Pædagogisk leder til Kongehatten

Kongehatten er en del af fællesskabet i Klynge IBØ D beliggende i Indre By med afdelinger af fritidscentret på Christianshavn. Klyngen består af fire 0-5 års institutioner, to fritidsinstitutioner (6-9 år) og et fritidscenter (10-18 år).    
 
Kongehatten har i adskillige årtier været en kommunal daginstitution i hjertet af København. Vi har både kultur og natur som et aktiv i hverdagen for de 26 vuggestuebørn og 40-48 børnehavebørn – og deres forældre. Vuggestuedelen – Frugthaven – er beliggende i Indre By, tæt på byens parker og legepladser. Børnehaven – Stjernehøj – er en udflytterdel, der kører til Vestskoven hver dag. Se mere om Kongehattens historie og udvikling på vores hjemmeside på www.kongehatten.kbhbarn.kk.dk
 
Kongehatten, og dermed klynge IBØ D, kan tilbyde en arbejdsplads med kompetente medarbejdere og et klyngeledelsesteam med et stærkt sammenhold, der arbejder for den kerneopgave, vi alle har fælles i København.  
Børne- og Ungdomsforvaltningens kerneopgave: ”Faglig kvalitet der gør at børn bliver dannet og uddannet så de kan udleve deres drømme når de er færdiguddannet”.  
Mål: ”Alle københavnske børn bliver livsduelige og kan skabe en tilværelse på egen hånd, og de trives mens det sker”.
Opgave: "Sende vores børn/unge bedre på vej".
 
Til Kongehatten søger vi en pædagogisk leder, der:  
 • Har en positiv energi, brænder for ledelse og ønsker at gøre en forskel med fokus på at styrke alle børns udvikling, trivsel og læring samt personalets faglighed og arbejdsmiljø.  
 • Er en engageret, dygtig og inspirerende pædagogisk leder med et fagligt fundament, der er i stand til at gå i en ligeværdig, inddragende dialog med personalet om, hvordan man bedst skaber en god og nærværende hverdag for børnene.  
 • Har en naturlig autoritet samt en åben, synlig og anerkendende ledelsesstil, hvor du med respekt for de givne rammer formår at skabe motivation og energi i arbejdet og kan understøtte personalets initiativer. 
 • Gennem dialog, inddragelse og feedback kan opstille klare mål og forventninger samt tydeliggøre retning, rammer og råderum for medarbejderne gennem dialog og inddragelse.   
 • Er en robust og tydelig leder, der er god til at træffe beslutninger og inddrage forskellige perspektiver, også ved interessemodsætninger.  
 • Har gode kommunikative evner både skriftlig og mundtligt.  
 • Har fokus på det gode forældresamarbejde, hvor kommunikation og formidling er i højsædet.
 • Evner at omsætte betydningen af de overordnede politiske og økonomiske mål og krav til klyngen som helhed – og Kongehatten specifikt – og omsætte mål til konkrete og bæredygtige pædagogiske handlinger.
Mål og forventninger i Børne- og Ungdomsforvaltningens pædagogiske pejlemærker vil kunne ses på dette link: http://indreby-oesterbro-d.kbhbarn.kk.dk/FrontEnd.aspx?id=6321723.
 
Vi forventer desuden, at du:
 • Vil deltage i Klynge IBØ Ds forpligtende, betydningsfulde fællesskab. 
 • Vil indgå i Klyngens ledelsesteam og med udgangspunkt i klyngen arbejde tæt sammen med klyngeleder og syv pædagogiske lederkollegaer – dette tætte samarbejde indebærer blandt andet, at du forventes at påtage dig opgaver i andre enheder.   
 • Evner at samarbejde på tværs af organisationen og kan skabe relationer med relevante samarbejdspartnere internt og eksternt i organisationen.  
 • Kan videreføre allerede igangsatte processer og udviklingstiltag samt, i samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere, gå forrest i udviklingen af nye.   
Se Børne- og Ungdomsforvaltningens klyngeledelsesprofil på dette link: http://nemboern.kbhbarn.kk.dk/FrontEnd.aspx?id=6321930 og klyngeledelsesteamets kerneopgave på dette link: http://indreby-oesterbro-d.kbhbarn.kk.dk/FrontEnd.aspx?id=6321988.
 
Vær opmærksom på, at du for at søge denne stilling skal være uddannet pædagog – gerne med overbygningen ”Diplom i ledelse”.
Uddannelsesbevis bedes vedlagt ansøgningen.
 
Løn- og ansættelsesvilkår  
Ansættelsesområdet er Københavns Kommune. Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst. Kommunens ansættelsespolitik indebærer, at der ved en eventuel ansættelse indhentes straffe- og børneattest og tages referencer.  
 
Yderligere oplysninger 
Yderligere oplysningen fås hos klyngeleder Liv Underdal på 2927 9093.  
Rundvisning kan planlægges på 3311 3275.  
 
Søg stillingen via nedenstående link senest onsdag den 21. februar 2018.  
Ansættelsessamtaler afholdes mandag den 26. og onsdag den 28. februar 2018.
 


Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Ikke det rigtige job?

Opret en jobagent og få dit nye job direkte i indbakkenOpret jobagent her