Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Palliationssygeplejerske til Klinik for Lindrende Behandling ved Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt

Da en af vores dygtige palliationssygeplejersker har valgt at gå på efterløn, er en stilling som palliationssygeplejerske ved Klinik for Lindrende Behandling,
Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt, ledig til besættelse
pr. 1. januar 2021.
Stillingen er som udgangspunkt på 37 timer pr. uge det første år. Herefter mulighed for at gå ned på 32-37 timer hvis man ønsker dette.

Klinik for Lindrende Behandling (KLB) hører under Diagnostisk Center og består af 2 teams. Det ene team har kontor på Regionshospitalet Silkeborg, og det andet team har hovedkontor på Regionshospitalet Viborg, med satellitkontor på Regionshospitalet Skive.

De patienter der tilknyttes KLB er diagnosticeret med alvorlig sygdom og har komplekse problemstillinger af fysisk, psykisk, social og/eller åndelig karakter.

Dine opgaver:

 • selvstændig eller i samarbejde med læge varetage telefonkonsultationer/hjemmebesøg/ambulant konsultation/ tilsyn på sengeafsnit m.m.
 • rådgivning og støtte til patienter, pårørende og efterladte
 • samarbejde og sparring med kolleger om fælles patienter
 • rådgivning/konsulentfunktion/supervision til kolleger og samarbejdspartnere ift. den palliative patient
 • deltage i og bidrage til tværfaglige konferencer
 • have viden om øvrige tilbud i f.eks. kommunen til patienter og pårørende
 • undervise kolleger og samarbejdspartnere
 • deltage aktivt i diverse arbejdsgrupper, projekter, prøvehandlinger og i implementeringen af disse
 • sammen med dine sygeplejerskekolleger være ansvarlige for at planlægge og afholde netværksmøder for nøglepersoner m.m.
 • indgå i de regionale netværksgrupper
Dine kvalifikationer
Som palliationssygeplejerske i Klinik for Lindrende Behandling skal du besidde kompetencer indenfor palliation og gerne på C-niveau.
Med udgangspunkt i de 7 roller beskrevet i DMCG-PAL`s anbefalinger indebærer det blandt andet:

Professionel
Har indsigt i SST`s anbefalinger for den palliative indsats, og kan udøve faget udfra disse anbefalinger.

Kan rumme patienten og de pårørendes forestillinger om døden, og understøtter processen ift. situationen.

Har overblik over arbejdsopgaverne og kan prioritere i opgaverne.

Klinisk sygeplejerske på specialiseret palliativt niveau
Kan yde grundlæggende palliativ sygepleje på et højt avanceret niveau.

Har kundskab om sygdomsudvikling og bidrager til et sygdomsforløb med god symptomlindring, iværksat ved målrettet og forebyggende indsats over for såvel patienter, pårørende og efterladte.

Kommunikator
Har personlige kompetencer og mod til at samtale og håndtere komplekse og konfliktfyldte situationer, herunder selvstændigt initiere samtale om sociale, eksistentielle, åndelige og religiøse aspekter.

Samarbejder
Har tværfagligt blik, forståelse og kundskaber og deltager målrettet i det tværfaglige samarbejde, de faglige diskussioner og sundhedsfaglig supervision.

Tager lederskab og indgår i gruppedynamiske processer.

Leder og koordinator
Kan koordinere den palliative indsats i samarbejde med andre aktører i netværket på en sådan måde, at patient og pårørende oplever tryghed og kontinuitet.

Kan håndtere etiske problemstillinger i koordineringen af det palliative forløb.

Sundhedsfremmer
Støtter patienten og de pårørende til oplevelse af livskvalitet og mestring, samt bearbejdning af sorg og krise.

Formidler og udvikler
Faciliterer læring hos patient, pårørende og relevante samarbejdspartnere

Kontinuerlig faglig og personlig udvikling
 • Endvidere forventer vi meget høj grad af selvstændighed i udførelsen og planlægningen af dit arbejde, samtidig med at du på en respektfuld måde, er god til at samarbejde både mono- og tværfagligt samt tværsektorielt.
 • En kollega der engagerer sig i teamsamarbejdet, og bidrager positivt til både opgaverne og arbejdsmiljø, samt ser sig selv ind i klinikken som helhed.
Vi kan tilbyde dig
 • at medvirke til at skabe og udvikle gode fleksible patientforløb i livets sidste faser
 • at medvirke i en kontinuerlig udvikling af Klinik for Lindrende Behandling, hvor ambitionsniveauet er højt
 • at indgå i et spændende og godt tværfagligt fællesskab i KLB med dedikerede og engagerede kolleger
 • medvirke til at fremme synligheden af det palliative fagområde på såvel sygehuse som i primærsektor
 • at varetage og udvikle en undervisningsmæssig funktion indenfor palliation bådeoverfor primær og sekundær sektor
 • tværfaglig supervision
 • høj grad af selvstændighed i det daglige arbejde
 • under hensyntagen til opgaverne, kolleger, samarbejdspartnere, høj grad af indflydelse på egen arbejdsplanlægning
Arbejdstid
Dagtid på hverdage

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,3 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Ansættelsesforhold
Du vil være ansat i Diagnostisk Center med Klinik for Lindrende Behandlings kontor i Silkeborg som staminstitution.
Endvidere lejlighedsvis tjeneste på Klinik for Lindrende Behandlings kontorer på Regionshospitalet Viborg og Skive ved behov.

Kørekort til bil er en forudsætning for ansættelse, og man skal som ansat i Klinik for Lindrende Behandling påregne at anvende egen bil i forbindelse med den udekørende funktion.

Om Klinik for Lindrende Behandling
KLB ved Hospitalsenheden Midt, hører under Diagnostisk Center.
KLB varetager den specialiserede palliative behandling i Hospitalsenhed Midts optageområde.

Klinikken består af to teams. Det ene team har kontor på Regionshospitalet Silkeborg, og varetager specialiseret palliativ behandling for patienter bosiddende i Silkeborg kommune, og det andet team har hovedkontor på Regionshospitalet Viborg, med satellitkontor på Regionshospitalet Skive, og varetager specialiseret palliativ behandling for patienter bosiddende i Viborg og Skive kommuner. Ved høj belastning i det ene team, hjælper man til fra det andet team. Fleksibilitet er et nøgleord.
Den daglig ledelse af klinikken varetages af den fagligt ansvarlige overlæge og afdelingssygeplejersken.

Udover sygeplejersker og læger er der i KLB også tilknyttet fysioterapeuter, socialrådgiverer, sekretærer og præster.

Klinik for Lindrende Behandling er en del af det palliative netværk i Region Midtjylland, og vi samarbejder med de øvrige enheder for lindrende behandling og hospices.
Herunder er vi, via den fagligt ansvarlige overlæge og afdelingssygeplejersken, repræsenteret i Palliativt Råd.

Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Heidi Møller på tlf. 2045-2698.

Ansøgningsfrist torsdag d. 29.oktober 2020.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 46.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.


Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.