Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Overlæge til multidisciplinært intensivt afsnit, Anæstesiologisk Afdeling NSR, Slagelse

Hvis du har lyst til at være overlæge på et multidisciplinært intensivt terapiafsnit, og brænder du for at være med til at udvikle dette fagområde? Så er denne overlægestilling på Anæstesiologisk Afdeling NSR Slagelse den rette for dig.

Vi søger en overlæge pr. 1. januar 2020 med interesse i intensiv terapi og ønske om videreuddannelse indenfor dette område i form af EDIC og SSAI Intensive Training Program.

Det multidisciplinære intensivafsnit på Slagelse er et niveau 2 afsnit, som sammen med vores intermediære sengeafsnit udgør en enhed. Vi behandler ca. 1.300 patienter årligt på de aktuelle 6 intensive sengepladser og de 6 intermediære sengepladser, heraf ca 550 på intensiv. Det er vores ambition at udvide til 8 intensiv senge inden for den nærmeste fremtid.

Vi vægter fagligheden meget højt og tilstræber at behandle vores patienter i henhold til nyeste viden på området.

På intensiv varetages behandlingen af patienter fra samtlige specialer på sygehuset - dog overvejede medicinske og kirurgiske patienter med et eller flere organsvigt. Der er mulighed for CRRT samt invasiv og noninvasiv ventilation samt adjuverende behandling til patienter med alle grader af respiratorisk svigt. Vi benytter udvidet hæmodynamisk monitorering herunder PiCCO og FATE/EKKO til patienter med svært kredsløbs- og respirationssvigt. Vi varetager behandling børn (10-20 pr. år), med behov for intensiv overvågning og behandling - fx krampe børn, eller stabilisering før overflytning til specialafdeling, ved behov for intensiv overvågning eller behandling > 24 timer.

På intermediær afsnittet behandles patienter med truende svigt eller svigt af et organsystem. Der er mulighed for at give NIV og CPAP, mens patienter med behov for vasopressor-behandling flyttes til intensiv. Afsnittet modtager patienter med behov for postoperativ observation og behandling.

Intensivafsnittet har gennem de senere år haft stort fokus på andelen af vågne patienter i respirator mhp. reduktion af tid i respirator og indlæggelsestiden i intensivt regi. Det er således lykkedes vedvarende at varetage respirator behandlingen hos den vågne patient i >90% af tilfældene.

Intensiv afsnit varetager endvidere MAT-funktion med en udgående intensiv sygeplejerske.

Alle læger deltager i uddannelsen af yngre læger, men udover det har vi en overlæge som er ansvarlig for forløbene på Intensiv.

Udover at varetage det generelle kliniske arbejde på afsnittet vil der ved en ansættelse være mulighed for videreuddannelse og udvikling af specifikke interesseområder inden for intensiv terapi. Det er ligeledes muligt ud fra interesse at have ansvar for specielle behandlingstiltag, forskning og simulationstræning.

Afdelingen tilstræber at deltage i landsdækkende undersøgelser udgående fra CRIC.

Vi arbejder for at styrke den forsknings- og uddannelsesmæssige profil i den samlede afdeling. Pr. 1. september 2019 er der derfor ansat en forskningsansvarlig overlæge i en nyoprettet stilling på Slagelse. Vedkommende er vejleder for p.t. 2 ph.d.forløb. Endvidere er der pr. 1. oktober 2019 ansat en ny uddannelsesansvarlig overlæge. Vi ønsker derfor, at du som kommende overlæge på intensiv vil bidrage i et nært samarbejde med disse overlæger til gavn for patientbehandlingen i den samlede afdeling.

Om afdelingen


Anæstesiologisk Afdeling på NSR sygehuse er en fusioneret afdeling pr. 1. januar 2019 med velfungerende afsnit på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse.

Slagelse Sygehus har som Region Sjællands aktuelt største akutsygehus i 2018 udvidet antallet af tilknyttede specialer og har akut og elektiv funktion indenfor mave-tarmkirurgi, karkirurgi (carotiskirurgi og infrarenal karkirurgi), ortopædkirurgi, gynækologi, obstetrik, pædiatri, intern medicin (kardiologi, endokrinologi, geriatri/neurologi, reumatologi og medicinsk gastroenterologi), radiologi, psykiatri, klinisk kemi, klinisk immunologi og klinisk mikrobiologi.

Operationsafsnittet varetager opgaver i såvel stationært som dagkirurgisk regi, og der er to opvågningsafsnit i umiddelbar relation til operationsgangen for henholdsvis stationære og dagkirurgiske patienter.

Afdelingen har i alt 12 postgraduate stillinger hhv. fem introduktionsstillinger og syv hoveduddannelsesforløb fordelt på første og fjerde år.

Afdelingen i Slagelse har to speciallæger og en yngre læge/uddannelseslæge i tilstedeværelsesvagt døgnet igennem samt en speciallæge på intermediærafsnittet frem til klokken 20 alle dage. Ansøger forventes at varetage vagten på intensiv/intermediærafsnittet.

Afdelingen i Næstved/Ringsted varetager helt overvejende elektive patientforløb indenfor specialerne ortopædkirurgi, urologi, øjensygdomme og mammakirurgi. Hertil kommer specialistfunktioner indenfor anlæggelse af permanente centrale katetre og ECT-behandling i Oringe. En speciallæge varetager vagtfunktionen i aften- og nattetiden for hele sygehuset.


Kvalifikationer

Stillingen ønskes besat med en overlægekvalificeret speciallæge i anæstesiologi med særlig interesse for intensiv terapi. Har du en klar intensiv-profil uden at opfylde kravet om 5 års ansættelse som afdelingslæge, vil vi søge dispensation fra kravet i regionen.

Ansøgere til stillingen vil blive vurderet i forhold til de syv lægeroller, og ansøgning skal udformes i forhold til dette. Ansøgere skal desuden i særlig grad beskrive kompetencer og planer i forhold til det anførte ansvarsområde.

I forbindelse med ansættelse indhentes § 36 børneattest, hvortil samtykke indhentes ved ansættelsessamtale.

Løn- og ansættelsesvilkår er efter gældende overenskomst.


Læs mere her om dine karrieremuligheder inden for netop dit speciale og hør, hvorfor andre af dine kollegaer allerede har valgt Region Sjælland på Det Gode Lægeliv.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Birgitte Schousboe, tlf. 2344 4425.

Stillings- og funktionsbeskrivelse kan rekvireres hos ledelseskonsulent Pia van der Watt, tlf. 5651 4796.

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 
Vi har viljen til at blive bedre hver dag

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse er både et akut- og specialsygehus. Vi er ambitiøse og modige, og vi har viljen til at blive endnu bedre – hver dag. Vi ønsker at tiltrække de bedste medarbejdere, der tør tænke nyt og anderledes i hverdagen til patientens bedste.
Stærk faglighed og udvikling skal sikre god og ensartet høj kvalitet i behandlingen døgnet rundt. Vi skaber forbedringer og nye løsninger i fællesskab. Vi lægger vægt på datadrevet og synlig ledelse og tilsigter en uformel og uhøjtidelig omgangstone baseret på gensidig tillid mellem leder og medarbejder. Vi prioriterer uddannelse, forskning og udvikling, fordi vi mener, at faglighed er afgørende for at nå vores mål.
På Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse gør vi os umage med at skabe en udviklende og spændende arbejdsplads, og vi arbejder for at være Region Sjællands bedste uddannelsessted.

Dit behov – vores fælles opgave


Mere af samme slags?

Angiv din e-mail og få lignende job direkte i indbakken
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privativspolitik

330111834Phoenix-1b6bc4e512019-10-24T00:00:00Overlæge til multidisciplinært intensivt afsnit, Anæstesiologisk Afdeling NSR, Slagelse

Hvis du har lyst til at være overlæge på et multidisciplinært intensivt terapiafsnit, og brænder du for at være med til at udvikle dette fagområde? Så er denne overlægestilling på Anæstesiologisk Afdeling NSR Slagelse den rette for dig.

Vi søger en overlæge pr. 1. januar 2020 med interesse i intensiv terapi og ønske om videreuddannelse indenfor dette område i form af EDIC og SSAI Intensive Training Program.

Det multidisciplinære intensivafsnit på Slagelse er et niveau 2 afsnit, som sammen med vores intermediære sengeafsnit udgør en enhed. Vi behandler ca. 1.300 patienter årligt på de aktuelle 6 intensive sengepladser og de 6 intermediære sengepladser, heraf ca 550 på intensiv. Det er vores ambition at udvide til 8 intensiv senge inden for den nærmeste fremtid.

Vi vægter fagligheden meget højt og tilstræber at behandle vores patienter i henhold til nyeste viden på området.

På intensiv varetages behandlingen af patienter fra samtlige specialer på sygehuset - dog overvejede medicinske og kirurgiske patienter med et eller flere organsvigt. Der er mulighed for CRRT samt invasiv og noninvasiv ventilation samt adjuverende behandling til patienter med alle grader af respiratorisk svigt. Vi benytter udvidet hæmodynamisk monitorering herunder PiCCO og FATE/EKKO til patienter med svært kredsløbs- og respirationssvigt. Vi varetager behandling børn (10-20 pr. år), med behov for intensiv overvågning og behandling - fx krampe børn, eller stabilisering før overflytning til specialafdeling, ved behov for intensiv overvågning eller behandling > 24 timer.

På intermediær afsnittet behandles patienter med truende svigt eller svigt af et organsystem. Der er mulighed for at give NIV og CPAP, mens patienter med behov for vasopressor-behandling flyttes til intensiv. Afsnittet modtager patienter med behov for postoperativ observation og behandling.

Intensivafsnittet har gennem de senere år haft stort fokus på andelen af vågne patienter i respirator mhp. reduktion af tid i respirator og indlæggelsestiden i intensivt regi. Det er således lykkedes vedvarende at varetage respirator behandlingen hos den vågne patient i >90% af tilfældene.

Intensiv afsnit varetager endvidere MAT-funktion med en udgående intensiv sygeplejerske.

Alle læger deltager i uddannelsen af yngre læger, men udover det har vi en overlæge som er ansvarlig for forløbene på Intensiv.

Udover at varetage det generelle kliniske arbejde på afsnittet vil der ved en ansættelse være mulighed for videreuddannelse og udvikling af specifikke interesseområder inden for intensiv terapi. Det er ligeledes muligt ud fra interesse at have ansvar for specielle behandlingstiltag, forskning og simulationstræning.

Afdelingen tilstræber at deltage i landsdækkende undersøgelser udgående fra CRIC.

Vi arbejder for at styrke den forsknings- og uddannelsesmæssige profil i den samlede afdeling. Pr. 1. september 2019 er der derfor ansat en forskningsansvarlig overlæge i en nyoprettet stilling på Slagelse. Vedkommende er vejleder for p.t. 2 ph.d.forløb. Endvidere er der pr. 1. oktober 2019 ansat en ny uddannelsesansvarlig overlæge. Vi ønsker derfor, at du som kommende overlæge på intensiv vil bidrage i et nært samarbejde med disse overlæger til gavn for patientbehandlingen i den samlede afdeling.

Om afdelingen


Anæstesiologisk Afdeling på NSR sygehuse er en fusioneret afdeling pr. 1. januar 2019 med velfungerende afsnit på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse.

Slagelse Sygehus har som Region Sjællands aktuelt største akutsygehus i 2018 udvidet antallet af tilknyttede specialer og har akut og elektiv funktion indenfor mave-tarmkirurgi, karkirurgi (carotiskirurgi og infrarenal karkirurgi), ortopædkirurgi, gynækologi, obstetrik, pædiatri, intern medicin (kardiologi, endokrinologi, geriatri/neurologi, reumatologi og medicinsk gastroenterologi), radiologi, psykiatri, klinisk kemi, klinisk immunologi og klinisk mikrobiologi.

Operationsafsnittet varetager opgaver i såvel stationært som dagkirurgisk regi, og der er to opvågningsafsnit i umiddelbar relation til operationsgangen for henholdsvis stationære og dagkirurgiske patienter.

Afdelingen har i alt 12 postgraduate stillinger hhv. fem introduktionsstillinger og syv hoveduddannelsesforløb fordelt på første og fjerde år.

Afdelingen i Slagelse har to speciallæger og en yngre læge/uddannelseslæge i tilstedeværelsesvagt døgnet igennem samt en speciallæge på intermediærafsnittet frem til klokken 20 alle dage. Ansøger forventes at varetage vagten på intensiv/intermediærafsnittet.

Afdelingen i Næstved/Ringsted varetager helt overvejende elektive patientforløb indenfor specialerne ortopædkirurgi, urologi, øjensygdomme og mammakirurgi. Hertil kommer specialistfunktioner indenfor anlæggelse af permanente centrale katetre og ECT-behandling i Oringe. En speciallæge varetager vagtfunktionen i aften- og nattetiden for hele sygehuset.


Kvalifikationer

Stillingen ønskes besat med en overlægekvalificeret speciallæge i anæstesiologi med særlig interesse for intensiv terapi. Har du en klar intensiv-profil uden at opfylde kravet om 5 års ansættelse som afdelingslæge, vil vi søge dispensation fra kravet i regionen.

Ansøgere til stillingen vil blive vurderet i forhold til de syv lægeroller, og ansøgning skal udformes i forhold til dette. Ansøgere skal desuden i særlig grad beskrive kompetencer og planer i forhold til det anførte ansvarsområde.

I forbindelse med ansættelse indhentes § 36 børneattest, hvortil samtykke indhentes ved ansættelsessamtale.

Løn- og ansættelsesvilkår er efter gældende overenskomst.


Læs mere her om dine karrieremuligheder inden for netop dit speciale og hør, hvorfor andre af dine kollegaer allerede har valgt Region Sjælland på Det Gode Lægeliv.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Birgitte Schousboe, tlf. 2344 4425.

Stillings- og funktionsbeskrivelse kan rekvireres hos ledelseskonsulent Pia van der Watt, tlf. 5651 4796.

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 
Vi har viljen til at blive bedre hver dag

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse er både et akut- og specialsygehus. Vi er ambitiøse og modige, og vi har viljen til at blive endnu bedre – hver dag. Vi ønsker at tiltrække de bedste medarbejdere, der tør tænke nyt og anderledes i hverdagen til patientens bedste.
Stærk faglighed og udvikling skal sikre god og ensartet høj kvalitet i behandlingen døgnet rundt. Vi skaber forbedringer og nye løsninger i fællesskab. Vi lægger vægt på datadrevet og synlig ledelse og tilsigter en uformel og uhøjtidelig omgangstone baseret på gensidig tillid mellem leder og medarbejder. Vi prioriterer uddannelse, forskning og udvikling, fordi vi mener, at faglighed er afgørende for at nå vores mål.
På Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse gør vi os umage med at skabe en udviklende og spændende arbejdsplads, og vi arbejder for at være Region Sjællands bedste uddannelsessted.

Dit behov – vores fælles opgave

2019-11-12T00:51:35.023 Hvis du har lyst til at være overlæge på et multidisciplinært intensivt terapiafsnit, og brænder du for at være med til at udvikle dette fagområde? Så er denne overlægestilling på Anæstesiologisk Afdeling NSR Slagelse den rette for dig. Vi søger en overlæge pr. 1. januar 2020 med interesse i intensiv terapi og ønske om videreuddannelse indenfor dette område i form af EDIC og SSAI Intensive Training Program. Det multidisciplinære intensivafsnit på Slagelse er et niveau 2 afsnit, som sammen med vores intermediære sengeafsnit udgør en enhed. Vi behandler ca. 1.300 patienter årligt på de aktuelle 6 intensive sengepladser og de 6 intermediære sengepladser, heraf ca 550 på intensiv. Det er vores ambition at udvide til 8 intensiv senge inden for den nærmeste fremtid. Vi vægter fagligheden meget højt og tilstræber at behandle vores patienter i henhold til nyeste viden på området. På intensiv varetages behandlingen af patienter fra samtlige specialer på sygehuset - dog overvejede medicinske og kirurgiske patienter med et eller flere organsvigt. Der er mulighed for CRRT samt invasiv og noninvasiv ventilation samt adjuverende behandling til patienter med alle grader af respiratorisk svigt. Vi benytter udvidet hæmodynamisk monitorering herunder PiCCO og FATE EKKO til patienter med svært kredsløbs- og respirationssvigt. Vi varetager behandling børn (10-20 pr. år), med behov for intensiv overvågning og behandling - fx krampe børn, eller stabilisering før overflytning til specialafdeling, ved behov for intensiv overvågning eller behandling 24 timer. På intermediær afsnittet behandles patienter med truende svigt eller svigt af et organsystem. Der er mulighed for at give NIV og CPAP, mens patienter med behov for vasopressor-behandling flyttes til intensiv. Afsnittet modtager patienter med behov for postoperativ observation og behandling. Intensivafsnittet har gennem de senere år haft stort fokus på andelen af vågne patienter i respirator mhp. reduktion af tid i respirator og indlæggelsestiden i intensivt regi. Det er således lykkedes vedvarende at varetage respirator behandlingen hos den vågne patient i 90 af tilfældene. Intensiv afsnit varetager endvidere MAT-funktion med en udgående intensiv sygeplejerske. Alle læger deltager i uddannelsen af yngre læger, men udover det har vi en overlæge som er ansvarlig for forløbene på Intensiv. Udover at varetage det generelle kliniske arbejde på afsnittet vil der ved en ansættelse være mulighed for videreuddannelse og udvikling af specifikke interesseområder inden for intensiv terapi. Det er ligeledes muligt ud fra interesse at have ansvar for specielle behandlingstiltag, forskning og simulationstræning. Afdelingen tilstræber at deltage i landsdækkende undersøgelser udgående fra CRIC. Vi arbejder for at styrke den forsknings- og uddannelsesmæssige profil i den samlede afdeling. Pr. 1. september 2019 er der derfor ansat en forskningsansvarlig overlæge i en nyoprettet stilling på Slagelse. Vedkommende er vejleder for p.t. 2 ph.d.forløb. Endvidere er der pr. 1. oktober 2019 ansat en ny uddannelsesansvarlig overlæge. Vi ønsker derfor, at du som kommende overlæge på intensiv vil bidrage i et nært samarbejde med disse overlæger til gavn for patientbehandlingen i den samlede afdeling. Om afdelingen Anæstesiologisk Afdeling på NSR sygehuse er en fusioneret afdeling pr. 1. januar 2019 med velfungerende afsnit på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. Slagelse Sygehus har som Region Sjællands aktuelt største akutsygehus i 2018 udvidet antallet af tilknyttede specialer og har akut og elektiv funktion indenfor mave-tarmkirurgi, karkirurgi (carotiskirurgi og infrarenal karkirurgi), ortopædkirurgi, gynækologi, obstetrik, pædiatri, intern medicin (kardiologi, endokrinologi, geriatri neurologi, reumatologi og medicinsk gastroenterologi), radiologi, psykiatri, klinisk kemi, klinisk immunologi og klinisk mikrobiologi. Operationsafsnittet varetager opgaver i såvel stationært som dagkirurgisk regi, og der er to opvågningsafsnit i umiddelbar relation til operationsgangen for henholdsvis stationære og dagkirurgiske patienter. Afdelingen har i alt 12 postgraduate stillinger hhv. fem introduktionsstillinger og syv hoveduddannelsesforløb fordelt på første og fjerde år. Afdelingen i Slagelse har to speciallæger og en yngre læge uddannelseslæge i tilstedeværelsesvagt døgnet igennem samt en speciallæge på intermediærafsnittet frem til klokken 20 alle dage. Ansøger forventes at varetage vagten på intensiv intermediærafsnittet. Afdelingen i Næstved Ringsted varetager helt overvejende elektive patientforløb indenfor specialerne ortopædkirurgi, urologi, øjensygdomme og mammakirurgi. Hertil kommer specialistfunktioner indenfor anlæggelse af permanente centrale katetre og ECT-behandling i Oringe. En speciallæge varetager vagtfunktionen i aften- og nattetiden for hele sygehuset. Kvalifikationer Stillingen ønskes besat med en overlægekvalificeret speciallæge i anæstesiologi med særlig interesse for intensiv terapi. Har du en klar intensiv-profil uden at opfylde kravet om 5 års ansættelse som afdelingslæge, vil vi søge dispensation fra kravet i regionen. Ansøgere til stillingen vil blive vurderet i forhold til de syv lægeroller, og ansøgning skal udformes i forhold til dette. Ansøgere skal desuden i særlig grad beskrive kompetencer og planer i forhold til det anførte ansvarsområde. I forbindelse med ansættelse indhentes 36 børneattest, hvortil samtykke indhentes ved ansættelsessamtale. Løn- og ansættelsesvilkår er efter gældende overenskomst. Læs mere her om dine karrieremuligheder inden for netop dit speciale og hør, hvorfor andre af dine kollegaer allerede har valgt Region Sjælland på Det Gode Lægeliv. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Birgitte Schousboe, tlf. 2344 4425. Stillings- og funktionsbeskrivelse kan rekvireres hos ledelseskonsulent Pia van der Watt, tlf. 5651 4796. Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Vi har viljen til at blive bedre hver dag Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse er både et akut- og specialsygehus. Vi er ambitiøse og modige, og vi har viljen til at blive endnu bedre hver dag. Vi ønsker at tiltrække de bedste medarbejdere, der tør tænke nyt og anderledes i hverdagen til patientens bedste. Stærk faglighed og udvikling skal sikre god og ensartet høj kvalitet i behandlingen døgnet rundt. Vi skaber forbedringer og nye løsninger i fællesskab. Vi lægger vægt på datadrevet og synlig ledelse og tilsigter en uformel og uhøjtidelig omgangstone baseret på gensidig tillid mellem leder og medarbejder. Vi prioriterer uddannelse, forskning og udvikling, fordi vi mener, at faglighed er afgørende for at nå vores mål. På Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse gør vi os umage med at skabe en udviklende og spændende arbejdsplads, og vi arbejder for at være Region Sjællands bedste uddannelsessted. Dit behov vores fælles opgave11jobnet1b6bc4e5100000000000IDK_OFIR_02DKDanmark228DKK2019-11-11T00:00:000000http://www.regionsjaelland.dk/JobOgKarriere/Sider/JobSide.aspx?nr=157400EuropaDanmarkSjælland & øerVestsjællandSlagelse3636304Region Sjælland11Fælledvej 114200SlagelseDKDanmark0
DKDanmarkDKDanmark
8Fuldtid46Permanent843491JobNet5062995506299510024-10-20190https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntrySearchedCount&feedId=dc2beb84&entryId=1b6bc4e5https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntryDisplayCount&feedId=dc2beb84&entryId=1b6bc4e5https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationInitiatedCount&feedId=dc2beb84&entryId=1b6bc4e5&page=ShowJob&component=SendApplicationButtonhttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationAppliedCount&feedId=dc2beb84&entryId=1b6bc4e5&page=EmailApplyForm&component=SendApplicationButtonhttps://static.matchwork.com/company/logo/DK/ORS/SoMe/Social_og_sundhed/Sundhed/5.jpgOverlæge til multidisciplinært intensivt afsnit, Anæstesiologisk Afdeling NSR, Slagelse12008001Dansk3Læse/ tale222107Læge10Sundhed363293372noreply@ofir.comDKDanmarkDKDanmarkda-DK