Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Overlæge, Urologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde

Overlægestillingen ved Urologisk Afdeling ønskes besat 01.01.20 eller snarest derefter. Ansættelse efter kvalifikationer.

Stillingen ønskes besat med en overlægekvalificeret speciallæge i urologi med bred erfaring inden for urologisk kirurgi og med erfaring inden for ESWL og børneurologi.

Sjællands Universitetshospital

Region Sjælland har et befolkningsgrundlag på godt 810.000 borgere, der betjenes af fire administrative somatiske sygehusenheder: Sjællands Universitetshospital, Holbæk Sygehus, Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse og Nykøbing F. Sygehus. Hvert af disse sygehuse har deres egen sygehusledelse. Sjællands Universitetshospital Køge udbygges frem til 2024 til regionens hovedsygehus.

Sjællands Universitetshospital er over de seneste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere samt en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Sjællands Universitetshospital indgår i Københavns Universitets Hospital, som er et samarbejde mellem Det sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet og Sygehusene i Region Hovedstaden og i Region Sjælland.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh

Ledelse

På Sjællands Universitetshospital er der etableret afdelingsledelser med decentralisering af en række ledelsesmæssige, økonomiske og administrative opgaver.

Den ledende overlæge fastsætter efter samråd med afdelingens øvrige overlæger retningslinjer for afdelingens diagnostik, behandling, visitation og lægelige uddannelsesopgaver. Inden for disse retningslinjer har afdelingens overlæger og øvrige læger et selvstændigt ansvar.

Urologisk Afdeling

Urologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, varetager den samlede urologiske funktion i Region Sjælland på matriklerne i Næstved og Roskilde.

Afdelingen på Næstved-matriklen foretager overvejende basisurologi i et dagkirurgisk set-up. På Næstved-matriklen råder afdelingen over 10 dagkirurgiske senge.

Afdelingen på Roskilde-matriklen modtager al den akutte urologi i Region Sjælland og varetager ud over basisurologi i Region Sjælland de urologiske regionsfunktioner: radikal prostatektomi, nyrekirurgi, avanceret stenkirurgi, herunder PNL, RIRS og ESWL samt børneurologi. Derudover udredning, behandling og rehabilitering af patienter med urologiske cancersygdomme.

Urologisk Afdeling, Roskilde, råder over 38 senge fordelt på to sengeafsnit. Efter behov kan disponeres over senge på Anæstesiologisk Afdelings intensivafsnit samt senge i Pædiatrisk Afdeling.

Urologisk Afdeling disponerer over 17 operationslejer ugentligt på den centrale operationsgang i Roskilde og 12 operationslejer ugentligt i Næstved. Derudover foretages indgreb i dagkirurgisk afsnit, et leje per uge i Roskilde.

Der er en stor ambulant cystoskopi-virksomhed i det urologiske ambulatorium på begge matrikler.

Afdelingen råder over ambulatoriefaciliteter med i alt 23 ugentlige undersøgelses-/behandlingsrum til speciallæge i Roskilde. I Næstved rådes over 17 ugentlige undersøgelses/behandlingsrum.

Derudover er etableret sygeplejeambulatorium inkl. urodynamisk laboratorium samt faciliteter til ambulante fleksible cystoskopier på begge matrikler.

Afdelingen har adgang til ESWL-behandling i Roskilde.

Afdelingen råder over moderne endourologisk udstyr inkl. Holmium-laser samt avanceret udstyr til perkutan nyrestensbehandling og til laparoskopisk urologi. Siden efteråret 2012 har afdelingen på Roskilde-matriklen foretaget robotassisteret urinvejskirurgi.

Afdelingens lægelige stab pr. 01.11.19

Den lægelige bemanding ved Urologisk Afdeling udgøres af:

 • 1 ledende overlæge
 • 16 overlæger
 • 9 afdelingslæger
 • 10 1.- reservelæger/hovedforløb i urologi
 • 16 reservelæger, heraf otte i introstilling, seks i KBU og to i uklassificerede stillinger

Samlet lægelige stab er på 52.

Afdelingens lægelige arbejdstilrettelæggelse

 1. I weekender passes bagvagten af afdelingslægerne/overlægerne
 2. Overlægerne deltager i beredskabsvagt/tilkaldevagt bag hoveduddannelseslægerne
 3. Afdelingslægerne indgår i bagvagten på hverdage sammen med hoveduddannelseslægerne
 4. To-skiftet forvagt med to forvagter i fremmøde
 5. Der er ikke vagt på matriklen i Næstved

Stillingens funktion og ønskede kvalifikationer

Overlægestillingen ønskes besat med overlægekvalificeret speciallæge i urologi med bred erfaring inden for urologisk kirurgi og med erfaring inden for ESWL og børneurologi. Overlægen skal indgå som speciallæge i afdelingens "Stenteam" og "Børneteam". Det forventes at overlægen har speciallægekvalifikationer til at udrede og behandle komplicerede stenpatienter. Det forventes ligeledes at ansøgeren er indstillet på at fungere som skemalægger for HU-læger, afdelingslæger og overlæger.

Undervisning

Urologisk Afdeling har undervisningsforpligtigelse og undervisningsstillinger som led i:

 • Klinisk basislægeuddannelse, 6 stillinger
 • Introduktionsstilling i urologi, 8 stillinger
 • Speciallægeuddannelsen i urologi med 10 stillinger i samarbejde med Rigshospitalet/Herlev Hospital

Der er udarbejdet uddannelsesprogrammer svarende til enkeltstillingsklassifikationerne.

Den lægelige videreuddannelse er et prioriteret område i Urologisk Afdeling.

Sjællands Universitetshospital er universitetssygehus i samarbejde med Københavns Universitet. Urologisk Afdeling varetager klinisk og teoretisk undervisning af lægestuderende på 2. semester kandidat og har p.t. to B-lektorater og et forskningslektorat. Urologisk Afdeling forventes at medvirke aktivt i gennemførelsen af den prægraduate undervisning. Også i forbindelse med de lægestuderendes uddannelse lægges vægt på høj kvalitet og tilfredshed.

Forskning

Afdelingen er forskningsaktiv, Urologisk Klinisk Forskningsenhed startede i 2017, der er tilknyttet et forskningslektorat, to Ph.d.-studerende og en sekretær. En stor andel af lægerne i afdelingen er forskningsaktive med samarbejde både nationalt og internationalt. I 2018 var ansatte på afdelingen (med)forfattere på 15 peer-reviewed artikler.

Ansøgning

Ansøger bedes i ansøgningen – med bedst mulige dokumentation – forholde sig konkret til de syv lægefaglige kompetencer. Sundhedsstyrelsen har decentraliseret bedømmelserne vedrørende overlægestillinger, og Sjællands Universitetshospital anvender vurdering af de syv kompetencer i den faglige bedømmelse.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår efter aftale for overlæger.

Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest, som indhentes før ansættelsen.

Ansøgningsfrist: 15.10.19

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh


Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.