Oversergent til koordination af indsættelser og øvelsesvirksomhed ved Helicopter Wing A3

Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Helicopter Wing (HW) A3 Current Operations søger en engageret oversergent. Vil du være med til at håndtere de operative opgaver, som rammer Helicopter Wing med forskelligt varsel fra mange myndigheder både inden- og uden for Forsvaret? Så har du nu mulighed for et spændende job, hvor du kan levere en stor operativ effekt!

Er du vores nye kollega?

Om os

A3 består af to tæt forbundne søjler. A3 Wing Operation Centre (WOC) og A3 Current Operations. Sidstnævnte i daglig tale blot ”A3”.

WOC er døgnbemandet og støtter de flyvende enheder i udførelsen af de daglige operative opgaver. Opgaver som er forbundet med afviklingen af wingens flyvevirksomhed og den generelle drift af det flyoperative område i Karup.

A3 varetager forskellige opgavekomplekser. Blandt andet koordination og detailplanlægning af interværnsstøtte, behandling af dispensationsansøgninger, tilladelser, generel daglig drift og koordination med sidestillede, underlagte og ovenfor stående myndigheder.

Vores opgavekompleks omfatter at skabe overblik over de mange forskellige igangværende og fremtidige operationer, som HW deltager i. Vi sikrer en stabil og effektiv opgaveløsning samt gennemsigtighed med det samlede ressourceforbrug, herunder afstemning af budgetter før og efter gennemførsel.

Derudover prioriterer vi de indkomne operative opgaver på baggrund af de overordnede direktiver, udpeger enheder, som skal levere den ønskede effekt, samt definerer rammerne, ressourcerne og deadlines.

Om stillingen

Du vil være sagsbehandler inden for planlægning af indsættelser og øvelsesvirksomhed, benævnt interværnsstøtte, og efterfølgende rulle det ud i driftsfasen. Du følger opgaverne fra de bliver født, til de er gennemført.

Du støtter op omkring det samlede opgavekompleks i A3, men med fokus på tasking.

Som en del af tasking, bidrager du aktivt til udarbejdelse og drift af aktivitetsoversigten og koordination af støtte til andre NIV III. Du vil få en stor rolle i afviklingen af det planlagte program, hvori en større andel af arbejdet består i at koordinere med de forskellige enheder som skal støtte vores helikoptere under indsættelse.

Der er i stillingen mulighed for at følge sin planlægning på tæt hold under udførelsen, idet der lægges vægt på muligheden for at deltage i nogle af øvelserne som tovholder og koordinator.

Der gøres ligeledes meget for at du som sagsbehandler kommer ud og besøger alle vores samarbejdspartnere, fra Aktionsstyren til Søværnets fregatter.

Der vil ligeledes være mulighed for at deltage på flyvninger med HW kapaciteter.

Du vil sammen med andre sagsbehandlere i A3, briefe operationsstatus for HW chefgruppe i henhold til ugentlig battle rhythm.

Du skal have flair for at arbejde med IT, da vi arbejder på SharePoint og i WING. Du vil være den der hjælper med at vedligeholde teamsites, herunder vores interne sites.

Du vil med daglig kontakt til wingens operative eskadriller såvel som eksterne samarbejdspartnere være med til at fastholde og udbygge gode relationer mellem de rekvirerende myndigheder og de udførende enheder.

Du skal være god til at holde ”mange bolde i luften” og at skabe overblik og gennemsigtighed omkring alle vores opgaver, hvilket bidrager til, at vi samlet set, bedre kan prioritere vores ressourcer og opgaveportefølje.

Du er med til at skabe et velfungerende og effektivt team hos os, både fagligt og socialt.

Det er i forbindelse med nationale og internationale øvelser, indsættelser og udsendelser muligt at deltage i stabs- eller operationselementer som operationsspecialist.

Vi tilbyder en lang overdragelsesperiode på 3 måneder, hvor du vil arbejde tæt sammen med den som for nuværende har stillingen.

Om dig

Du er oversergent, alternativt sergent, der er vurderet egnet til oversergent. Du er initiativrig, handlekraftig, har gode samarbejdsevner og sans for detaljer – uden at miste dit helhedsperspektiv, dit kundefokus og din handlekraft.

Du er den drivende og stabiliserende kraft i et operativt team. Du fungerer godt i et ofte hektisk og omskifteligt arbejdsmiljø. Du kan arbejde selvstændigt og har en fleksibel tilgang til arbejdet, da opgaverne ofte kan opstå uventet og, at løsninger nogle gange kræver evnen til at tænke ud af boksen.

Det er en fordel, hvis du har operativ baggrund med erfaring indenfor flyoperationer.

Du besidder evnen til at iværksætte planlægning og udførelse af operationer på taktisk niveau.

Derudover forventer vi, at du har gode egenskaber inden for samarbejde og kommunikation, så du kan skabe og fastholde forskellige relationer på forskelligt niveauer.

Det er en fordel, hvis du har kvalifikationer inden for Excel, eMTEP, Outlook, SharePoint, DeMars og WorkZone, da det er vores foretrukne planlægningsværktøjer.
I overdragelsesperioden bliver der mulighed for at dygtiggøre sig i ovennævnte programmer.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse inden for en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til oversergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested er Flyvestation Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kaptajn Christian Stjerne, fungerende CH A3 ved Helicopter Wing på telefon nr. 728 43146 / mobil 25323214 eller chefsergent Erik Leth, HW-CSG (HW wing chefsergent) på telefon 728 42003 / mobil 4186 3545.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent oversergent Mads Nørgaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-MAN@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 7. august 2022. Samtaler forventes afholdt i uge 33 og stillingen er til besættelse pr. 1. oktober 2022.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede, uanset baggrund, til at søge stillingen.

OM HELICOPTER WING
Helicopter Wing har en klar international profil og huser alle forsvarets helikoptere. Helicopter Wing træner og udsender helikopterbidrag til indsættelse i verdens brændpunkter. Helicopter Wing støtter Hæren, Søværnet, Rigspolitiet, Politiets Aktionsstyrker samt udøver søredningstjeneste. Endvidere forestår Helicopter Wing basisuddannelse af piloter til forsvaret.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.forsvaret.dk

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Oversergent til koordination af indsættelser og øvelsesvirksomhed ved Helicopter Wing A3

Helicopter Wing (HW) A3 Current Operations søger en engageret oversergent. Vil du være med til at håndtere de operative opgaver, som rammer Helicopter Wing med forskelligt varsel fra mange myndigheder både inden- og uden for Forsvaret? Så har du nu mulighed for et spændende job, hvor du kan levere en stor operativ effekt!

Er du vores nye kollega?

Om os

A3 består af to tæt forbundne søjler. A3 Wing Operation Centre (WOC) og A3 Current Operations. Sidstnævnte i daglig tale blot ”A3”.

WOC er døgnbemandet og støtter de flyvende enheder i udførelsen af de daglige operative opgaver. Opgaver som er forbundet med afviklingen af wingens flyvevirksomhed og den generelle drift af det flyoperative område i Karup.

A3 varetager forskellige opgavekomplekser. Blandt andet koordination og detailplanlægning af interværnsstøtte, behandling af dispensationsansøgninger, tilladelser, generel daglig drift og koordination med sidestillede, underlagte og ovenfor stående myndigheder.

Vores opgavekompleks omfatter at skabe overblik over de mange forskellige igangværende og fremtidige operationer, som HW deltager i. Vi sikrer en stabil og effektiv opgaveløsning samt gennemsigtighed med det samlede ressourceforbrug, herunder afstemning af budgetter før og efter gennemførsel.

Derudover prioriterer vi de indkomne operative opgaver på baggrund af de overordnede direktiver, udpeger enheder, som skal levere den ønskede effekt, samt definerer rammerne, ressourcerne og deadlines.

Om stillingen

Du vil være sagsbehandler inden for planlægning af indsættelser og øvelsesvirksomhed, benævnt interværnsstøtte, og efterfølgende rulle det ud i driftsfasen. Du følger opgaverne fra de bliver født, til de er gennemført.

Du støtter op omkring det samlede opgavekompleks i A3, men med fokus på tasking.

Som en del af tasking, bidrager du aktivt til udarbejdelse og drift af aktivitetsoversigten og koordination af støtte til andre NIV III. Du vil få en stor rolle i afviklingen af det planlagte program, hvori en større andel af arbejdet består i at koordinere med de forskellige enheder som skal støtte vores helikoptere under indsættelse.

Der er i stillingen mulighed for at følge sin planlægning på tæt hold under udførelsen, idet der lægges vægt på muligheden for at deltage i nogle af øvelserne som tovholder og koordinator.

Der gøres ligeledes meget for at du som sagsbehandler kommer ud og besøger alle vores samarbejdspartnere, fra Aktionsstyren til Søværnets fregatter.

Der vil ligeledes være mulighed for at deltage på flyvninger med HW kapaciteter.

Du vil sammen med andre sagsbehandlere i A3, briefe operationsstatus for HW chefgruppe i henhold til ugentlig battle rhythm.

Du skal have flair for at arbejde med IT, da vi arbejder på SharePoint og i WING. Du vil være den der hjælper med at vedligeholde teamsites, herunder vores interne sites.

Du vil med daglig kontakt til wingens operative eskadriller såvel som eksterne samarbejdspartnere være med til at fastholde og udbygge gode relationer mellem de rekvirerende myndigheder og de udførende enheder.

Du skal være god til at holde ”mange bolde i luften” og at skabe overblik og gennemsigtighed omkring alle vores opgaver, hvilket bidrager til, at vi samlet set, bedre kan prioritere vores ressourcer og opgaveportefølje.

Du er med til at skabe et velfungerende og effektivt team hos os, både fagligt og socialt.

Det er i forbindelse med nationale og internationale øvelser, indsættelser og udsendelser muligt at deltage i stabs- eller operationselementer som operationsspecialist.

Vi tilbyder en lang overdragelsesperiode på 3 måneder, hvor du vil arbejde tæt sammen med den som for nuværende har stillingen.

Om dig

Du er oversergent, alternativt sergent, der er vurderet egnet til oversergent. Du er initiativrig, handlekraftig, har gode samarbejdsevner og sans for detaljer – uden at miste dit helhedsperspektiv, dit kundefokus og din handlekraft.

Du er den drivende og stabiliserende kraft i et operativt team. Du fungerer godt i et ofte hektisk og omskifteligt arbejdsmiljø. Du kan arbejde selvstændigt og har en fleksibel tilgang til arbejdet, da opgaverne ofte kan opstå uventet og, at løsninger nogle gange kræver evnen til at tænke ud af boksen.

Det er en fordel, hvis du har operativ baggrund med erfaring indenfor flyoperationer.

Du besidder evnen til at iværksætte planlægning og udførelse af operationer på taktisk niveau.

Derudover forventer vi, at du har gode egenskaber inden for samarbejde og kommunikation, så du kan skabe og fastholde forskellige relationer på forskelligt niveauer.

Det er en fordel, hvis du har kvalifikationer inden for Excel, eMTEP, Outlook, SharePoint, DeMars og WorkZone, da det er vores foretrukne planlægningsværktøjer.
I overdragelsesperioden bliver der mulighed for at dygtiggøre sig i ovennævnte programmer.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse inden for en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til oversergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested er Flyvestation Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kaptajn Christian Stjerne, fungerende CH A3 ved Helicopter Wing på telefon nr. 728 43146 / mobil 25323214 eller chefsergent Erik Leth, HW-CSG (HW wing chefsergent) på telefon 728 42003 / mobil 4186 3545.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent oversergent Mads Nørgaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-MAN@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 7. august 2022. Samtaler forventes afholdt i uge 33 og stillingen er til besættelse pr. 1. oktober 2022.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede, uanset baggrund, til at søge stillingen.

OM HELICOPTER WING
Helicopter Wing har en klar international profil og huser alle forsvarets helikoptere. Helicopter Wing træner og udsender helikopterbidrag til indsættelse i verdens brændpunkter. Helicopter Wing støtter Hæren, Søværnet, Rigspolitiet, Politiets Aktionsstyrker samt udøver søredningstjeneste. Endvidere forestår Helicopter Wing basisuddannelse af piloter til forsvaret.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.forsvaret.dk

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


+

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.