Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Overlægestilling i Psykiatrisk AkutModtagelse

Overlægestilling i Psykiatrisk AkutModtagelse (PAM), Psykiatrisk afdeling Odense.

Er du interesseret i at arbejde med akut psykiatri, og kunne du tænke dig indgå i det organisatoriske arbejde omkring flytning til NytOUH og opdyrke et tættere samarbejde med somatikken.

Så læs videre her.

Dette er en nyoprettet overlægestilling og derfor vil man, som ansøger, selv kunne være med til at præge stillingen.
I forbindelse med, at afdelingen står for at skulle flytte i nye omgivelser, og Psykiatrisk Akutmodtagelse skal flytte ind i FAM, ønsker vi at opnormere og ansætte en overlæge for at sikre kontinuitet i PAM.
Overlægen forventes at indgå i diverse arbejdsgrupper omkring PAM og NytOUH og kan dermed få indflydelse på, hvordan vi sikrer samarbejde og faglighed fremover.

Stillingen

Din kliniske opgaver vil blive klinisk arbejde i PAM i en del af dagtiden. Opgaverne i PAM varetages sammen med forvagten, og der vil sidst på dagen også være en bagvagt tilstede i PAM.
Bagvagterne vil i dagtiden have bagvagtstelefonen og gå de elektive tilsyn, dog under supervision af dig. Derfor vil du være tovholder i forhold til samarbejdet med de somatiske afdelinger.
En del af din tid vil gå med supervision/vejledning af de yngre læger som er i PAM i dagtiden.

PAM´s opgave er at vurdere alle, som henvender sig mhp. psykiatrisk vurdering og patienter, som indlægges akut i afdelingen henvender sig i PAM mhp. på journalskrivning. PAM i Odense er regionens største PAM, hvor der er ca. 5000 henvendelser pr. år.
PAM er knudpunktet for al akut psykiatri - og der er et godt samarbejde med sengeafsnit og Lokalpsykiatri samt med eksterne samarbejdspartnere som politi og kommunale tilbud.

PAM råder over 6 senge til observation af patienter, hvis indlæggelse vurderes at være af kortere varighed og PAM varetager afrusning af patienter, som kan være i et åbent miljø.

Der er i PAM ansat sygeplejersker, som foruden opgaven i PAM også er tilknyttet MobilPAM, som er et udkørende tilbud til patienter, som ikke selv kan henvende sig i PAM eller som i en kortere periode kan have brug for et udkørende behandlingstilbud. Derudover samarbejdes med politiet om Fælles Udryknings Tjeneste (FUT), som er et 2-årigt projekt, hvor en sygeplejerske fra PAM kører sammen med politiet ud til personer, som formodes at have psykiske problemstillinger. Derudover er der i weekenden en sygeplejerske, som er tilknyttet APU (Akut Psykiatrisk Udrykningstjeneste).

Du vil i tæt samarbejde med afdelingssygeplejersken i PAM skulle sikre den fortsatte faglige udvikling i PAM, og afsnitsledelsen skal i samarbejde med afdelingsledelsen samarbejde med OUH omkring flytningen til NytOUH.

Psykiatrisk afdeling

Psykiatrisk afdeling i Odense har i alt 111 sengepladser fordelt på et ældrepsykiatrisk afsnit, et Affektivt team, PAM, et lukket afsnit, 2 integrerede afsnit, et afsnit for spiseforstyrrelser og et afsnit med ”de særlige pladser”.
PAM og sengeafsnittene flytter til NytOUH og får der helt nye rammer. Lokalpsykiatrien er beliggende på Odense havn i nye bygninger.

Afdelingen arbejder aktivt med nedbringelse af tvang, dette sker bl.a. via analyser af tvangssituationer og ledelsen på alle afsnit og i teams er inddraget i dette arbejde.
Derudover arbejder afdelingen med Den Syddanske Forbedringsmodel, alle afsnit og teams har Forbedringstavler og/eller driftstavler og der afvikles Workshops.

Vi har mange uddannelsesøgende og har en stor uddannelsesforpligtelse, også i forhold til læger, og derfor forventes alle læger, at bidrage aktivt til uddannelse af yngre kollegaer og der etableres en overlægestilling, som skal koncentrere sig om vejledning og supervision af yngre læger og dermed berige afdelingens uddannelsesniveau.
Der er i afdelingen en stor forskningsgruppe, hvor der er flere forskningsområder, som kunne være relevante i forhold til den akutte psykiatri, bl.a. er der stor interesse for alkoholforskning.

Afdelingen har en stor ledergruppe, som samarbejder såvel på tværs af matriklerne samt internt på hver matrikel, afdelingsledelseskredsen har formelle møder, men mødes også uformelt og der er etableret et godt samarbejde på tværs.

Vi ønsker, at du:

 • Er speciallæge i Psykiatri
 • Har bred almen psykiatrisk viden
 • Har interesse i akut psykiatri
 • Har interesse og evner i samarbejde med tværfagligt personale
 • Har interesse og evner i forhold til samarbejde med somatik og andre eksterne samarbejdspartnere
 • Er interesseret i at vejlede og supervisere yngre læger og andre.
 • Vil bidrage til et godt og lærende arbejdsmiljø
 • Synes det kan være spændende at indgå i samarbejdet omkring flytning til NytOUH

Vi tilbyder:

 • En nyoprettet stilling, som du i samarbejde med ledende overlæge og afdelingssygeplejerske skal udvikle
 • En stilling med stor variation og uforudsigelighed – dagen i dag er ikke som dagen i går
 • En afdeling med stor faglighed
 • Du bliver en del af en ledergruppe, som er engagerede

Afdelingen har rygepolitik, så rygning er ikke tilladt i arbejdstiden.

Løn- og ansættelsesvilkår:

Er i henhold til gældende overenskomst

Yderligere oplysninger:

Øvrige oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til ledende overlæge Sonja S. Rasmussen, Psykiatrisk afdeling Odense, Universitetsfunktion, tlf.: 29649759 eller sonja.rasmussen@rsyd.dk

Funktionsbeskrivelse kan rekvireres hos sekr. Dorte Østergaard Iversen, telefon 99448904

Oplysninger om psykiatrisygehuset fås på www.psykiatrienisyddanmark.dk

Ansøgningen:

Fremsendes elektronisk med relevante bilag til nedenstående link. Ansøger bedes forholde sig konkret til de 7 speciallægekompetencer.

Ansøgningsfrist: d. 20. januar 2021

Ansættelsessamtaler afholdes d. 26. januar

 

 

 

 


Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.