Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Pædagog til børnehaven

Arbejdssted: Daginstitutionen Tved

Arbejdstid: 36 timer

Ansættelsestidspunkt: 1.12.2020 eller snarest derefter.

Hvem er vi/ Hvad kan vi tilbyde ? :

Vi er en daginstitution bestående af tre geografiske adskilte huse med hver deres særpræg. Vores børn får glæde af samarbejdet med den særlige kombination af en aldersintegreret daginstitution samt de to Temainstitutioner Idrætsbørnehaven og Musikbørnehaven både i skoleferierne men også hver måned, hvor både børn og voksne mødes på tværs for at videns dele og for at blive inspireret af hinandens praksis. Vores unikke kendetegn er, at husene bidrager med hver sin pædagogiske praksis, men ud fra fælles visioner og værdier. Vi har i de seneste 4 år deltaget i ”Program for læringsledelse”.  Dette har betydet øget fokus på læringsmiljøer, leg og pædagogens rolle heri. Det er vigtigt at være opmærksom på egen og kollegaernes positionering i børns lege såvel som rammesætningen herfor, for at give børn størst mulighed for medbestemmelse og medinddragelse. På den måde understøtter vi at børnene udvikles, trives, dannes og opnår læring.

I forhold til flere andre kommuner så har Kolding en god normering.

I Tved har vi 22 vuggestuebørn og 42 børnehavebørn.  

I Musikbørnehaven har vi 21 børnehavebørn.  

I Idrætsbørnehaven har vi 22 børnehavebørn.  

Du får mulighed for at arbejde sammen med en engageret, energifyldt og ikke mindst faglig bevidst personalegruppe, hvor der er plads til nye ideer og tanker. Hverdagen er præget af et spændende, udfordrende, sjovt og trygt miljø for børn og voksne. Alt dette kan du være med til at sætte dit præg på.  

Vi arbejder udviklingsorienteret og er åbne overfor helt nye måder at gøre tingene på og dermed skabe muligheder for, at innovative og kreative processer kan finde sted.  

Vi har et bredt samarbejde på tværs af huset så ressourcerne udnyttes optimalt. Vi værdsætter at arbejde i mindre grupper med tid til fordybelse og nærvær og vil opleves om et dagtilbud, der bygger på tætte og nærværende relationer primært til børnene og sekundært til kollegaer og forældre. 

Vi kan tilbyde en ledelse, der er åben for nytænkning og giver plads til uddelegering, medbestemmelse, indflydelse og ansvar i det daglige pædagogiske arbejde. Som nyansat kommer du til at være med til at præge vores fremtid og implementeringen af den styrkede læreplan.


Funktioner:

Du skal arbejde i et team bestående af 6 medarbejdere.  

• Du bliver primærpædagog for en gruppe børn.  

• Du har ansvaret for samarbejdet og inddragelsen af forældrene ift. barnets trivsel og udvikling.  

• Du er tovholder i inddragelse af samt afholdelse af møder omkring barnet med forældrene og andre samarbejdspartnere.  

• Du skal kunne arbejde med kompetencehjulet og udarbejde skriftlige handleplaner.  

• Vi arbejder med en bevidsthed ift, roller og positioner i teamet ud fra Belbins model om teamroller. Du skal bidrage til udvikling af teamet gennem bevidsthed om egen og andres roller samt teamets interne samarbejde og turde byde ind med dine observationer.


Kvalifikationer:

Du er uddannet pædagog har et godt overblik og du kan både arbejde selvstændigt og som en del af et team.  

• Du er innovativ og kreativ i din tænkning og har som styrke at være analyserende.

• Du kan fastsætte mål - følge op på aftaler og overholde tidsfrister.

• Du arbejder ud fra institutionens grundsyn i dine handlinger og ser dig selv som rollemodel.

• Du er en medspiller og arbejder for et positivt arbejdsmiljø ved at være fleksibel, stabil, kollegial, loyal og ærlig – forstået på den måde at du bringer forundringer op inden de eventuelt bliver til konflikter.
• Du har humor og kan bruge en positiv tilgang – også på de svære dage.

• Du evner at være nærværende og anerkendende i relationen med børn, forældre, kollegaer, ledelsen og øvrige samarbejdspartnere.  

• Du skal være god til, at styrke børnenes motoriske udvikling gerne i vilde lege i naturen men også ved hjælp af motorikbaner.

• Du er imødekommende, lydhør og responderende over for børnenes behov, signaler og udvikling og skaber tryghed gennem nærvær og omsorg.

• Du værdsætter gensidig inspiration og læring på tværs af vuggestue og børnehave.  

• Du er udadvendt og har humor.

• Du har gode samarbejdsevner, kan vende tingene på hovedet, se nye vinkler og er omstillingsparat.  

• Du vil gerne bruge dine kompetencer og samtidig være åben for personlig udvikling.  

• Du ser de faglige og pædagogiske muligheder, kan reflektere over egen praksis og anvende denne i et læringsfællesskab.  

• Du arbejder professionelt med relationer og forholder dig personligt og professionelt til ethvert barn ved at tage ansvar for de pædagogiske rammer.  

• Du har indsigt i faglige metoder og kan anvende dem i planlægningen samt ved udførslen af aktiviteter og sluttelig kan du evaluere processer.  

• Du kan anvende IT-værktøjer som et aktivt værktøj i den pædagogiske praksis.  

Vi vil lægge vægt på at du er god til at beskrive pædagogisk praksis, lave handleplaner for det enkelte barn, dokumentere og særligt evaluere din praksis ud fra læreplanen.

 I samarbejdsrelationer forventes det, at du:  

• Bidrager til løsningen af opgaver omkring børnene og er tydelig i dine faglige tilkendegivelser.

• Kan give plads til kolleger, og også selv tage plads, initiativ og ansvar.  

• Kan planlægge, lede og tage ansvar for dine handlinger og beslutninger.  

• Guider, vejleder og rådgiver forældre, kollegaer, nye medarbejdere og studerende.  

Løn: efter gældende overenskomst

Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til:
Daginstitutionsleder Birgitte Boisen 2916-1611

Ansøgning sendes elektronisk via knappen "Ansøg".

Ansøgningsfrist: 18.9.2020


Ansættelsessamtaler: forventes afholdt i uge 43-44

Forud for ansættelse indhenter Kolding Kommune straffeattest/børneattest, når loven kræver det, eller stillingen i øvrigt berettiger til det.

 


 


Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.