Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Ph.d. i Urban Studies med særligt fokus på arkitektur og lys

Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet, søger ph.d. i Urban Studies fra 1. april eller snarest muligt derefter. Stillingen som ph.d. er tidsbegrænset til 3 år.

Du vil blive indskrevet som ph.d.-studerende ved ph.d.-skolen for Mennesker og Teknologi tilknyttet ph.d-programmet Samfund, Rum og Teknologi. Titlen på ph.d.-projektet er: Architectural Lighting.

Ph.d.-skolen for Mennesker og Teknologi rummer forskning rettet mod bæredygtige løsninger ofte gennem eksperimenterende tilgange og i et perspektiv om at understøtte menneskers aktive og lærende engagement. Instituttet omfatter human-, samfunds-, sundheds- og it-videnskabelige samt planlægnings-, interventions- og designorienterede fagområder. Ph.d.-skolen har 5 ph.d.-programmer med hver sine fokuspunkter: 1/ Læring, Arbejdsliv og Social innovation, 2/ Hverdagslivets Socialpsykologi og 3/ Information Technology 4/ Samfund, Rum og Teknologi og 5/ Sundhed og Samfund.
Læs mere her https://ruc.dk/phduddannelse

Ansvar og opgaver
Ph.d.-stillingen er en uddannelsesstilling, og hovedopgaverne i stillingen er i henhold til Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (ph.d.-bekendtgørelsen), for tiden BEK nr 1039 af 27/08/2013 følgende:

 • Gennemførelse af et selvstændigt forskningsarbejde under vejledning (ph.d.-projektet)
 • Gennemførelse af ph.d.-kurser eller andre lignende uddannelseselementer af et samlet omfang svarende til ca. 30 ECTS-point
 • Deltagelse i aktive forskermiljøer, herunder ophold på andre, primært udenlandske, forskningsinstitutioner, private forskningsvirksomheder m.v.
 • Opnåelse af erfaring med undervisningsvirksomhed eller anden form for videnformidling, der er relateret til den pågældendes ph.d.-projekt
 • Udarbejdelse af en ph.d.-afhandling på grundlag af ph.d.-projektet.

Overordnet beskrivelse af ph.d.-projektet
Projektet er del af Velux kernegruppebevilling Living with Nordic Lighting, der består af fire delprojekter. Ph.d.-projektet skal afdække hvordan lys og belysning i Nordisk arkitektur skaber atmosfære i hverdagens brug. Der sker noget med bygninger fra de først udtænkes og tegnes, til de materialiseres, bruges og ombygges. Belysning spiller en central rolle i oplevelsen af den Nordisk arkitektur, såvel dagslys som kunstig belysning. Med udgangspunkt i offentlig eller kommerciel arkitektur i Oslo, Stockholm og København udforsker projektet den rolle lys spiller i skabelsen af atmosfære, særligt med fokus på overgangene fra inde og ude. Spørgsmål der kan afdækkes inkluderer, hvilke atmosfære oplever brugerne? Hvordan skifter de? Hvad er forholdet mellem det lysdesignede rum og det levede liv i rummene? Hvilke visioner eller politik ligger bag designet? Mens der i projektbeskrivelsen bør være fokus på individets perception af rum og metoder til at afdække dette, forventes også en undersøgelse af den rolle kultur og sociale normer har i oplevelsen og brugen af steder. Projektet forventes aktivt at bidrage og gøre brug af indsigter fra andre delprojekter, der fokuserer på atmosfære i hjemmet, udendørs, og fra et designperspektiv. Der er således tale om teambaseret humanistisk forskning.

Overordnet beskrivelse af ph.d.-tidsplanen
Tidsplanen skal inkludere fordeling af samlet set 6 måneders feltarbejde i henholdsvis Stockholm, Oslo og København. Derudover bør der være forslag til et minimum 3 måneders forskningsophold i udlandet, herunder Nordamerika.

Kvalifikationer
Ansøgere skal have en kandidatgrad eller tilsvarende inden for geografi, antropologi, sociologi, psykologi, eller beslægtede discipliner.

Bedømmelse
I bedømmelsen af ansøgerne vil der blive lagt vægt på;
 • Relevant kandidatuddannelse eller tilsvarende.
 • Øvrige akademiske kvalifikationer beskrevet i stillingsopslaget.

I bedømmelsen vedrørende indskrivning vil der herudover blive lagt vægt på;
 • Projektbeskrivelsen af ph.d.-projektet – 5-8 sider.
 • Kvalitet og relevans af de metodologiske og teoretiske valg
 • Konsistens og sammenhæng mellem projektet og valget af metode og teori
 • Evne til at gennemføre ph.d.-projektet
 • Relevansen af projektet for ph.d.-skolen
 • Uddannelseskompetencer og eventuelle yderligere faglige kvalifikationer, fx relevant erhvervserfaring og publikationer

Mere information
For yderligere oplysninger om stillingen venligst kontakt:
 • Ph.d.-koordinator Mikael Meldstad, 4674 2732, mdm@ruc.dk
 • Ph.d.-programleder, lektor Malene Freudendal-Pedersen, 4674 2191, malenef@ruc.dk
 • Projektleder, lektor Mikkel Bille, 4674 3031, mikkelbille@ruc.dk

Ansættelsesvilkår
Der er tale om en ansættelse på fuld tid, med reference til institutleder Anders Siig Andersen.
Ansættelse sker i henhold til Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten og Cirkulære om protokollat om visse ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale ved universiteter.

Ansøgning
For at søge stillingen: Gå ind på RUC’s hjemmeside. Klik på knappen ’Søg stillingen’ i stillingsopslaget.

Ansøgningen skal være på engelsk og indeholde:
 • Ansøgning
 • CV
 • Dokumentation for uddannelse
 • Beskrivelse af ph.d.-projektet
 • Tidsplan for ph.d.-projektet
 • Hvis relevant: Dokumentation for eventuel forskningserfaring, erhvervserfaring eller publikationer.

Ansøgningsfristen er 28. februar 2018.
Materiale modtaget efter fristens udløb vil ikke blive taget i betragtning.

Roskilde Universitet ønsker at afspejle det omgivne samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge hos os.

Roskilde Universitet
Roskilde Universitet er sat i verden for at udfordre de akademiske traditioner og eksperimentere med nye måder at skabe og tilegne sig viden på. Vi dyrker projekt- og problemorienteret tilgang til vidensudvikling, fordi man opnår de mest relevante resultater ved at læse virkelige problemer i fællesskab med andre. Vi dyrker tværfagligheden, fordi ingen væsentlige problemer kan løses ud fra ét fagligt synspunkt. Og vi dyrker åbenheden, fordi vi tror på, at inddragelse og vidensdeling er en forudsætning for den frie tanke, demokrati, tolerance og vækst.


Mere af samme slags?

Angiv din e-mail og få lignende job direkte i indbakken
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privativspolitik

329752401Phoenix-f1fffb5e12018-02-01T03:11:38.863Ph.d. i Urban Studies med særligt fokus på arkitektur og lysInstitut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet, søger ph.d. i Urban Studies fra 1. april eller snarest muligt derefter. Stillingen som ph.d. er tidsbegrænset til 3 år.

Du vil blive indskrevet som ph.d.-studerende ved ph.d.-skolen for Mennesker og Teknologi tilknyttet ph.d-programmet Samfund, Rum og Teknologi. Titlen på ph.d.-projektet er: Architectural Lighting.

Ph.d.-skolen for Mennesker og Teknologi rummer forskning rettet mod bæredygtige løsninger ofte gennem eksperimenterende tilgange og i et perspektiv om at understøtte menneskers aktive og lærende engagement. Instituttet omfatter human-, samfunds-, sundheds- og it-videnskabelige samt planlægnings-, interventions- og designorienterede fagområder. Ph.d.-skolen har 5 ph.d.-programmer med hver sine fokuspunkter: 1/ Læring, Arbejdsliv og Social innovation, 2/ Hverdagslivets Socialpsykologi og 3/ Information Technology 4/ Samfund, Rum og Teknologi og 5/ Sundhed og Samfund.
Læs mere her https://ruc.dk/phduddannelse

Ansvar og opgaver
Ph.d.-stillingen er en uddannelsesstilling, og hovedopgaverne i stillingen er i henhold til Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (ph.d.-bekendtgørelsen), for tiden BEK nr 1039 af 27/08/2013 følgende:
 • Gennemførelse af et selvstændigt forskningsarbejde under vejledning (ph.d.-projektet)
 • Gennemførelse af ph.d.-kurser eller andre lignende uddannelseselementer af et samlet omfang svarende til ca. 30 ECTS-point
 • Deltagelse i aktive forskermiljøer, herunder ophold på andre, primært udenlandske, forskningsinstitutioner, private forskningsvirksomheder m.v.
 • Opnåelse af erfaring med undervisningsvirksomhed eller anden form for videnformidling, der er relateret til den pågældendes ph.d.-projekt
 • Udarbejdelse af en ph.d.-afhandling på grundlag af ph.d.-projektet.

Overordnet beskrivelse af ph.d.-projektet
Projektet er del af Velux kernegruppebevilling Living with Nordic Lighting, der består af fire delprojekter. Ph.d.-projektet skal afdække hvordan lys og belysning i Nordisk arkitektur skaber atmosfære i hverdagens brug. Der sker noget med bygninger fra de først udtænkes og tegnes, til de materialiseres, bruges og ombygges. Belysning spiller en central rolle i oplevelsen af den Nordisk arkitektur, såvel dagslys som kunstig belysning. Med udgangspunkt i offentlig eller kommerciel arkitektur i Oslo, Stockholm og København udforsker projektet den rolle lys spiller i skabelsen af atmosfære, særligt med fokus på overgangene fra inde og ude. Spørgsmål der kan afdækkes inkluderer, hvilke atmosfære oplever brugerne? Hvordan skifter de? Hvad er forholdet mellem det lysdesignede rum og det levede liv i rummene? Hvilke visioner eller politik ligger bag designet? Mens der i projektbeskrivelsen bør være fokus på individets perception af rum og metoder til at afdække dette, forventes også en undersøgelse af den rolle kultur og sociale normer har i oplevelsen og brugen af steder. Projektet forventes aktivt at bidrage og gøre brug af indsigter fra andre delprojekter, der fokuserer på atmosfære i hjemmet, udendørs, og fra et designperspektiv. Der er således tale om teambaseret humanistisk forskning.

Overordnet beskrivelse af ph.d.-tidsplanen
Tidsplanen skal inkludere fordeling af samlet set 6 måneders feltarbejde i henholdsvis Stockholm, Oslo og København. Derudover bør der være forslag til et minimum 3 måneders forskningsophold i udlandet, herunder Nordamerika.

Kvalifikationer
Ansøgere skal have en kandidatgrad eller tilsvarende inden for geografi, antropologi, sociologi, psykologi, eller beslægtede discipliner.

Bedømmelse
I bedømmelsen af ansøgerne vil der blive lagt vægt på;
 • Relevant kandidatuddannelse eller tilsvarende.
 • Øvrige akademiske kvalifikationer beskrevet i stillingsopslaget.

I bedømmelsen vedrørende indskrivning vil der herudover blive lagt vægt på;
 • Projektbeskrivelsen af ph.d.-projektet – 5-8 sider.
 • Kvalitet og relevans af de metodologiske og teoretiske valg
 • Konsistens og sammenhæng mellem projektet og valget af metode og teori
 • Evne til at gennemføre ph.d.-projektet
 • Relevansen af projektet for ph.d.-skolen
 • Uddannelseskompetencer og eventuelle yderligere faglige kvalifikationer, fx relevant erhvervserfaring og publikationer

Mere information
For yderligere oplysninger om stillingen venligst kontakt:
 • Ph.d.-koordinator Mikael Meldstad, 4674 2732, mdm@ruc.dk
 • Ph.d.-programleder, lektor Malene Freudendal-Pedersen, 4674 2191, malenef@ruc.dk
 • Projektleder, lektor Mikkel Bille, 4674 3031, mikkelbille@ruc.dk

Ansættelsesvilkår
Der er tale om en ansættelse på fuld tid, med reference til institutleder Anders Siig Andersen.
Ansættelse sker i henhold til Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten og Cirkulære om protokollat om visse ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale ved universiteter.

Ansøgning
For at søge stillingen: Gå ind på RUC’s hjemmeside. Klik på knappen ’Søg stillingen’ i stillingsopslaget.

Ansøgningen skal være på engelsk og indeholde:
 • Ansøgning
 • CV
 • Dokumentation for uddannelse
 • Beskrivelse af ph.d.-projektet
 • Tidsplan for ph.d.-projektet
 • Hvis relevant: Dokumentation for eventuel forskningserfaring, erhvervserfaring eller publikationer.

Ansøgningsfristen er 28. februar 2018.
Materiale modtaget efter fristens udløb vil ikke blive taget i betragtning.

Roskilde Universitet ønsker at afspejle det omgivne samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge hos os.

Roskilde Universitet
Roskilde Universitet er sat i verden for at udfordre de akademiske traditioner og eksperimentere med nye måder at skabe og tilegne sig viden på. Vi dyrker projekt- og problemorienteret tilgang til vidensudvikling, fordi man opnår de mest relevante resultater ved at læse virkelige problemer i fællesskab med andre. Vi dyrker tværfagligheden, fordi ingen væsentlige problemer kan løses ud fra ét fagligt synspunkt. Og vi dyrker åbenheden, fordi vi tror på, at inddragelse og vidensdeling er en forudsætning for den frie tanke, demokrati, tolerance og vækst.
2018-03-01T01:02:36.067 Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet, søger ph.d. i Urban Studies fra 1. april eller snarest muligt derefter. Stillingen som ph.d. er tidsbegrænset til 3 år. Du vil blive indskrevet som ph.d.-studerende ved ph.d.-skolen for Mennesker og Teknologi tilknyttet ph.d-programmet Samfund, Rum og Teknologi. Titlen på ph.d.-projektet er: Architectural Lighting. Ph.d.-skolen for Mennesker og Teknologi rummer forskning rettet mod bæredygtige løsninger ofte gennem eksperimenterende tilgange og i et perspektiv om at understøtte menneskers aktive og lærende engagement. Instituttet omfatter human-, samfunds-, sundheds- og it-videnskabelige samt planlægnings-, interventions- og designorienterede fagområder. Ph.d.-skolen har 5 ph.d.-programmer med hver sine fokuspunkter: 1 Læring, Arbejdsliv og Social innovation, 2 Hverdagslivets Socialpsykologi og 3 Information Technology 4 Samfund, Rum og Teknologi og 5 Sundhed og Samfund. Læs mere her https: ruc.dk phduddannelse Ansvar og opgaver Ph.d.-stillingen er en uddannelsesstilling, og hovedopgaverne i stillingen er i henhold til Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (ph.d.-bekendtgørelsen), for tiden BEK nr 1039 af 27 08 2013 følgende: Gennemførelse af et selvstændigt forskningsarbejde under vejledning (ph.d.-projektet)Gennemførelse af ph.d.-kurser eller andre lignende uddannelseselementer af et samlet omfang svarende til ca. 30 ECTS-pointDeltagelse i aktive forskermiljøer, herunder ophold på andre, primært udenlandske, forskningsinstitutioner, private forskningsvirksomheder m.v.Opnåelse af erfaring med undervisningsvirksomhed eller anden form for videnformidling, der er relateret til den pågældendes ph.d.-projektUdarbejdelse af en ph.d.-afhandling på grundlag af ph.d.-projektet. Overordnet beskrivelse af ph.d.-projektet Projektet er del af Velux kernegruppebevilling Living with Nordic Lighting, der består af fire delprojekter. Ph.d.-projektet skal afdække hvordan lys og belysning i Nordisk arkitektur skaber atmosfære i hverdagens brug. Der sker noget med bygninger fra de først udtænkes og tegnes, til de materialiseres, bruges og ombygges. Belysning spiller en central rolle i oplevelsen af den Nordisk arkitektur, såvel dagslys som kunstig belysning. Med udgangspunkt i offentlig eller kommerciel arkitektur i Oslo, Stockholm og København udforsker projektet den rolle lys spiller i skabelsen af atmosfære, særligt med fokus på overgangene fra inde og ude. Spørgsmål der kan afdækkes inkluderer, hvilke atmosfære oplever brugerne? Hvordan skifter de? Hvad er forholdet mellem det lysdesignede rum og det levede liv i rummene? Hvilke visioner eller politik ligger bag designet? Mens der i projektbeskrivelsen bør være fokus på individets perception af rum og metoder til at afdække dette, forventes også en undersøgelse af den rolle kultur og sociale normer har i oplevelsen og brugen af steder. Projektet forventes aktivt at bidrage og gøre brug af indsigter fra andre delprojekter, der fokuserer på atmosfære i hjemmet, udendørs, og fra et designperspektiv. Der er således tale om teambaseret humanistisk forskning. Overordnet beskrivelse af ph.d.-tidsplanen Tidsplanen skal inkludere fordeling af samlet set 6 måneders feltarbejde i henholdsvis Stockholm, Oslo og København. Derudover bør der være forslag til et minimum 3 måneders forskningsophold i udlandet, herunder Nordamerika. Kvalifikationer Ansøgere skal have en kandidatgrad eller tilsvarende inden for geografi, antropologi, sociologi, psykologi, eller beslægtede discipliner. Bedømmelse I bedømmelsen af ansøgerne vil der blive lagt vægt på Relevant kandidatuddannelse eller tilsvarende.Øvrige akademiske kvalifikationer beskrevet i stillingsopslaget. I bedømmelsen vedrørende indskrivning vil der herudover blive lagt vægt på Projektbeskrivelsen af ph.d.-projektet 5-8 sider.Kvalitet og relevans af de metodologiske og teoretiske valgKonsistens og sammenhæng mellem projektet og valget af metode og teoriEvne til at gennemføre ph.d.-projektetRelevansen af projektet for ph.d.-skolenUddannelseskompetencer og eventuelle yderligere faglige kvalifikationer, fx relevant erhvervserfaring og publikationer Mere information For yderligere oplysninger om stillingen venligst kontakt: Ph.d.-koordinator Mikael Meldstad, 4674 2732, mdm@ruc.dkPh.d.-programleder, lektor Malene Freudendal-Pedersen, 4674 2191, malenef@ruc.dkProjektleder, lektor Mikkel Bille, 4674 3031, mikkelbille@ruc.dk Ansættelsesvilkår Der er tale om en ansættelse på fuld tid, med reference til institutleder Anders Siig Andersen. Ansættelse sker i henhold til Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten og Cirkulære om protokollat om visse ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale ved universiteter. Ansøgning For at søge stillingen: Gå ind på RUC s hjemmeside. Klik på knappen Søg stillingen i stillingsopslaget. Ansøgningen skal være på engelsk og indeholde: AnsøgningCVDokumentation for uddannelseBeskrivelse af ph.d.-projektetTidsplan for ph.d.-projektetHvis relevant: Dokumentation for eventuel forskningserfaring, erhvervserfaring eller publikationer. Ansøgningsfristen er 28. februar 2018. Materiale modtaget efter fristens udløb vil ikke blive taget i betragtning. Roskilde Universitet ønsker at afspejle det omgivne samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge hos os. Roskilde Universitet Roskilde Universitet er sat i verden for at udfordre de akademiske traditioner og eksperimentere med nye måder at skabe og tilegne sig viden på. Vi dyrker projekt- og problemorienteret tilgang til vidensudvikling, fordi man opnår de mest relevante resultater ved at læse virkelige problemer i fællesskab med andre. Vi dyrker tværfagligheden, fordi ingen væsentlige problemer kan løses ud fra ét fagligt synspunkt. Og vi dyrker åbenheden, fordi vi tror på, at inddragelse og vidensdeling er en forudsætning for den frie tanke, demokrati, tolerance og vækst.11Jobnetf1fffb5e100000000000IDK_OFIR_02DKDanmark228DKK2018-02-28T00:00:000010https://ssl1.peoplexs.com/Peoplexs22/CandidatesPortalNoLogin/ApplicationForm.cfm?PortalID=1054&VacatureID=9590530EuropaDanmarkEuropaDanmarkSjælland & øerStorkøbenhavnHøje-TaastrupEuropaDanmarkSjælland & øerMidtsjællandLejreEuropaDanmarkSjælland & øerMidtsjællandRoskilde3095768Roskilde Universitet11Universitetsvej 14000RoskildeDKDanmark0
DKDanmarkDKDanmark
8Fuldtid47Tidsbegrænset518077JobNet47575461000https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntrySearchedCount&feedId=dc2beb84&entryId=f1fffb5ehttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntryDisplayCount&feedId=dc2beb84&entryId=f1fffb5ehttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationInitiatedCount&feedId=dc2beb84&entryId=f1fffb5e&page=ShowJob&component=SendApplicationButtonhttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationAppliedCount&feedId=dc2beb84&entryId=f1fffb5e&page=EmailApplyForm&component=SendApplicationButtonhttps://static-int.matchwork.com/company/logo/DK/ORS/SoMe/Produktion_haandvaerk_og_transport/Bygge_og_anlaeg/3.jpgHos Roskilde Universitet søger vi en medarbejder, der er frisk på nye spændende udfordringer.165811581Dansk3Læse/ tale214101Arkitekt21Bygge og anlæg352660153importimport_f1fffb5eDKDanmarkDKDanmarkda-DK