Ph.d. i politologi - evidensbaseret politik

Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, Roskilde Universitet, søger en ph.d. i politologi - evidensbaseret politik fra 1. oktober 2020 eller snarest muligt derefter. Stillingen som ph.d. er tidsbegrænset til 3 år.
Overordnet beskrivelse af ph.d.-projektet
Ph.d.-projektet indgår i et forskningsprojekt om evidensbaseret politik i ministerier, der er er finansieret af Danmarks Frie Forskningsfond og ledet af lektor Jesper Dahl Kelstrup. Forskningsprojektet undersøger hvorfor og hvordan evidensstandarder påvirker vidensanvendelse i to danske ministerier. Baseret på modstridende antagelser i tidligere forskning undersøger vi, om henholdsvis højere eller lavere evidensstandarder resulterer i mere vidensanvendelse i ministerierne og den lovgivning, som de er med til at forberede. Vi tester antagelserne på beskæftigelsesministeriets politik om aktiv beskæftigelse, der sætter høje og eksplicitte kvalitetsstandarder og på børne- og undervisningsministeriets politik om folkeskolen, der sætter lavere og mere inkluderende standarder. Ved at teste antagelserne på grundlag af dokumentanalyse, interviews og surveys vil forskningsprojektet bidrage med ny og vigtig viden om hvorfor, hvordan og med hvilke effekter ministerier lærer af og bruger evidens.

Ph.d.-projektet udgør en central del af det ovenstående forskningsprojekt, som det vil indgå i samspil med.
Ph.d.-projektet vil blive skrevet på engelsk på baggrund af empiri fra danske ministerier. Arbejdstitlen på ph.d.-projektet er: “Evidence-based policy-making in ministries. Explaining the effects of evidence standards on knowledge utilization”. Ph.d.-projektet har samme analytiske og tidsmæssige fokus, som det overordnede forskningsprojekt. Fokus i ph.d.-projektet skal omfatte, men er ikke begrænset til, følgende spørgsmål:

 1. Hvordan kan man indfange ministeriers strategier for evidens og deres kvalitetsstandarder, og hvordan anvender de to ministerier evidens i praksis?
 2. Hvordan kan man udvikle og anvende et pålideligt mål for anvendelse af evidens i konkrete lovgivningsdokumenter, aggregeret og over tid i ministerier?
 3. Hvad forklarer sammenhængen imellem kvalitetsstandarder for evidens og anvendelse af evidens i praksis i de to ministerier?

I ph.d.-projektet indgår et teoretisk arbejde med at kortlægge aktuel forskning i evidensbaseret politik. Projektet indbefatter ligeledes et analytisk arbejde med at indsamle og kode en række dokumenter, udvikling og anvendelse af en skala til at analysere dokumenter, udvikling og gennemførelse af en surveyundersøgelse og udvikling og gennemførelse af kvalitative interview med ansatte i ministerier og i forskellige andre organisationer med relation til de to politikområder, som projektet fokuserer på. Der er desuden lagt op til at der indgår et udlandsophold, deltagelse i internationale konferencer og deltagelse i en workshop med internationale forskere i ph.d.-projektet.

Ansøgere bedes indsende en projektbeskrivelse på 3-4 sider, hvor der redegøres for, hvordan ph.d-projektet kan gennemføres. Beskrivelsen skal inkludere en kort beskrivelse af 3-4 delprojekter, der forventes at kunne publiceres som artikler i anerkendte internationale politologiske tidsskrifter. Temaerne for delprojekterne skal relaterer sig til de ovenstående tre temaer.

Ansøgere er velkomne til at kontakte lektor Jesper Dahl Kelstrup for en uddybning af ph.d.-projektet og samspillet med det forskningsprojekt, som det indgår i.

Ph.d.-skolen
Du vil blive indskrevet som ph.d.-studerende ved Ph.d.-skolen for Samfundsvidenskab og Erhverv. Vi laver ph.d.-uddannelse og forskning i et interdisciplinært, internationalt og professionelt miljø. Ph.d.-skolen er en del af et dynamisk forskermiljø, hvor forskerne er dedikerede til at forstå samfundet i forskellige kontekster. Vores forskere kommer fra hele verden og forskeremnerne er geografisk, teoretisk og metodiske diverse.

Du vil som ph.d.-studerende være tilknyttet forskningsmiljøet Roskilde School of Governance: https://forskning.ruc.dk/da/organisations/roskilde-school-of-governance samt ph.d.-programmet public administration and politics.

Ansvar og opgaver
Ph.d.-stillingen er en uddannelsesstilling, og hovedopgaverne i stillingen er fastsat i kapitel 3 i Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152430)

Kvalifikationer
Du skal have en samfundsvidenskabelig kandidatgrad eller tilsvarende. Vi kræver dokumenterede kvalifikationer inden for:
 • Færdigheder i kvantitative og kvalitative metoder
 • Viden på kandidatniveau om den offentlige forvaltning, herunder ministeriers rolle i at forberede, rådgive om og implementere politik
 • Gode engelskkundskaber i skrift og tale

Vi ser også gerne, at du har erfaring med:
 • Kodning af dokumenter i NVivo eller tilsvarende
 • Udarbejdelse og analyse af ekspertinterview
 • Udarbejdelse og gennemførelse af surveys
 • At foretage systematiske literraturreviews

Endelig lægger vi vægt på, at du er initiativrig og har gode samarbejdsevner. Vi forventer, at du deltager i instituttets daglige aktiviteter og har lyst til at deltage i samarbejder både inden for dit fagområde og på tværs af fag.

Bedømmelse
I bedømmelsen vedrørende ansættelse vil der blive lagt vægt på;
 • Relevant kandidatuddannelse eller tilsvarende (i henhold til Danish Qualifications Framework for Higher Education: https://ufm.dk/en/education/recognition-and-transparency/transparency-tools/qualifications-frameworks/other-qualifications-frameworks/danish-qf-for-higher-education?set_language=en&cl=en).
 • Øvrige akademiske kvalifikationer beskrevet i stillingsopslaget.

I bedømmelsen vedrørende indskrivning vil der herudover blive lagt vægt på;
 • Uddannelseskompetencer og eventuelle yderligere faglige kvalifikationer
 • Karakterer på kandidatuddannelse eller tilsvarende
 • Kvalitet og relevans i projektbeskrivelsen
 • Kvalitet og relevans af de metodologiske og teoretiske valg
 • Konsistens og sammenhæng mellem projektet og valget af metode og teori
 • Om projektet forekommer realistisk og muligt at gennemføre
 • Tilstrækkelige kvalifikationer og erfaringer til at kunne gennemføre ph.d.-projektet
 • Relevansen af projektet for ph.d.-skolen

Mere information
For yderligere oplysninger om stillingen venligst kontakt Jesper Dahl Kelstrup på (+45) 51344310 eller e-mail kelstrup@ruc.dk. For administrative eller tekniske spørgsmål bedes du kontakte Annika Mogensen, annikam@ruc.dk; +45 4674 3499.

Ansættelsesvilkår
Ansættelsen er omfattet af Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten og Cirkulære om protokollat om visse ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale ved universiteter. Der er tale om en ansættelse på fuldtid, 37 timer om ugen med reference til Institutleder Peter Kragelund.

Udvælgelse til faglig bedømmelse
Efter ansøgningsfristens udløb udvælger formanden for ansættelsesudvalget – efter rådgivning fra ansættelsesudvalgets medlemmer inklusiv formanden for bedømmelsesudvalget – et antal ansøgere til faglig bedømmelse. Hver enkelt ansøger meddeles herefter, om vedkommende er blandt de ansøgere, som er sendt videre til faglig bedømmelse. De udvalgte kandidater vil blive informeret om sammensætningen af bedømmelsesudvalget, og hver ansøger vil blive givet mulighed for at fremsætte eventuelle bemærkninger til bedømmelsesudvalgets sammensætning og – senere – sin bedømmelse.

Ansøgere, der ikke er sendt videre til faglig bedømmelse, kan ikke forvente at høre mere, før der er truffet beslutning om ansættelse, med mindre der på et senere tidspunkt i rekrutteringsprocessen udvælges yderligere til faglig bedømmelse.

Ansøgning
Søg stillingen på https://ruc.dk/ledige-stillinger-pa-roskilde-universitet/

Ansøgningen skal være på engelsk og skal indeholde:

1. Ansøgning

2. CV

3. Dokumentation for uddannelse inkl. karakterudskrift fra kandidatuddannelse eller tilsvarende

4. Din beskrivelse af ph.d.-projektet

5. Din tidsplan for ph.d.-projektet

6. Hvis relevant: Dokumentation for yderligere forsknings- eller undervisningskvalifikationer

Ansøgningsfristen er 31. juli 2020.
Materiale modtaget efter fristens udløb vil ikke blive taget I betragtning.

Roskilde Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge hos os.

Roskilde Universitets fornemmeste opgave er eksperimenterende, nyskabende former for læring, forskning og problemløsning, som flytter samfundet fremad. Vi uddanner kompetente tværfaglige kandidater og skaber videnskabelige resultater af højeste kvalitet gennem åbenhed, involvering og videndeling.
Roskilde Universitet har 9000 studerende, 880 ansatte og 740 mio. kr. i årlig omsætning.

 


Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.