Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Overlæge ved Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Hammel Neurocenter

En stilling som vikar for overlæge i 1 år ved Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Hammel Neurocenter, er ledig til besættelse pr. 1. februar 2021 eller snarest derefter.

Regionshospitalet Hammel Neurocenter er en højtspecialiseret universitetsklinik med neurorehabilitering af patienter med erhvervet hjerneskade efter akutforløbet.
Vi arbejder med individuelt tilrettelagte forløb ud fra en bio-psyko-socialmodel (ICF) og har patienter med mange comorbiditeter ud over den neurologiske skade. Overlæger fra flere specialer kan derfor være aktuelle.

Om stillingen
Stilling som overlæge ved Regionshospitalet Hammel Neurocenter er en alsidig, klinisk stilling med fast tilknytning til et specifikt afsnit.

Neurorehabiliteringen er inddelt i 4 subspecialer, hvor det er indenfor enten det sensomotoriske eller det kognitive område vi søger vikar.

Vi eftersøger overlæger, der kan tage ansvar, har et godt overblik over komplekse forløb med multisyge patienter, forståelse for det hele menneske i rehabiliteringsprocessen og med gode egenskaber i at strukturere eget arbejde. Herudover er gode samarbejdsevner i det tværfaglige område væsentligt, idet patienterne typisk har 5-6 behandlergrupper omkring sig. 

Dagarbejdet består i stuegang og almindelig klinisk arbejde, ugentlig tværfaglig konference, patient-pårørende møder i samarbejde med det tværfaglige team, samarbejde over sektorerne, ambulatoriearbejde og udvikling af faget. Vi er organiseret med fast lægetilknytning til et bestemt afsnit, hvilket giver både stor kontinuitet og stort ansvar for patientforløbene. Overlægen har et tæt samarbejde i afsnittet med afdelingssygeplejersken og den ledende terapeut.

Stillingen omfatter vagtforpligtelse i et 7-skiftet vagtrul med vagt fra bolig på hverdage efter kl. 15.30 (30 min. tilkald). Weekend og helligdage er der tilstedeværelse til kl. 14.

Overlægevikaren vil afhængig af kompetencer kunne indgå i vagt sammen med hospitalets øvrige speciallæger. Vagtarbejdet består i håndtering af akutte tilstande ex. infektioner, vurdering af forandring i den kliniske tilstand og opfølgning på / justering af behandling.

Kompetencer i neurorehabilitering
Overlægen skal kunne indgå i et interdisciplinært tværfagligt samarbejde omkring patientens behandling og være forløbsansvarlig og fagansvarlig i subspecialet. Neurorehabilitering er et ungt lægeligt speciale, hvor ambition, lyst og evne til at gå ind i faglig udvikling og systematisk tænkning omkring vidensudvikling og opsamling af data er nødvendigt. Det forventes at vikaren tager ansvar for egen læring inden for feltet ud fra en grundig introduktion, som vil blive givet.

Patient og pårørende er essentielle samarbejdspartnere i patientforløbet med betydning for behandlingseffekt, hvorfor overlægen skal arbejde ud fra en involverende tilgang.
Gode kommunikative evner med anerkendelse, respekt, lyttende tilgang og klarhed i egen faglighed er påkrævet både i kerneopgaven, i det tværfaglige samarbejde og i patient-pårørendesamarbejdet.

Kollegialt består lægegruppen af 13-15 speciallæger i neurologi, neurokirurgi, almen medicin, psykiatri, intern medicin og pædiatri. Der forventes sparring mellem specialerne omkring behandlingsbehov inden for forskellige områder, hvor afsnittets læge skal varetage behandlinger ud fra patientens samlede sygdomsbyrde uafhængigt af eget speciale.

Der vil blive planlagt introduktion til specialet og neurocenteret, og vikaren tildeles en mentor.

Om Regionshospitalet Hammel Neurocenter
Regionshospitalet Hammel Neurocenter behandler patienter med svær erhvervet hjerneskade (traumer, SAH, apoplexi, anoxisk skade, infektioner, tumorer) på de to matrikler i Hammel og i Skive.

Neurocenteret er udpeget af Sundhedsstyrelsen til at varetage den højtspecialiserede neurorehabilitering i Vestdanmark, med et patientgrundlag på ca. 3 mio.
Faglig set er de 119 senge delt på højtspecialiserede og regionsfunktion og geografisk i Hammel, Skive og Silkeborg.

Regionshospitalet Hammel Neurocenter er opbygget med i 4 subspecialiserede klinikker: klinik for tidlig neurorehabilitering, kognitiv klinik, sensomotorisk klinik, børne-ungeklinikken og ambulatorium beliggende i Hammel og 30 senge på to afsnit i Skive. Neurocenteret har ca. 650 medarbejdere, 19 specialer og 13 afsnit. Respirator- og ustabile patienter modtages i Silkeborg.

Universitetsklinikken har 1 professor, flere post-doc-forskere og omkring 10 phd-studerende under Aarhus Universitetshospital.

Uddannelsesafdeling udbyder kurser inden for fagområdet neurorehabilitering internt såvel som eksterne. Kurserne retter sig mod begge sektorer.

Læs mere om Regionshospitalet Hammel Neurocenter på www.neurocenter.dk

Særligt om ledelsesforhold
Centerledelsen udgøres af den ledende overlæge, den ledende oversygeplejerske og den ledende terapeut. Regionshospitalet Hammel Neurocenter har en ledelsesstruktur, hvor der er gennemført en vidtgående decentralisering af ansvar og kompetence. Der udøves værdibaseret ledelse kombineret med fokus på dialog, involvering, decentralisering og resultater.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter de 4 Regionshospitaler Viborg, Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skive og har ca. 4.200 medarbejdere samt et budget på 2,3 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst med Foreningen af Speciallæger.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker i Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Hammel Neurocenter.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:
Ledende overlæge Merete Stubkjær Christensen på tlf. 3054 2369 / 7841 9001

Din ansøgning
Ansøgningen skal være os i hænde senest den 17. januar 2021. 

Ansættelsessamtale forventes afholdt den 25. januar 2021.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.


Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.