Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Overlæge til Smerteklinik Silkeborg, Center for Planlagt Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg

En stilling som overlæge ved Hospitalsenhed Midt, Center for Planlagt Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg, er ledig til besættelse pr. 1.7.2020 eller snarest herefter. Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge.
 
Vi søger en overlæge til vores tværfaglige team af behandlere i Smerteklinik Silkeborg. Smerteklinikken er en spændende og dynamisk arbejdsplads med engagerede medarbejdere, hvor vi arbejder med behandling og rehabilitering af borgere med kroniske komplekse non-maligne smerter, hvor der oftest er betydelig påvirkning af arbejdsliv og oftest også en væsentlig påvirkning af det sociale liv.
 
Om stillingen
Smerteklinik Silkeborg er etableret i oktober 2015, og har nu regionsfunktion i formaliseret samarbejde med Smerteklinikken Neurologisk Afdeling, Århus Universitetshospital, med fællesvisitation. Patienterne henvises primært fra Almen Praksis. Vi har aktuelt kapacitet til at modtage 300 nyhenviste patienter årligt, og forventer at kunne øge indtaget.
 
Kerneopgaven i den tværfaglige smertebehandling er at tilbyde indsigt, overblik og handlemuligheder og derved lindre lidelsen for mennesker med kroniske smerter.
 
Behandlingen i Smerteklinik Silkeborg er funderet på en bio-psyko-social helbredsforståelse. Vi arbejder tæt sammen tværfagligt med en rehabiliterende tilgang til behandlingsforløbene.
 
Det tværfaglige team består aktuelt af 3 læger, 7 sygeplejersker, 2 psykologer, 2 fysioterapeuter, 2 socialrådgivere, 3 lægesekretærer og 1 serviceassistent.
 
Aktuelt er der en ledig stilling som overlæge.
Som læge indgår du i det tværfaglige team af behandlere, hvor du på lige fod med de andre fagrepræsentanter bidrager til at give patienterne indsigt i forståelse af smertesygdom og symptomtolkning, samt deltager i koordineringen af forløbet.
Der er et tæt samarbejde med sygeplejersken, ofte omkring optimering af den medicinske behandling. Læge og sygeplejerske har mange fælleskonsultationer.
 
Vi arbejder med relationel koordinering, hvilket kræver en del tværfaglige konferencer, hvor mål og plan for det enkelte behandlingsforløb drøftes. Det er derfor en forudsætning, at man som læge har gode kommunikationsfærdigheder og er interesseret i at være en del af et team, hvor mange fagligheder skal dele viden og lave fælles mål og plan med gensidig respekt – og villighed til at prøve andre samarbejdskonstellationer end man som læge normalt er vant til.
 
Som læge i Smerteklinikken vil du skulle stå til rådighed for sparring med kollegaer i Almen Praksis, og ofte også for kollegaer på andre somatiske afdelinger. Herudover underviser vi Praktiserende læger i smertebehandling, og ønsker at udvikle det tværsektorielle samarbejde, også i forhold til kommunerne.
Vi har meget fokus på udtrapning af opioider, så interesse for motivationsarbejde er en fordel.
 
Vi søger en overlæge med følgende kvalifikationer:

  • Speciallæge i relevant speciale (samfundsmedicin, almen medicin, neurologi, anæstesiologi, psykiatri, reumatologi, eller lignende)
  • Gerne erfaring indenfor behandling af patienter med kroniske komplekse smerter
  • Gerne erhvervet efteruddannelse indenfor smertebehandling – eller er motiveret for videreuddannelse inden for området
  • Gode formidlingskompetencer både i forhold til patient/pårørende, kolleger og eksterne samarbejdspartnere.
  • Gerne forskningserfaring og lyst til dette i samarbejde med CPK's forskningsenhed
Du refererer til centerledelsen ved Center for Planlagt Kirurgi og i nogle tilfælde til funktionsledelsen på afdelingen, der består af afdelingssygeplejerske Mette Bæk og overlæge Randi Eltved.
 
Om Center for Planlagt Kirurgi (CPK)
Center for Planlagt Kirurgi blev etableret i forbindelse med Region Midtjyllands omstillingsplan 2011-2012.
 
Centret er den første af sin slags i landet, hvor en ortopædkirurgisk afdeling og en anæstesiologisk afdeling er lagt sammen med én ledelse, der består af en ledende overlæge i ortopædkirurgi, en ledende overlæge i anæstesiologi samt en oversygeplejerske.
 
Det er den største enhed inden for planlagt kirurgi i Region Midtjylland. I 2011 overtog centret en stor del af friklinikaktiviteten fra Brædstrup og har nu opbygget og integreret denne aktivitet i centret. Friklinikken varetager bl.a. operationer af åreknuder, grå stær, ortopædkirurgiske operationer samt en stor søvnklinik.
 
Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,3 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.
 
Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk.
 
Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.
 
Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.
 
Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Center for Planlagt Kirurgi.
 
Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen, herunder evt. aftale om besøg på afdelingen, kan fås ved henvendelse til:
  • Overlæge Randi Eltved på tlf. 7841 6687/2087 7864
  • Ledende overlæge Peter Toft på tlf. 7841 6685/2478 9479
  • Lægefaglig direktør Claus Brøckner Nielsen på tlf. 7844 1003
  • Afdelingssygeplejerske Mette Bæk på tlf. 7841 6303
Din ansøgning
Ansøgningen skal sendes elektronisk og være os i hænde senest søndag d. 1. marts 2020 med dokumentation for uddannelse, specialuddannelse, tidligere beskæftigelse m.v. samt udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland.
 
Ansættelsessamtale forventes afholdt torsdag d. 26. marts 2020.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.


Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.