Personundersøgere søges til KiF Bornholm, Kriminalforsorgen Hovedstaden - stillingerne er op til 8 timer om ugen

Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Er du selvstændig og fleksibel? Har du stærke skriftlige evner, og kan du tale med alle typer mennesker med en anerkendende og empatisk tilgang? Så søg stillingen her

Kriminalforsorgen udarbejder personundersøgelser til brug for rettens afgørelser, og vi søger lige nu 2-4 personundersøgere.

Arbejdet som personundersøger består i at lave undersøgelser om klientens personlige og sociale forhold inden retsmødet. Formålet med personundersøgelsen er at forsyne retten med de oplysninger om klienten, som kan have betydning for fastsættelse af en straf eller anvendelse af anden retsfølge end straf.

Derudover bliver personundersøgelsen brugt af kriminalforsorgen i det kriminalpræventive arbejde.

Personundersøgelser udarbejdes i henhold til retsplejelovens § 808.

Dine opgaver
Personundersøgeren udfører et semistruktureret samtaleinterview med klienten ud fra et målrettet interviewredskab. Samtalen kan suppleres med indhentede udtalelser fra offentlige instanser, lægefaglige kilder, tidligere arbejdspladser og lignende. Efterfølgende afrapporterer personundersøgeren systematisk klientens personlige og sociale forhold i en skriftlig rapport, hvoraf resumeet bliver læst højt i retten.

Hvem er du?
Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke det væsentligste. Men det er afgørende, at skriftlighed er en af dine store kompetencer.

Det er desuden vigtigt, at du:

 • formår at skabe gode samarbejdsrelationer på kort tid med klienter, der ofte har problemer med at samarbejde med offentlige myndigheder
 • er imødekommende og kan rumme at skulle tale med klienter, der er sigtet for alvorlig kriminalitet
 • kan fastholde et struktureret sagsarbejde i udarbejdelsen af personundersøgelsen.
Endvidere er det vigtigt, at du

 • besidder evnen til at kommunikere klart og tydligt – både i skrift og tale
 • besidder samtaleteknisk erfaring
 • evner at færdiggøre arbejdet inden for givne tidsfrister
 • er indstillet på, at arbejdet kan foregå uden for almindelig arbejdstid – eks. aften og weekends
 • er i stand til at arbejde selvstændigt og fleksibelt.
Samtalerne vil som udgangspunkt foregå i KIF-enhedens kontorer eller eventuelt i en arrest, og helt undtagelsesvis i klientens eget hjem.

Vi tilbyder
Personundersøgere i kriminalforsorgen er ansat som timelønnede, og der er ikke noget krav om arbejdsmængde.

Afdelingen bestræber sig på, at alle tilknyttede personundersøgere løbende modtager sager, men personundersøgere er ved ansættelse ikke garanteret et bestemt antal sager månedligt.

Stillingerne er fastsat til maksimalt 8 timer gennemsnitligt pr. uge, men det må forventes, at arbejdstiden kan veksle fra 0-8 timer om ugen med store udsving hen over året.

Oplæringen i at udarbejde personundersøgelser af høj kvalitet kan siges at være omfattende og vil typisk strække sig over 2-3 måneder. Derfor skal du ved opstart have mulighed for at varetage arbejdet som personundersøger minimum 1 ½-2 år frem.

Om KiF Bornholm
Kif Bornholm hører under Institution Østsjælland, Bornholm og Færøerne. Institutionen består af fire arrester, 5 KiF-afdelinger, herunder to fodlænkeenheder og en ungekriminalforsorgsenhed og to pensioner. Der er i alt ca. 200 ansatte i institutionen.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende Cirkulæreskrivelse om regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for personundersøgere i kriminalforsorgen.

Aflønning sker efter skalatrin 32, stedtillægssats 3, jf. den til enhver tid gældende lønoversigt fra Finansministeriet. Pt. udgør timelønnen kr. 178,09.

Personundersøgere er omfattet af ferieloven, der afregnes løbende 12,5 % feriegodtgørelse af lønnen til feriekonto.

Den gennemsnitslige ugentlige arbejdstid er op til 8 timer.

Stillingerne ønskes besat pr. 1. marts 2022 eller snarest herefter.?

KiF-enheden er beliggende: Sct. Mortensgade 17, 3700 Rønne.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du i forbindelse med en evt. samtale giver dit samtykke til, at kriminalforsorgen må indhente oplysninger om dig i det Centrale Kriminalregister.

Søg stillingerne
Du søger stillingerne via knappen "Søg stillingen”.

Ved at søge elektronisk sikrer du, at ansøgningen modtages korrekt og dermed, at du kommer i betragtning til den ledige stilling.

Ansøgning, CV, dokumentation for uddannelse og forudgående erfaring samt andet relevant materiale skal være modtaget i rekrutteringssystemet mandag den 31. januar 2022.

Ansættelsessamtalerne forventes at foregå i uge 6.

Hvis du indkaldes til samtale, bedes du til samtalen medbringe identifikation f.eks. pas eller kørekort.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte enhedsleder Linette Westergaard Jørgensen på telefon 7255 7664 eller enhedschef Nete Jørgensen på telefon 7255 4174.

Om Kriminalforsorgen Hovedstaden
Kriminalforsorgen Hovedstaden består af Områdekontoret i København, Transport og bevogtningsenheden, Ungekriminalforsorgen, 1 lukket fængsel, 1 åbent fængsel, 1 udrejsecenter, 1 udlændingecenter, 6 arresthuse, 5 afdelinger i friheden, samt 2 pensioner, som geografisk ligger i København, Nordsjælland, på Bornholm og Færøerne.

Området har ca. 1200 ansatte, fordelt på fængselsbetjente, transportbetjente, værkmestre, socialrådgivere, lærere, sundhedsfagligt personale, pædagogiske assistenter, akademikere og administrative medarbejdere.

For yderligere information om kriminalforsorgen henvises til hjemmesiden www.kriminalforsorgen.dk

Kriminalforsorgen Hovedstaden opfordrer alle interesserede – uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold – til at søge stillingen.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Personundersøgere søges til KiF Bornholm, Kriminalforsorgen Hovedstaden - stillingerne er op til 8 timer om ugen

Er du selvstændig og fleksibel? Har du stærke skriftlige evner, og kan du tale med alle typer mennesker med en anerkendende og empatisk tilgang? Så søg stillingen her

Kriminalforsorgen udarbejder personundersøgelser til brug for rettens afgørelser, og vi søger lige nu 2-4 personundersøgere.

Arbejdet som personundersøger består i at lave undersøgelser om klientens personlige og sociale forhold inden retsmødet. Formålet med personundersøgelsen er at forsyne retten med de oplysninger om klienten, som kan have betydning for fastsættelse af en straf eller anvendelse af anden retsfølge end straf.

Derudover bliver personundersøgelsen brugt af kriminalforsorgen i det kriminalpræventive arbejde.

Personundersøgelser udarbejdes i henhold til retsplejelovens § 808.

Dine opgaver
Personundersøgeren udfører et semistruktureret samtaleinterview med klienten ud fra et målrettet interviewredskab. Samtalen kan suppleres med indhentede udtalelser fra offentlige instanser, lægefaglige kilder, tidligere arbejdspladser og lignende. Efterfølgende afrapporterer personundersøgeren systematisk klientens personlige og sociale forhold i en skriftlig rapport, hvoraf resumeet bliver læst højt i retten.

Hvem er du?
Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke det væsentligste. Men det er afgørende, at skriftlighed er en af dine store kompetencer.

Det er desuden vigtigt, at du:

 • formår at skabe gode samarbejdsrelationer på kort tid med klienter, der ofte har problemer med at samarbejde med offentlige myndigheder
 • er imødekommende og kan rumme at skulle tale med klienter, der er sigtet for alvorlig kriminalitet
 • kan fastholde et struktureret sagsarbejde i udarbejdelsen af personundersøgelsen.
Endvidere er det vigtigt, at du

 • besidder evnen til at kommunikere klart og tydligt – både i skrift og tale
 • besidder samtaleteknisk erfaring
 • evner at færdiggøre arbejdet inden for givne tidsfrister
 • er indstillet på, at arbejdet kan foregå uden for almindelig arbejdstid – eks. aften og weekends
 • er i stand til at arbejde selvstændigt og fleksibelt.
Samtalerne vil som udgangspunkt foregå i KIF-enhedens kontorer eller eventuelt i en arrest, og helt undtagelsesvis i klientens eget hjem.

Vi tilbyder
Personundersøgere i kriminalforsorgen er ansat som timelønnede, og der er ikke noget krav om arbejdsmængde.

Afdelingen bestræber sig på, at alle tilknyttede personundersøgere løbende modtager sager, men personundersøgere er ved ansættelse ikke garanteret et bestemt antal sager månedligt.

Stillingerne er fastsat til maksimalt 8 timer gennemsnitligt pr. uge, men det må forventes, at arbejdstiden kan veksle fra 0-8 timer om ugen med store udsving hen over året.

Oplæringen i at udarbejde personundersøgelser af høj kvalitet kan siges at være omfattende og vil typisk strække sig over 2-3 måneder. Derfor skal du ved opstart have mulighed for at varetage arbejdet som personundersøger minimum 1 ½-2 år frem.

Om KiF Bornholm
Kif Bornholm hører under Institution Østsjælland, Bornholm og Færøerne. Institutionen består af fire arrester, 5 KiF-afdelinger, herunder to fodlænkeenheder og en ungekriminalforsorgsenhed og to pensioner. Der er i alt ca. 200 ansatte i institutionen.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende Cirkulæreskrivelse om regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for personundersøgere i kriminalforsorgen.

Aflønning sker efter skalatrin 32, stedtillægssats 3, jf. den til enhver tid gældende lønoversigt fra Finansministeriet. Pt. udgør timelønnen kr. 178,09.

Personundersøgere er omfattet af ferieloven, der afregnes løbende 12,5 % feriegodtgørelse af lønnen til feriekonto.

Den gennemsnitslige ugentlige arbejdstid er op til 8 timer.

Stillingerne ønskes besat pr. 1. marts 2022 eller snarest herefter.?

KiF-enheden er beliggende: Sct. Mortensgade 17, 3700 Rønne.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du i forbindelse med en evt. samtale giver dit samtykke til, at kriminalforsorgen må indhente oplysninger om dig i det Centrale Kriminalregister.

Søg stillingerne
Du søger stillingerne via knappen "Søg stillingen”.

Ved at søge elektronisk sikrer du, at ansøgningen modtages korrekt og dermed, at du kommer i betragtning til den ledige stilling.

Ansøgning, CV, dokumentation for uddannelse og forudgående erfaring samt andet relevant materiale skal være modtaget i rekrutteringssystemet mandag den 31. januar 2022.

Ansættelsessamtalerne forventes at foregå i uge 6.

Hvis du indkaldes til samtale, bedes du til samtalen medbringe identifikation f.eks. pas eller kørekort.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte enhedsleder Linette Westergaard Jørgensen på telefon 7255 7664 eller enhedschef Nete Jørgensen på telefon 7255 4174.

Om Kriminalforsorgen Hovedstaden
Kriminalforsorgen Hovedstaden består af Områdekontoret i København, Transport og bevogtningsenheden, Ungekriminalforsorgen, 1 lukket fængsel, 1 åbent fængsel, 1 udrejsecenter, 1 udlændingecenter, 6 arresthuse, 5 afdelinger i friheden, samt 2 pensioner, som geografisk ligger i København, Nordsjælland, på Bornholm og Færøerne.

Området har ca. 1200 ansatte, fordelt på fængselsbetjente, transportbetjente, værkmestre, socialrådgivere, lærere, sundhedsfagligt personale, pædagogiske assistenter, akademikere og administrative medarbejdere.

For yderligere information om kriminalforsorgen henvises til hjemmesiden www.kriminalforsorgen.dk

Kriminalforsorgen Hovedstaden opfordrer alle interesserede – uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold – til at søge stillingen.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


+

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.