsessøgende læger i første og fjerde år samt medicinstuderende. Vi har en overlæge som sammen med den uddannelsesansvarlige overlæge er ansvarlig for forløbene på intensivt afsnit.

Udover at varetage det generelle kliniske arbejde på afsnittet vil der ved en ansættelse være mulighed for videreuddannelse og udvikling af specifikke interesseområder inden for intensiv terapi. Det er ligeledes muligt ud fra interesse at have ansvar for specielle behandlingstiltag, forskning og simulationstræning.

Intensivt afsnit tilstræber at deltage i landsdækkende undersøgelser udgående fra CRIC.

Vi arbejder for at styrke den forsknings- og uddannelsesmæssige profil i den samlede afdeling. Der er derfor ansat en forskningsansvarlig overlæge i en nyoprettet stilling på Slagelse. Vedkommende er vejleder for aktuelt 3 ph.d.forløb i afdelingen. Endvidere er der ansat en ny uddannelsesansvarlig overlæge. Vi ønsker derfor, at du som kommende overlæge i Intensivt Afsnit vil bidrage i et nært samarbejde med alle læger til gavn for patientbehandlingen i den samlede afdeling.

Video om vores intensiv afsnit

Om afdelingen

Anæstesiologisk Afdeling på NSR sygehuse er en fusioneret afdeling med velfungerende afsnit på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse.

Slagelse Sygehus har som Region Sjællands aktuelt største akutsygehus udvidet antallet af tilknyttede specialer og har akut og elektiv funktion indenfor mave-tarmkirurgi, ortopædkirurgi, gynækologi, obstetrik, pædiatri, intern medicin (kardiologi, endokrinologi, geriatri/neurologi, reumatologi og medicinsk gastroenterologiog) og psykiatri.

Operationsafsnittet varetager opgaver i stationært og dagkirurgisk regi. Der er to opvågningsafsnit i umiddelbar relation til operationsgangen for henholdsvis stationære og dagkirurgiske patienter.

Afdelingen har i alt 12 postgraduate stillinger hhv. fem introduktionsstillinger og syv hoveduddannelsesforløb fordelt på første og fjerde år.

Afdelingen i Slagelse har to speciallæger og en uddannelsessøgendelæge i tilstedeværelsesvagt døgnet igennem samt en speciallæge/hoveduddannelsessøgende læge frem til kl. 20 alle dage. Ansøger forventes at varetage vagten i intensiv/intermediær afsnittet.

Afdelingen i Næstved varetager helt overvejende elektive patientforløb indenfor specialerne ortopædkirurgi, urologi og øjensygdomme. Hertil kommer specialistfunktioner indenfor anlæggelse af permanente centrale katetre og ECT-behandling i Oringe. En speciallæge varetager vagtfunktionen i aften- og nattetiden for hele sygehuset. Der er således tilknyttet en selvstændig lægegruppe til den centrale operationsgang.

I Tværfagligt Smertecenter Næstved har vi ansat sygeplejersker, læger, fysioterapeuter, psykologer, socialrådgiver og sekretærer, som yder tværfaglig smertebehandling til patienter med kroniske, komplekse non maligne smerter. Vi har årligt 8500 ambulante.


Kvalifikationer

Stillingen ønskes besat med en overlægekvalificeret speciallæge i anæstesiologi med særlig interesse for intensiv terapi. Har du en klar intensiv-profil uden at opfylde kravet om 5 års ansættelse som speciallæge, vil vi søge dispensation fra kravet i regionen.

Ansøgere til stillingen vil blive vurderet i forhold til de syv lægeroller, og ansøgning skal udformes i forhold til dette. Ansøgere skal desuden i særlig grad beskrive kompetencer og planer i forhold til det anførte ansvarsområde.

I forbindelse med ansættelse indhentes § 36 børneattest, hvortil samtykke indhentes ved ansættelsessamtale.

Løn- og ansættelsesvilkår er efter gældende overenskomst.

Læs mere her om dine karrieremuligheder inden for netop dit speciale og hør, hvorfor andre af dine kollegaer allerede har valgt Region Sjælland på Det Gode Lægeliv.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Birgitte Schousboe, tlf. 2344 4425.

Stillings- og funktionsbeskrivelse kan rekvireres hos ledelseskonsulent Pia van der Watt, tlf. 5651 4796.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt primo uge 46.

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 
Vi har viljen til at blive bedre hver dag

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse er både et akut- og specialsygehus. Vi er ambitiøse og modige, og vi har viljen til at blive endnu bedre – hver dag. Vi ønsker at tiltrække de bedste medarbejdere, der tør tænke nyt og anderledes i hverdagen til patientens bedste.
Stærk faglighed og udvikling skal sikre god og ensartet høj kvalitet i behandlingen døgnet rundt. Vi skaber forbedringer og nye løsninger i fællesskab. Vi lægger vægt på datadrevet og synlig ledelse og tilsigter en uformel og uhøjtidelig omgangstone baseret på gensidig tillid mellem leder og medarbejder. Vi prioriterer uddannelse, forskning og udvikling, fordi vi mener, at faglighed er afgørende for at nå vores mål.
På Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse gør vi os umage med at skabe en udviklende og spændende arbejdsplads, og vi arbejder for at være Region Sjællands bedste uddannelsessted.

Dit behov – vores fælles opgave


Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.