Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Overlæge til rygsektionen, Ortopædkirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital Køge

Stillingbeskrivelse for overlæge (ortopædkirurg eller neurokirurg), rygsektionen, Ortopædkirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital Køge

Ved Ortopædkirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital Køge, er der en stilling som overlæge ledig fra den 01.08.18 eller snarest derefter.

Region Sjælland har et befolkningstal på ca. 816.000 borgere, der betjenes af fire administrative somatiske sygehusenheder.

Regionens sygehusplan har udpeget Køge som akutsygehus og kommende hovedsygehus.

Sjællands Universitetshospital indgår i Københavns Universitets Hospital, som er et samarbejde mellem Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet og sygehusene i Region Hovedstaden og Region Sjælland.

For Sjællands Universitetshospital, Roskilde og Køge er patienternes ønsker og forventninger vigtige elementer i planlægning af optimale patientforløb.

Sjællands Universitetshospital vil være pioner i det danske sundhedsvæsen og definere en ny, bedre og anderledes måde at drive et sundhedsvæsen på. Med overskriften ”Patienten er alt” implementerer hospitalet en ambitiøs strategi, som vil sætte en ny retning for fremtiden. Missionen er patienten, og visionen er suveræn kvalitet.

Sjællands Universitetshospital er etableret som en organisatorisk enhed. Vi er således allerede nu i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Når bygningerne i Køge står færdige i 2023, vil regionens specialiserede behandlings-, forsknings- og undervisningsaktiviteter være samlet her.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på:http://www.regionsjaelland.dk/suh

Øvrige specialer på Køge

Anæstesiologi med et intensivt terapiafsnit samt palliationsenhed, kirurgi, reumatologi, oto-rhino-laryngologi, klinisk biokemi, klinisk fysiologi, billeddiagnostik inkl. CT-skanning, MR-skanning og ultralydsdiagnostik samt intern medicin omfattende endokrinologi, kardiologi og medicinsk gastroenterologi. Desuden findes en akutafdeling med egen lægestab. Kirurgisk afdeling har fælles ledelse for afsnit i Køge og i Roskilde.

Ledelse

På Sjællands Universitetshospital Roskilde og Køge er der etableret afdelingsledelser med decentralisering af en række ledelsesmæssige, økonomiske og administrative opgaver.

Den ledende overlæge og den ledende oversygeplejerske udgør i fællesskab afdelingsledelsen, der har det ledelses- og driftmæssige ansvar for afdelingen. Afdelingsledelsen er således ansvarlig for fordeling af funktioner, arbejdsopgaver og ressourcer. Fordelingen skal ske ud fra faglige og funktionelle hensyn, herunder hensyn til helhed i patientforløb. Derudover skal der tages hensyn til rationel ressourceanvendelse.

Den ledende overlæge fastlægger efter samråd med afdelingens øvrige overlæger retningslinjer for afdelingens diagnostik, behandling, visitation og lægelige uddannelsesopgaver. Inden for disse retningslinjer har afdelings overlæger og øvrige læger et selvstændigt ansvar.

Ortopædkirurgisk Afdeling

Ortopædkirurgisk Afdeling i Køge omfatter to stationære afsnit med i alt 72 senge. På det centrale operationsafsnit har afdelingen seks operationsstuer (to med laminær flow) og i sammendagskirurgisk afsnit et – to operationsstuer. Afdelingen driver endvidere et stort ambulatorium. Afdelingen har akut døgnfunktion og modtager akutte- og elektive patienter fra en stor del af Region Sjælland samt elektive patienter i henhold til aftalen om frit sygehusvalg.

Ortopædkirurgisk afdeling i Køge har som eneste i Region Sjælland der varetager rygkirurgi, og har fået tildelt højt specialiseret fuktioner iht. specialeplanen.

Afdelingens lægelige stab

Ortopædkirurgisk Afdeling har en normering på 17 overlæge og seks afdelingslæger. Desuden er der p.t. ansat 17 reservelæger.

Afdelingens lægelige arbejdstilrettelæggelse

Ortopædkirurgisk Afdeling dækker bredden af det ortopædkirurgiske speciale på hovedfunktionsniveau og er tillagt en række regionsfunktioner samt højt specialicerede funktioner.

Lægerne er sektioneret i seks delvis selvstyrende, subspecialiserede sektioner med faste operations-, ambulatorium- og SDK-dage.

Overlægerne har overvejende dagfunktion. Vagten kan enten være delvagt i hverdage frem til kl. 19.00, beredskabsvagt i hverdagen eller rådighedsvagt i weekenden.

Stillingens funktioner og ønskede kvalifikationer

Stilling ønskes besat med en overlægekvalificeret speciallæge i ortopædisk kirurgi eller neurokirurgi med uddannelse indenfor degenerative ryglidelser. Det betinges, at ansøger har 5 års erfaring som afdelingslæge indenfor specialet. Det forventes, at den ansatte vil medvirke til, at udvikle den degenerative kirurgi, såvel lumbalt som cervikalt. Endvidere søges en person med erfaring for såvel anterior og posterior kirurgi i hele hvirvelsøjlen.

Det forventes, at ansøgeren opbygger den degenerative cevikale kirurgi i Regionen.

Regionen har i 2018 ansat en professor i Ortopædkirurgi, og det forventes, at ansøgeren indgår i afdelingens forsknings- og udviklingsstrategi. Endvidere forventes det, at ansøgeren deltager i undervisning af studenter som er tilknyttet SUH, læger i specialuddannelse samt øvrige personale.

Afdelingen samarbejder med reumatologiske afdelinger på Regionens Sygehuse, og har ugentlige videokonferencer med fysioterapeuterne.

Der arbejdes endvidere på, at hjemtage alt den degenerative rygbehandling i Regionen. Vores mål er, en fuldt udviklet Universitets klinik for kirurgisk behandling af lidelser i rygsøjlen.

Undervisning

Sjællands Universitetshospital i Roskilde og Køge indgår i Københavns Universitets Hospital, som er et samarbejde mellem Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet og sygehusene i Region Hovedstaden og Region Sjælland. Ortopædkirurgisk Afdeling varetager klinisk og teoretisk undervisning af lægestuderende. Der er p.t. tre C-lektorater.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Kim Schantz, 47 32 33 01, ksc@regionsjaelland.dk eller specialeansvarlig overlæge Michael Rud Lassen, 47 32 33 83, mirla@regionsjaelland.dk

Du kan læse mere om Sjællands Universitetshospital Roskilde og Køge på internettet: http://www.regionsjaelland.dk

Ansøger bedes i ansøgningen – med bedst mulig dokumentation – forholde sig konkret til de syv kompetencer. Sundhedsstyrelsen har decentraliseret bedømmelserne vedrørende overlægestillinger, og Sjællands Universitetshospital Roskilde og Køge anvender en vurdering af de syv kompetencer (Medicinsk ekspert, Kommunikator, Samarbejder, Leder/administrator, Sundhedsfremmer, Akademiker og Professionel) i den faglige bedømmelse.

Inddragelse af repræsentanter fra patientforum

Som led i strategien inddrages medlemmer af hospitalets patientforum i lederrekrutteringer. Det må derfor forventes, at der deltager en patient eller pårørende i samtaleudvalget.

Læs mere her om dine karrieremuligheder inden for netop dit speciale og hør, hvorfor andre af dine kollegaer allerede har valgt Region Sjælland på Det Gode Lægeliv.

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh


Mere af samme slags?

Angiv din e-mail og få lignende job direkte i indbakken
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privativspolitik

329832832Phoenix-0ba058dd12018-07-03T00:00:00Overlæge til rygsektionen, Ortopædkirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital Køge

Stillingbeskrivelse for overlæge (ortopædkirurg eller neurokirurg), rygsektionen, Ortopædkirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital Køge

Ved Ortopædkirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital Køge, er der en stilling som overlæge ledig fra den 01.08.18 eller snarest derefter.

Region Sjælland har et befolkningstal på ca. 816.000 borgere, der betjenes af fire administrative somatiske sygehusenheder.

Regionens sygehusplan har udpeget Køge som akutsygehus og kommende hovedsygehus.

Sjællands Universitetshospital indgår i Københavns Universitets Hospital, som er et samarbejde mellem Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet og sygehusene i Region Hovedstaden og Region Sjælland.

For Sjællands Universitetshospital, Roskilde og Køge er patienternes ønsker og forventninger vigtige elementer i planlægning af optimale patientforløb.

Sjællands Universitetshospital vil være pioner i det danske sundhedsvæsen og definere en ny, bedre og anderledes måde at drive et sundhedsvæsen på. Med overskriften ”Patienten er alt” implementerer hospitalet en ambitiøs strategi, som vil sætte en ny retning for fremtiden. Missionen er patienten, og visionen er suveræn kvalitet.

Sjællands Universitetshospital er etableret som en organisatorisk enhed. Vi er således allerede nu i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Når bygningerne i Køge står færdige i 2023, vil regionens specialiserede behandlings-, forsknings- og undervisningsaktiviteter være samlet her.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på:http://www.regionsjaelland.dk/suh

Øvrige specialer på Køge

Anæstesiologi med et intensivt terapiafsnit samt palliationsenhed, kirurgi, reumatologi, oto-rhino-laryngologi, klinisk biokemi, klinisk fysiologi, billeddiagnostik inkl. CT-skanning, MR-skanning og ultralydsdiagnostik samt intern medicin omfattende endokrinologi, kardiologi og medicinsk gastroenterologi. Desuden findes en akutafdeling med egen lægestab. Kirurgisk afdeling har fælles ledelse for afsnit i Køge og i Roskilde.

Ledelse

På Sjællands Universitetshospital Roskilde og Køge er der etableret afdelingsledelser med decentralisering af en række ledelsesmæssige, økonomiske og administrative opgaver.

Den ledende overlæge og den ledende oversygeplejerske udgør i fællesskab afdelingsledelsen, der har det ledelses- og driftmæssige ansvar for afdelingen. Afdelingsledelsen er således ansvarlig for fordeling af funktioner, arbejdsopgaver og ressourcer. Fordelingen skal ske ud fra faglige og funktionelle hensyn, herunder hensyn til helhed i patientforløb. Derudover skal der tages hensyn til rationel ressourceanvendelse.

Den ledende overlæge fastlægger efter samråd med afdelingens øvrige overlæger retningslinjer for afdelingens diagnostik, behandling, visitation og lægelige uddannelsesopgaver. Inden for disse retningslinjer har afdelings overlæger og øvrige læger et selvstændigt ansvar.

Ortopædkirurgisk Afdeling

Ortopædkirurgisk Afdeling i Køge omfatter to stationære afsnit med i alt 72 senge. På det centrale operationsafsnit har afdelingen seks operationsstuer (to med laminær flow) og i sammendagskirurgisk afsnit et – to operationsstuer. Afdelingen driver endvidere et stort ambulatorium. Afdelingen har akut døgnfunktion og modtager akutte- og elektive patienter fra en stor del af Region Sjælland samt elektive patienter i henhold til aftalen om frit sygehusvalg.

Ortopædkirurgisk afdeling i Køge har som eneste i Region Sjælland der varetager rygkirurgi, og har fået tildelt højt specialiseret fuktioner iht. specialeplanen.

Afdelingens lægelige stab

Ortopædkirurgisk Afdeling har en normering på 17 overlæge og seks afdelingslæger. Desuden er der p.t. ansat 17 reservelæger.

Afdelingens lægelige arbejdstilrettelæggelse

Ortopædkirurgisk Afdeling dækker bredden af det ortopædkirurgiske speciale på hovedfunktionsniveau og er tillagt en række regionsfunktioner samt højt specialicerede funktioner.

Lægerne er sektioneret i seks delvis selvstyrende, subspecialiserede sektioner med faste operations-, ambulatorium- og SDK-dage.

Overlægerne har overvejende dagfunktion. Vagten kan enten være delvagt i hverdage frem til kl. 19.00, beredskabsvagt i hverdagen eller rådighedsvagt i weekenden.

Stillingens funktioner og ønskede kvalifikationer

Stilling ønskes besat med en overlægekvalificeret speciallæge i ortopædisk kirurgi eller neurokirurgi med uddannelse indenfor degenerative ryglidelser. Det betinges, at ansøger har 5 års erfaring som afdelingslæge indenfor specialet. Det forventes, at den ansatte vil medvirke til, at udvikle den degenerative kirurgi, såvel lumbalt som cervikalt. Endvidere søges en person med erfaring for såvel anterior og posterior kirurgi i hele hvirvelsøjlen.

Det forventes, at ansøgeren opbygger den degenerative cevikale kirurgi i Regionen.

Regionen har i 2018 ansat en professor i Ortopædkirurgi, og det forventes, at ansøgeren indgår i afdelingens forsknings- og udviklingsstrategi. Endvidere forventes det, at ansøgeren deltager i undervisning af studenter som er tilknyttet SUH, læger i specialuddannelse samt øvrige personale.

Afdelingen samarbejder med reumatologiske afdelinger på Regionens Sygehuse, og har ugentlige videokonferencer med fysioterapeuterne.

Der arbejdes endvidere på, at hjemtage alt den degenerative rygbehandling i Regionen. Vores mål er, en fuldt udviklet Universitets klinik for kirurgisk behandling af lidelser i rygsøjlen.

Undervisning

Sjællands Universitetshospital i Roskilde og Køge indgår i Københavns Universitets Hospital, som er et samarbejde mellem Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet og sygehusene i Region Hovedstaden og Region Sjælland. Ortopædkirurgisk Afdeling varetager klinisk og teoretisk undervisning af lægestuderende. Der er p.t. tre C-lektorater.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Kim Schantz, 47 32 33 01, ksc@regionsjaelland.dk eller specialeansvarlig overlæge Michael Rud Lassen, 47 32 33 83, mirla@regionsjaelland.dk

Du kan læse mere om Sjællands Universitetshospital Roskilde og Køge på internettet: http://www.regionsjaelland.dk

Ansøger bedes i ansøgningen – med bedst mulig dokumentation – forholde sig konkret til de syv kompetencer. Sundhedsstyrelsen har decentraliseret bedømmelserne vedrørende overlægestillinger, og Sjællands Universitetshospital Roskilde og Køge anvender en vurdering af de syv kompetencer (Medicinsk ekspert, Kommunikator, Samarbejder, Leder/administrator, Sundhedsfremmer, Akademiker og Professionel) i den faglige bedømmelse.

Inddragelse af repræsentanter fra patientforum

Som led i strategien inddrages medlemmer af hospitalets patientforum i lederrekrutteringer. Det må derfor forventes, at der deltager en patient eller pårørende i samtaleudvalget.

Læs mere her om dine karrieremuligheder inden for netop dit speciale og hør, hvorfor andre af dine kollegaer allerede har valgt Region Sjælland på Det Gode Lægeliv.

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh

2018-07-07T00:51:02.593 Stillingbeskrivelse for overlæge (ortopædkirurg eller neurokirurg), rygsektionen, Ortopædkirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital Køge Ved Ortopædkirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital Køge, er der en stilling som overlæge ledig fra den 01.08.18 eller snarest derefter. Region Sjælland har et befolkningstal på ca. 816.000 borgere, der betjenes af fire administrative somatiske sygehusenheder. Regionens sygehusplan har udpeget Køge som akutsygehus og kommende hovedsygehus. Sjællands Universitetshospital indgår i Københavns Universitets Hospital, som er et samarbejde mellem Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet og sygehusene i Region Hovedstaden og Region Sjælland. For Sjællands Universitetshospital, Roskilde og Køge er patienternes ønsker og forventninger vigtige elementer i planlægning af optimale patientforløb. Sjællands Universitetshospital vil være pioner i det danske sundhedsvæsen og definere en ny, bedre og anderledes måde at drive et sundhedsvæsen på. Med overskriften Patienten er alt implementerer hospitalet en ambitiøs strategi, som vil sætte en ny retning for fremtiden. Missionen er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. Sjællands Universitetshospital er etableret som en organisatorisk enhed. Vi er således allerede nu i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne. Når bygningerne i Køge står færdige i 2023, vil regionens specialiserede behandlings-, forsknings- og undervisningsaktiviteter være samlet her. Læs mere om Sjællands Universitetshospital på:http: www.regionsjaelland.dk suh Øvrige specialer på Køge Anæstesiologi med et intensivt terapiafsnit samt palliationsenhed, kirurgi, reumatologi, oto-rhino-laryngologi, klinisk biokemi, klinisk fysiologi, billeddiagnostik inkl. CT-skanning, MR-skanning og ultralydsdiagnostik samt intern medicin omfattende endokrinologi, kardiologi og medicinsk gastroenterologi. Desuden findes en akutafdeling med egen lægestab. Kirurgisk afdeling har fælles ledelse for afsnit i Køge og i Roskilde. Ledelse På Sjællands Universitetshospital Roskilde og Køge er der etableret afdelingsledelser med decentralisering af en række ledelsesmæssige, økonomiske og administrative opgaver. Den ledende overlæge og den ledende oversygeplejerske udgør i fællesskab afdelingsledelsen, der har det ledelses- og driftmæssige ansvar for afdelingen. Afdelingsledelsen er således ansvarlig for fordeling af funktioner, arbejdsopgaver og ressourcer. Fordelingen skal ske ud fra faglige og funktionelle hensyn, herunder hensyn til helhed i patientforløb. Derudover skal der tages hensyn til rationel ressourceanvendelse. Den ledende overlæge fastlægger efter samråd med afdelingens øvrige overlæger retningslinjer for afdelingens diagnostik, behandling, visitation og lægelige uddannelsesopgaver. Inden for disse retningslinjer har afdelings overlæger og øvrige læger et selvstændigt ansvar. Ortopædkirurgisk Afdeling Ortopædkirurgisk Afdeling i Køge omfatter to stationære afsnit med i alt 72 senge. På det centrale operationsafsnit har afdelingen seks operationsstuer (to med laminær flow) og i sammendagskirurgisk afsnit et to operationsstuer. Afdelingen driver endvidere et stort ambulatorium. Afdelingen har akut døgnfunktion og modtager akutte- og elektive patienter fra en stor del af Region Sjælland samt elektive patienter i henhold til aftalen om frit sygehusvalg. Ortopædkirurgisk afdeling i Køge har som eneste i Region Sjælland der varetager rygkirurgi, og har fået tildelt højt specialiseret fuktioner iht. specialeplanen. Afdelingens lægelige stab Ortopædkirurgisk Afdeling har en normering på 17 overlæge og seks afdelingslæger. Desuden er der p.t. ansat 17 reservelæger. Afdelingens lægelige arbejdstilrettelæggelse Ortopædkirurgisk Afdeling dækker bredden af det ortopædkirurgiske speciale på hovedfunktionsniveau og er tillagt en række regionsfunktioner samt højt specialicerede funktioner. Lægerne er sektioneret i seks delvis selvstyrende, subspecialiserede sektioner med faste operations-, ambulatorium- og SDK-dage. Overlægerne har overvejende dagfunktion. Vagten kan enten være delvagt i hverdage frem til kl. 19.00, beredskabsvagt i hverdagen eller rådighedsvagt i weekenden. Stillingens funktioner og ønskede kvalifikationer Stilling ønskes besat med en overlægekvalificeret speciallæge i ortopædisk kirurgi eller neurokirurgi med uddannelse indenfor degenerative ryglidelser. Det betinges, at ansøger har 5 års erfaring som afdelingslæge indenfor specialet. Det forventes, at den ansatte vil medvirke til, at udvikle den degenerative kirurgi, såvel lumbalt som cervikalt. Endvidere søges en person med erfaring for såvel anterior og posterior kirurgi i hele hvirvelsøjlen. Det forventes, at ansøgeren opbygger den degenerative cevikale kirurgi i Regionen. Regionen har i 2018 ansat en professor i Ortopædkirurgi, og det forventes, at ansøgeren indgår i afdelingens forsknings- og udviklingsstrategi. Endvidere forventes det, at ansøgeren deltager i undervisning af studenter som er tilknyttet SUH, læger i specialuddannelse samt øvrige personale. Afdelingen samarbejder med reumatologiske afdelinger på Regionens Sygehuse, og har ugentlige videokonferencer med fysioterapeuterne. Der arbejdes endvidere på, at hjemtage alt den degenerative rygbehandling i Regionen. Vores mål er, en fuldt udviklet Universitets klinik for kirurgisk behandling af lidelser i rygsøjlen. Undervisning Sjællands Universitetshospital i Roskilde og Køge indgår i Københavns Universitets Hospital, som er et samarbejde mellem Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet og sygehusene i Region Hovedstaden og Region Sjælland. Ortopædkirurgisk Afdeling varetager klinisk og teoretisk undervisning af lægestuderende. Der er p.t. tre C-lektorater. Løn- og ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Kim Schantz, 47 32 33 01, ksc@regionsjaelland.dk eller specialeansvarlig overlæge Michael Rud Lassen, 47 32 33 83, mirla@regionsjaelland.dk Du kan læse mere om Sjællands Universitetshospital Roskilde og Køge på internettet: http: www.regionsjaelland.dk Ansøger bedes i ansøgningen med bedst mulig dokumentation forholde sig konkret til de syv kompetencer. Sundhedsstyrelsen har decentraliseret bedømmelserne vedrørende overlægestillinger, og Sjællands Universitetshospital Roskilde og Køge anvender en vurdering af de syv kompetencer (Medicinsk ekspert, Kommunikator, Samarbejder, Leder administrator, Sundhedsfremmer, Akademiker og Professionel) i den faglige bedømmelse. Inddragelse af repræsentanter fra patientforum Som led i strategien inddrages medlemmer af hospitalets patientforum i lederrekrutteringer. Det må derfor forventes, at der deltager en patient eller pårørende i samtaleudvalget. Læs mere her om dine karrieremuligheder inden for netop dit speciale og hør, hvorfor andre af dine kollegaer allerede har valgt Region Sjælland på Det Gode Lægeliv. Om Sjællands Universitetshospital Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på. Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne. Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http: www.regionsjaelland.dk suh11Jobnet0ba058dd100000000000IDK_OFIR_02DKDanmark228DKK2018-07-06T00:00:000000http://www.regionsjaelland.dk/JobOgKarriere/Sider//JobSideMedStatus.aspx?nr=117810EuropaDanmarkEuropaDanmarkSjælland & øerSydsjælland inkl. MønStevnsEuropaDanmarkSjælland & øerMidtsjællandKøge3287158Region Sjælland11Lykkebækvej 14600KøgeDKDanmark155.4773301012.16589860mirla@regionsjaelland.dkDKDanmarkDKDanmark8Fuldtid46Permanent591103JobNet484130048413001000https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntrySearchedCount&feedId=dc2beb84&entryId=0ba058ddhttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntryDisplayCount&feedId=dc2beb84&entryId=0ba058ddhttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationInitiatedCount&feedId=dc2beb84&entryId=0ba058dd&page=ShowJob&component=SendApplicationButtonhttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationAppliedCount&feedId=dc2beb84&entryId=0ba058dd&page=EmailApplyForm&component=SendApplicationButtonhttps://static.matchwork.com/company/logo/DK/ORS/SoMe/Social_og_sundhed/Sundhed/5.jpgEr du en fagligt stærk Læge?12008001Dansk3Læse/ tale222107Læge10Sundhed355656868Michaelmirla@regionsjaelland.dkDKDanmarkDKDanmarkda-DK