Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Pædagog til vuggestuen på Agtrupvej

Arbejdssted: Vuggestuen Agtrupvej

Arbejdstid: 30 timer pr. uge

Ansættelsestidspunkt: Den 1.8. eller efter nærmere aftale.

Pædagog der brænder for kerneopgaven ved de 0-3 årige, søges til vuggestuen på Agtrupvej.

Hvad kan vi tilbyde:

En gruppe dejlige børn og engagerede forældre samt et arbejdsmiljø, hvor social kapital har høj prioritet.

Som nyansat kommer du i høj grad til at være med til at præge vores fælles fremtid. Vi har gennem de seneste 3 år deltaget i Program for læringsledelse med et godt udbytte, med fokus på den pædagogiske kvalitet.

Ud over ovennævnte kan vi også tilbyde en hverdag præget af forskellige samarbejdsrelationer med eksterne samarbejdspartnere, som sammen med os er med til at skabe gode betingelser og kvalitet for alle børns udvikling.

Vi vægter ligeledes at de ansatte medinddrages, har indflydelse og at der er gennemsigthed omkring hvad vi vil i vores institution.

Som pædagog forventes det, at du har personlige kompetencer, hvor du som nøglepersonen:

 • Er fleksibel, stabil og robust.
 • Er kollegial, loyal og ærlig
 • Kan reflektere og kan bruge denne kompetence i praksis
 • Er nærværende og en omsorgsfuld nøgleperson
 • Kan spørge om hjælp
 • Bevare roen og overblikket
 • Har vilje og evne til at kunne spejle sig selv
 • Evner tydelig professionel kommunikation samt evner aktiv lytning
 • Er bevidst om dig selv som rollemodel og forbillede
 • Har et holistisk syn og tager medansvar for helheden
 • Er en teamplayer, som tror på at vi er hinandens forudsætning.
 • Har en stor og veludviklet pyt knap.

Faglige kompetencer, hvor du:

 • Med fagligheden kan fremme, understøtte og justere børnenes udvikling via pædagogiske processer, inklusion og læringsmiljøet, så det sikres, at børnene har optimale muligheder for at udforske, eksperimentere og lærer. Herigennem også sikre, at de børn som har brug for ”et ekstra lille skub” får det, så børnene opnår en optimal trivsel og udvikling.
 • Har indsigt i forskellige metoder og kan anvende dem i planlægningen samt ved udførslen af aktiviteter og sluttelig kan evaluere processer.
 • Arbejder professionelt med relationer og forholder dig personligt og professionelt til ethvert barn.
 • Tager medansvar for de pædagogiske rammer og læringsmiljøet og har fokus på kerneopgaven og kan blive i den.
 • Kan håndtere den nødvendige samtale med alle interessenter.
 • Kan bruge IT-værktøjer, som et aktivt værktøj i den pædagogiske praksis.
 • Kan vejlede pædagogstuderende.
 • Vi foretrækker en ansøger der har interesse inden for musik og rytmer.

 Kompetencer i pædagogisk praksis:

 • Du inddrager forældrenes viden om barnet i samarbejdet om barnet.
 • Du beriger institutionens arbejde/aktiviteter med erfaringer, viden og ideer.
 • Du anvender læring fra kurser og uddannelser i praksis.
 • Du er imødekommende, lydhør, interesseret og responderende over for børnenes behov, signaler/tegn og udvikling - både fysisk og psykisk.
 • Du opdaterer din teoretiske viden og reflekterer over nye teorier.
 • Du leverer præcis og rettidig kommunikation til de forskellige målgrupper.
 • Du beskriver pædagogisk praksis, laver handleplaner for det enkelte barn og deltager i institutionens kommunikation med omverdenen.

Samarbejdskompetencer

I samarbejdsrelationer forventes det, at du:

 • Kan indgå konstruktivt og med tydelige faglige tilkendegivelser i kollegiale teams, hvor relationer har høj prioritet.
 • Bidrage positivt til arbejdsmiljøet
 • Bidrager til løsning af de praktiske opgaver omkring børnene.
 • Kan give plads til kolleger, men også tage plads, initiativ og ansvar.
 • Kan give og modtage både ros og konstruktiv kritik.
 • Evner feedback
 • Har viden om og handler i overensstemmelse med organisationens historie, overordnede mål og opgaver, kultur og adfærd.
 • Sikrer at det pædagogiske arbejde fungerer planlagt og systematisk.
 • Kan planlægge, lede og tage ansvar for dine handlinger og beslutninger.
 • Guider, vejleder og rådgiver forældre, kollegaer, nye medarbejdere og studerende.


Hvem er vi?

Daginstitutionen Agtrupvej / Brunebjerg er en integreret institution med børn i alderen fra 0-6 år.

Børnetallet er fordelt med 76 børnehavebørn og 23 vuggestuebørn i en afdeling på Brunebjerg og en afdeling med 30 vuggestuebørn på Agtrupvej. Personalegruppen består af 35 medarbejdere. Det nuværende personale består af pædagoger, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere med bredt erfaringsgrundlag.

Vi ser vores kerneopgave, som værende at understøtte alle børns trivsel, læring, udvikling og dannelse i et læringsmiljø i udvikling.

Vores klientel er mangfoldig, hvilket gør at vi har en stor samarbejdsflade med mange interessenter.

Institutionen er beliggende på to adresser med dejlige udendørsarealer, som bruges året rundt.

Børnene i børnehaven er fordelt på 4 grupper med børn fra 3-6 år. Børnene i vuggestuen, er fordelt på 2 + 3 grupper.

Det er vigtigt, at vores institution opleves som en helhed, hvor der bliver en god overgang fra vuggestue til børnehave og fra børnehave til skole.

Vi arbejder med struktur for alle børn. Strukturen indeholder, et pædagogisk grundlag med faste aktiviteter, traditioner og læreplanstemaer. Vi vægter, at der også skal være plads til spontanitet og nye tiltag, så det giver menig.

Vi implementerer tiltag fra program for læringsledelse og arbejder ud fra forskningsbaseret viden.

Vi er godt i gang med at implementer NUSSA, et udviklings -og legebasertprogram som har rødder i den Neuroaffektive udviklingspsykologi og sender løbende pædagoger på uddannelse.


Løn: Efter gældende overenskomst.

Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til:
Leder Susanne Holm på mobil nr. 21366608 eller afdelingsleder Maria Haulik Jørgensen kontaktes på mobil nr. 21366915.

Ansøgning sendes elektronisk via knappen "Ansøg".

Ansøgningsfrist: 7. juni.

Ansættelsessamtaler:

Finder sted i uge 24

Forud for ansættelse indhenter Kolding Kommune straffeattest/børneattest, når loven kræver det, eller stillingen i øvrigt berettiger til det.


Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.