Overlæge til Smerteklinik Silkeborg, Center for Planlagt Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg

En stilling som overlæge ved Hospitalsenhed Midt, Center for Planlagt Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg, er ledig til besættelse pr. 1.7.2020 eller snarest herefter. Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge.
 
Vi søger en overlæge til vores tværfaglige team af behandlere i Smerteklinik Silkeborg. Smerteklinikken er en spændende og dynamisk arbejdsplads med engagerede medarbejdere, hvor vi arbejder med behandling og rehabilitering af borgere med kroniske komplekse non-maligne smerter, hvor der oftest er betydelig påvirkning af arbejdsliv og oftest også en væsentlig påvirkning af det sociale liv.
 
Om stillingen
Smerteklinik Silkeborg er etableret i oktober 2015, og har nu regionsfunktion i formaliseret samarbejde med Smerteklinikken Neurologisk Afdeling, Århus Universitetshospital, med fællesvisitation. Patienterne henvises primært fra Almen Praksis. Vi har aktuelt kapacitet til at modtage 300 nyhenviste patienter årligt, og forventer at kunne øge indtaget.
 
Kerneopgaven i den tværfaglige smertebehandling er at tilbyde indsigt, overblik og handlemuligheder og derved lindre lidelsen for mennesker med kroniske smerter.
 
Behandlingen i Smerteklinik Silkeborg er funderet på en bio-psyko-social helbredsforståelse. Vi arbejder tæt sammen tværfagligt med en rehabiliterende tilgang til behandlingsforløbene.
 
Det tværfaglige team består aktuelt af 3 læger, 7 sygeplejersker, 2 psykologer, 2 fysioterapeuter, 2 socialrådgivere, 3 lægesekretærer og 1 serviceassistent.
 
Aktuelt er der en ledig stilling som overlæge.
Som læge indgår du i det tværfaglige team af behandlere, hvor du på lige fod med de andre fagrepræsentanter bidrager til at give patienterne indsigt i forståelse af smertesygdom og symptomtolkning, samt deltager i koordineringen af forløbet.
Der er et tæt samarbejde med sygeplejersken, ofte omkring optimering af den medicinske behandling. Læge og sygeplejerske har mange fælleskonsultationer.
 
Vi arbejder med relationel koordinering, hvilket kræver en del tværfaglige konferencer, hvor mål og plan for det enkelte behandlingsforløb drøftes. Det er derfor en forudsætning, at man som læge har gode kommunikationsfærdigheder og er interesseret i at være en del af et team, hvor mange fagligheder skal dele viden og lave fælles mål og plan med gensidig respekt – og villighed til at prøve andre samarbejdskonstellationer end man som læge normalt er vant til.
 
Som læge i Smerteklinikken vil du skulle stå til rådighed for sparring med kollegaer i Almen Praksis, og ofte også for kollegaer på andre somatiske afdelinger. Herudover underviser vi Praktiserende læger i smertebehandling, og ønsker at udvikle det tværsektorielle samarbejde, også i forhold til kommunerne.
Vi har meget fokus på udtrapning af opioider, så interesse for motivationsarbejde er en fordel.
 
Vi søger en overlæge med følgende kvalifikationer:

 • Speciallæge i relevant speciale (samfundsmedicin, almen medicin, neurologi, anæstesiologi, psykiatri, reumatologi, eller lignende)
 • Gerne erfaring indenfor behandling af patienter med kroniske komplekse smerter
 • Gerne erhvervet efteruddannelse indenfor smertebehandling – eller er motiveret for videreuddannelse inden for området
 • Gode formidlingskompetencer både i forhold til patient/pårørende, kolleger og eksterne samarbejdspartnere.
 • Gerne forskningserfaring og lyst til dette i samarbejde med CPK's forskningsenhed
Du refererer til centerledelsen ved Center for Planlagt Kirurgi og i nogle tilfælde til funktionsledelsen på afdelingen, der består af afdelingssygeplejerske Mette Bæk og overlæge Randi Eltved.
 
Om Center for Planlagt Kirurgi (CPK)
Center for Planlagt Kirurgi blev etableret i forbindelse med Region Midtjyllands omstillingsplan 2011-2012.
 
Centret er den første af sin slags i landet, hvor en ortopædkirurgisk afdeling og en anæstesiologisk afdeling er lagt sammen med én ledelse, der består af en ledende overlæge i ortopædkirurgi, en ledende overlæge i anæstesiologi samt en oversygeplejerske.
 
Det er den største enhed inden for planlagt kirurgi i Region Midtjylland. I 2011 overtog centret en stor del af friklinikaktiviteten fra Brædstrup og har nu opbygget og integreret denne aktivitet i centret. Friklinikken varetager bl.a. operationer af åreknuder, grå stær, ortopædkirurgiske operationer samt en stor søvnklinik.
 
Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,3 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.
 
Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk.
 
Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.
 
Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.
 
Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Center for Planlagt Kirurgi.
 
Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen, herunder evt. aftale om besøg på afdelingen, kan fås ved henvendelse til:
 • Overlæge Randi Eltved på tlf. 7841 6687/2087 7864
 • Ledende overlæge Peter Toft på tlf. 7841 6685/2478 9479
 • Lægefaglig direktør Claus Brøckner Nielsen på tlf. 7844 1003
 • Afdelingssygeplejerske Mette Bæk på tlf. 7841 6303
Din ansøgning
Ansøgningen skal sendes elektronisk og være os i hænde senest søndag d. 1. marts 2020 med dokumentation for uddannelse, specialuddannelse, tidligere beskæftigelse m.v. samt udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland.
 
Ansættelsessamtale forventes afholdt torsdag d. 26. marts 2020.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.


Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Mere af samme slags?

Angiv din e-mail og få lignende job direkte i indbakken
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privativspolitik

330161441Phoenix-ff9540a812020-01-21T13:00:34.803Overlæge til Smerteklinik Silkeborg, Center for Planlagt Kirurgi, Regionshospitalet SilkeborgEn stilling som overlæge ved Hospitalsenhed Midt, Center for Planlagt Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg, er ledig til besættelse pr. 1.7.2020 eller snarest herefter. Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge.
 
Vi søger en overlæge til vores tværfaglige team af behandlere i Smerteklinik Silkeborg. Smerteklinikken er en spændende og dynamisk arbejdsplads med engagerede medarbejdere, hvor vi arbejder med behandling og rehabilitering af borgere med kroniske komplekse non-maligne smerter, hvor der oftest er betydelig påvirkning af arbejdsliv og oftest også en væsentlig påvirkning af det sociale liv.
 
Om stillingen
Smerteklinik Silkeborg er etableret i oktober 2015, og har nu regionsfunktion i formaliseret samarbejde med Smerteklinikken Neurologisk Afdeling, Århus Universitetshospital, med fællesvisitation. Patienterne henvises primært fra Almen Praksis. Vi har aktuelt kapacitet til at modtage 300 nyhenviste patienter årligt, og forventer at kunne øge indtaget.
 
Kerneopgaven i den tværfaglige smertebehandling er at tilbyde indsigt, overblik og handlemuligheder og derved lindre lidelsen for mennesker med kroniske smerter.
 
Behandlingen i Smerteklinik Silkeborg er funderet på en bio-psyko-social helbredsforståelse. Vi arbejder tæt sammen tværfagligt med en rehabiliterende tilgang til behandlingsforløbene.
 
Det tværfaglige team består aktuelt af 3 læger, 7 sygeplejersker, 2 psykologer, 2 fysioterapeuter, 2 socialrådgivere, 3 lægesekretærer og 1 serviceassistent.
 
Aktuelt er der en ledig stilling som overlæge.
Som læge indgår du i det tværfaglige team af behandlere, hvor du på lige fod med de andre fagrepræsentanter bidrager til at give patienterne indsigt i forståelse af smertesygdom og symptomtolkning, samt deltager i koordineringen af forløbet.
Der er et tæt samarbejde med sygeplejersken, ofte omkring optimering af den medicinske behandling. Læge og sygeplejerske har mange fælleskonsultationer.
 
Vi arbejder med relationel koordinering, hvilket kræver en del tværfaglige konferencer, hvor mål og plan for det enkelte behandlingsforløb drøftes. Det er derfor en forudsætning, at man som læge har gode kommunikationsfærdigheder og er interesseret i at være en del af et team, hvor mange fagligheder skal dele viden og lave fælles mål og plan med gensidig respekt – og villighed til at prøve andre samarbejdskonstellationer end man som læge normalt er vant til.
 
Som læge i Smerteklinikken vil du skulle stå til rådighed for sparring med kollegaer i Almen Praksis, og ofte også for kollegaer på andre somatiske afdelinger. Herudover underviser vi Praktiserende læger i smertebehandling, og ønsker at udvikle det tværsektorielle samarbejde, også i forhold til kommunerne.
Vi har meget fokus på udtrapning af opioider, så interesse for motivationsarbejde er en fordel.
 
Vi søger en overlæge med følgende kvalifikationer:
 • Speciallæge i relevant speciale (samfundsmedicin, almen medicin, neurologi, anæstesiologi, psykiatri, reumatologi, eller lignende)
 • Gerne erfaring indenfor behandling af patienter med kroniske komplekse smerter
 • Gerne erhvervet efteruddannelse indenfor smertebehandling – eller er motiveret for videreuddannelse inden for området
 • Gode formidlingskompetencer både i forhold til patient/pårørende, kolleger og eksterne samarbejdspartnere.
 • Gerne forskningserfaring og lyst til dette i samarbejde med CPK's forskningsenhed
Du refererer til centerledelsen ved Center for Planlagt Kirurgi og i nogle tilfælde til funktionsledelsen på afdelingen, der består af afdelingssygeplejerske Mette Bæk og overlæge Randi Eltved.
 
Om Center for Planlagt Kirurgi (CPK)
Center for Planlagt Kirurgi blev etableret i forbindelse med Region Midtjyllands omstillingsplan 2011-2012.
 
Centret er den første af sin slags i landet, hvor en ortopædkirurgisk afdeling og en anæstesiologisk afdeling er lagt sammen med én ledelse, der består af en ledende overlæge i ortopædkirurgi, en ledende overlæge i anæstesiologi samt en oversygeplejerske.
 
Det er den største enhed inden for planlagt kirurgi i Region Midtjylland. I 2011 overtog centret en stor del af friklinikaktiviteten fra Brædstrup og har nu opbygget og integreret denne aktivitet i centret. Friklinikken varetager bl.a. operationer af åreknuder, grå stær, ortopædkirurgiske operationer samt en stor søvnklinik.
 
Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,3 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.
 
Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk.
 
Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.
 
Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.
 
Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Center for Planlagt Kirurgi.
 
Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen, herunder evt. aftale om besøg på afdelingen, kan fås ved henvendelse til:
 • Overlæge Randi Eltved på tlf. 7841 6687/2087 7864
 • Ledende overlæge Peter Toft på tlf. 7841 6685/2478 9479
 • Lægefaglig direktør Claus Brøckner Nielsen på tlf. 7844 1003
 • Afdelingssygeplejerske Mette Bæk på tlf. 7841 6303
Din ansøgning
Ansøgningen skal sendes elektronisk og være os i hænde senest søndag d. 1. marts 2020 med dokumentation for uddannelse, specialuddannelse, tidligere beskæftigelse m.v. samt udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland.
 
Ansættelsessamtale forventes afholdt torsdag d. 26. marts 2020.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

En stilling som overlæge ved Hospitalsenhed Midt, Center for Planlagt Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg, er ledig til besættelse pr. 1.7.2020 eller snarest herefter. Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge. Vi søger en overlæge til vores tværfaglige team af behandlere i Smerteklinik Silkeborg. Smerteklinikken er en spændende og dynamisk arbejdsplads med engagerede medarbejdere, hvor vi arbejder med behandling og rehabilitering af borgere med kroniske komplekse non-maligne smerter, hvor der oftest er betydelig påvirkning af arbejdsliv og oftest også en væsentlig påvirkning af det sociale liv. Om stillingenSmerteklinik Silkeborg er etableret i oktober 2015, og har nu regionsfunktion i formaliseret samarbejde med Smerteklinikken Neurologisk Afdeling, Århus Universitetshospital, med fællesvisitation. Patienterne henvises primært fra Almen Praksis. Vi har aktuelt kapacitet til at modtage 300 nyhenviste patienter årligt, og forventer at kunne øge indtaget. Kerneopgaven i den tværfaglige smertebehandling er at tilbyde indsigt, overblik og handlemuligheder og derved lindre lidelsen for mennesker med kroniske smerter. Behandlingen i Smerteklinik Silkeborg er funderet på en bio-psyko-social helbredsforståelse. Vi arbejder tæt sammen tværfagligt med en rehabiliterende tilgang til behandlingsforløbene. Det tværfaglige team består aktuelt af 3 læger, 7 sygeplejersker, 2 psykologer, 2 fysioterapeuter, 2 socialrådgivere, 3 lægesekretærer og 1 serviceassistent. Aktuelt er der en ledig stilling som overlæge.Som læge indgår du i det tværfaglige team af behandlere, hvor du på lige fod med de andre fagrepræsentanter bidrager til at give patienterne indsigt i forståelse af smertesygdom og symptomtolkning, samt deltager i koordineringen af forløbet.Der er et tæt samarbejde med sygeplejersken, ofte omkring optimering af den medicinske behandling. Læge og sygeplejerske har mange fælleskonsultationer. Vi arbejder med relationel koordinering, hvilket kræver en del tværfaglige konferencer, hvor mål og plan for det enkelte behandlingsforløb drøftes. Det er derfor en forudsætning, at man som læge har gode kommunikationsfærdigheder og er interesseret i at være en del af et team, hvor mange fagligheder skal dele viden og lave fælles mål og plan med gensidig respekt og villighed til at prøve andre samarbejdskonstellationer end man som læge normalt er vant til. Som læge i Smerteklinikken vil du skulle stå til rådighed for sparring med kollegaer i Almen Praksis, og ofte også for kollegaer på andre somatiske afdelinger. Herudover underviser vi Praktiserende læger i smertebehandling, og ønsker at udvikle det tværsektorielle samarbejde, også i forhold til kommunerne.Vi har meget fokus på udtrapning af opioider, så interesse for motivationsarbejde er en fordel. Vi søger en overlæge med følgende kvalifikationer: Speciallæge i relevant speciale (samfundsmedicin, almen medicin, neurologi, anæstesiologi, psykiatri, reumatologi, eller lignende) Gerne erfaring indenfor behandling af patienter med kroniske komplekse smerter Gerne erhvervet efteruddannelse indenfor smertebehandling eller er motiveret for videreuddannelse inden for området Gode formidlingskompetencer både i forhold til patient pårørende, kolleger og eksterne samarbejdspartnere. Gerne forskningserfaring og lyst til dette i samarbejde med CPK& 39 s forskningsenhed Du refererer til centerledelsen ved Center for Planlagt Kirurgi og i nogle tilfælde til funktionsledelsen på afdelingen, der består af afdelingssygeplejerske Mette Bæk og overlæge Randi Eltved. Om Center for Planlagt Kirurgi (CPK)Center for Planlagt Kirurgi blev etableret i forbindelse med Region Midtjyllands omstillingsplan 2011-2012. Centret er den første af sin slags i landet, hvor en ortopædkirurgisk afdeling og en anæstesiologisk afdeling er lagt sammen med n ledelse, der består af en ledende overlæge i ortopædkirurgi, en ledende overlæge i anæstesiologi samt en oversygeplejerske. Det er den største enhed inden for planlagt kirurgi i Region Midtjylland. I 2011 overtog centret en stor del af friklinikaktiviteten fra Brædstrup og har nu opbygget og integreret denne aktivitet i centret. Friklinikken varetager bl.a. operationer af åreknuder, grå stær, ortopædkirurgiske operationer samt en stor søvnklinik. Om Hospitalsenhed MidtHospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,3 mia. kr. årligt.De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland. Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk. Om løn- og ansættelsesvilkårLøn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området. Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse. Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Center for Planlagt Kirurgi. Yderligere oplysningerYderligere oplysninger om stillingen, herunder evt. aftale om besøg på afdelingen, kan fås ved henvendelse til: Overlæge Randi Eltved på tlf. 7841 6687 2087 7864 Ledende overlæge Peter Toft på tlf. 7841 6685 2478 9479 Lægefaglig direktør Claus Brøckner Nielsen på tlf. 7844 1003 Afdelingssygeplejerske Mette Bæk på tlf. 7841 6303 Din ansøgningAnsøgningen skal sendes elektronisk og være os i hænde senest søndag d. 1. marts 2020 med dokumentation for uddannelse, specialuddannelse, tidligere beskæftigelse m.v. samt udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland. Ansættelsessamtale forventes afholdt torsdag d. 26. marts 2020. Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.10Phoenixff9540a8101000000000aDK_OFIR_02DKDanmark228DKK2020-02-25T00:00:000010https://rm.emply.net/recruitment/vacancyApply.aspx?publishingId=72067be8-3e8d-413a-8a28-8d7f61e582ea0EuropaDanmarkJyllandØstjyllandSkanderborgEuropaDanmarkJyllandMidtjyllandIkast-BrandeEuropaDanmarkJyllandMidtjyllandSilkeborg3695473Center for Planlagt Kirurgi11Falkevej 18600SilkeborgDKDanmarkORS/ff9540a8_logo.gifORS/Small/ff9540a8_logo.gif0DKDanmarkDanmark8Fuldtid46Permanent10001888768EmplyGrund Jobannonced7fa8a60-2515-462f-abee-eb99d959acc4_13025800021-01-2020001https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntrySearchedCount&feedId=dc2beb84&entryId=ff9540a8https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntryDisplayCount&feedId=dc2beb84&entryId=ff9540a8https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationInitiatedCount&feedId=dc2beb84&entryId=ff9540a8&page=ShowJob&component=SendApplicationButtonhttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationAppliedCount&feedId=dc2beb84&entryId=ff9540a8&page=EmailApplyForm&component=SendApplicationButtonhttps://static.matchwork.com/company/logo/DK/ORS/SoMe/Social_og_sundhed/Sundhed/3.jpgOverlæge til Smerteklinik Silkeborg, Center for Planlagt Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg12007991Dansk3Læse/ tale222110Overlæge10Sundhed363967997linda.pedersen@midt.rm.dkDanmarkDanmark330170119Overlæge til Psykiatrisk afdeling i Vejle - ÆldreafsnittetBasic Er du vores nye kollega? Har du lyst til at være med til at sætte præg på en organisation under forandring? Så er du kandidat til stillingen som overlæge på Ældrepsykiatrisk Psykiatrisk afdeling, Vejle Ældrepsykiatrisk afdeling er en del af Psykiatrisk afdeling Vejle og er beliggende sammen med de øvrige sengeafsnit i et nybygget hus på Nordbanen, tæt på Vejle Sygehus. Ældrepsykiatrisk afsnit er et integreret afsnit med i alt 16 senge, hvoraf de 8 kan lukkes. Optage området for afsnittet er Vejle, Fredericia, Kolding, Nordfyns, Middelfart og Assens Kommuner, der er et tæt samarbejde med kommunerne. Der er et formaliseret samarbejde med Ældrepsykiatrisk team, som har lokaler i Lokalpsykiatrien i Fredericia. Afsnittet har foruden overlæge tilknyttet 1-2 yngre læger og derudover er der aftale med Vejle Sygehus om, at speciallæger i Intern medicin flere gange ugentligt er tilknyttet Psykiatrisk afdeling incl. Ældrepsykiatrisk afsnit. Derudover er der ansat sygeplejersker, Social- og Sundhedsassistenter, terapeuter og socialrådgiver i afsnittet. Du vil sammen medfunktionslederen få ansvaret for afsnittets udvikling og drift, hvor overlægen har det behandlingsmæssige ansvar. Psykiatrisk afdeling arbejder med Den Syddanske Forbedrings Model og afsnittene har egne tavlemøder, men deltager også i Afdelingens tavlemøde sammen med Lokalpsykiatrierne og øvrige sengeafsnit. Afdelingen og Lokalpsykiatrierne arbejder sammen om nedbringelse af tvang. Da afdelingen har fået ny ledende overlæge vil der kunne pågå organisatoriske forandringer, som du vil kunne få indflydelse på. Du indgå i den samlede ledergruppe under Psykiatrisk afdeling, Vejle. I afdelingen er ansat ny ledende overlæge og der er ansat flere nye overlæger i afdelingen. Psykiatrisk afdeling Vejle Psykiatrisk afdeling i Vejle er beliggende i smukke omgivelser og i nybyggede og moderne bygninger. Afdelingen har 5 sengeafsnit (Affektiv Afsnit 02 03, Psykose Afsnit 06 07, Ældre afsnit 04, Afsnit 05 med særlige pladser og PAM (Psykiatrisk Akut Modtagelse). Derudover de nævnte Lokalpsykiatrier i Fredericia, Kolding og Vejle. Lokalpsykiatrierne har forskellig størrelse og organisering, men der tilbydes: Udrednings- og behandlingsteam Team for ikke-psykotiske lidelser OPUS Almenpsykiatriske teams Team for gerontopsykiatri og demens Team for Oligofreni Vi tilbyder: Ansættelse i et velfungerende sengeafsnit Mulighed for at få indflydelse på behandlingen og driften af afsnittet Deltagelse i ny Ledergruppe i afdelingen Samarbejde med veluddannet personale Mulighed for deltagelse i relevante kurser Vi søger: Vi søger en speciallæge i psykiatri, som: Har en bred psykiatrisk erfaring Gerne med erfaring fra det Ældrepsykiatriske område Kan arbejde tværfagligt Har lyst til at være en aktiv del af en organisation i forandring og udvikli Stillingen er med deltagelse i bagvagtslage Krav til ansøgning: Ansøgningen skal indeholde følgende: cpr.nr., eksamensår og resultat samt tidligere ansættelser. Derudover bør ansøgningen indeholde oplysninger vedrørende opnåede kompetencer i relation til de 7 kvalifikationer, som kræves af ansøgere til overlægestillinger, jf. Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 62 af 25. juli 2005: Ansøgningen bedes opstillet herefter: Den medicinske ekspert • Kommunikator • Samarbejder • Leder administrator • Sundhedsfremmer • Akademiker • Professionel Løn og ansættelsesforhold: sker i henhold til indgåede aftaler mellem Danske Regioner og Foreningen af speciallæger FAS Stillingen er omfattet af lokal løndannelse Ansøgningsfrist: 19. februar 2020 Ansættelsessamtaler afholdes 24. februar 2020 ?Yderligere information Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte ledende overlæge Sonja Rasmussen tlf.: 29649759

Er du vores nye kollega?

Har du lyst til at være med til at sætte præg på en organisation under forandring?

Så er du kandidat til stillingen som overlæge på Ældrepsykiatrisk Psykiatrisk afdeling, Vejle  

Ældrepsykiatrisk afdeling er en del af Psykiatrisk afdeling Vejle og er beliggende sammen med de øvrige sengeafsnit i et nybygget hus på Nordbanen, tæt på Vejle Sygehus.

Ældrepsykiatrisk afsnit er et integreret afsnit med i alt 16 senge, hvoraf de 8 kan lukkes.

Optage området for afsnittet er Vejle, Fredericia, Kolding, Nordfyns, Middelfart og Assens Kommuner, der er et tæt samarbejde med kommunerne.

Der er et formaliseret samarbejde med Ældrepsykiatrisk team, som har lokaler i Lokalpsykiatrien i Fredericia.

Afsnittet har foruden overlæge tilknyttet 1-2 yngre læger og derudover er der aftale med Vejle Sygehus om, at speciallæger i Intern medicin flere gange ugentligt er tilknyttet Psykiatrisk afdeling incl. Ældrepsykiatrisk afsnit.

Derudover er der ansat sygeplejersker, Social- og Sundhedsassistenter, terapeuter og socialrådgiver i afsnittet.

Du vil sammen medfunktionslederen få ansvaret for afsnittets udvikling og drift, hvor overlægen har det behandlingsmæssige ansvar.

Psykiatrisk afdeling arbejder med Den Syddanske Forbedrings Model og afsnittene har egne tavlemøder, men deltager også i Afdelingens tavlemøde sammen med Lokalpsykiatrierne og øvrige sengeafsnit. Afdelingen og Lokalpsykiatrierne arbejder sammen om nedbringelse af tvang. 

Da afdelingen har fået ny ledende overlæge vil der kunne pågå organisatoriske forandringer, som du vil kunne få indflydelse på. Du indgå i den samlede ledergruppe under Psykiatrisk afdeling, Vejle. 

I afdelingen er ansat ny ledende overlæge og der er ansat flere nye overlæger i afdelingen. 

Psykiatrisk afdeling Vejle

Psykiatrisk afdeling i Vejle er beliggende i smukke omgivelser og i nybyggede og moderne bygninger. 

Afdelingen har 5 sengeafsnit (Affektiv Afsnit 02/03, Psykose Afsnit 06/07, Ældre afsnit 04, Afsnit 05 med særlige pladser og PAM (Psykiatrisk Akut Modtagelse). Derudover de nævnte Lokalpsykiatrier i Fredericia, Kolding og Vejle. Lokalpsykiatrierne har forskellig størrelse og organisering, men der tilbydes:

Udrednings- og behandlingsteam 

Team for ikke-psykotiske lidelser 

OPUS 

Almenpsykiatriske teams

Team for gerontopsykiatri og demens 

Team for Oligofreni  

Vi tilbyder:

 • Ansættelse i et velfungerende sengeafsnit
 • Mulighed for at få indflydelse på behandlingen og driften af afsnittet
 • Deltagelse i ny Ledergruppe i afdelingen
 • Samarbejde med veluddannet personale
 • Mulighed for deltagelse i relevante kurser 

Vi søger:

Vi søger en speciallæge i psykiatri, som:

 • Har en bred psykiatrisk erfaring
 • Gerne med erfaring fra det Ældrepsykiatriske område
 • Kan arbejde tværfagligt
 • Har lyst til at være en aktiv del af en organisation i forandring og udvikli 

Stillingen er med deltagelse i bagvagtslage 

Krav til ansøgning: 

Ansøgningen skal indeholde følgende: cpr.nr., eksamensår og resultat samt tidligere ansættelser. Derudover bør ansøgningen indeholde oplysninger vedrørende opnåede kompetencer i relation til de 7 kvalifikationer, som kræves af ansøgere til overlægestillinger, jf. Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 62 af 25. juli 2005: 

Ansøgningen bedes opstillet herefter: 

Den medicinske ekspert 

• Kommunikator 

• Samarbejder 

• Leder/administrator 

• Sundhedsfremmer 

• Akademiker 

• Professionel 

Løn og ansættelsesforhold: sker i henhold til indgåede aftaler mellem Danske Regioner og Foreningen af speciallæger/FAS

Stillingen er omfattet af lokal løndannelse 

Ansøgningsfrist: 19. februar 2020

Ansættelsessamtaler afholdes 24. februar 2020

?Yderligere information

Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte ledende overlæge Sonja Rasmussen tlf.: 29649759

 

ORS/Small/356b6a5c_logo.pngPsykiatrisk Afdeling VejleVejle2020-02-03T16:25:01.3272020-02-19T00:00:00
330170074Overlæge til Psykiatriske afdeling i Vejle - LokalpsykiatrienBasic Psykiatrisk Afdeling Vejle søger overlæge med tjeneste i Lokalpsykiatri Vejle, Til besættelse pr. 1. maj 2020 eller efter aftale Er du vores nye kollega? Har du lyst til at være med til at sætte præg på en organisation under forandring? Så er du kandidat til stillingen som overlæge i Psykiatrisk afdeling Vejle med tjeneste i lokalpsykiatrien i Vejle. Lokalpsykiatrien i Vejle har lokaler i Sundhedshuset i Vejle, hvor der er samlet flere af Kommunens afdelinger. I Lokalpsykiatrien vil du blive kollega med yderlig to overlæger og 2 bagvagter samt læger under uddannelse. Derudover er ansat sygeplejersker, Specialpsykologer, psykologer, ergoterapeuter, socialrådgiver samt sekretærer. Du vil sammen med overlægerne og funktionslederen få ansvaret for teamets udvikling og drift, hvor overlægerne har det behandlingsmæssige ansvar. Lokalpsykiatrien i Vejle er som de øvrige lokalpsykiatrier i hhv Kolding og Fredericia en del af Psykiatrisk Afdeling i Vejle. Der er et veludbygget og formaliseret samarbejde, som oftest foregår via videomøder. Lokalpsykiatrierne arbejder med Den Syddanske Forbedrings Model og har egne tavlemøder, men deltager også i Afdelingens tavlemøde sammen med de øvrige Lokalpsykiatrier og sengeafsnit. Afdelingen og Lokalpsykiatrierne arbejder sammen om nedbringelse af tvang. Du vil blive overlæge for et team, som primært behandler psykoser. I Lokalpsykiatrien i Vejle, er der foruden almen psykiatrien enkelte specialiserede teams Da afdelingen har fået ny ledende overlæge vil der kunne pågå organisatoriske forandringer, som du vil kunne få indflydelse på. Du indgå i den samlede ledergruppe under Psykiatrisk afdeling, Vejle. I afdelingen er ansat ny ledende overlæge og der er ansat flere nye overlæger i afdelingen. Psykiatrisk afdeling Vejle Psykiatrisk afdeling i Vejle er beliggende i smukke omgivelser og i nybyggede og moderne bygninger. Afdelingen har 5 sengeafsnit (Affektiv Afsnit 02 03, Psykose Afsnit 06 07, Ældre afsnit 04, Afsnit 05 med særlige pladser og PAM (Psykiatrisk Akut Modtagelse). Derudover de nævnte Lokalpsykiatrier i Fredericia, Kolding og Vejle. Lokalpsykiatrierne har forskellig størrelse og organisering, men der tilbydes: Udrednings- og behandlingsteam Team for ikke-psykotiske lidelser OPUS Almenpsykiatriske teams Team for gerontopsykiatri og demens Team for Oligofreni Vi tilbyder: Ansættelse i et velfungerende Lokalpsykiatri Mulighed for at få indflydelse på organisering af teams i Lokalpsykiatrien Deltagelse i ny Ledergruppe i afdelingen Samarbejde med veluddannet personale i tværfagligt team Mulighed for deltagelse i relevante kurser Vi søger: Vi søger en speciallæge i psykiatri, som: Har en bred psykiatrisk erfaring Gerne med erfaring fra det ambulante område Kan arbejde tværfagligt Har lyst til at være en aktiv del af en organisation i forandring og udvikling Stillingen er med deltagelse i bagvagtslaget. Krav til ansøgning: Ansøgningen skal indeholde følgende: cpr.nr., eksamensår og resultat samt tidligere ansættelser. Derudover bør ansøgningen indeholde oplysninger vedrørende opnåede kompetencer i relation til de 7 kvalifikationer, som kræves af ansøgere til overlægestillinger, jf. Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 62 af 25. juli 2005: Ansøgningen bedes opstillet herefter: Den medicinske ekspert • Kommunikator • Samarbejder • Leder administrator • Sundhedsfremmer • Akademiker • Professionel Løn og ansættelsesforhold: sker i henhold til indgåede aftaler mellem Danske Regioner og Foreningen af speciallæger FAS Stillingen er omfattet af lokal løndannelse Ansøgningsfrist: 19. februar 2020 Ansættelsessamtaler afholdes 24. februar 2020 Yderligere information Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte ledende overlæge Sonja Rasmussen tlf.: 29649759

Psykiatrisk Afdeling Vejle søger overlæge med tjeneste i Lokalpsykiatri Vejle,
Til besættelse pr. 1. maj 2020 eller efter aftale 

Er du vores nye kollega?

Har du lyst til at være med til at sætte præg på en organisation under forandring?

Så er du kandidat til stillingen som overlæge i Psykiatrisk afdeling Vejle med tjeneste i lokalpsykiatrien i Vejle. 

Lokalpsykiatrien i Vejle har lokaler i Sundhedshuset i Vejle, hvor der er samlet flere af Kommunens afdelinger.

I Lokalpsykiatrien vil du blive kollega med yderlig to overlæger og 2 bagvagter samt læger under uddannelse. Derudover er ansat sygeplejersker, Specialpsykologer, psykologer, ergoterapeuter, socialrådgiver samt sekretærer.

Du vil sammen med overlægerne og funktionslederen få ansvaret for teamets udvikling og drift, hvor overlægerne har det behandlingsmæssige ansvar.

Lokalpsykiatrien i Vejle er som de øvrige lokalpsykiatrier i hhv Kolding og Fredericia en del af Psykiatrisk Afdeling i Vejle. Der er et veludbygget og formaliseret samarbejde, som oftest foregår via videomøder.

Lokalpsykiatrierne arbejder med Den Syddanske Forbedrings Model og har egne tavlemøder, men deltager også i Afdelingens tavlemøde sammen med de øvrige Lokalpsykiatrier og sengeafsnit. Afdelingen og Lokalpsykiatrierne arbejder sammen om nedbringelse af tvang. 

Du vil blive overlæge for et team, som primært behandler psykoser. I Lokalpsykiatrien i Vejle, er der foruden almen psykiatrien enkelte specialiserede teams

Da afdelingen har fået ny ledende overlæge vil der kunne pågå organisatoriske forandringer, som du vil kunne få indflydelse på. Du indgå i den samlede ledergruppe under Psykiatrisk afdeling, Vejle. 

I afdelingen er ansat ny ledende overlæge og der er ansat flere nye overlæger i afdelingen. 

Psykiatrisk afdeling Vejle

Psykiatrisk afdeling i Vejle er beliggende i smukke omgivelser og i nybyggede og moderne bygninger. 

Afdelingen har 5 sengeafsnit (Affektiv Afsnit 02/03, Psykose Afsnit 06/07, Ældre afsnit 04, Afsnit 05 med særlige pladser og PAM (Psykiatrisk Akut Modtagelse). Derudover de nævnte Lokalpsykiatrier i Fredericia, Kolding og Vejle. Lokalpsykiatrierne har forskellig størrelse og organisering, men der tilbydes:

Udrednings- og behandlingsteam 

Team for ikke-psykotiske lidelser 

OPUS 

Almenpsykiatriske teams

Team for gerontopsykiatri og demens 

Team for Oligofreni  

Vi tilbyder:

 • Ansættelse i et velfungerende Lokalpsykiatri
 • Mulighed for at få indflydelse på organisering af teams i Lokalpsykiatrien
 • Deltagelse i ny Ledergruppe i afdelingen
 • Samarbejde med veluddannet personale i tværfagligt team
 • Mulighed for deltagelse i relevante kurser 

Vi søger:

Vi søger en speciallæge i psykiatri, som:

 • Har en bred psykiatrisk erfaring
 • Gerne med erfaring fra det ambulante område
 • Kan arbejde tværfagligt
 • Har lyst til at være en aktiv del af en organisation i forandring og udvikling 

Stillingen er med deltagelse i bagvagtslaget. 

Krav til ansøgning: 

Ansøgningen skal indeholde følgende: cpr.nr., eksamensår og resultat samt tidligere ansættelser. Derudover bør ansøgningen indeholde oplysninger vedrørende opnåede kompetencer i relation til de 7 kvalifikationer, som kræves af ansøgere til overlægestillinger, jf. Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 62 af 25. juli 2005: 

Ansøgningen bedes opstillet herefter: 

Den medicinske ekspert 

• Kommunikator 

• Samarbejder 

• Leder/administrator 

• Sundhedsfremmer 

• Akademiker 

• Professionel 

Løn og ansættelsesforhold: sker i henhold til indgåede aftaler mellem Danske Regioner og Foreningen af speciallæger/FAS

Stillingen er omfattet af lokal løndannelse 

Ansøgningsfrist: 19. februar 2020

Ansættelsessamtaler afholdes 24. februar 2020

Yderligere information

Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte ledende overlæge Sonja Rasmussen tlf.: 29649759

 

ORS/Small/10d1791a_logo.pngPsykiatrisk Afdeling VejleVejle2020-02-03T16:09:27.3872020-02-19T00:00:00
330167398Overlæge til det ortopædkirurgiske anæstesiområde ved Bedøvelse og Operation, Aarhus UniversitetshospitalBasic Ved Bedøvelse og Operation Nord, Aarhus Universitetshospital er en stilling ledig som overlæge til besættelse pr. 1. maj 2020, eller snarest herefter. Stillingen vil være tilknyttet det ortopædkirurgiske anæstesiområde.Om Bedøvelse og OperationI forbindelse med den nu overståede samling af hospitalsmatriklerne på det nye universitetshospital i Skejby er der sket en omstrukturering af anæstesiologien og det operative område, hvorunder operationspersonalet er fusioneret med anæstesipersonalet. I forbindelse med dette er der etableret tre bedøvelse- og operationsområder betegnet Bedøvelse og Operation Nord, Øst og Syd, samt en større Dagkirurgisk enhed.Nord varetager anæstesi- og operationsassistance til specialerne Ortopædkirurgi, Neurokirurgi, Øjenkirurgi, Øre- Næse og Halskirurgi, Odontologi. Deltager i traumemodtagelse og behandling i hospitalets traumecenter, samt yder anæstesiologisk service til de medicinske specialer Endokrinologi og Geriatri. Øst varetager anæstesi- og operationsassistance til specialerne Thoraxkirurgi, Karkirurgi, Plastik og Brystkirurgi, Børnekirurgi samt Gynækologi og Obstetrik. Desuden service til det Lungemedicinske og Kardiologiske speciale.Syd varetager anæstesi- og operationsassistance til specialerne Mave- tarmkirurgi, Urologi, Gynækologi og Onkologi, samt de medicinske specialer Nefrologi, Medicinsk Gastroenterologi og Hepatologi, Hæmatologi og Infektions medicin.Afdelingen er således opdelt i flere funktionsområder, herunder funktionsområdet ortopædkirurgisk operationsafsnit. Afsnittet varetager anæstesi- og operationsassistance til elektive og akutte ortopædkirurgisk indgreb, samt dækker akutkaldsområdet i Nord, herunder traumecenter og skadestue.Om stillingenStillingen ønskes besat med en speciallæge i anæstesiologi med interesse og erfaring inden for dette område.Der vil være særligt fokus på dokumenteret interesse og erfaring i ortopædkirurgisk og traumatologisk anæstesi, herunder brug af ultralyd til regional anæstesi. Erfaring i undervisning og formidling vil være at foretrække.Vi efterspørger følgende kompetencer du har speciallæge i anæstesi du er fagligt kompetent og har indgående kendskab til den ortopædkirurgiske og traumatologiske anæstesi, herunder erfaring i ultralyd. ATLS og lignende kurser forventes du har erfaring inden for det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde du besidder gode undervisningskompetencer. Afdelingen underviser og uddanner lægestuderende, hoveduddannelses læger, anæstesi sygeplejekursister samt operationssygeplejersker du er forskningsinteresseret inden for subspecialet. Ansøger med solid akademisk forskningserfaring, eventuelt akademisk grad vil blive foretrukket. du er i besiddelse af ro, overblik, engagement og godt humør du er udviklingsorienteret og bidrager med ideer og initiativer til fortsat udvikling af afsnittet og afdelingen du har gode samarbejdsrelationer med plejepersonale, anæstesilæger og kirurger. Der lægges desuden vægt på, at du har erfaring eller uddannelse inden for ledelse vil arbejde ud fra AUH Bedøvelse og Operations strategiske landkort og værdigrundlag samt grundfortælling har erfaring med organisering og koordinering af en travl operationsgang er visionær og inspirerende kan indgå i tværfagligt samarbejde herunder med samarbejdende afdelinger kan arbejde i et miljø, hvor dialog, samarbejde og uddelegering af ansvar til øvrige medarbejdere opleves som naturligt er åben og loyal. Vi kan tilbyde en spændende afdeling og et godt samarbejdsklima med vægt på høj faglig standard og fokus på fortsat udvikling af patientforløbene, både hvad angår anæstesi, smertebehandling og kirurgisk metode. Vi tilbyder et spændende job i en fagligt velfunderet afdeling med et godt tværfagligt samarbejde i alle personalegrupper, i ledelsesgruppen samt i MED-udvalg.Løn- og ansættelsesvilkårLøn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.Overlæger som er ansat efter Aftale Vedrørende Lægelige Chefer fortsætter ansættelse efter denne aftale. Tjenestemandsansatte overlæger i Region Midtjylland kan vælge at bibeholde tjenestemandsansættelse i denne stilling.Der er vagtforpligtigelse knyttet til stillingen, aktuelt i to-delt tilstedeværelsesvagt.Det er en forudsætning for ansættelse i stillingen, at der kan dokumenteres kompetencer inden for den medicinske ekspert, kommunikation, samarbejde, akademiker og professionel.Sammen med ansøgningen skal der endvidere fremsendes et udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer. Skemaet kan hentes her og bedes udfyldt i word-format. Yderligere oplysninger om stillingen samt stillingsbeskrivelse kan indhentes hos ledende overlæge Palle Juelsgaard på 2026 6461 eller ledende overlæge Karsten Hindsholm på 2271 1800.Ansøgning og CV samt andre relevante bilag indeholdende oplysninger om uddannelse, ledelseserfaring, videnskabelig indsats m.v. stiles elektronisk til afdelingsledelsen Bedøvelse og Operation, AUH, via nedenstående link.Ansøgningsfrist er den 17. februar 2020. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 9, 2020.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.Ved Bedøvelse og Operation Nord, Aarhus Universitetshospital er en stilling ledig som overlæge til besættelse pr. 1. maj 2020, eller snarest herefter. Stillingen vil være tilknyttet det ortopædkirurgiske anæstesiområde.

Om Bedøvelse og Operation
I forbindelse med den nu overståede samling af hospitalsmatriklerne på det nye universitetshospital i Skejby er der sket en omstrukturering af anæstesiologien og det operative område, hvorunder operationspersonalet er fusioneret med anæstesipersonalet. I forbindelse med dette er der etableret tre bedøvelse- og operationsområder betegnet Bedøvelse og Operation Nord, Øst og Syd, samt en større Dagkirurgisk enhed.

Nord varetager anæstesi- og operationsassistance til specialerne Ortopædkirurgi, Neurokirurgi, Øjenkirurgi, Øre- Næse og Halskirurgi, Odontologi. Deltager i traumemodtagelse og behandling i hospitalets traumecenter, samt yder anæstesiologisk service til de medicinske specialer Endokrinologi og Geriatri. 

Øst varetager anæstesi- og operationsassistance til specialerne Thoraxkirurgi, Karkirurgi, Plastik og Brystkirurgi, Børnekirurgi samt Gynækologi og Obstetrik. Desuden service  til det Lungemedicinske og Kardiologiske speciale.

Syd varetager anæstesi- og operationsassistance til specialerne Mave- tarmkirurgi, Urologi, Gynækologi og Onkologi, samt de medicinske specialer Nefrologi, Medicinsk Gastroenterologi og Hepatologi, Hæmatologi og Infektions medicin.

Afdelingen er således opdelt i flere funktionsområder, herunder funktionsområdet ortopædkirurgisk operationsafsnit. Afsnittet varetager anæstesi- og operationsassistance til elektive og akutte ortopædkirurgisk indgreb, samt dækker akutkaldsområdet i Nord, herunder traumecenter og skadestue.

Om stillingen
Stillingen ønskes besat med en speciallæge i anæstesiologi med interesse og erfaring inden for dette område.

Der vil være særligt fokus på dokumenteret interesse og erfaring i ortopædkirurgisk og traumatologisk anæstesi, herunder brug af ultralyd til regional anæstesi. Erfaring i undervisning og formidling vil være at foretrække.

Vi efterspørger følgende kompetencer
 • du har speciallæge i anæstesi
 • du er fagligt kompetent og har indgående kendskab til den ortopædkirurgiske og traumatologiske anæstesi, herunder erfaring i ultralyd. ATLS og lignende kurser forventes
 • du har erfaring inden for det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde
 • du besidder gode undervisningskompetencer. Afdelingen underviser og uddanner lægestuderende, hoveduddannelses læger, anæstesi  sygeplejekursister samt operationssygeplejersker
 • du er forskningsinteresseret inden for subspecialet. Ansøger med solid akademisk forskningserfaring, eventuelt akademisk grad vil blive foretrukket.
 • du er i besiddelse af ro, overblik, engagement og godt humør
 • du er udviklingsorienteret og bidrager med ideer og initiativer til fortsat udvikling af afsnittet og afdelingen
 • du har gode samarbejdsrelationer med plejepersonale, anæstesilæger og kirurger.

Der lægges desuden vægt på, at du
 • har erfaring eller uddannelse inden for ledelse
 • vil arbejde ud fra AUH/Bedøvelse og Operations strategiske landkort og værdigrundlag samt grundfortælling
 • har erfaring med organisering og koordinering af en travl operationsgang
 • er visionær og inspirerende
 • kan indgå i tværfagligt samarbejde – herunder med samarbejdende afdelinger
 • kan arbejde i et miljø, hvor dialog, samarbejde og uddelegering af ansvar til øvrige medarbejdere opleves som naturligt
 • er åben og loyal.
Vi kan tilbyde en spændende afdeling og et godt samarbejdsklima med vægt på høj faglig standard og fokus på fortsat udvikling af patientforløbene, både hvad angår anæstesi, smertebehandling og kirurgisk metode. Vi tilbyder et spændende job i en fagligt velfunderet afdeling med et godt tværfagligt samarbejde i alle personalegrupper, i ledelsesgruppen samt i MED-udvalg.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Overlæger som er ansat efter Aftale Vedrørende Lægelige Chefer fortsætter ansættelse efter denne aftale. Tjenestemandsansatte overlæger i Region Midtjylland kan vælge at bibeholde tjenestemandsansættelse i denne stilling.

Der er vagtforpligtigelse knyttet til stillingen, aktuelt i to-delt tilstedeværelsesvagt.

Det er en forudsætning for ansættelse i stillingen, at der kan dokumenteres kompetencer inden for den medicinske ekspert, kommunikation, samarbejde, akademiker og professionel.
Sammen med ansøgningen skal der endvidere fremsendes et udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer. Skemaet kan hentes her og bedes udfyldt i word-format.
 
Yderligere oplysninger om stillingen samt stillingsbeskrivelse kan indhentes hos ledende overlæge Palle Juelsgaard på 2026 6461 eller ledende overlæge Karsten Hindsholm på 2271 1800.

Ansøgning og CV samt andre relevante bilag indeholdende oplysninger om uddannelse, ledelseserfaring, videnskabelig indsats m.v. stiles elektronisk til afdelingsledelsen Bedøvelse og Operation, AUH, via nedenstående link.

Ansøgningsfrist er den 17. februar 2020. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 9, 2020.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

ORS/Small/d8f4dbea_logo.gifBedøvelse og OperationAarhus N2020-01-29T17:08:33.9432020-02-17T00:00:00
330167324Børn og Unge på Hospitalsenheden Midt, Regionshospitalet Viborg søger en overlæge i pædiatri med fagområde indenfor neuropædiatriBasic Brænder du for at levere den bedst mulige udredning og behandling til børn og unge patienter? Og tror du på, at du gennem udvikling og samarbejde på tværs af faggrupper kan skabe bedre forløb og behandlinger? Så er det dig, vi søger! Du vil få funktion i klinik, senge- og akutafsnit, hvor arbejdet tilrettelægges sammen med afsnittets øvrige speciallæger, faggrupper og ud fra afdelingens samlede driftsbehov. Stillingen er ledig til besættelse pr. 1. marts 2020 eller efter aftale. Dine kvalifikationerVi søger en overlæge, som i samarbejde med afdelingsledelsen og de øvrige speciallæger i afdelingen vil være med at optimere den pædiatriske funktion ved Hospitalsenhed Midt. Vi forventer: En speciallægeuddannelse i pædiatri, gerne med fagområdeinteresse inden for neuropædiatri. At du vil være med til at bidrage til afdelingens positive udvikling i samarbejde med kolleger og ledelse. At patienten prioriteres først også i en travl hverdag. At du deltager aktivt i vejledning af yngre kolleger. At du kan kommunikere tydeligt i både tale og skrift. At du vil indgå i kvalitets- udviklings- og eller forskningsprojekter på afdelingen. At du kan være med til at understøtte innovative projekter med afprøvning af diverse teknologiske muligheder og lign. Vi kan tilbyde digEt udfordrende og udviklende speciallægejob med høj grad af selvbestemmelse og mulighed for at være med til at tilrettelægge din egen hverdag. Vi ser positivt på behov for yderligere uddannelse indenfor et fagområde. Vi kan tilbyde en afdeling, hvor vi samarbejder og finder løsninger på tværs af faggrupper. I afdelingen har vi bl.a. fysioterapeut, psykolog, diætist og socialrådgiver. Du får mange gode kolleger, og vi har et stærkt fagligt miljø, hvor et balanceret forhold mellem privatliv, arbejde og efteruddannelse prioriteres højt. Vi har stort fokus på undervisningsmiljøet.Vi udfører intramuskulær botulinumtoksin behandling og har yderligere regionsfunktion indenfor: Behandling med baklofen pumpe, herunder påfyldning (i formaliseret samarbejde) Epilepsi: Ved fortsatte anfald og eller uacceptable bivirkninger, hvor 2 relevante antiepileptika er afprøvet, samt døgnvideo EEG under indlæggelse af patienter med svære eller uafklarede anfald. Varetages i tæt samarbejde med neurologi med særlige kompetencer i neurofysiologi (i formaliseret samarbejde) VagtBørn og Unge har to vagtlagt i tilstedeværelsesvagt. Forvagtslaget består af introduktionslæger, almen blok læger og hoveduddannelseslæger i pædiatri. Bagvagtslaget består af sene hoveduddannelseslæger, afdelingslæger og overlæger. Om Børn og Unge, Regionshospitalet ViborgBørn og Unge, Regionshospitalet Viborg er en af fire børneafdelinger i Region Midtjylland, og vi varetager den pædiatriske funktion for over 54.000 børn og unge. Derudover har Børn og Unge, Regionshospitalet Viborg hovedfunktion indenfor de almindelige pædiatriske fagområder, desuden har afdelingen regionsfunktion indenfor neonatologi, gastroenterologi og neuropædiatri samt højt specialiseret funktion indenfor allergologi. Afdelingen har 31 senge og en stor ambulant aktivitet med ca. 13.000 ambulante besøg om året. Vi har netop den 14. november 2019 taget vores nye akutmodtagelse og akutafsnit for børn og unge i brug. Afdelingsledelsen består af en ledende overlæge og en ledende oversygeplejerske. Børn og Unge har 141 ansatte. Hospitalsenheden Midts overordnede værdier er hjerne, hjerte og vilje, og det forsøger vi at konkretisere. I Børn og Unge betyder det, at vi konstant har fokus på at blive bedre og udvikle os i forhold til patientforløb, så patienten får den bedste og mest kompetente behandling. Det betyder også, at vi samarbejder på tværs af faggrupper. Vi arbejder meget målrettet med patient- pårørende-inddragelse. Vi har stor nytte af vores ungepanel. Afdelingen prioriterer faglig udvikling, uddannelse, undervisning og forskning højt. Målet er at sikre højst mulig kvalitet i patientbehandling under hensyntagen til optimal ressourceudnyttelse, produktion og dokumentation. Vi arbejder på tværs af faggrupper og sektorer til patientens bedste. Om Hospitalsenheden MidtHospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,3 mia. kr. årligt.De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk AnsættelsesvilkårLøn- og ansættelsesvilkår i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger. Stillingerne er omfattet af bestemmelserne om lokal løndannelse. Ansættelse er betinget af tilfredsstillende børneattest. Yderligere oplysninger om stillingenYderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Jette Hoffmann-Petersen på tlf. 2251 0333. AnsøgningsfristAnsøgningen skal være os i hænde elektronisk senest den 18. februar 2020 med dokumentation for uddannelse, speciallægeuddannelse, tidligere beskæftigelse mv. samt udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stillingen som speciallæge i Region Midtjylland. Skemaet udfyldes elektronisk i forbindelse med, at ansøgningen sendes. Samtaler forventes afholdt i uge 13, 2020.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.Brænder du for at levere den bedst mulige udredning og behandling til børn og unge patienter? Og tror du på, at du gennem udvikling og samarbejde på tværs af faggrupper kan skabe bedre forløb og behandlinger? Så er det dig, vi søger!
 
Du vil få funktion i klinik, senge- og akutafsnit, hvor arbejdet tilrettelægges sammen med afsnittets øvrige speciallæger, faggrupper og ud fra afdelingens samlede driftsbehov.
 
Stillingen er ledig til besættelse pr. 1. marts 2020 eller efter aftale.
 
Dine kvalifikationer
Vi søger en overlæge, som i samarbejde med afdelingsledelsen og de øvrige speciallæger i afdelingen vil være med at optimere den pædiatriske funktion ved Hospitalsenhed Midt. Vi forventer:
 • En speciallægeuddannelse i pædiatri, gerne med fagområdeinteresse inden for neuropædiatri.
 • At du vil være med til at bidrage til afdelingens positive udvikling i samarbejde med kolleger og ledelse.
 • At patienten prioriteres først – også i en travl hverdag. 
 • At du deltager aktivt i vejledning af yngre kolleger. 
 • At du kan kommunikere tydeligt i både tale og skrift. 
 • At du vil indgå i kvalitets- udviklings- og/eller forskningsprojekter på afdelingen.
 • At du kan være med til at understøtte innovative projekter med afprøvning af diverse teknologiske muligheder og lign.
Vi kan tilbyde dig
Et udfordrende og udviklende speciallægejob med høj grad af selvbestemmelse og mulighed for at være med til at tilrettelægge din egen hverdag. Vi ser positivt på behov for yderligere uddannelse indenfor et fagområde.
 
Vi kan tilbyde en afdeling, hvor vi samarbejder og finder løsninger på tværs af faggrupper. I afdelingen har vi bl.a. fysioterapeut, psykolog, diætist og socialrådgiver.
 
Du får mange gode kolleger, og vi har et stærkt fagligt miljø, hvor et balanceret forhold mellem privatliv, arbejde og efteruddannelse prioriteres højt. Vi har stort fokus på undervisningsmiljøet.

Vi udfører intramuskulær botulinumtoksin behandling og har yderligere regionsfunktion indenfor:
 • Behandling med baklofen pumpe, herunder påfyldning (i formaliseret samarbejde)
 • Epilepsi: Ved fortsatte anfald og/eller uacceptable bivirkninger, hvor 2 relevante antiepileptika er afprøvet, samt døgnvideo EEG under indlæggelse af patienter med svære eller uafklarede anfald. Varetages i tæt samarbejde med neurologi med særlige kompetencer i neurofysiologi (i formaliseret samarbejde)
Vagt
Børn og Unge har to vagtlagt i tilstedeværelsesvagt. Forvagtslaget består af introduktionslæger, almen blok læger og hoveduddannelseslæger i pædiatri. Bagvagtslaget består af sene hoveduddannelseslæger, afdelingslæger og overlæger.
 
Om Børn og Unge, Regionshospitalet Viborg
Børn og Unge, Regionshospitalet Viborg er en af fire børneafdelinger i Region Midtjylland, og vi varetager den pædiatriske funktion for over 54.000 børn og unge. Derudover har Børn og Unge, Regionshospitalet Viborg hovedfunktion indenfor de almindelige pædiatriske fagområder, desuden har afdelingen regionsfunktion indenfor neonatologi, gastroenterologi og neuropædiatri samt højt specialiseret funktion indenfor allergologi. Afdelingen har 31 senge og en stor ambulant aktivitet med ca. 13.000 ambulante besøg om året. Vi har netop den 14. november 2019 taget vores nye akutmodtagelse og akutafsnit for børn og unge i brug. Afdelingsledelsen består af en ledende overlæge og en ledende oversygeplejerske. Børn og Unge har 141 ansatte.
 
Hospitalsenheden Midts overordnede værdier er hjerne, hjerte og vilje, og det forsøger vi at konkretisere. I Børn og Unge betyder det, at vi konstant har fokus på at blive bedre og udvikle os i forhold til patientforløb, så patienten får den bedste og mest kompetente behandling. Det betyder også, at vi samarbejder på tværs af faggrupper.
 
Vi arbejder meget målrettet med patient-/pårørende-inddragelse. Vi har stor nytte af vores ungepanel. Afdelingen prioriterer faglig udvikling, uddannelse, undervisning og forskning højt.
 
Målet er at sikre højst mulig kvalitet i patientbehandling under hensyntagen til optimal ressourceudnyttelse, produktion og dokumentation. Vi arbejder på tværs af faggrupper og sektorer til patientens bedste.
 
Om Hospitalsenheden Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,3 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk
 
Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger.
 
Stillingerne er omfattet af bestemmelserne om lokal løndannelse. Ansættelse er betinget af tilfredsstillende børneattest.
 
Yderligere oplysninger om stillingen
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Jette Hoffmann-Petersen på tlf. 2251 0333.
 
Ansøgningsfrist
Ansøgningen skal være os i hænde elektronisk senest den 18. februar 2020 med dokumentation for uddannelse, speciallægeuddannelse, tidligere beskæftigelse mv. samt udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stillingen som speciallæge i Region Midtjylland. Skemaet udfyldes elektronisk i forbindelse med, at ansøgningen sendes.
 
Samtaler forventes afholdt i uge 13, 2020.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

ORS/Small/f9bdf08d_logo.gifBørn og UngeViborg2020-01-29T16:50:31.9502020-02-18T00:00:00
330167295Børn og Unge på Hospitalsenheden Midt, Regionshospitalet Viborg søger en eller flere overlæger i pædiatri gerne med fagområde i nefrologi/urologi, gastroenterologi eller astma/allergologiBasic Brænder du for at levere den bedst mulige udredning og behandling til børn og unge patienter? Og tror du på, at du gennem udvikling og samarbejde på tværs af faggrupper kan skabe bedre forløb og behandlinger? Så er det dig, vi søger! Du vil få funktion i klinik, senge- og akutafsnit, hvor arbejdet tilrettelægges sammen med afsnittets øvrige speciallæger, faggrupper og ud fra afdelingens samlede driftsbehov. Stillingen er ledig til besættelse pr. 1. april 2020 eller efter aftale. Dine kvalifikationerVi søger en overlæge, som i samarbejde med afdelingsledelsen og de øvrige speciallæger i afdelingen vil være med til at optimere den pædiatriske funktion ved Hospitalsenhed Midt. Vi forventer: En speciallægeuddannelse i pædiatri og eksempelvis er fagområde specifik indenfor gastroenterologi, nefrologi urologi eller astma allergi,. Andre fagområder er også velkomne til at søge. At du vil være med til at bidrage til afdelingens positive udvikling i samarbejde med kolleger og ledelse. At patienten prioriteres først også i en travl hverdag. At du deltager aktivt i vejledning af yngre kolleger. At du kan kommunikere tydeligt i både tale og skrift. At du vil indgå i kvalitets- udviklings- og eller forskningsprojekter på afdelingen. At du kan være med til at understøtte innovative projekter med afprøvning af diverse teknologiske muligheder og lign. Vi kan tilbyde digEt udfordrende og udviklende speciallægejob med høj grad af selvbestemmelse og mulighed for at være med til at tilrettelægge din egen hverdag. Vi ser positivt på behov for yderligere uddannelse indenfor et fagområde. Vi kan tilbyde en afdeling, hvor vi samarbejder og finder løsninger på tværs af faggrupper. I afdelingen har vi bl.a. fysioterapeut, psykolog, diætist og socialrådgiver. Du får mange gode kolleger, og vi har et stærkt fagligt miljø, hvor et balanceret forhold mellem privatliv, arbejde og efteruddannelse prioriteres højt. Vi har stort fokus på undervisningsmiljøet. VagtBørn og Unge har to vagtlag i tilstedeværelsesvagt. Forvagtslaget består af introduktionslæger, almen blok læger og hoveduddannelseslæger i pædiatri. Bagvagtslaget består af sene hoveduddannelseslæger, afdelingslæger og overlæger. Om Børn og Unge, Regionshospitalet ViborgBørn og Unge, Regionshospitalet Viborg er en af fire børneafdelinger i Region Midtjylland, og vi varetager den pædiatriske funktion for over 54.000 børn og unge. Derudover har Børn og Unge, Regionshospitalet Viborg hovedfunktion indenfor de almindelige pædiatriske fagområder, desuden har afdelingen regionsfunktion indenfor neonatologi, gastroenterologi og neuropædiatri samt højt specialiseret funktion indenfor allergologi. Afdelingen har 31 senge og en stor ambulant aktivitet med ca. 13.000 ambulante besøg om året. Vi har netop den 14. november 2019 taget vores nye akutmodtagelse og akutafsnit for børn og unge i brug. Afdelingsledelsen består af en ledende overlæge og en ledende oversygeplejerske. Børn og Unge har 141 ansatte. Hospitalsenheden Midts overordnede værdier er hjerne, hjerte og vilje, og det forsøger vi at konkretisere. I Børn og Unge betyder det, at vi konstant har fokus på at blive bedre og udvikle os i forhold til patientforløb, så patienten får den bedste og mest kompetente behandling. Det betyder også, at vi samarbejder på tværs af faggrupper. Vi arbejder meget målrettet med patient- pårørende-inddragelse. Vi har stor nytte af vores ungepanel. Afdelingen prioriterer faglig udvikling, uddannelse, undervisning og forskning højt. Målet er at sikre højst mulig kvalitet i patientbehandling under hensyntagen til optimal ressourceudnyttelse, produktion og dokumentation. Vi arbejder på tværs af faggrupper og sektorer til patientens bedste. Om Hospitalsenheden MidtHospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,3 mia. kr. årligt.De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk AnsættelsesvilkårLøn- og ansættelsesvilkår i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger. Stillingerne er omfattet af bestemmelserne om lokal løndannelse. Ansættelse er betinget af tilfredsstillende børneattest. Yderligere oplysninger om stillingenYderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Jette Hoffmann-Petersen på tlf. 2251 0333. AnsøgningsfristAnsøgningen skal være os i hænde elektronisk senest den 18. februar 2020 med dokumentation for uddannelse, speciallægeuddannelse, tidligere beskæftigelse mv. samt udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stillingen som speciallæge i Region Midtjylland. Skemaet udfyldes elektronisk i forbindelse med, at ansøgningen sendes. Samtaler forventes afholdt i uge 13, 2020.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.Brænder du for at levere den bedst mulige udredning og behandling til børn og unge patienter? Og tror du på, at du gennem udvikling og samarbejde på tværs af faggrupper kan skabe bedre forløb og behandlinger? Så er det dig, vi søger!
 
Du vil få funktion i klinik, senge- og akutafsnit, hvor arbejdet tilrettelægges sammen med afsnittets øvrige speciallæger, faggrupper og ud fra afdelingens samlede driftsbehov.
 
Stillingen er ledig til besættelse pr. 1. april 2020 eller efter aftale.
 
Dine kvalifikationer
Vi søger en overlæge, som i samarbejde med afdelingsledelsen og de øvrige speciallæger i afdelingen vil være med til at optimere den pædiatriske funktion ved Hospitalsenhed Midt. Vi forventer: 
 • En speciallægeuddannelse i pædiatri og eksempelvis er fagområde specifik indenfor gastroenterologi, nefrologi/urologi eller astma/allergi,. Andre fagområder er også velkomne til at søge.
 • At du vil være med til at bidrage til afdelingens positive udvikling i samarbejde med kolleger og ledelse.
 • At patienten prioriteres først – også i en travl hverdag.
 • At du deltager aktivt i vejledning af yngre kolleger.
 • At du kan kommunikere tydeligt i både tale og skrift.
 • At du vil indgå i kvalitets- udviklings- og/eller forskningsprojekter på afdelingen.
 • At du kan være med til at understøtte innovative projekter med afprøvning af diverse teknologiske muligheder og lign.
Vi kan tilbyde dig
Et udfordrende og udviklende speciallægejob med høj grad af selvbestemmelse og mulighed for at være med til at tilrettelægge din egen hverdag. Vi ser positivt på behov for yderligere uddannelse indenfor et fagområde.
 
Vi kan tilbyde en afdeling, hvor vi samarbejder og finder løsninger på tværs af faggrupper. I afdelingen har vi bl.a. fysioterapeut, psykolog, diætist og socialrådgiver.
 
Du får mange gode kolleger, og vi har et stærkt fagligt miljø, hvor et balanceret forhold mellem privatliv, arbejde og efteruddannelse prioriteres højt. Vi har stort fokus på undervisningsmiljøet.
 
Vagt
Børn og Unge har to vagtlag i tilstedeværelsesvagt. Forvagtslaget består af introduktionslæger, almen blok læger og hoveduddannelseslæger i pædiatri. Bagvagtslaget består af sene hoveduddannelseslæger, afdelingslæger og overlæger.
 
Om Børn og Unge, Regionshospitalet Viborg
Børn og Unge, Regionshospitalet Viborg er en af fire børneafdelinger i Region Midtjylland, og vi varetager den pædiatriske funktion for over 54.000 børn og unge. Derudover har Børn og Unge, Regionshospitalet Viborg hovedfunktion indenfor de almindelige pædiatriske fagområder, desuden har afdelingen regionsfunktion indenfor neonatologi, gastroenterologi og neuropædiatri samt højt specialiseret funktion indenfor allergologi. Afdelingen har 31 senge og en stor ambulant aktivitet med ca. 13.000 ambulante besøg om året. Vi har netop den 14. november 2019 taget vores nye akutmodtagelse og akutafsnit for børn og unge i brug. Afdelingsledelsen består af en ledende overlæge og en ledende oversygeplejerske. Børn og Unge har 141 ansatte.
 
Hospitalsenheden Midts overordnede værdier er hjerne, hjerte og vilje, og det forsøger vi at konkretisere. I Børn og Unge betyder det, at vi konstant har fokus på at blive bedre og udvikle os i forhold til patientforløb, så patienten får den bedste og mest kompetente behandling. Det betyder også, at vi samarbejder på tværs af faggrupper.
 
Vi arbejder meget målrettet med patient-/pårørende-inddragelse. Vi har stor nytte af vores ungepanel. Afdelingen prioriterer faglig udvikling, uddannelse, undervisning og forskning højt.
 
Målet er at sikre højst mulig kvalitet i patientbehandling under hensyntagen til optimal ressourceudnyttelse, produktion og dokumentation. Vi arbejder på tværs af faggrupper og sektorer til patientens bedste.
 
Om Hospitalsenheden Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,3 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk
 
Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger.
 
Stillingerne er omfattet af bestemmelserne om lokal løndannelse. Ansættelse er betinget af tilfredsstillende børneattest.
 
Yderligere oplysninger om stillingen
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Jette Hoffmann-Petersen på tlf. 2251 0333.
 
Ansøgningsfrist
Ansøgningen skal være os i hænde elektronisk senest den 18. februar 2020 med dokumentation for uddannelse, speciallægeuddannelse, tidligere beskæftigelse mv. samt udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stillingen som speciallæge i Region Midtjylland. Skemaet udfyldes elektronisk i forbindelse med, at ansøgningen sendes.
 
Samtaler forventes afholdt i uge 13, 2020.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

ORS/Small/20fa7b93_logo.gifBørn og UngeViborg2020-01-29T16:39:37.8172020-02-18T00:00:00
da-DK

Andre job der matcher din søgning

Overlæge til Psykiatrisk afdeling i Vejle - Ældreafsnittet

Psykiatrisk Afdeling Vejle

Vejle
Er du vores nye kollega? Har du lyst til at være med til at sætte præg på en organisation under forandring? Så er du kandidat til stillingen som overlæge på Ældrepsykiatrisk Psykiatrisk afdeling, Vejle Ældrepsykiatrisk afdeling er en del af Psykiatr...
Indrykket:3. februar 2020

Overlæge til Psykiatriske afdeling i Vejle - Lokalpsykiatrien

Psykiatrisk Afdeling Vejle

Vejle
Psykiatrisk Afdeling Vejle søger overlæge med tjeneste i Lokalpsykiatri Vejle, Til besættelse pr. 1. maj 2020 eller efter aftale Er du vores nye kollega? Har du lyst til at være med til at sætte præg på en organisation under forandring? Så er du kan...
Indrykket:3. februar 2020

Overlæge til det ortopædkirurgiske anæstesiområde ved Bedøvelse og Operation, Aarhus Universitetshospital

Bedøvelse og Operation

Aarhus N
Ved Bedøvelse og Operation Nord, Aarhus Universitetshospital er en stilling ledig som overlæge til besættelse pr. 1. maj 2020, eller snarest herefter. Stillingen vil være tilknyttet det ortopædkirurgiske anæstesiområde.Om Bedøvelse og OperationI for...
Indrykket:29. januar 2020

Børn og Unge på Hospitalsenheden Midt, Regionshospitalet Viborg søger en overlæge i pædiatri med fagområde indenfor neuropædiatri

Børn og Unge

Viborg
Brænder du for at levere den bedst mulige udredning og behandling til børn og unge patienter? Og tror du på, at du gennem udvikling og samarbejde på tværs af faggrupper kan skabe bedre forløb og behandlinger? Så er det dig, vi søger! Du vil få funkt...
Indrykket:29. januar 2020

Børn og Unge på Hospitalsenheden Midt, Regionshospitalet Viborg søger en eller flere overlæger i pædiatri gerne med fagområde i nefrologi/urologi, gastroenterologi eller astma/allergologi

Børn og Unge

Viborg
Brænder du for at levere den bedst mulige udredning og behandling til børn og unge patienter? Og tror du på, at du gennem udvikling og samarbejde på tværs af faggrupper kan skabe bedre forløb og behandlinger? Så er det dig, vi søger! Du vil få funkt...
Indrykket:29. januar 2020