Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Overlæge til Sengeafsnit P3 eller P4, AUH Risskov

En stilling som overlæge ved Sengeafsnit P3 eller P4, Afd. P, AUH Risskov er ledig til besættelse pr. 1. oktober 2018 eller efter aftale.
 
I november 2018 flytter Aarhus Universitetshospital, Risskov til AUH, Psykiatrien i Skejby. I den forbindelse fusioneres sengeafsnittene P2 og P3 til én enhed. Hvis overlægen ansættes i Afsnit P3, vil overlægen overføres til den fusionerede enhed. Hvis overlægen ansættes i Afsnit P4 vil overlægen flytte med Afsnit P4, som i forbindelse med flytningen udvides fra 17 til 24 senge.
 
Om Afdeling P
Afdeling P varetager udredning af voksne patienter inden for hele ICD-10 spektret. Afdelingen behandler særligt patienter inden for det skizofrene og psykotiske område samt patienter med demens, delir, mental retardering, ADHD, autisme og misbrugsudløste tilstande. Afdelingen har regionsfunktion.
 
Afdelingen er placeret på Aarhus Universitetshospital, Risskov og hører organisatorisk under Psykiatri og Social i Region Midtjylland. Afdelingen har mere end 300 ansatte og ledes af en oversygeplejerske og en ledende overlæge.
 
Afdelingen omfatter p.t. fire sengeafsnit med i alt 74 sengepladser, hvoraf tre sengepladser anvendes til patientstyrede indlæggelser. De fire afsnit fusioneres ved flytningen til tre sengeafsnit med i alt 72 pladser. Fra 1. maj 2018 vil afdelingen også have "særlige pladser", hvor opgaven er at give en rehabiliterende indsats. De særlige pladser bliver et selvstændigt afsnit ved udflytningen til Skejby. Afdeling P har endvidere to ambulante enheder: Ambulant Psykoseenhed med Neuropsykiatrisk Enhed samt Klinik for Skizofreni (OPUS)/M-Ambulatoriet, som er én organisatorisk enhed med forskellige opgaver men samme funktionsledelse. Desuden rummer afdelingen p.t. Psykiatrisk Modtagelse samt en forskningsenhed. Psykiatrisk Modtagelse nedlægges ved flytningen til Skejby, idet akutte psykiatriske patienter herefter hovedsageligt vil skulle modtages i Akutafdelingen.
 
Afdeling P har forsknings- og undervisningsforpligtigelser og deltager i den kliniske undervisning af lægestuderende og læger samt psykologer i uddannelsesforløb til specialpsykologer. Der er uddannelsesforløb for læger inden for specialerne voksenpsykiatri og almen medicin. 
 
 
Om sengeafsnit P3 og P4
P3 og P4 er skærmede afsnit, der primært varetager udredning og behandling af patienter med psykoser. Overlægen refererer til funktionsledelsen i P3 eller P4 og i lægefaglige spørgsmål til overlægen i funktionsledelsen. De faglige ledelsesområder planlægges efter aftale med funktionsledelsen.
 
Opgaver og ansvarsområder
 
Overlægen har bl.a. følgende opgaver og ansvarsområder:

 • forestår visitation efter delegering fra den ledende overlæge
 • forestår, koordinerer og deltager i behandlingsarbejdet
 • har et selvstændigt lægeligt ansvar vedrørende undersøgelse, diagnose og behandling af patienter
 • har instruktionsbeføjelser overfor de øvrige ansatte vedrørende undersøgelse og behandling
 • deltager i tilvejebringelsen af grundlaget for afdelingens apparaturprioritering i fællesskab med de øvrige overlæger
 • er ansvarlig for, at bestemmelserne i Psykiatriloven overholdes og at de i love og cirkulærer fastsatte indberetninger af tvang udføres til tiden
 • er behandlingsansvarlig for patienter med domme under deres indlæggelse i Afsnit P3 eller P4. Er stedfortrædende behandlingsansvarlig overlæge for patienter med domme under deres indlæggelse i andre sengeafsnit i Afdeling P
 • er medansvarlig for den faglige udvikling i afsnittet og varetagelsen af supervisions- og undervisningsvirksomhed overfor personalet
 • har ansvaret for udarbejdelse af behandlingsplaner for patienterne i samarbejde med de øvrige medarbejdere
 • bidrager til at koordinere arbejdsgange og arbejdstilrettelæggelse med henblik på sikring af den bedst mulige patientbehandling og – pleje, herunder patienternes retssikkerhed
 • deltager i konferencer og møder af faglig karakter
 • medvirker til sikring af kvaliteten af afdelingens og afsnittets funktionsområder
 • bidrager til forskning og kvalitetsudvikling i Afd. P
 • varetager vejlednings- og andre uddannelsesopgaver i relation til uddannelse af yngre læger og psykologer
 • sikrer at stud.med.-lægevikarer og stud. med. i klinisk ophold får den nødvendige vejledning og instruktion
 
Overlægen er forpligtet til at udføre ledelsesmæssige og administrative opgaver og beslutninger, som er delegeret fra afdelingsledelsen.
 
Overlægen indgår i tilstedeværelsesvagt med efterfølgende beredskabsvagt med 5 hverdagsvagter og 2 weekendvagter på 20 uger.
 
Faglige kvalifikationer
Overlægen skal være speciallæge i voksenpsykiatri. Der lægges vægt på vilje og evne til kommunikation og samarbejde. Endvidere lægges der vægt på erfaring med faglig ledelse og gerne tillige formaliseret lederuddannelse.

Overlægen skal have interesse for, og vilje til, at understøtte og deltage i et aktivt videnskabeligt miljø. Det er ønskeligt, at overlægen har interesse for, eller uddannelse, inden for psykoterapi.
 
Stillings- og funktionsbeskrivelse for P3 og P4 fremgår i tilknytning til dette opslag. Det bedes af ansøgningen fremgå, om det er stilingen på P3 eller P4 der søges.
 
Lægefaglig bedømmelse foretages på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for de syv kompetenceområder.
 
Skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer kan ses via nedenstående link. Vær dog opmærksom på, at besvarelserne skal indtastes som en del af ansøgningsproceduren, når stillingen søges elektronisk. Det er altså ikke tilstrækkeligt at vedhæfte skemaet til bedømmelse af lægefaglige kompetencer.
 
http://www.rm.dk/om-os/organisation/koncern-hr/lon--og-personaleforhold/rekruttering-og-ansattelse/ansattelse-af-speciallager/
 
 
Ansættelse
Ansættelsen sker i henhold til den enhver tid gældende overenskomst på området mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger.
 
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Merete Bysted tlf. 7847 1611 eller overlæge Ea Bøhm Jepsen tlf. 7847 1771 eller overlæge Hanne Hilmer tlf. 7847 1811.
 
Sidste frist for ansøgninger er den 08.05.2018, og ansættelsessamtaler forventes afholdt den 05.06.2018.


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale
 


Mere af samme slags?

Angiv din e-mail og få lignende job direkte i indbakken
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privativspolitik

329787080Phoenix-0b88eb5c12018-04-04T14:32:11.513Overlæge til Sengeafsnit P3 eller P4, AUH RisskovEn stilling som overlæge ved Sengeafsnit P3 eller P4, Afd. P, AUH Risskov er ledig til besættelse pr. 1. oktober 2018 eller efter aftale.
 
I november 2018 flytter Aarhus Universitetshospital, Risskov til AUH, Psykiatrien i Skejby. I den forbindelse fusioneres sengeafsnittene P2 og P3 til én enhed. Hvis overlægen ansættes i Afsnit P3, vil overlægen overføres til den fusionerede enhed. Hvis overlægen ansættes i Afsnit P4 vil overlægen flytte med Afsnit P4, som i forbindelse med flytningen udvides fra 17 til 24 senge.
 
Om Afdeling P
Afdeling P varetager udredning af voksne patienter inden for hele ICD-10 spektret. Afdelingen behandler særligt patienter inden for det skizofrene og psykotiske område samt patienter med demens, delir, mental retardering, ADHD, autisme og misbrugsudløste tilstande. Afdelingen har regionsfunktion.
 
Afdelingen er placeret på Aarhus Universitetshospital, Risskov og hører organisatorisk under Psykiatri og Social i Region Midtjylland. Afdelingen har mere end 300 ansatte og ledes af en oversygeplejerske og en ledende overlæge.
 
Afdelingen omfatter p.t. fire sengeafsnit med i alt 74 sengepladser, hvoraf tre sengepladser anvendes til patientstyrede indlæggelser. De fire afsnit fusioneres ved flytningen til tre sengeafsnit med i alt 72 pladser. Fra 1. maj 2018 vil afdelingen også have "særlige pladser", hvor opgaven er at give en rehabiliterende indsats. De særlige pladser bliver et selvstændigt afsnit ved udflytningen til Skejby. Afdeling P har endvidere to ambulante enheder: Ambulant Psykoseenhed med Neuropsykiatrisk Enhed samt Klinik for Skizofreni (OPUS)/M-Ambulatoriet, som er én organisatorisk enhed med forskellige opgaver men samme funktionsledelse. Desuden rummer afdelingen p.t. Psykiatrisk Modtagelse samt en forskningsenhed. Psykiatrisk Modtagelse nedlægges ved flytningen til Skejby, idet akutte psykiatriske patienter herefter hovedsageligt vil skulle modtages i Akutafdelingen.
 
Afdeling P har forsknings- og undervisningsforpligtigelser og deltager i den kliniske undervisning af lægestuderende og læger samt psykologer i uddannelsesforløb til specialpsykologer. Der er uddannelsesforløb for læger inden for specialerne voksenpsykiatri og almen medicin. 
 
 
Om sengeafsnit P3 og P4
P3 og P4 er skærmede afsnit, der primært varetager udredning og behandling af patienter med psykoser. Overlægen refererer til funktionsledelsen i P3 eller P4 og i lægefaglige spørgsmål til overlægen i funktionsledelsen. De faglige ledelsesområder planlægges efter aftale med funktionsledelsen.
 
Opgaver og ansvarsområder
 
Overlægen har bl.a. følgende opgaver og ansvarsområder:
 • forestår visitation efter delegering fra den ledende overlæge
 • forestår, koordinerer og deltager i behandlingsarbejdet
 • har et selvstændigt lægeligt ansvar vedrørende undersøgelse, diagnose og behandling af patienter
 • har instruktionsbeføjelser overfor de øvrige ansatte vedrørende undersøgelse og behandling
 • deltager i tilvejebringelsen af grundlaget for afdelingens apparaturprioritering i fællesskab med de øvrige overlæger
 • er ansvarlig for, at bestemmelserne i Psykiatriloven overholdes og at de i love og cirkulærer fastsatte indberetninger af tvang udføres til tiden
 • er behandlingsansvarlig for patienter med domme under deres indlæggelse i Afsnit P3 eller P4. Er stedfortrædende behandlingsansvarlig overlæge for patienter med domme under deres indlæggelse i andre sengeafsnit i Afdeling P
 • er medansvarlig for den faglige udvikling i afsnittet og varetagelsen af supervisions- og undervisningsvirksomhed overfor personalet
 • har ansvaret for udarbejdelse af behandlingsplaner for patienterne i samarbejde med de øvrige medarbejdere
 • bidrager til at koordinere arbejdsgange og arbejdstilrettelæggelse med henblik på sikring af den bedst mulige patientbehandling og – pleje, herunder patienternes retssikkerhed
 • deltager i konferencer og møder af faglig karakter
 • medvirker til sikring af kvaliteten af afdelingens og afsnittets funktionsområder
 • bidrager til forskning og kvalitetsudvikling i Afd. P
 • varetager vejlednings- og andre uddannelsesopgaver i relation til uddannelse af yngre læger og psykologer
 • sikrer at stud.med.-lægevikarer og stud. med. i klinisk ophold får den nødvendige vejledning og instruktion
 
Overlægen er forpligtet til at udføre ledelsesmæssige og administrative opgaver og beslutninger, som er delegeret fra afdelingsledelsen.
 
Overlægen indgår i tilstedeværelsesvagt med efterfølgende beredskabsvagt med 5 hverdagsvagter og 2 weekendvagter på 20 uger.
 
Faglige kvalifikationer
Overlægen skal være speciallæge i voksenpsykiatri. Der lægges vægt på vilje og evne til kommunikation og samarbejde. Endvidere lægges der vægt på erfaring med faglig ledelse og gerne tillige formaliseret lederuddannelse.

Overlægen skal have interesse for, og vilje til, at understøtte og deltage i et aktivt videnskabeligt miljø. Det er ønskeligt, at overlægen har interesse for, eller uddannelse, inden for psykoterapi.
 
Stillings- og funktionsbeskrivelse for P3 og P4 fremgår i tilknytning til dette opslag. Det bedes af ansøgningen fremgå, om det er stilingen på P3 eller P4 der søges.
 
Lægefaglig bedømmelse foretages på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for de syv kompetenceområder.
 
Skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer kan ses via nedenstående link. Vær dog opmærksom på, at besvarelserne skal indtastes som en del af ansøgningsproceduren, når stillingen søges elektronisk. Det er altså ikke tilstrækkeligt at vedhæfte skemaet til bedømmelse af lægefaglige kompetencer.
 
http://www.rm.dk/om-os/organisation/koncern-hr/lon--og-personaleforhold/rekruttering-og-ansattelse/ansattelse-af-speciallager/
 
 
Ansættelse
Ansættelsen sker i henhold til den enhver tid gældende overenskomst på området mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger.
 
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Merete Bysted tlf. 7847 1611 eller overlæge Ea Bøhm Jepsen tlf. 7847 1771 eller overlæge Hanne Hilmer tlf. 7847 1811.
 
Sidste frist for ansøgninger er den 08.05.2018, og ansættelsessamtaler forventes afholdt den 05.06.2018.


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale
 

2018-05-09T00:50:28.500 En stilling som overlæge ved Sengeafsnit P3 eller P4, Afd. P, AUH Risskov er ledig til besættelse pr. 1. oktober 2018 eller efter aftale. I november 2018 flytter Aarhus Universitetshospital, Risskov til AUH, Psykiatrien i Skejby. I den forbindelse fusioneres sengeafsnittene P2 og P3 til n enhed. Hvis overlægen ansættes i Afsnit P3, vil overlægen overføres til den fusionerede enhed. Hvis overlægen ansættes i Afsnit P4 vil overlægen flytte med Afsnit P4, som i forbindelse med flytningen udvides fra 17 til 24 senge. Om Afdeling PAfdeling P varetager udredning af voksne patienter inden for hele ICD-10 spektret. Afdelingen behandler særligt patienter inden for det skizofrene og psykotiske område samt patienter med demens, delir, mental retardering, ADHD, autisme og misbrugsudløste tilstande. Afdelingen har regionsfunktion. Afdelingen er placeret på Aarhus Universitetshospital, Risskov og hører organisatorisk under Psykiatri og Social i Region Midtjylland. Afdelingen har mere end 300 ansatte og ledes af en oversygeplejerske og en ledende overlæge. Afdelingen omfatter p.t. fire sengeafsnit med i alt 74 sengepladser, hvoraf tre sengepladser anvendes til patientstyrede indlæggelser. De fire afsnit fusioneres ved flytningen til tre sengeafsnit med i alt 72 pladser. Fra 1. maj 2018 vil afdelingen også have særlige pladser , hvor opgaven er at give en rehabiliterende indsats. De særlige pladser bliver et selvstændigt afsnit ved udflytningen til Skejby. Afdeling P har endvidere to ambulante enheder: Ambulant Psykoseenhed med Neuropsykiatrisk Enhed samt Klinik for Skizofreni (OPUS) M-Ambulatoriet, som er n organisatorisk enhed med forskellige opgaver men samme funktionsledelse. Desuden rummer afdelingen p.t. Psykiatrisk Modtagelse samt en forskningsenhed. Psykiatrisk Modtagelse nedlægges ved flytningen til Skejby, idet akutte psykiatriske patienter herefter hovedsageligt vil skulle modtages i Akutafdelingen. Afdeling P har forsknings- og undervisningsforpligtigelser og deltager i den kliniske undervisning af lægestuderende og læger samt psykologer i uddannelsesforløb til specialpsykologer. Der er uddannelsesforløb for læger inden for specialerne voksenpsykiatri og almen medicin. Om sengeafsnit P3 og P4P3 og P4 er skærmede afsnit, der primært varetager udredning og behandling af patienter med psykoser. Overlægen refererer til funktionsledelsen i P3 eller P4 og i lægefaglige spørgsmål til overlægen i funktionsledelsen. De faglige ledelsesområder planlægges efter aftale med funktionsledelsen. Opgaver og ansvarsområder Overlægen har bl.a. følgende opgaver og ansvarsområder: forestår visitation efter delegering fra den ledende overlæge forestår, koordinerer og deltager i behandlingsarbejdet har et selvstændigt lægeligt ansvar vedrørende undersøgelse, diagnose og behandling af patienter har instruktionsbeføjelser overfor de øvrige ansatte vedrørende undersøgelse og behandling deltager i tilvejebringelsen af grundlaget for afdelingens apparaturprioritering i fællesskab med de øvrige overlæger er ansvarlig for, at bestemmelserne i Psykiatriloven overholdes og at de i love og cirkulærer fastsatte indberetninger af tvang udføres til tiden er behandlingsansvarlig for patienter med domme under deres indlæggelse i Afsnit P3 eller P4. Er stedfortrædende behandlingsansvarlig overlæge for patienter med domme under deres indlæggelse i andre sengeafsnit i Afdeling P er medansvarlig for den faglige udvikling i afsnittet og varetagelsen af supervisions- og undervisningsvirksomhed overfor personalet har ansvaret for udarbejdelse af behandlingsplaner for patienterne i samarbejde med de øvrige medarbejdere bidrager til at koordinere arbejdsgange og arbejdstilrettelæggelse med henblik på sikring af den bedst mulige patientbehandling og pleje, herunder patienternes retssikkerhed deltager i konferencer og møder af faglig karakter medvirker til sikring af kvaliteten af afdelingens og afsnittets funktionsområder bidrager til forskning og kvalitetsudvikling i Afd. P varetager vejlednings- og andre uddannelsesopgaver i relation til uddannelse af yngre læger og psykologer sikrer at stud.med.-lægevikarer og stud. med. i klinisk ophold får den nødvendige vejledning og instruktion Overlægen er forpligtet til at udføre ledelsesmæssige og administrative opgaver og beslutninger, som er delegeret fra afdelingsledelsen. Overlægen indgår i tilstedeværelsesvagt med efterfølgende beredskabsvagt med 5 hverdagsvagter og 2 weekendvagter på 20 uger. Faglige kvalifikationerOverlægen skal være speciallæge i voksenpsykiatri. Der lægges vægt på vilje og evne til kommunikation og samarbejde. Endvidere lægges der vægt på erfaring med faglig ledelse og gerne tillige formaliseret lederuddannelse.Overlægen skal have interesse for, og vilje til, at understøtte og deltage i et aktivt videnskabeligt miljø. Det er ønskeligt, at overlægen har interesse for, eller uddannelse, inden for psykoterapi. Stillings- og funktionsbeskrivelse for P3 og P4 fremgår i tilknytning til dette opslag. Det bedes af ansøgningen fremgå, om det er stilingen på P3 eller P4 der søges. Lægefaglig bedømmelse foretages på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for de syv kompetenceområder. Skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer kan ses via nedenstående link. Vær dog opmærksom på, at besvarelserne skal indtastes som en del af ansøgningsproceduren, når stillingen søges elektronisk. Det er altså ikke tilstrækkeligt at vedhæfte skemaet til bedømmelse af lægefaglige kompetencer. http: www.rm.dk om-os organisation koncern-hr lon--og-personaleforhold rekruttering-og-ansattelse ansattelse-af-speciallager AnsættelseAnsættelsen sker i henhold til den enhver tid gældende overenskomst på området mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Merete Bysted tlf. 7847 1611 eller overlæge Ea Bøhm Jepsen tlf. 7847 1771 eller overlæge Hanne Hilmer tlf. 7847 1811. Sidste frist for ansøgninger er den 08.05.2018, og ansættelsessamtaler forventes afholdt den 05.06.2018.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale10Phoenix0b88eb5c101000000000IDK_OFIR_02DKDanmark228DKK2018-05-08T00:00:000010https://rm.emply.net/recruitment/vacancyApply.aspx?publishingId=6ae9a3bf-eb5d-4a23-b885-7719eb27132a0EuropaDanmarkJyllandØstjyllandAarhus3205124Afd. P Afdeling for psykoser AUH Risskov11Skovagervej 28240RisskovDKDanmarkORS/0b88eb5c_logo.gifORS/Small/0b88eb5c_logo.gif156.1853543010.23082440
merete.bysted@ps.rm.dkDKDanmarkDKDanmark
8Fuldtid46Permanent549036EmplyMinimum pakken - 35 dage0001https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntrySearchedCount&feedId=dc2beb84&entryId=0b88eb5chttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntryDisplayCount&feedId=dc2beb84&entryId=0b88eb5chttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationInitiatedCount&feedId=dc2beb84&entryId=0b88eb5c&page=ShowJob&component=SendApplicationButtonhttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationAppliedCount&feedId=dc2beb84&entryId=0b88eb5c&page=EmailApplyForm&component=SendApplicationButtonhttps://static.matchwork.com/company/logo/DK/ORS/SoMe/Social_og_sundhed/Sundhed/5.jpgEr du en fagligt stærk Overlæge?12008001Dansk3Læse/ tale222110Overlæge10Sundhed354156408Merete Bystedmerete.bysted@ps.rm.dkDKDanmarkDKDanmarkda-DK