Overlæge ved Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme, Rigshospitalet

Ved Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme (VRR), er en stilling som overlæge i reumatologi ledig til besættelse. Tiltrædelse senest den 1. september 2018. 
Arbejdssted er den reumatologiske udefunktion på Nordsjællands Hospital, Hillerød. Funktionen flyttes til Nyt Nordsjællands hospital syd for Hillerød når dette er færdigbygget ca. 2021. Nordsjællands hospital er et af Region Hovedstadens 4 områdehospitaler. Arbejdsopgaver er primært funktionens kliniske arbejde, som beskrevet nedenfor og i stillingsbeskrivelse (udkast kan rekvireres). Derudover ledelses og udvikling opgaver indenfor det inflammatoriske område eller rygområdet samt forskning efter kvalifikationer og interesse. Hvis det ønskes af ansøger vil det være muligt at aftale to dages tjeneste ugentligt på VRR´s Glostrup matrikel til f.eks. oplæring i ultralyd, varetagelse af vagt, daghospital, stuegang i en kortere eller længere periode.  
 
Klinikkens organisation og arbejdsopgaver: 
Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme er Region Hovedstadens eneste reumatologiske afdeling/klinik og omfatter desuden en stor rygkirurgisk funktion som betjener både Region Hovedstaden og Region Sjælland.  
De reumatologiske opgaver varetages på 3 udefunktioner og Rigshospitalets 2 matrikler. Den rygkirurgiske funktion varetages alene på Rigshospitalet, Glostrup.  
Funktionen på Hillerød varetager elektiv og sub-akut udredning og behandling af reumatologiske patienter på hovedfunktionsniveau i planlægningsområde Nord, Region Hovedstaden sv.t. et optageområde på ca. 310.000 indbyggere.  
Behandling af leddegigt og andre inflammatoriske sygdomme foregår i et tæt samarbejde med sygeplejersker. Den inflammatoriske reumatologi varetages i gode nyrenoverede lokaler i fællesambulatoriet, hvor der er ultralydsscanner i ambulatorierum.  
Behandlingen af rygsygdomme foregår i rygklinikken i et tæt samarbejde med fysioterapeuter og sygeplejersker med opgaveglidning. Afdelingen har et samarbejde med rygkirurgien på Glostrup.  
Afdelingens speciallæger går reumatologiske tilsyn på Hillerød hverdage 8-15. Der er ingen vagtforpligtelse.  
 
Vi kan tilbyde dig  
• Et dynamisk og innovativt arbejdsmiljø  
• Uddannelse, udvikling og forskningsaktiviteter  
• Spændende og afvekslende opgaver med tværsektoriel kontaktflade  
• Tværfagligt samarbejde og faglig sparring  
• Dygtige og engagerede kolleger  
• Udvikling af dine ledelses- og uddannelsesmæssige kompetencer 
 
Vi forventer  
• At du er punktlig og flittig  
• At du optræder som rollemodel  
• At du er opsøgende  
• At du hele tiden søger at dygtiggøre dig  
• At du lærer at forstå den komplekse organisation, som du er ansat i  
 
Kvalifikationer  
Speciallægeanerkendelse i reumatologi eller intern medicin:reumatologi på tiltrædelsestidspunktet. 
 
Desuden  
Bred klinisk erfaring, herunder flere års ansættelse som reumatologisk speciallæge. 
Og/eller 
Særlige ledelsesmæssige kompetencer og motivation for at varetage en større ledelsesopgave indenfor gigt eller rygområdet. 
 
Løn- og ansættelsesvilkår  
Ansættelsesvilkår og aflønning sker i henhold til den indgåede overenskomst mellem Danske Regioner og FAS/FAYL afhængigt af stilling.  
 
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til klinikchef Henrik Røgind henrik.roegind.01@regionh.dk eller funktionsansvarlig overlæge, Hillerød, dr. med. Jesper Nørregaard: 48296999 eller jnor@regionh.dk. Foreløbig stillingsbeskrivelse og generel beskrivelse af de forskellige ledelsesopgaver kan rekvireres. Stillingsbeskrivelsen påtænkes præciseret inden ansættelsen med angivelse af ledelsesmæssige opgaver.  
 
Ansøgning  
Fremsendes elektronisk, via linket nederst på siden inden den 5. marts 2018. kl. 12.00. Ansøgningen skal vedlægges kopi af eksamensbeviser, autorisationer og curriculum vitae. Ansøgere bør i ansøgningen forholde sig til de 7 kompetenceområder og i videst muligt omfang dokumentere kvalifikationerne indenfor disse kompetencer.  
 


Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Ikke det rigtige job?

Opret en jobagent og få dit nye job direkte i indbakkenOpret jobagent her

Andre job der matcher din søgning

Indrykket:25. januar 2018
Udløbsdato:26. februar 2018

Speciallæge i psykiatri til Psykiatrisk ambulatorium Nørrebro, Psykiatrisk Center København

Psykiatrisk Center København

FACT Huset for Psykisk Sundhed Nørrebro Ambulant psykiatri Recovery Er du vores nye kollega? 1-2 stillinger som overlæge eller afdelingslæge, alt efter ønsker og kvalifikationer, er ledig pr. 1. juni 2018 eller snarest herefter. Psykiatrisk ambulato...
Indrykket:29. januar 2018
Udløbsdato:25. februar 2018

overlæge til Øre-næse-halskirurgisk & Audiologisk Klinik - HovedOrtoCentret.

Øre-Næse-Hals

En stilling som overlæge indenfor otorhinolaryngologi i 37 timers stilling på Rigshospitalet (med primær funktion på øre-næse-halsklinikkens afsnit på Gentofte Hospital og på Foniatrisk Klinik på Bispebjerg Hospital) er ledig til besættelse den 1. a...
Indrykket:31. januar 2018
Udløbsdato:26. februar 2018

Interesseret i opsøgende, intensivt ambulant arbejde?

Psykiatrisk Center Amager

Så har Psykiatrisk Center Amager en overlægestilling i OP-team fra 1 5-2018 eller efter aftale. OP-team er hjemmehørende på Psykiatrisk Ambulatorium, Gammel Kongevej på Vesterbro, og dækker området SV og Vesterbro. I OP-team består vi ud over en tea...
Indrykket:2. februar 2018
Udløbsdato:1. marts 2018

Overlæge til Klinisk Biokemisk Afdeling ifm. professorat - clinical professor of clinical biochemistry with special focus on cardiovascular disease and dementia

Klinisk Biokemisk Afdeling

København
A position as consultant at the Department of Clinical Biochemistry, Diagnostic Center, Rigshospitalet, is open for appointment. The position is combined with a 5-year position as clinical professor of Clinical Biochemistry with special focus on Car...
Indrykket:1. februar 2018
Udløbsdato:23. februar 2018

Overlæge til Obstetrisk Klinik

Obstetrisk klinik

København
Juliane Marie Centret En stilling som overlæge i Obstetrisk Klinik er ledige til besættelse. Stillingen ønskes besat pr. 1. april 2018 eller efter aftale. Overlægen vil have et klinisk arbejdsområde, der forventes at ligge indenfor kontrol og behand...