Pædagoguddannet medarbejder til Uddannelsescenter UiU (barselsvikariat)

Pædagoguddannet medarbejder til arbejdet med unge med udviklingshæmning på Uddannelsescenter UiU. Stillingen er et barselsvikariat, der påbegyndes medio februar 2018.  
 
Uddannelsescenter UiU er Københavns Kommunes skole under STU - "Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov" og er desuden 10. klassescenter for unge med vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder. Skolen modtager unge i alderen 15-25 år i et op til fireårigt uddannelsesforløb. Alle elever har en lettere eller sværere grad af udviklingshæmning. Skolen har i skoleåret 2017-18 110 elever og den tilhørende klub har 42 medlemmer. Vi er pt. i alt 100 ansatte og er organiserede i fire spor, der kognitivt svarer til elevernes forudsætninger, behov og indlæringsveje.  
 
Uddannelsen har sit udgangspunkt i en anerkendende tilgang, med fokus på det, den enkelte elev er god til. Overordnet bestræber vi os på, at eleverne udvikler sig til at blive så selvstændige og socialt kompetente som overhovedet muligt, således at de får maksimal mulighed for at øve indflydelse på deres fremtidige liv. De skal bl.a. lære at forholde sig til deres dagligdag, at begå sig i sociale sammenhænge og foretage nogle reelle valg. Vi benytter os bl.a. af alternative kommunikationsformer som foto, tegn-til-tale, boardmaker, iPad og Smartboards. Vægten i uddannelsen ligger på det konkrete, praktiske og det funktionelle. Musik, bevægelse og sansestimulering er vigtige elementer, ligesom mere traditionelle fag som dansk, matematik, samfundsforståelse også indgår i uddannelsesforløbet for den enkelte unge.
 
UiU har gode fysiske rammer med et lille sanserum, musikværksted, kreaværksted, multisal og fitnessrum. Skolen ligger i grønne omgivelser tæt på Utterslev mose.  
 
Som pædagog forventer vi, at du indgår i gruppens dagligdag på lige fod med øvrige medarbejdere i teamet. Det forventes, at du indgår i diverse omsorgsopgaver, spisning, evt. bleskift og toilebesøg. Der vil således udover en mere faglig indholdsdel også være dele af stillingen der indeholder mere omsorgsmæssige opgaver. Det forventes, at du har en pædagogisk tilgang til arbejdet med ungegruppen, og at du er fagligt funderet samt kan formidle og dokumentere den enkelte elevs progression.  
 
Om stillingen
Vi søger en medarbejder, der kan indgå arbejdet med elever, der har en lang række forskelligartede kognitive udfordringer.  
 
Vi søger derfor en medarbejder, der
  • har viden og erfaring med unge der har udviklingshæmning  
  • har viden og erfaring med strukturerede aktiviteter og kommunikation herunder gerne erfaringer med autisme målgruppen, ADHD elever og mennesker med angstproblematikker  
  • kan rumme elever med udadrettet adfærd og kan sætte sig selv i baggrunden og eleven i centrum  
  • har gode kommunikationsevner  
  • har indlevelsesevne og øje for den enkelte elevs særlige behov og udtryksmåde  
Som person skal du 
  • have evner og lyst til at arbejde tæt sammen med kolleger med en anden faglig baggrund end din i et team omkring en elevgruppe  
  • kunne trives med en uformel omgangstone, der bygger på tillid og gensidig respekt  
  • have en low arousal-tilgang og udstråle ro i arbejdet med eleverne  
Elevgruppen består både af unge mennesker med kognitive, sociale og personlige vanskeligheder, unge med Down syndrom og unge med autisme specifikke vanskeligheder – alle på et rimelig tidligt udviklingstrin. Der arbejdes med en række aktiviteter som fx idræt, dansk, madlavning, billedkunst – men også aktiviteter der fremmer den sociale og personlige udvikling.
 
De unge lærer oftest gennem konkrete praktiske aktiviteter med visuel underbygning. Teamet omkring gruppen består, udover dig, af to lærere og et antal pædagogiske medhjælpere.   
 
Barselsvikariatet er på fuld tid og aflønningen vil ske i henhold til gældende overenskomst. Arbejdsplanen aftales med teamet og afdelingslederen.
 
Eleverne er dagligt i deres uddannelse mellem kl. 8.20 og kl. 13.40 på 200 skoledage. Som hovedregel ligger arbejdstiden mellem kl. 8.15 og 16.00 (17.00). Det forventes, at man deltager i mødeaktivitet som det øvrige personale. I løbet af året forekommer der enkelte aftenarrangementer.  
 
Læs mere om UiU på www.uiu.dk
 
Ansættelsessted: Uddannelsescenter UiU, Horsebakken, 2400 København NV  
 
Yderligere oplysninger
Hvis stillingen fortsat har din interesse, er du velkommen til at ringe til forstander Helle Munk, afdelingsleder Peter Eichen eller Annette Walbom på 3366 8900 for at høre mere.  
 
Vedhæft eksamensbevis til din ansøgning samt eksamensbevis med referencer fra tidligere beskæftigelse til dit CV.  
 
Søg stillingen via nedenstående link senest onsdag den 17. januar 2018 
Ansættelsessamtaler finder sted den onsdag den 24. januar.  
 


Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Ikke det rigtige job?

Opret en jobagent og få dit nye job direkte i indbakkenOpret jobagent her