Pædagog/faglig koordinator med specialpædagogiske kompetencer til Solsikken i Aarup

Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Hos Dagtilbuddene i Aarup søger vi pr. 1. april 2022 en pædagog, gerne med erfaring fra det specialiserede børneområde, som kan fungere som faglig koordinator i Specialbørnehaven Solsikken.

Stillingen er nyoprettet og er på 37 timer ugentligt, heraf er 10-12 af timerne forventeligt til faglig sparring og koordinering, mens resten af tiden er fast i en børnegruppe med funktion som kontaktpædagog. 

Det er nemt at komme til og fra Aarup med bil, bus og tog, og Solsikken ligger i gåafstand fra stoppested og togstation. Åbningstiderne i Solsikken er 7.30-15.30.

Hvem er vi

Solsikken er en specialbørnehave med 16 børn i alderen 0-6 år med fysiske- og psykiske udviklingshandicap. Solsikken ligger i Børnehuset Møllebakken, som også rummer Vuggestuen Solstrålen med 30 børn.

Møllebakken er en del af områdeinstitutionen Dagtilbuddene i Aarup-området, der tillige har to børnehavegrupper og dagplejen i Aarup. Som en integreret del af områdeinstitutionen samarbejder Solsikken på tværs med de andre dagtilbud og deltager i fire årlige fællesmøder, pædagogisk weekend og sommerfest. Vores værdier er Glæde, Mangfoldighed og Udvikling. 

I Solsikken etablerer vi børnehaveliv med fælleskaber og læring, der tager afsæt i børnenes individuelle handleplaner. Børnene har meget forskellige behov, og vi understøtter udviklingen med en genkendelig hverdag med mange gode oplevelser.

Vores børn er fordelt i tre meget forskellige grupper. Den ene har børn med autisme, den anden har børn med størst behov for et skærmet miljø, og den tredje gruppe er placeret i vores almen-børnehave, Drømmebakken, med mulighed for at spejle sig i børn med gode legekompetencer.

Vi har rigtig gode faciliteter med udfordrende legeplads, varmtvandsbassin, lyse og hyggelige lokaler samt egen minibus.

Personalegruppen er tværfagligt sammensat og består både af pædagoger, en ergoterapeut og en fysioterapeut, og der er rig mulighed for sparring både internt og eksternt.

Solsikken har gennem længere tid haft minimalt med faglig ledelse, hvilket vi nu vil ændre på, da vi alle vægter en høj faglighed og kvalitet.

Vi tilbyder dig

 • Et §32 tilbud med børn i alderen 0-6 år
 • En børnegruppe med alsidige udviklingsbehov
 • Et udfordrende job, i et velfungerende, fagligt og inspirerende miljø
 • Jævnlig sparring med psykolog og tale/hørekonsulent fra specialrådgivningen i Odense
 • Mulighed for at snuse til ledelse og på sigt få relevante kurser og uddannelse
 • Plads til, at du kan udvikle dig fagligt og personligt; du skal ikke kunne det hele, men have lyst til at udfordre dig selv
 • Mulighed for, at du selv kan være med til at sætte dit præg på denne nyoprettede stilling
 • Gode og inspirerende fysiske rammer.

Om jobbet

Som kontaktpædagog vil du være tilknyttet en fast børnegruppe i 2/3 af tiden og have 2-3 kontaktbørn. I denne tid er også tid til teammøder, månedlige aftenmøder og ugentlig forberedelsestid.

Som faglig koordinator skal du over tid opnå kendskab til alle børn og handicapgrupper, kunne lave observationer i alle grupper og give faglig sparring vedr. børnegruppen, de enkelte børn og specifikke udfordringer. Du skal ikke vide alt, men være nysgerrig og undersøgende sammen med dine kolleger og samtidig inspirere med dine idéer og eventuelle merviden.

Du vil være med til at dagsordensætte faglige drøftelser og have blik for de fysiske læringsmiljøer. Når der er tværfaglig sparring, er du facilitator, og ved statusmøder er du mødeleder og referent.

Der vil tillige være administrative opgaver med arbejdsplanlægning, koordinering af tid og møder og fordeling af opgaver, som du skal varetage.

Vi forventer ikke, at du kan det hele fra starten, men du skal have mod og lyst til at udfordre dig selv.

Du står ikke alene med opgaven. Områdelederen for Dagtilbuddene i Aarup har det ledelsesmæssige ansvar og vil være din sparringspartner omkring udviklingen af Solsikken i samarbejde med personalegruppen.

Hvem er du

Du er pædagoguddannet og har gerne erfaring med at arbejde specialpædagogisk med børn. Du brænder stadig for det pædagogiske arbejde og har samtidig lyst til at træde op i helikopteren.

Derudover ønsker vi, at du:

 • Er erfaren i forældresamarbejde
 • Gerne har kendskab og indsigt ift. børn med autisme
 • Evt. har et eller flere diplom moduler, der kan understøtte din pædagogiske praksis
 • Gerne har erfaring med kollegial sparring eller lignende og evner at skabe en ’tilpas forstyrrelse’ i refleksionerne
 • Kan stikke en finger i jorden og har en anerkendende tilgang til børn, forældre og kolleger
 • Kan formidle dig fagligt og præcist, både mundtligt og skriftligt, og til flere forskellige målgrupper
 • Er en inspirerende kollega, der får øje på muligheder og kan agere i et tværfagligt miljø
 • Har evnen til både selvledelse og samarbejde
 • Har et godt overblik og er god til at strukturere og have blik for både dagsplanen, årshjulet samt opfølgning, praktisk planlægning og lignende
 • Hviler i den, du er, og møder ind på arbejde med godt humør.

Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst og ud fra reglerne om lokal løndannelse. Vi gør opmærksom på, at børne- og straffeattest indhentes, inden ansættelse kan finde sted.

Assens Kommune kræver gyldigt coronapas af alle ansatte i arbejdstiden, så længe Covid-19 klassificeres som en samfundskritisk sygdom.

Vil du vide mere

Hvis vi har vakt din interesse, og du vil høre mere om den spændende nyoprettede stilling, er du mere end velkommen til at kontakte områdeleder Synnøve Traasdahl på tlf. 24 61 78 76. Du kan ligeledes tilmelde dig et besøg, som finder sted enkeltvis den 7. og 8. februar 2022 i tidsrummet kl. 15-17.

Du kan læse mere om Solsikken og Dagtilbuddene i Aarup på vores hjemmeside, som dog er under revidering.

Ansøgningsfristen er den 16. februar 2022, og vi afholder ansættelsessamtaler i uge 8.

Vi glæder os meget til at modtage en ansøgning fra dig!

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Pædagog/faglig koordinator med specialpædagogiske kompetencer til Solsikken i Aarup

Hos Dagtilbuddene i Aarup søger vi pr. 1. april 2022 en pædagog, gerne med erfaring fra det specialiserede børneområde, som kan fungere som faglig koordinator i Specialbørnehaven Solsikken.

Stillingen er nyoprettet og er på 37 timer ugentligt, heraf er 10-12 af timerne forventeligt til faglig sparring og koordinering, mens resten af tiden er fast i en børnegruppe med funktion som kontaktpædagog. 

Det er nemt at komme til og fra Aarup med bil, bus og tog, og Solsikken ligger i gåafstand fra stoppested og togstation. Åbningstiderne i Solsikken er 7.30-15.30.

Hvem er vi

Solsikken er en specialbørnehave med 16 børn i alderen 0-6 år med fysiske- og psykiske udviklingshandicap. Solsikken ligger i Børnehuset Møllebakken, som også rummer Vuggestuen Solstrålen med 30 børn.

Møllebakken er en del af områdeinstitutionen Dagtilbuddene i Aarup-området, der tillige har to børnehavegrupper og dagplejen i Aarup. Som en integreret del af områdeinstitutionen samarbejder Solsikken på tværs med de andre dagtilbud og deltager i fire årlige fællesmøder, pædagogisk weekend og sommerfest. Vores værdier er Glæde, Mangfoldighed og Udvikling. 

I Solsikken etablerer vi børnehaveliv med fælleskaber og læring, der tager afsæt i børnenes individuelle handleplaner. Børnene har meget forskellige behov, og vi understøtter udviklingen med en genkendelig hverdag med mange gode oplevelser.

Vores børn er fordelt i tre meget forskellige grupper. Den ene har børn med autisme, den anden har børn med størst behov for et skærmet miljø, og den tredje gruppe er placeret i vores almen-børnehave, Drømmebakken, med mulighed for at spejle sig i børn med gode legekompetencer.

Vi har rigtig gode faciliteter med udfordrende legeplads, varmtvandsbassin, lyse og hyggelige lokaler samt egen minibus.

Personalegruppen er tværfagligt sammensat og består både af pædagoger, en ergoterapeut og en fysioterapeut, og der er rig mulighed for sparring både internt og eksternt.

Solsikken har gennem længere tid haft minimalt med faglig ledelse, hvilket vi nu vil ændre på, da vi alle vægter en høj faglighed og kvalitet.

Vi tilbyder dig

 • Et §32 tilbud med børn i alderen 0-6 år
 • En børnegruppe med alsidige udviklingsbehov
 • Et udfordrende job, i et velfungerende, fagligt og inspirerende miljø
 • Jævnlig sparring med psykolog og tale/hørekonsulent fra specialrådgivningen i Odense
 • Mulighed for at snuse til ledelse og på sigt få relevante kurser og uddannelse
 • Plads til, at du kan udvikle dig fagligt og personligt; du skal ikke kunne det hele, men have lyst til at udfordre dig selv
 • Mulighed for, at du selv kan være med til at sætte dit præg på denne nyoprettede stilling
 • Gode og inspirerende fysiske rammer.

Om jobbet

Som kontaktpædagog vil du være tilknyttet en fast børnegruppe i 2/3 af tiden og have 2-3 kontaktbørn. I denne tid er også tid til teammøder, månedlige aftenmøder og ugentlig forberedelsestid.

Som faglig koordinator skal du over tid opnå kendskab til alle børn og handicapgrupper, kunne lave observationer i alle grupper og give faglig sparring vedr. børnegruppen, de enkelte børn og specifikke udfordringer. Du skal ikke vide alt, men være nysgerrig og undersøgende sammen med dine kolleger og samtidig inspirere med dine idéer og eventuelle merviden.

Du vil være med til at dagsordensætte faglige drøftelser og have blik for de fysiske læringsmiljøer. Når der er tværfaglig sparring, er du facilitator, og ved statusmøder er du mødeleder og referent.

Der vil tillige være administrative opgaver med arbejdsplanlægning, koordinering af tid og møder og fordeling af opgaver, som du skal varetage.

Vi forventer ikke, at du kan det hele fra starten, men du skal have mod og lyst til at udfordre dig selv.

Du står ikke alene med opgaven. Områdelederen for Dagtilbuddene i Aarup har det ledelsesmæssige ansvar og vil være din sparringspartner omkring udviklingen af Solsikken i samarbejde med personalegruppen.

Hvem er du

Du er pædagoguddannet og har gerne erfaring med at arbejde specialpædagogisk med børn. Du brænder stadig for det pædagogiske arbejde og har samtidig lyst til at træde op i helikopteren.

Derudover ønsker vi, at du:

 • Er erfaren i forældresamarbejde
 • Gerne har kendskab og indsigt ift. børn med autisme
 • Evt. har et eller flere diplom moduler, der kan understøtte din pædagogiske praksis
 • Gerne har erfaring med kollegial sparring eller lignende og evner at skabe en ’tilpas forstyrrelse’ i refleksionerne
 • Kan stikke en finger i jorden og har en anerkendende tilgang til børn, forældre og kolleger
 • Kan formidle dig fagligt og præcist, både mundtligt og skriftligt, og til flere forskellige målgrupper
 • Er en inspirerende kollega, der får øje på muligheder og kan agere i et tværfagligt miljø
 • Har evnen til både selvledelse og samarbejde
 • Har et godt overblik og er god til at strukturere og have blik for både dagsplanen, årshjulet samt opfølgning, praktisk planlægning og lignende
 • Hviler i den, du er, og møder ind på arbejde med godt humør.

Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst og ud fra reglerne om lokal løndannelse. Vi gør opmærksom på, at børne- og straffeattest indhentes, inden ansættelse kan finde sted.

Assens Kommune kræver gyldigt coronapas af alle ansatte i arbejdstiden, så længe Covid-19 klassificeres som en samfundskritisk sygdom.

Vil du vide mere

Hvis vi har vakt din interesse, og du vil høre mere om den spændende nyoprettede stilling, er du mere end velkommen til at kontakte områdeleder Synnøve Traasdahl på tlf. 24 61 78 76. Du kan ligeledes tilmelde dig et besøg, som finder sted enkeltvis den 7. og 8. februar 2022 i tidsrummet kl. 15-17.

Du kan læse mere om Solsikken og Dagtilbuddene i Aarup på vores hjemmeside, som dog er under revidering.

Ansøgningsfristen er den 16. februar 2022, og vi afholder ansættelsessamtaler i uge 8.

Vi glæder os meget til at modtage en ansøgning fra dig!

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


+

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.