Pædagogisk personale søges til flere afdelinger

Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Til vores private tilbud søger vi uddannede pædagoger og pædagogisk personale / social- og sundhedsassistenter til stillinger på 5 af vores enheder fordelt på 4 adresser. Læs mere om de enkelte stillinger og enheder nedenfor.

 

Lykkegard er et privat tilbud, som er delt op i flere mindre afdelinger. Her er børn, unge og voksne i alderen 6 mdr. – 28 år med én eller flere diagnoser inden for autismespektret, ADHD, udviklingshæmning og tilknytningsforstyrrelse. Fælles for de børn, unge og voksne, der er hos Lykkegard, er, at de har behov for en særlig specialpædagogisk indsats, trygge rammer og en struktureret hverdag – og her kommer du med din faglige styrke til at gøre en forskel.

 

Gennem troværdighed og forudsigelighed skaber vi tryghed

Vi har fokus på, at den enkelte føler noget, tænker noget, kan noget og ved noget, der er betydningsfuldt for den enkelte selv og for fællesskabet.

Lykkegard skaber trygge og genkendelige rammer om den enkeltes udvikling. De møder personale, der ser dem, det de kommer med, og ser deres potentialer. Fokus er på, at den enkelte er deltager i eget liv og på derigennem at udvikle egen identitet, sociale- og handlekompetencer.

 

Hos Lykkegard er vi medarbejdere med kompetencer og uddannelser, der tilsammen skaber en bred vifte af ekspertise inden for det specialpædagogiske område.

De fleste hos Lykkegard er uddannede pædagoger. Derudover er der socialrådgivere, pædagogiske assistenter, nogle med den pædagogiske grunduddannelse, social- og sundhedsassistenter og lærere.

 

For at sikre et højt fagligt niveau deltager alle ansatte løbende i kurser og videreuddannelser, som på forskellig vis bidrager til øget viden om børn og unge med særlige behov.

Vi holder løbende kurser på stedet både internt og for interesserede udefra. Det er vores ønske at samarbejde og dele vores viden og erfaringer med andre, der arbejder med børn og unge med særlige behov.

 


 

Lillegruppen - et nyt tilbud - Aflastning

Lykkegards aflastning har gennem længere tid modtaget et øget antal henvisninger fra kommuner, som ønsker aflastning til børn i aldersgruppen 6 mdr. til 4 år med tilknytningsforstyrrelse eller gennemgribende udviklingsforstyrrelse inden for ASF. Fælles for børnene er, at de har behov for tæt støtte. Der er plads til 6 børn i gruppen.

Den 1. december åbner vi op for Lillegruppen og søger derfor nye kollegaer, der vil være med i opbygningen af tilbuddet. Vi ønsker at sammensætte en medarbejdergruppe med viden og erfaring inden for småbørnsområdet og meget gerne med erfaring inden for målgruppen.

 

Lillegruppen starter op i de lige uger, med mulighed for supplerende aflastning i enkelte hverdage, det er derfor vigtigt, at du kan prioritere, at dine arbejdstimer fortrinsvis er placeret i disse weekender/dage, således at børnene bliver mødt af stabile og genkendelige voksne.

 

Ekstra støtte til det enkelte barn i fællesskabet – Aflastningen

Har du lyst til ekstra fokus på det enkelte barn samtidig med, at du er en del af et team og en lille gruppe med børn med særlige behov, så kan du blive en del af en af vores nuværende grupper.

 

Gruppen har plads til 6 børn og aktuelt 5 børn med ASF og udviklingshæmning. Børnene kommer i ulige weekender, hvorfor den primære arbejdstid vil forekomme her.

 

Weekenden er tilrettelagt med en genkendelig struktur, støtte og udviklingsmål tilrettelagt til det enkelte barn. Der tages udgangspunkt i det enkelte barns ressourcer og nærmeste udviklingstrin, og dagens rytme understøttes visuelt med piktogrammer og TTT hos de børn, som har brug for det. Der tilbydes ture og aktiviteter i løbet af weekenden, hvor alle har mulighed for at være en del af det sociale fællesskab.

 

Særligt rammesat tilbud til mindre gruppe - Loftet

Vi ønsker at styrke vores team yderligere og søger derfor kollegaer, der har kompetencer, erfaring og nysgerrighed i mødet med beboere (pt. piger) med diagnoser som tilknytningsforstyrrelser, autisme, ADHD og mental retardering i lettere grad. I afdeling Loftet har vi plads til 3 børn i alderen 10 – 15 år. Beboerne har brug for omsorg og strukturerede og afgrænsede aktiviteter i tydelige og klare rammer med ro og faste rutiner, med fokus på at undgå overstimulering og belastning.

 

Nærvær og tid til den enkelte - Lykkebo

Evnen til fordybelse og tryghed er kendetegnende ved vores nye kollega i denne afdeling, hvor der er plads til 3 beboere i alderen 15 – 22 år. Beboerne har udfordringer med autisme og mental retardering, og vi møder dem med omhyggelig forebyggelse, rolig håndtering og nysgerrig læring af episoder fra hverdagen, med udgangspunkt i trivsel og udvikling for såvel beboerne som personale.

Du trives i et miljø, hvor du kan fastholde en genkendelige struktur, og hvor du og dine kollegaer møder de unge med Low arousal og stabilitet med fokus på beboernes ressourcer og mestringsstrategier.

 

Til natteravnene - Flere afdelinger

På Lykkegard er vi et stærkt team af voksne, der er vågne om natten. Nogen af os indgår i rul, hvor der er sovende nattevagt hver 4. uge.

Som vores nye kollega indgår du i teamet, som er tilknyttet flere afdelinger. Vi er flere på arbejde af gangen og kan altid finde sparring hos hinanden.

Vi indgår i morgenrutinerne i afdelingerne og lærer på den måde både børn og kollegaer at kende.

 

Til natteravnene - Aflastningen

I Aflastningen har vi i enkelte grupper behov for vågne nattevagter fredage og lørdage både lige og ulige weekender. I begge weekender vil der også være sovende nattevagter og mulighed for sparring omkring opgaverne. Ca. 20 timer hver anden weekend.

 

Flerfagligt team med høj faglighed - Brombærhuset

Tryghed og genkendelighed for det enkelte barn er nøgleord i dette hus, hvor der bor børn med behov for tæt støtte i en stor del af dagligdagen. Børnene kan have flere forskellige diagnoser fx ADHD, autisme, Downs Syndrom, retarderet psykomotorisk udvikling, epilepsi.

Udviklingsmål er nøje tilrettelagt til barnet med baggrund i tætte observationer og med fokus på ressourcer og nærmeste udviklingstrin.

Som vores nye kollega må du meget gerne have erfaring inden for målgruppen.

 


 

Fælles for stillingerne gælder, at vi tilbyder:

 • et grundigt introforløb og mentorordning ved din opstart
 • en spændende arbejdsplads i fortsat udvikling, hvor du har mulighed for indflydelse
 • fælles fokus på kerneopgaven og bevidsthed om vores faglighed
 • engagerede og loyale kolleger med fokus på samarbejde, mentalisering og åbenhed
 • relevante kurser og vidensdeling
 • sundhedssikring og pension

 

Som vores nye kollega er du:

 • uddannet pædagog eller social- og sundhedsassistent og velfunderet i pædagogisk praksis
 • tryg i arbejdet inden for specialområdet og har kendskab til børn og unge med diagnoser
 • reflekterende omkring egen og kollegaers pædagogiske praksis
 • fortrolig med at dokumentere og udarbejde statusrapport og handleplaner
 • fleksibel, løsningsorienteret og trives i at arbejde i teams

 

Stillingerne er på 32 eller 37 timer ugentligt.

 

Stillingerne fordrer, at du fremviser straffeattest og har ren børneattest.

Kørekort til personbil er nødvendigt.

 

Stillingerne er til besættelse snarest, og vi indkalder løbende til samtaler.

Du sender din ansøgning via knappen "Send ansøgning" nedenfor.

 

For yderligere information om stillingerne er du velkommen til at kontakte os på telefon 81 72 72 68 eller på e-mail job@lykkegard.dk. Du kan også læse mere om os på www.lykkegard.dk.


Se mere på vores ansøgersite: https://lykkegard.ofir.com

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Pædagogisk personale søges til flere afdelinger

Til vores private tilbud søger vi uddannede pædagoger og pædagogisk personale / social- og sundhedsassistenter til stillinger på 5 af vores enheder fordelt på 4 adresser. Læs mere om de enkelte stillinger og enheder nedenfor.

 

Lykkegard er et privat tilbud, som er delt op i flere mindre afdelinger. Her er børn, unge og voksne i alderen 6 mdr. – 28 år med én eller flere diagnoser inden for autismespektret, ADHD, udviklingshæmning og tilknytningsforstyrrelse. Fælles for de børn, unge og voksne, der er hos Lykkegard, er, at de har behov for en særlig specialpædagogisk indsats, trygge rammer og en struktureret hverdag – og her kommer du med din faglige styrke til at gøre en forskel.

 

Gennem troværdighed og forudsigelighed skaber vi tryghed

Vi har fokus på, at den enkelte føler noget, tænker noget, kan noget og ved noget, der er betydningsfuldt for den enkelte selv og for fællesskabet.

Lykkegard skaber trygge og genkendelige rammer om den enkeltes udvikling. De møder personale, der ser dem, det de kommer med, og ser deres potentialer. Fokus er på, at den enkelte er deltager i eget liv og på derigennem at udvikle egen identitet, sociale- og handlekompetencer.

 

Hos Lykkegard er vi medarbejdere med kompetencer og uddannelser, der tilsammen skaber en bred vifte af ekspertise inden for det specialpædagogiske område.

De fleste hos Lykkegard er uddannede pædagoger. Derudover er der socialrådgivere, pædagogiske assistenter, nogle med den pædagogiske grunduddannelse, social- og sundhedsassistenter og lærere.

 

For at sikre et højt fagligt niveau deltager alle ansatte løbende i kurser og videreuddannelser, som på forskellig vis bidrager til øget viden om børn og unge med særlige behov.

Vi holder løbende kurser på stedet både internt og for interesserede udefra. Det er vores ønske at samarbejde og dele vores viden og erfaringer med andre, der arbejder med børn og unge med særlige behov.

 


 

Lillegruppen - et nyt tilbud - Aflastning

Lykkegards aflastning har gennem længere tid modtaget et øget antal henvisninger fra kommuner, som ønsker aflastning til børn i aldersgruppen 6 mdr. til 4 år med tilknytningsforstyrrelse eller gennemgribende udviklingsforstyrrelse inden for ASF. Fælles for børnene er, at de har behov for tæt støtte. Der er plads til 6 børn i gruppen.

Den 1. december åbner vi op for Lillegruppen og søger derfor nye kollegaer, der vil være med i opbygningen af tilbuddet. Vi ønsker at sammensætte en medarbejdergruppe med viden og erfaring inden for småbørnsområdet og meget gerne med erfaring inden for målgruppen.

 

Lillegruppen starter op i de lige uger, med mulighed for supplerende aflastning i enkelte hverdage, det er derfor vigtigt, at du kan prioritere, at dine arbejdstimer fortrinsvis er placeret i disse weekender/dage, således at børnene bliver mødt af stabile og genkendelige voksne.

 

Ekstra støtte til det enkelte barn i fællesskabet – Aflastningen

Har du lyst til ekstra fokus på det enkelte barn samtidig med, at du er en del af et team og en lille gruppe med børn med særlige behov, så kan du blive en del af en af vores nuværende grupper.

 

Gruppen har plads til 6 børn og aktuelt 5 børn med ASF og udviklingshæmning. Børnene kommer i ulige weekender, hvorfor den primære arbejdstid vil forekomme her.

 

Weekenden er tilrettelagt med en genkendelig struktur, støtte og udviklingsmål tilrettelagt til det enkelte barn. Der tages udgangspunkt i det enkelte barns ressourcer og nærmeste udviklingstrin, og dagens rytme understøttes visuelt med piktogrammer og TTT hos de børn, som har brug for det. Der tilbydes ture og aktiviteter i løbet af weekenden, hvor alle har mulighed for at være en del af det sociale fællesskab.

 

Særligt rammesat tilbud til mindre gruppe - Loftet

Vi ønsker at styrke vores team yderligere og søger derfor kollegaer, der har kompetencer, erfaring og nysgerrighed i mødet med beboere (pt. piger) med diagnoser som tilknytningsforstyrrelser, autisme, ADHD og mental retardering i lettere grad. I afdeling Loftet har vi plads til 3 børn i alderen 10 – 15 år. Beboerne har brug for omsorg og strukturerede og afgrænsede aktiviteter i tydelige og klare rammer med ro og faste rutiner, med fokus på at undgå overstimulering og belastning.

 

Nærvær og tid til den enkelte - Lykkebo

Evnen til fordybelse og tryghed er kendetegnende ved vores nye kollega i denne afdeling, hvor der er plads til 3 beboere i alderen 15 – 22 år. Beboerne har udfordringer med autisme og mental retardering, og vi møder dem med omhyggelig forebyggelse, rolig håndtering og nysgerrig læring af episoder fra hverdagen, med udgangspunkt i trivsel og udvikling for såvel beboerne som personale.

Du trives i et miljø, hvor du kan fastholde en genkendelige struktur, og hvor du og dine kollegaer møder de unge med Low arousal og stabilitet med fokus på beboernes ressourcer og mestringsstrategier.

 

Til natteravnene - Flere afdelinger

På Lykkegard er vi et stærkt team af voksne, der er vågne om natten. Nogen af os indgår i rul, hvor der er sovende nattevagt hver 4. uge.

Som vores nye kollega indgår du i teamet, som er tilknyttet flere afdelinger. Vi er flere på arbejde af gangen og kan altid finde sparring hos hinanden.

Vi indgår i morgenrutinerne i afdelingerne og lærer på den måde både børn og kollegaer at kende.

 

Til natteravnene - Aflastningen

I Aflastningen har vi i enkelte grupper behov for vågne nattevagter fredage og lørdage både lige og ulige weekender. I begge weekender vil der også være sovende nattevagter og mulighed for sparring omkring opgaverne. Ca. 20 timer hver anden weekend.

 

Flerfagligt team med høj faglighed - Brombærhuset

Tryghed og genkendelighed for det enkelte barn er nøgleord i dette hus, hvor der bor børn med behov for tæt støtte i en stor del af dagligdagen. Børnene kan have flere forskellige diagnoser fx ADHD, autisme, Downs Syndrom, retarderet psykomotorisk udvikling, epilepsi.

Udviklingsmål er nøje tilrettelagt til barnet med baggrund i tætte observationer og med fokus på ressourcer og nærmeste udviklingstrin.

Som vores nye kollega må du meget gerne have erfaring inden for målgruppen.

 


 

Fælles for stillingerne gælder, at vi tilbyder:

 • et grundigt introforløb og mentorordning ved din opstart
 • en spændende arbejdsplads i fortsat udvikling, hvor du har mulighed for indflydelse
 • fælles fokus på kerneopgaven og bevidsthed om vores faglighed
 • engagerede og loyale kolleger med fokus på samarbejde, mentalisering og åbenhed
 • relevante kurser og vidensdeling
 • sundhedssikring og pension

 

Som vores nye kollega er du:

 • uddannet pædagog eller social- og sundhedsassistent og velfunderet i pædagogisk praksis
 • tryg i arbejdet inden for specialområdet og har kendskab til børn og unge med diagnoser
 • reflekterende omkring egen og kollegaers pædagogiske praksis
 • fortrolig med at dokumentere og udarbejde statusrapport og handleplaner
 • fleksibel, løsningsorienteret og trives i at arbejde i teams

 

Stillingerne er på 32 eller 37 timer ugentligt.

 

Stillingerne fordrer, at du fremviser straffeattest og har ren børneattest.

Kørekort til personbil er nødvendigt.

 

Stillingerne er til besættelse snarest, og vi indkalder løbende til samtaler.

Du sender din ansøgning via knappen "Send ansøgning" nedenfor.

 

For yderligere information om stillingerne er du velkommen til at kontakte os på telefon 81 72 72 68 eller på e-mail job@lykkegard.dk. Du kan også læse mere om os på www.lykkegard.dk.


Se mere på vores ansøgersite: https://lykkegard.ofir.com

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


+

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.