Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Overlæge ved Klinik for PTSD og Transkulturel Psykiatri

Overlæge ved Klinik for PTSD og Transkulturel Psykiatri, Afdelingen for Depression og Angst, Århus Universitetshospital, Risskov
  
Vil du være med til at udvikle en højt specialiseret klinik i samarbejde med et erfarent og kompetent personale? Målgrupperne er danske veteraner o.a. med tjenesterelaterede traumer med komorbiditet -  samt tortur- og krigstraumatiserede flygtninge.
 
Klinikken er godkendt af Sundhedsstyrelsen til Regionsfunktion og Højt specialiseret funktion. Stillingen er på fuld tid. Ansøger forventes at lægge hovedparten af sin tid i klinikken samt at varetage kliniske opgaver i andre enheder efter aftale. 
 
AUH Risskov styrkes i de kommende år i funktionen som universitetshospital og klinikken er i den anledning organisatorisk lagt sammen med Klinik for Angst og OCD. Klinik for PTSD og Transkulturel Psykiatri indgår, sammen med en række andre specialklinikker, i Afdeling for Depression og Angst.

Klinikken er beliggende i Aarhus C, men skal flytte sammen med Risskov til Aarhus Universitetshospital i Skejby i november 2018. Optageområdet er en stor del af Region Midtjylland for Regionsfunktionen ligesom Region Nordjylland serviceres ift den Højt specialiserede funktion på Danske veteraner. Der er i alt ca. 250 patienter i behandlingsforløb, som har en varighed af gennemsnitligt 6 mdr. Diagnostisk er spektret primært de ikke-psykotiske traumerelaterede diagnoser (PTSD), personlighedsændring efter katastrofeoplevelse og depression. Der er mange komplicerende sociale og somatiske faktorer (fx skader efter tortur) samt en høj komorbiditet i form af f.eks. psykotiske reaktioner, personlighedsforstyrrelser og misbrug. Behandlingen varetages af psykologer og sygeplejersker i tæt samarbejde med socialrådgivere, fysioterapeuter, kulturmedarbejdere/tolke og pædagoger.
 
Overlægen refererer til funktionsledelsen og i lægefaglige spørgsmål til den ledende overlæge. I dagligdagen er der et lægefagligt samarbejde med klinikkens anden overlæge. 
 
1. Overlægens kvalifikationer

 • Speciallæge i psykiatri med bred almenpsykiatrisk uddannelse og erfaring
 • Interesse for og erfaring med psykotraumatologi og transkulturel psykiatri
 • Erfaring med undervisning, psykoterapi, klinisk psykiatrisk forskning og kvalitetsudvikling
 • Evner og vilje til tværsektorielt, tværfagligt og tværkulturelt samarbejde 
2.  Overlægens opgaver og ansvarsområder
 • Forestår og deltager i teamsamarbejdet omkring patienten
 • Har lægefagligt ansvar vedrørende diagnostik og behandling af patienter
 • Har instruktionsbeføjelser overfor de øvrige ansatte vedrørende undersøgelse og behandling
 • Er ansvarlig for at bestemmelserne i psykiatriloven overholdes
 • Deltager efter behov i udarbejdelse af behandlingsplaner for patienterne i samarbejde med de øvrige behandlere
 • Varetager vejledningsopgaver efter aftale med den daglige ledelse
 • Står til rådighed for faglig rådgivning af andre behandlingsinstanser, herunder sengeafsnit, ambulatorier, praktiserende læger, somatiske afdelinger, socialforvaltningen m.v.
 • Har ansvaret for behandlingen i forhold til patienter med dom til behandling
 • Har udviklings- og undervisningsopgaver som led i ansættelsen på Århus Universitetshospital
 • Indgår i overlægegruppen i afd. Q og forventes her at præge den faglige og organisatoriske udvikling i afdelingen
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til klinikkens ledelse: ledende psykolog Annemarie Gottlieb, telefon 7847 2451 eller mail Annegott@rm.dk, ledende sygeplejerske Bo Stævne, telefon 7847 2313 eller mail bostjens@rm.dk eller ledende overlæge Farahna Harees, telefon 7847 2104 / 2325 8288 eller mail pernhare@rm.dk
Besøg os også på http://www.psykiatrien.rm.dk/afdelinger/afdeling-q---auh-risskov/
 
Ansøgning struktureres omkring speciallægens 7 roller i henhold til Retningslinjer for faglig bedømmelse af ansøgere til speciallægestillinger i Region Midtjylland. Skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer skal udfyldes.
 
Ansøgningen med alle relevante bilag sendes til Farahna Harees, Afdeling Q, Århus Universitetshospital, Risskov, Skovagervej 2, 8240 Risskov eller per mail til
pernhare@rm.dk snarest muligt og senest den 23.02. Samtaler vil foregå den 27.02.


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.


Ikke det rigtige job?

Opret en jobagent og få dit nye job direkte i indbakkenOpret jobagent her