Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Pædagogisk konsulent søges til Dag- og Botilbud Gefion

Om jobbet

På Dag- og Botilbud Gefion har vi én pædagogisk konsulent. Nu søger vi efter en pædagogisk konsulent mere, som også skal understøtte den faglige udvikling på Dag- og Botilbud Gefion. Måske er det dig?

Så; er du uddannet pædagog og efteruddannet på fagligt relevant master- eller kandidatniveau (eller i færd med det); har du handicapforståelse, dokumenteret praksisierfaring med ASF-fagligheden og arbejder du professionelt med høj etik?

..... - så har du sandsynligvis nogle af de kompetencer vores nye kollega skal bidrage med.

..... - og derfor bør du læse mere om dette topspændende job, der er tilknyttet en arbejdsplads, der har været i forrygende udvikling de seneste år - og vi er langt fra gået i stå!!

Dag- og Botilbud Gefion er et højt specialiseret tilbud til borgere med autismespektrumforstyrrelser (ASF). Mange af borgerne har ikke et verbalt sprog, men bruger Tegn Til Tale eller anden form for totalkommunikation. Enkelte af borgerne kan reagere udadrettet, særligt hvis vi som fagprofessionelle ikke formår at afkode det borgeren kommunikerer.

Jobbet som pædagogisk konsulent hos os, er et arbejde hvis indhold til stadighed kræver etisk, faglig og professionel årvågenhed. Dette skyldes, at borgerne på Dag- og Botilbud Gefion hører til en gruppe borgere, der er helt særlig sårbare og har behov for udtalt støtte og kompenserende pædagogik i stort set alle livets sammenhænge.

Dag- og Botilbud Gefions kerneopgave er defineret, som er en faglig praksis, der støtter og respekterer borgernes individualitet, udvikling og selvbestemmelse. Som pædagogisk konsulent skal du både arbejde selvstændigt og understøtte dine kollegers processer omkring:

- udarbejdelse og evaluering af borgerens pædagogiske plan med dertilhørende delmål.

- udarbejdelse af statusnotater til de kommunale bestillere.

- deltagelse i handleplansmøder og bygge bro mellem sagsbehandlere, øvrige medarbejdere, pårørende og borgere.

- udarbejdelse, vedligeholdelse, koordination og konsultation omkring de arbejdsgange der knytter sig til at opretholde overblikket på de enkelte borger.

Administrativt og praksisnært skal du behandle og konsultere ift. voldsregistreringer, selvskade, pædagogiske UTH'er og magtanvendelser. Desuden skal du udarbejde materiale til, deltage i og formidle på:

- Vores interne kurser om ASF og onboarding af nye kolleger.

- De dokumentative skriveprocesser på EG Sensum/Bosted.

- Vores teammøder; hvor du også går forrest på ASF-fagligheden, de nye tendenser, metoderne og værktøjerne.

- Samt omkring observation og assessments.

Andre ad hoc-opgaver knytter sig eksempelvis til målgruppevurderinger, indhold på teammøder, research på emner og temaer indenfor fagområdet, mødevirksomhed i Dag- og Botilbud Gefions pædagogiske forum og et konsulentnetværk.

Grundlaget for det pædagogiske arbejde hos os er en fælles forståelse for autisme som en livslang og gennemgribende udviklingsforstyrrelse, der påvirker udviklingen på det sociale, kommunikative og adfærdsmæssige område. Borgerne har ofte tillægsdiagnosen mental retardering; er udfordret af sanseforstyrrelser eller sansetab, og trives bedst i skærmede miljøer. Vores pædagogiske referenceramme tager udgangspunkt i TEACCH. Metodisk arbejder vi blandt andet med struktureret pædagogik og “low arousal” som tilgang til borgerne, hvor vi er selvreflekterende og tør stille spørgsmål til egen praksis. På den måde sikrer vi, at vores faglige udvikling følger borgernes individuelle behov, og vi styrker vores ensartede tilgang og specialpædagogiske professionelle forholdemåde.

Din profil

Som pædagogisk konsulent har du faglig gennemslagskraft på den nysgerrige og evidensbaserede måde - allerhelst med afsæt i velfunderet viden om ASF, komorbiditet og mental retardering. Du praktiserer desuden en personlig gennemslagskraft på den anerkendende, livgivende og praksisnære måde. En måde hvor vores dygtige medarbejdere oplever sig set, hørt og forstået under din konsultation, din coaching; din supervision og din beslutningsdygtighed - som jo altid er borgerrelateret. Beslutningsdygtigheden får du kompetence til at omsætte til reelle beslutninger i dit daglige virke.

Hvis du klikker på de andre links i stillingsopslaget, vil du blandt andet se og høre lidt om vores udviklingsprojekter, Gefionmetoden, onboarding og endda få en kort rundvisning på nogle af udendørsarealerne.

Den måde du som pædagogisk konsulent løser opgaverne på, har direkte indflydelse på borgere og kollegers trivsel. Derfor søger vi en pædagogisk konsulent der sætter en ære i den pædagogiske faglighed og formår at forene sin faglighed med engagement og en anerkendende tilgang til fordel for borgerne. Du er en aktiv teamplayer og dit "mindset" kendetegnes ved at være nysgerrigt, positivt, professionelt og løsningsfokuseret. Du kan samarbejde tværfagligt med kollegaer, sygeplejeske, sagsbehandlere, pårørende og ledelse, der, som dig, alle har borgeren i centrum. Du er refleksiv og evner at bevare overblikket i pressede situationer.

Borgerne på Dag- og Botilbud Gefion kan til tider have en krævende og udfordrende adfærd, så du bør være jordbunden med et roligt gemyt. Samtidig skal du med din handicapforståelse professionelt kunne sætte dig i borgernes sted. Du har et udpræget positivt overskud; er mødestabil og har en høj arbejdsmoral.

Du er god til at formulere dig skriftligt på et professionelt niveau, og god til IT på brugerniveau.

Derfor skal du vælge os

Som medarbejdere skal vi dagligt skulle sætte fagligheden i spil, for det stiller store krav til faglighed og kreativitet at skabe et forudsigeligt miljø og at tilrettelægge aktiviteter under hensynstagen til borgerens selvbestemmelsesret. Din etik, dine værdier og dine relationelle kompetencer, vil komme i arbejde i situationer, hvor borgerne inddirekte er afhængige af din støtte. Samtidig skal vi sikre faglig refleksion og ordentlig dokumentation så borgeren oplever den tilpasse blanding af kontinuitet og udvikling. Det er kort sagt de specialpædagogisk udfordrende opgaver, der sikrer at vi både udvikler os fagligt og gør os til specialister på vores felt. Vi samarbejder tværfagligt og vi ved eksempelvis, at pædagogik, omsorg og medicin går hånd i hånd når vi skaber livskvalitet og glæde blandt borgerne.

Til gengæld sørger vi for at du får ca. 75 fastansatte kolleger, der varetager komplekse specialpædagogiske, omsorgsmæssige og sundhedsfaglige opgaver. Vi kvalificerer arbejdet med støtte fra VISO, ekstern supervision og tæt opfølgning fra ledelsen.

Du får et tilrettelagt onboarding-forløb med en "buddy" hvor vi tager imod dig via, eksterne- og interne kurser og månedlige 1:1 samtaler med din leder. Derudover en årlig MUS-samtale med henblik på kompetenceudvikling og en arbejdsdag med indflydelse på eget arbejdsområde.

Dine tætteste samarbejdspartnere i hverdagen bliver de 4 i ledelsesteamet og den anden pædagogiske konsulent. Alle i ledelsen har funktioner på tværs af vores fælles organisation. Blandt andet en pædagogsisk leder som du og din pædagogiske konsulentkollega har daglig dialog med. Vores centerchef - som du kommer til at referere til - tager sig af det strategiske arbejde og er vores primære ansigt ud af til. Som pædagogisk konsulent indgår du i udgangspunktet ikke i vagtplanen, men du skal som nævnt være praksisnær i tanke og handling - også når du observerer borgere eller kolleger i praksis.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er på 30-32 timer.

Tiltrædelse 1. august 2020, eller så hurtigt som muligt.

Om os

Dag- og Botilbud Gefion er et § 108- og § 104-tilbud til voksne borgere med ASF og tillægsdiagnoser. Der bor 27 borgere i botilbuddet, som ligger naturskønt ved Sjælsø og Rude Skov. Dag- og Botilbud Gefion består af 4 forskellige huse (botilbud), mens aktivitetscentret (dagtilbud) har 32 pladser. Vi står på tærsklen til en fysisk ombygning og renovering af alle huse og dagtilbuddet, således at også de fysiske miljøer bliver tidsvarende ift. autismepædagogikken. Desuden er vi i en proces omkring "Fremtidens Gefion", der indbefatter at borgerne i langt højere grad kan komme til at opleve hverdagen som et helhedstilbud fremfor arenaskiftet mellem botilbud og dagtilbud.

Se mere her:

Pædagogisk konsulent

Rundvisning

GefionMetoden

Onboarding

Udviklingsprojekter

.....og på www.rudersdal.dk/gefion

Ansøgning, samtale og kontakt

Du søger jobbet ved at klikke på knappen "Søg stilling" nedenfor.

Samtaler: Sundhedsmyndighedernes anbefalinger om forebyggelse af Corona-virus har også gennemslag på Dag- og Boltilbud Gefion. Her har vi sårbare borgere. Derfor må du være indstillet på at eventuelle ansættelsessamtaler kommer til at foregår som "udendørs walk and talk" og/eller videosamtaler. Vi vil gerne understrege at vi forventer at afholde ansættelsessamtaler under hele ansøgningsperioden så vi kan få fanget hinanden ind til den fælles fremtid så hurtigt som muligt. Så - hold ikke igen. Søg jobbet!


Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.