Overlæge/Afdelingslæge i lungemedicin og/eller internmedicin til Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling, Nordsjællands Hospital

Vi søger en ny overlæge/afdelingslæge-kollega, som er speciallæge i lungemedicin og/eller internmedicin. Stillingen er ledig til besættelse snarest muligt.

Vi søger en speciallæge med særlig interesse for KOL behandling herunder palliation, astma, svære lungeinfektioner, TB og forskning.

Afdelingen
Hospitalerne i Nordsjælland er fusioneret til Nordsjællands Hospital.
I Hillerød har afdelingen 52 senge nogenlunde ligeligt fordelt i to afsnit for henholdsvis lungemedicin og infektionsmedicin samt 17 senge i akutafdelingen. I Frederikssund råder afdelingen over et sengeafsnit med 27 senge. Begge steder med mulighed for NIV-behandling. Afdelingen har 14 lungemedicinske speciallægespor fordelt over 3 matrikler, Hillerød, Helsingør og Frederikssund samt 1 reservelægespor ugentligt.
Der vil være funktioner på begge matrikler.

Vi tilbyder

  • En spændende arbejdsplads med specielt fokus på KOL-patienter henholdsvis som ambulant funktion, hvor afdelingen har etableret et stort projekt ”CAPTAIN” for de patienter med de sværeste KOL diagnoser. Projektet fokuserer på patientens behov fremfor faste kontroltider. Herudover etablerer afdelingen et KOL excellent forløb for de indlagte patienter. Projektet kommer til at gå på tværs af flere afdelinger. Endelig vil afdelingen etablere palliation til KOL patenter.
  • Et spændende ekspanderende arbejdsplads
  • Et godt kollegialt miljø
  • En mulighed for at sætte personligt præg på en afdeling under udvikling
Vi forventer, at du
  • Er en engageret speciallæge med lyst til at indgå i afdelingens projekter
  • Har kvalifikationer indenfor kommunikation og evne til at samarbejde
  • Er forskningsinteresseret og
  • Er indstillet på at indgå i afdelingens forsknings- og undervisningsforpligtelser
Lungemedicin
Afdelingen varetager lungesygdomme på hovedfunktionsniveau, regionsfunktionsniveau og højt specialiseret niveau.
De restriktive - herunder interstitielle - lungesygdomme samt TB. Desuden har afdelingen special interesse i immundefekt.
Afdelingen har specielt fokus på behandling og organisering af KOL patientforløb.
Der foregår aktuelt et stort organisatorisk og forskningsarbejde i et projekt med omlægning af ambulante KOL forløb til CAPTAIN (Comprehensive And Prospective Treatment and Individual Nursing) projekt.
I ambulatoriet foretages ultralydsvejledt pleuracentese, drænanlæggelse, bronkoskopi og knoglemarvsbiopsi.

Vagter mv.
Afdelingen har 19 vagtbærende overlæger samt et vekslende antal oprykkede læger i hoveduddannelsesforløb.
Endvidere varetager afdelingen speciallæge-funktioner i hospitalets akutafdeling på hverdage frem til ca. kl. 20.00 og i weekenden til kl. 18.00.
Der er beredskabsvagt for hhv. lunge- og infektionsmedicin, således at begge specialer er dækket.
Der er ca. 40 tilknyttede reservelæger, som indgår i bunden vagt i 3½ vagtlag.

Afdelingen deltager i undervisningen af studenter på 3. semester kandidatdel.

Øvrige specialer
Afdelingen har Infektionsmedicinsk speciale. Lungeinfektioner herunder pneumoni og TB er forskningsmedicinske indsatsområder, der ligger i de 2 specialers krydsfelt.
Afdelingen varetager desuden Nordsjællands Hospitals Diagnostiske Enhed.

Forskning
Til afdelingen er knyttet 1 forskningsansvarlig overlæge, 1 overlæge og flere yngre læger ansat i deltidsforskerstillinger. Afdelingen har 3 Ph.D-studerende og 2 forskningsårsstuderende.
Afdelingens forskningsmæssige interesseområder er primært lungeinfektioner, tuberkulose-infektioner hos ældre, KOL, neuroinfektioner, sepsis samt patientforløb i Diagnostisk Enhed.

Ansættelsesvilkår
Der er tale om en fuldtidsstilling, som er til besættelse snarest muligt.

Hvis du har mere end 5 års beskæftigelse som speciallæge, vil ansættelse ske i henhold til overenskomst for overlæger indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Speciallæger.
Hvis du har mindre end 5 års beskæftigelse som speciallæge, vil ansættelse ske i henhold til overenskomst for underordnede læger indgået mellem Yngre Læger og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Den faglige bedømmelse af dig vil ske på baggrund af dine oplysninger om egne kompetencer inden for de 7 kompetenceområder, der svarer til de 7 roller i speciallægeordningen.

Ansøgningsprocedure
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte ledende overlæge Thyge Lynghøj Nielsen på tlf. 24 82 32 82 eller mail thyge.lynghoej.nielsen@regionh.dk

Du kan læse mere om afdelingen på http://www.nordsjaellandshospital.dk

Ansøgningen skal stiles til ledende overlæge Thyge Lynghøj Nielsen.

Ansøgningsfristen er den 14. maj 2018 kl. 12.00.

Send ansøgning, CV, publikationsliste samt dokumentation af formelle og faglige kompetencer via linket. Publikationer skal du ikke sende med.


Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Ikke det rigtige job?

Opret en jobagent og få dit nye job direkte i indbakkenOpret jobagent her

Andre job der matcher din søgning

Afsnitsledende overlæge til nye rehabiliterende sengeafsnit i Frederikssund

Psykiatrisk Center Nordsjælland

Hillerød
Vi søger en faglig og ledelsesmæssig ambitiøs speciallæge i psykiatri, der har lyst til at være med til at etablere nye åbne afsnit i Frederikssund. Her skal etableres i alt 3 nye afsnit med 47 særlige rehabiliteringssenge. Du får en enestående muli...
Indrykket:3. april 2018
Udløbsdato:18. maj 2018

Overlæge/Afdelingslæge i infektionsmedicin og/eller internmedicin til Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling, Nordsjællands Hospital

Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling

Hillerød
Vi søger en ny overlæge afdelingslæge-kollega, som er speciallæge i infektionsmedicin og eller internmedicin. Stillingen er ledig til besættelse snarest muligt. Afdelingen Hospitalerne i Nordsjælland er fusioneret til Nordsjællands Hospital, som fys...
Indrykket:12. april 2018
Udløbsdato:14. maj 2018

Vi søger 1-2 overlæger/afdelingslæger med speciale i Alm. medicin eller Intern medicin til vort team i Akutafdelingen

Kardiologisk, Nefrologisk og Endokrinologisk Afdeling

Hillerød
På Nordsjællands hospital har vi en plan, som skal gøres os til Akuthospitalet i nord - Akutafdelingen er indgangsporten for næsten alle akutte indlæggelser på hospitalet - vi på ENA vil være med i front - derfor skal vi bruge speciallæger til vort ...
Indrykket:16. april 2018
Udløbsdato:14. maj 2018

Reservelægevikarer til stillinger som forvagt og mellemvagt på Kardiologisk, Nefrologisk og Endokrinologisk afdeling på Nordsjællands Hospital

Kardiologisk, Nefrologisk og Endokrinologisk Afdeling

Hillerød
Har du interesse for behandling og udredning af akut kritisk syge patienter, er du måske vores kommende kollega fra 1. maj og i hvert fald 4 måneder frem gerne længere. Vi er en dynamisk medicinsk afdeling med ønske om at varetage afklaring og håndt...
Indrykket:16. marts 2018
Udløbsdato:28. april 2018

Læge til Psykoterapeutisk Ambulatorium Hillerød, Psykiatrisk Center Nordsjælland

Psykiatrisk Center Nordsjælland

Hillerød
Vi søger en læge med kompetencer og interesse for psykiatri eller almen medicin eller neurologi, gerne på speciallægeniveau. Vi udreder, diagnosticerer og behandler voksne patienter i behandlingspakkeforløb. Vi har pakkeforløb for udredning, depress...
Indrykket:3. april 2018
Udløbsdato:3. maj 2018