Pædagogisk/didaktisk profil til postdoc-lignende stilling i et innovativt udviklings- og forskningsmiljø på uddannelseshospitalet i Frederikssund

Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

I samarbejde med Nordsjællands Hospital i Frederikssund og Frederikssund Kommune har vi på Københavns Professionshøjskole (KP) etableret Uddannelseshospitalet Frederikssund. Formålet er at skabe innovativ udvikling af praksisfærdigheder samt uddannelse i patient-borgerforløb. Visionen er, at uddannelseshospitalet skal være et levende udviklings- og forskningsmiljø, et laboratorium med mulighed for små og store projekter og med deltagelse af alle partnere.

Til uddannelseshospitalet søger vi en postdoc-profil eller tilsvarende inden for det pædagogisk-didaktiske forskningsområde, der dels skal varetage rollen som projektleder for forskningen, foretage egen forskning, undervise samt binde forskningsaktiviteterne og udviklingen af uddannelseshospitalet sammen.

Om Uddannelseshospitalet
Uddannelseshospitalet består af en intern medicinsk afdeling med plads til 16 patienter, hvor der i tilknytning til afdelingen er etableret et særligt læringsrum med simulationsfaciliteter. Vi forventer løbende at studerende fra næsten alle semestre på sygeplejerskeuddannelsen, og på sigt også på KP’s tværprofessionelle lærings- og uddannelsesforløb, får et forløb på Uddannelseshospitalet.

Uddannelseshospitalet er et innovativt fagligt og pædagogisk tiltag, som skal styrke læringspotentialet for KP’s studerende og udviklingsmulighederne for hospitalets og KP’s medarbejdere. Der er fokus på pædagogiske tiltag, der understøtter studerendes praksislæring i den kliniske del af uddannelsen samt at understøtte koblingen mellem teori og praksis. Der afprøves pædagogiske metoder med henblik på at optimere studerendes lyst til at udvikle fremtidens sygepleje, deres kliniske færdigheder samt deres motivation for at indgå i forsknings- og udviklingsarbejder. Samtidig har patientinddragelse, overgange og ulighed i sundhed et særligt fokus. Der inddrages viden og erfaringer med peer-to-peer-læring, fremskudt visitation, tværgående stuegang, komplekse forløb, patientovergange mv.

Jobbet
Dit overordnede ansvar bliver dels at drive forsknings- og udviklingsmiljøet på uddannelseshospitalet (50%) og herunder beskrive, dokumentere, validere og evaluere uddannelsesmodellen. Desuden skal du varetage undervisning af studerende på KP, og som projektleder skal du binde forskningsaktiviteter og udvikling i uddannelseshospitalet sammen. Det er en forventning, at du i løbet af de første år også indhenter eksterne midler.

Mere konkret bliver dine opgaver bla. følgende:

 • Udfolde og udvikle en uddannelsesmodel inden for den nuværende ramme
 • Beskrive og validere en uddannelsesmodel
 • Opsamle og koordinere aktiviteter vedr. FoU
 • Bedrive egen pædagogisk og didaktisk forskning
 • Vejlede yngre forskere, herunder, afhængig af kompetence match, 2 ph.d.-studerende.
 • Hjemtage forskningsmidler til egne og andres forskningsprojekter i samarbejde med teamet omkring uddannelseshospitalet
 • Deltage og bidrage i forsknings- og udviklingsmiljø på Inst. For sygeplejerske- og ernæringsuddannelser samt KP generelt
 • Deltage og bidrage til vidensomsætning mellem FoU-aktiviteter og uddannelser
 • Undervisning og formidling
 • Understøtte og koordinere øvrige mindre projekter.
Du vil indgå i et levende tværprofessionelt, anvendt forskningsmiljø på Institut for Sygeplejerske- og Ernæringsuddannelser samt i projektgruppen omkring uddannelseshospitalet. Vi forventer, at du lægger cirka 50 % af din tid på KP og 50 % af din tid på uddannelseshospitalet i Frederikssund. Dette aftaler vi nærmere.

Om dig
Du skal være forsker på min. ph.d. niveau og med et eller flere uddannelsesforskningsprojekter bag dig. Din forskningsprofil skal være pædagogisk-didaktisk, med interesse for uddannelsesforskning i en sygeplejefaglig sammenhæng.

Om din profil tænker vi følgende:

 • Du er specialiseret inden for pædagogisk-didaktisk og/ eller uddannelsesforskning
 • Du har erfaring med at arbejde og få ting til at lykkes i en kompleks og politisk styret organisation
 • Du har erfaring som projektleder
 • Du har kendskab til klinisk forskning – dette er ikke et krav, men vil være en fordel
 • Erfaring med at indhente forskningsmidler
 • Du fungerer godt i tværprofessionelle forskningssammenhænge
 • Du kan være adjunkt, lektor eller docentbedømt. Det afhænger af din profil.
Løn- og ansættelsesvilkår
Du ansættes som lektor eller adjunkt. Opstart i stillingen er den 1. december 2021, eller snarest derefter. Stillingen er på 37 timer om ugen. Stillingen er tidsbegrænset til en fire-årig periode.

Du bliver ansat i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og relevant organisation og med udgangspunkt i Bekendtgørelse nr. 1458 af 24. juni 2021 om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Ansættelse som lektor forudsætter positiv lektorbedømmelse efter bekendtgørelsen om lektorkvalificering, jf. Bekendtgørelse nr. 673 af 13. maj 2020. Såfremt du ikke er positivt lektorbedømt ved en professionshøjskole, ansættes du som adjunkt.

Dit primære arbejdssted vil være Tagensvej 86, 2200 København N. Dine opgaver på uddannelseshospitalet vil være på følgende adresse: Frederikssundsvej 30, 3600 Frederikssund. Du kan også have opgaver på KP’s øvrige lokationer.

Vil du vide mere?
Københavns Professionshøjskole vil bidrage til udviklingen af det danske samfund, dets velfærd og velstand, kultur og demokrati. Det gør vi ved at sætte nye standarder for professionsbacheloruddannelse, for videreuddannelse og for praksisnær forskning og udvikling. Det kræver ikke alene god, men fremragende undervisning.

Læs mere om Københavns Professionshøjskole og vores strategiske retning ’Fælles om fremragende undervisning’ på www.kp.dk.

For yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte Grete Holdt Brorholt på tlf.: 2429 6339.

Interesseret?
Send din ansøgning og CV via ansøgerknappen senest mandag den 11. oktober 2021.

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 43.

Er du lektorbedømt eller tillagt merit efter CVU-stillingstrukturen fra 2003, har du mulighed for, sammen med din ansøgning, at vedlægge en anmodning om lektorbedømmelse efter kapitel 5 i bekendtgørelsen. Anmodningen skal vedlægges CV, kopi af eksamensbeviser, samt kopi af bedømmelsen efter CVU-stillingsstrukturen. Det bemærkes, at bekendtgørelsen i øjeblikket er under revidering. Der kan derfor blive tale om ændret bedømmelsesproces for kandidater, som er omfattet af bedømmelse efter kapitel 5.

Du kan læse om bedømmelse jf. kapitel 5 i bekendtgørelsen på vores hjemmeside, hvor du også kan finde en vejledning til anmodningen. Såfremt der er ansøgere, som anmoder om bedømmelse, vil dette indebære udskydning af tidspunktet for beslutning om besættelse af stillingen.

Københavns Professionshøjskole skeler hverken til køn, alder, etnicitet eller lignende, men alene til kompetence og talent.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Pædagogisk/didaktisk profil til postdoc-lignende stilling i et innovativt udviklings- og forskningsmiljø på uddannelseshospitalet i Frederikssund

I samarbejde med Nordsjællands Hospital i Frederikssund og Frederikssund Kommune har vi på Københavns Professionshøjskole (KP) etableret Uddannelseshospitalet Frederikssund. Formålet er at skabe innovativ udvikling af praksisfærdigheder samt uddannelse i patient-borgerforløb. Visionen er, at uddannelseshospitalet skal være et levende udviklings- og forskningsmiljø, et laboratorium med mulighed for små og store projekter og med deltagelse af alle partnere.

Til uddannelseshospitalet søger vi en postdoc-profil eller tilsvarende inden for det pædagogisk-didaktiske forskningsområde, der dels skal varetage rollen som projektleder for forskningen, foretage egen forskning, undervise samt binde forskningsaktiviteterne og udviklingen af uddannelseshospitalet sammen.

Om Uddannelseshospitalet
Uddannelseshospitalet består af en intern medicinsk afdeling med plads til 16 patienter, hvor der i tilknytning til afdelingen er etableret et særligt læringsrum med simulationsfaciliteter. Vi forventer løbende at studerende fra næsten alle semestre på sygeplejerskeuddannelsen, og på sigt også på KP’s tværprofessionelle lærings- og uddannelsesforløb, får et forløb på Uddannelseshospitalet.

Uddannelseshospitalet er et innovativt fagligt og pædagogisk tiltag, som skal styrke læringspotentialet for KP’s studerende og udviklingsmulighederne for hospitalets og KP’s medarbejdere. Der er fokus på pædagogiske tiltag, der understøtter studerendes praksislæring i den kliniske del af uddannelsen samt at understøtte koblingen mellem teori og praksis. Der afprøves pædagogiske metoder med henblik på at optimere studerendes lyst til at udvikle fremtidens sygepleje, deres kliniske færdigheder samt deres motivation for at indgå i forsknings- og udviklingsarbejder. Samtidig har patientinddragelse, overgange og ulighed i sundhed et særligt fokus. Der inddrages viden og erfaringer med peer-to-peer-læring, fremskudt visitation, tværgående stuegang, komplekse forløb, patientovergange mv.

Jobbet
Dit overordnede ansvar bliver dels at drive forsknings- og udviklingsmiljøet på uddannelseshospitalet (50%) og herunder beskrive, dokumentere, validere og evaluere uddannelsesmodellen. Desuden skal du varetage undervisning af studerende på KP, og som projektleder skal du binde forskningsaktiviteter og udvikling i uddannelseshospitalet sammen. Det er en forventning, at du i løbet af de første år også indhenter eksterne midler.

Mere konkret bliver dine opgaver bla. følgende:

 • Udfolde og udvikle en uddannelsesmodel inden for den nuværende ramme
 • Beskrive og validere en uddannelsesmodel
 • Opsamle og koordinere aktiviteter vedr. FoU
 • Bedrive egen pædagogisk og didaktisk forskning
 • Vejlede yngre forskere, herunder, afhængig af kompetence match, 2 ph.d.-studerende.
 • Hjemtage forskningsmidler til egne og andres forskningsprojekter i samarbejde med teamet omkring uddannelseshospitalet
 • Deltage og bidrage i forsknings- og udviklingsmiljø på Inst. For sygeplejerske- og ernæringsuddannelser samt KP generelt
 • Deltage og bidrage til vidensomsætning mellem FoU-aktiviteter og uddannelser
 • Undervisning og formidling
 • Understøtte og koordinere øvrige mindre projekter.
Du vil indgå i et levende tværprofessionelt, anvendt forskningsmiljø på Institut for Sygeplejerske- og Ernæringsuddannelser samt i projektgruppen omkring uddannelseshospitalet. Vi forventer, at du lægger cirka 50 % af din tid på KP og 50 % af din tid på uddannelseshospitalet i Frederikssund. Dette aftaler vi nærmere.

Om dig
Du skal være forsker på min. ph.d. niveau og med et eller flere uddannelsesforskningsprojekter bag dig. Din forskningsprofil skal være pædagogisk-didaktisk, med interesse for uddannelsesforskning i en sygeplejefaglig sammenhæng.

Om din profil tænker vi følgende:

 • Du er specialiseret inden for pædagogisk-didaktisk og/ eller uddannelsesforskning
 • Du har erfaring med at arbejde og få ting til at lykkes i en kompleks og politisk styret organisation
 • Du har erfaring som projektleder
 • Du har kendskab til klinisk forskning – dette er ikke et krav, men vil være en fordel
 • Erfaring med at indhente forskningsmidler
 • Du fungerer godt i tværprofessionelle forskningssammenhænge
 • Du kan være adjunkt, lektor eller docentbedømt. Det afhænger af din profil.
Løn- og ansættelsesvilkår
Du ansættes som lektor eller adjunkt. Opstart i stillingen er den 1. december 2021, eller snarest derefter. Stillingen er på 37 timer om ugen. Stillingen er tidsbegrænset til en fire-årig periode.

Du bliver ansat i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og relevant organisation og med udgangspunkt i Bekendtgørelse nr. 1458 af 24. juni 2021 om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Ansættelse som lektor forudsætter positiv lektorbedømmelse efter bekendtgørelsen om lektorkvalificering, jf. Bekendtgørelse nr. 673 af 13. maj 2020. Såfremt du ikke er positivt lektorbedømt ved en professionshøjskole, ansættes du som adjunkt.

Dit primære arbejdssted vil være Tagensvej 86, 2200 København N. Dine opgaver på uddannelseshospitalet vil være på følgende adresse: Frederikssundsvej 30, 3600 Frederikssund. Du kan også have opgaver på KP’s øvrige lokationer.

Vil du vide mere?
Københavns Professionshøjskole vil bidrage til udviklingen af det danske samfund, dets velfærd og velstand, kultur og demokrati. Det gør vi ved at sætte nye standarder for professionsbacheloruddannelse, for videreuddannelse og for praksisnær forskning og udvikling. Det kræver ikke alene god, men fremragende undervisning.

Læs mere om Københavns Professionshøjskole og vores strategiske retning ’Fælles om fremragende undervisning’ på www.kp.dk.

For yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte Grete Holdt Brorholt på tlf.: 2429 6339.

Interesseret?
Send din ansøgning og CV via ansøgerknappen senest mandag den 11. oktober 2021.

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 43.

Er du lektorbedømt eller tillagt merit efter CVU-stillingstrukturen fra 2003, har du mulighed for, sammen med din ansøgning, at vedlægge en anmodning om lektorbedømmelse efter kapitel 5 i bekendtgørelsen. Anmodningen skal vedlægges CV, kopi af eksamensbeviser, samt kopi af bedømmelsen efter CVU-stillingsstrukturen. Det bemærkes, at bekendtgørelsen i øjeblikket er under revidering. Der kan derfor blive tale om ændret bedømmelsesproces for kandidater, som er omfattet af bedømmelse efter kapitel 5.

Du kan læse om bedømmelse jf. kapitel 5 i bekendtgørelsen på vores hjemmeside, hvor du også kan finde en vejledning til anmodningen. Såfremt der er ansøgere, som anmoder om bedømmelse, vil dette indebære udskydning af tidspunktet for beslutning om besættelse af stillingen.

Københavns Professionshøjskole skeler hverken til køn, alder, etnicitet eller lignende, men alene til kompetence og talent.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


+

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.