Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Ph.d.-projektet er inden for rammerne af Region Sjællands projekt "Tidlig opsporing af kræft" (genopslag)

Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, Roskilde Universitet, søger en ph.d.-studerende fra 1.september 2018 eller snarest muligt derefter. Stillingen som ph.d. er tidsbegrænset til 3 år.
Titlen på ph.d.-projektet er: "Tidlig opsporing af kræft hos socioøkonomisk udsatte mænd".

Dette projekts formål er at øge kompetencer hos både borgere og i almen praksis, så kræft opspores på et tidligere stadium, hvilket kan bidrage til, at kræftoverlevelsen stiger i Region Sjælland (se http://www.regionsjaelland.dk/Sundhed/Laegehjaelp-og-behandlere/tidlig-opsporing-af-kraeft/Sider/default.aspx)
Eksisterende forskning viser, at det potentielt er borgere i alle aldersgrupper, der kan blive ramt af kræft, men at nogle grupper kræver en særlig indsats, hvis kræft skal opspores tidligere. Ph.d.-projektet vil have særligt fokus på målgruppen socioøkonomisk udsatte mænd.

I ph.d.-projektet skal der lægges vægt på, hvordan målgruppen kan mødes på måder, som øger deres kompetencer i forhold til at kommunikere med andre om sygdomssymptomer. Projektet vil basere sig på et tæt samarbejde med borgere fra målgruppen, Region Sjællands udviklingskonsulenter, lokale borgerrådgivere, praktiserende læger, m.fl.. Disse aktører vil inddrages som deltagere i en kollaborativ proces, hvor de sammen med ph.d.-stipendiaten vil skabe viden om, hvilke behov borgere fra målgruppen oplever at have, samt hvordan de eksisterende aktiviteter og tiltag bruges og kan videreudvikles. På denne baggrund forventes det, at ph.d.-stipendiaten forholder sig til dialogisk kommunikationsteori og forskning i kollaborativ vidensproduktion.

I projektet skal der blandt andet rettes fokus på spændinger knyttet til magtproblematikker og videns- og identitetsforhandlinger, når målet er at skabe en højere grad af patientinddragelse og bedre tværsektorielt og tværfagligt samarbejde. Formålet med ph.d.-projektet er at tilvejebringe ny viden om de kontekstspecifikke spændinger og potentialer, der opstår, når mænd med særlige sociale, sundhedsmæssige, psykologiske og/eller økonomiske udfordringer og sundhedsfaglige medarbejdere sammen skal finde veje til at forstå og håndtere mændenes livsvilkår, sygdomsforståelse, ønsker til egen sundhed og til støtte i forhold til denne.

Ph.d.-stipendiet opslås under forudsætning af endelig bevilling. Projektet løber over 3 år og gennemføres i et samarbejde mellem Region Sjælland og Roskilde Universitets Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab. Ph.d.-stipendiaten vil blive indskrevet i ph.d.-skolen for Kommunikation og Humanistisk Videnskab og tilknyttet forskningsgruppen Dialogisk Kommunikation.

Ansvar og opgaver
Ph.d.-stillingen er en uddannelsesstilling, og hovedopgaverne i stillingen er i henhold til Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (ph.d.-bekendtgørelsen), for tiden BEK nr 1039 af 27/08/2013 følgende:

 • Gennemførelse af et selvstændigt forskningsarbejde under vejledning (ph.d.-projektet).
 • Gennemførelse af ph.d.-kurser eller andre lignende uddannelseselementer af et samlet omfang svarende til ca. 30 ECTS-point.
 • Deltagelse i aktive forskermiljøer, herunder ophold på andre, primært udenlandske, forskningsinstitutioner, private forskningsvirksomheder m.v.
 • Opnåelse af erfaring med undervisningsvirksomhed eller anden form for videnformidling, der er relateret til den pågældendes ph.d.-projekt.
 • Udarbejdelse af en ph.d.-afhandling på grundlag af ph.d.-projektet.

Kvalifikationer
Det forventes, at ansøgeren har en afsluttet kandidatgrad. Desuden kræver det empiriske arbejde i projektet, at ansøgeren taler og forstår dansk flydende.

Bedømmelse
I bedømmelsen af ansøgerne vil der blive lagt vægt på:
 • Relevant kandidatgrad
 • Projektbeskrivelsen
 • Andre akademiske kvalifikationer nævnt i stillingsopslaget.

Mere information
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til professor Louise Phillips, louisep@ruc.dk eller lektor Birgitte Ravn Olesen, bro@ruc.dk.

Yderligere information om ph.d.-skole og organisation kan fås ved henvendelse til ph.d.-skoleleder, professor Ida Willig, idaw@ruc.dk.

Ansættelsesvilkår
Ansættelsen er omfattet af Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten og Cirkulære om protokollat om visse ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale ved universiteter.

Udvælgelse til faglig bedømmelse
Efter ansøgningsfristens udløb udvælger formanden for ansættelsesudvalget – efter rådgivning fra ansættelsesudvalgets medlemmer inklusiv formanden for bedømmelsesudvalget – et antal ansøgere til faglig bedømmelse. Hver enkelt ansøger meddeles herefter, om vedkommende er blandt de ansøgere, som er sendt videre til faglig bedømmelse. De udvalgte kandidater vil blive informeret om sammensætningen af bedømmelsesudvalget, og hver ansøger vil blive givet mulighed for at fremsætte eventuelle bemærkninger til bedømmelsesudvalgets sammensætning og – senere – sin bedømmelse.
Ansøgere, der ikke er sendt videre til faglig bedømmelse, kan ikke forvente at høre mere, før der er truffet beslutning om ansættelse, med mindre der på et senere tidspunkt i rekrutteringsprocessen udvælges yderligere til faglig bedømmelse.

Ansøgning
Søg stillingen på https://ruc.dk/ledige-stillinger-pa-roskilde-universitet/

Ansøgningen skal være på engelsk og indeholde:
 1. Ansøgning
 2. CV
 3. Dokumentation for uddannelse inkl. karakterudskrift fra kandidatuddannelse eller tilsvarende
 4. Din beskrivelse af ph.d.-projektet
 5. Din tidsplan for ph.d.-projektet
 6. Hvis relevant: Dokumentation for yderligere forsknings- eller undervisningskvalifikationer

Ansøgningsfristen er 1. maj 2018.
Materiale modtaget efter fristens udløb vil ikke blive taget I betragtning.

Roskilde Universitet ønsker at afspejle det omgivne samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge hos os.

 


Mere af samme slags?

Angiv din e-mail og få lignende job direkte i indbakken
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privativspolitik

329778549Phoenix-1c69719212018-03-16T16:02:21.720Ph.d.-projektet er inden for rammerne af Region Sjællands projekt "Tidlig opsporing af kræft" (genopslag)Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, Roskilde Universitet, søger en ph.d.-studerende fra 1.september 2018 eller snarest muligt derefter. Stillingen som ph.d. er tidsbegrænset til 3 år.
Titlen på ph.d.-projektet er: "Tidlig opsporing af kræft hos socioøkonomisk udsatte mænd".

Dette projekts formål er at øge kompetencer hos både borgere og i almen praksis, så kræft opspores på et tidligere stadium, hvilket kan bidrage til, at kræftoverlevelsen stiger i Region Sjælland (se http://www.regionsjaelland.dk/Sundhed/Laegehjaelp-og-behandlere/tidlig-opsporing-af-kraeft/Sider/default.aspx)
Eksisterende forskning viser, at det potentielt er borgere i alle aldersgrupper, der kan blive ramt af kræft, men at nogle grupper kræver en særlig indsats, hvis kræft skal opspores tidligere. Ph.d.-projektet vil have særligt fokus på målgruppen socioøkonomisk udsatte mænd.

I ph.d.-projektet skal der lægges vægt på, hvordan målgruppen kan mødes på måder, som øger deres kompetencer i forhold til at kommunikere med andre om sygdomssymptomer. Projektet vil basere sig på et tæt samarbejde med borgere fra målgruppen, Region Sjællands udviklingskonsulenter, lokale borgerrådgivere, praktiserende læger, m.fl.. Disse aktører vil inddrages som deltagere i en kollaborativ proces, hvor de sammen med ph.d.-stipendiaten vil skabe viden om, hvilke behov borgere fra målgruppen oplever at have, samt hvordan de eksisterende aktiviteter og tiltag bruges og kan videreudvikles. På denne baggrund forventes det, at ph.d.-stipendiaten forholder sig til dialogisk kommunikationsteori og forskning i kollaborativ vidensproduktion.

I projektet skal der blandt andet rettes fokus på spændinger knyttet til magtproblematikker og videns- og identitetsforhandlinger, når målet er at skabe en højere grad af patientinddragelse og bedre tværsektorielt og tværfagligt samarbejde. Formålet med ph.d.-projektet er at tilvejebringe ny viden om de kontekstspecifikke spændinger og potentialer, der opstår, når mænd med særlige sociale, sundhedsmæssige, psykologiske og/eller økonomiske udfordringer og sundhedsfaglige medarbejdere sammen skal finde veje til at forstå og håndtere mændenes livsvilkår, sygdomsforståelse, ønsker til egen sundhed og til støtte i forhold til denne.

Ph.d.-stipendiet opslås under forudsætning af endelig bevilling. Projektet løber over 3 år og gennemføres i et samarbejde mellem Region Sjælland og Roskilde Universitets Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab. Ph.d.-stipendiaten vil blive indskrevet i ph.d.-skolen for Kommunikation og Humanistisk Videnskab og tilknyttet forskningsgruppen Dialogisk Kommunikation.

Ansvar og opgaver
Ph.d.-stillingen er en uddannelsesstilling, og hovedopgaverne i stillingen er i henhold til Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (ph.d.-bekendtgørelsen), for tiden BEK nr 1039 af 27/08/2013 følgende:
 • Gennemførelse af et selvstændigt forskningsarbejde under vejledning (ph.d.-projektet).
 • Gennemførelse af ph.d.-kurser eller andre lignende uddannelseselementer af et samlet omfang svarende til ca. 30 ECTS-point.
 • Deltagelse i aktive forskermiljøer, herunder ophold på andre, primært udenlandske, forskningsinstitutioner, private forskningsvirksomheder m.v.
 • Opnåelse af erfaring med undervisningsvirksomhed eller anden form for videnformidling, der er relateret til den pågældendes ph.d.-projekt.
 • Udarbejdelse af en ph.d.-afhandling på grundlag af ph.d.-projektet.

Kvalifikationer
Det forventes, at ansøgeren har en afsluttet kandidatgrad. Desuden kræver det empiriske arbejde i projektet, at ansøgeren taler og forstår dansk flydende.

Bedømmelse
I bedømmelsen af ansøgerne vil der blive lagt vægt på:
 • Relevant kandidatgrad
 • Projektbeskrivelsen
 • Andre akademiske kvalifikationer nævnt i stillingsopslaget.

Mere information
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til professor Louise Phillips, louisep@ruc.dk eller lektor Birgitte Ravn Olesen, bro@ruc.dk.

Yderligere information om ph.d.-skole og organisation kan fås ved henvendelse til ph.d.-skoleleder, professor Ida Willig, idaw@ruc.dk.

Ansættelsesvilkår
Ansættelsen er omfattet af Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten og Cirkulære om protokollat om visse ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale ved universiteter.

Udvælgelse til faglig bedømmelse
Efter ansøgningsfristens udløb udvælger formanden for ansættelsesudvalget – efter rådgivning fra ansættelsesudvalgets medlemmer inklusiv formanden for bedømmelsesudvalget – et antal ansøgere til faglig bedømmelse. Hver enkelt ansøger meddeles herefter, om vedkommende er blandt de ansøgere, som er sendt videre til faglig bedømmelse. De udvalgte kandidater vil blive informeret om sammensætningen af bedømmelsesudvalget, og hver ansøger vil blive givet mulighed for at fremsætte eventuelle bemærkninger til bedømmelsesudvalgets sammensætning og – senere – sin bedømmelse.
Ansøgere, der ikke er sendt videre til faglig bedømmelse, kan ikke forvente at høre mere, før der er truffet beslutning om ansættelse, med mindre der på et senere tidspunkt i rekrutteringsprocessen udvælges yderligere til faglig bedømmelse.

Ansøgning
Søg stillingen på https://ruc.dk/ledige-stillinger-pa-roskilde-universitet/

Ansøgningen skal være på engelsk og indeholde:
 1. Ansøgning
 2. CV
 3. Dokumentation for uddannelse inkl. karakterudskrift fra kandidatuddannelse eller tilsvarende
 4. Din beskrivelse af ph.d.-projektet
 5. Din tidsplan for ph.d.-projektet
 6. Hvis relevant: Dokumentation for yderligere forsknings- eller undervisningskvalifikationer

Ansøgningsfristen er 1. maj 2018.
Materiale modtaget efter fristens udløb vil ikke blive taget I betragtning.

Roskilde Universitet ønsker at afspejle det omgivne samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge hos os.

 

2018-05-02T00:50:48.760 Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, Roskilde Universitet, søger en ph.d.-studerende fra 1.september 2018 eller snarest muligt derefter. Stillingen som ph.d. er tidsbegrænset til 3 år.Titlen på ph.d.-projektet er: Tidlig opsporing af kræft hos socioøkonomisk udsatte mænd .Dette projekts formål er at øge kompetencer hos både borgere og i almen praksis, så kræft opspores på et tidligere stadium, hvilket kan bidrage til, at kræftoverlevelsen stiger i Region Sjælland (se http: www.regionsjaelland.dk Sundhed Laegehjaelp-og-behandlere tidlig-opsporing-af-kraeft Sider default.aspx)Eksisterende forskning viser, at det potentielt er borgere i alle aldersgrupper, der kan blive ramt af kræft, men at nogle grupper kræver en særlig indsats, hvis kræft skal opspores tidligere. Ph.d.-projektet vil have særligt fokus på målgruppen socioøkonomisk udsatte mænd.I ph.d.-projektet skal der lægges vægt på, hvordan målgruppen kan mødes på måder, som øger deres kompetencer i forhold til at kommunikere med andre om sygdomssymptomer. Projektet vil basere sig på et tæt samarbejde med borgere fra målgruppen, Region Sjællands udviklingskonsulenter, lokale borgerrådgivere, praktiserende læger, m.fl.. Disse aktører vil inddrages som deltagere i en kollaborativ proces, hvor de sammen med ph.d.-stipendiaten vil skabe viden om, hvilke behov borgere fra målgruppen oplever at have, samt hvordan de eksisterende aktiviteter og tiltag bruges og kan videreudvikles. På denne baggrund forventes det, at ph.d.-stipendiaten forholder sig til dialogisk kommunikationsteori og forskning i kollaborativ vidensproduktion.I projektet skal der blandt andet rettes fokus på spændinger knyttet til magtproblematikker og videns- og identitetsforhandlinger, når målet er at skabe en højere grad af patientinddragelse og bedre tværsektorielt og tværfagligt samarbejde. Formålet med ph.d.-projektet er at tilvejebringe ny viden om de kontekstspecifikke spændinger og potentialer, der opstår, når mænd med særlige sociale, sundhedsmæssige, psykologiske og eller økonomiske udfordringer og sundhedsfaglige medarbejdere sammen skal finde veje til at forstå og håndtere mændenes livsvilkår, sygdomsforståelse, ønsker til egen sundhed og til støtte i forhold til denne.Ph.d.-stipendiet opslås under forudsætning af endelig bevilling. Projektet løber over 3 år og gennemføres i et samarbejde mellem Region Sjælland og Roskilde Universitets Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab. Ph.d.-stipendiaten vil blive indskrevet i ph.d.-skolen for Kommunikation og Humanistisk Videnskab og tilknyttet forskningsgruppen Dialogisk Kommunikation.Ansvar og opgaverPh.d.-stillingen er en uddannelsesstilling, og hovedopgaverne i stillingen er i henhold til Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (ph.d.-bekendtgørelsen), for tiden BEK nr 1039 af 27 08 2013 følgende:Gennemførelse af et selvstændigt forskningsarbejde under vejledning (ph.d.-projektet).Gennemførelse af ph.d.-kurser eller andre lignende uddannelseselementer af et samlet omfang svarende til ca. 30 ECTS-point.Deltagelse i aktive forskermiljøer, herunder ophold på andre, primært udenlandske, forskningsinstitutioner, private forskningsvirksomheder m.v.Opnåelse af erfaring med undervisningsvirksomhed eller anden form for videnformidling, der er relateret til den pågældendes ph.d.-projekt.Udarbejdelse af en ph.d.-afhandling på grundlag af ph.d.-projektet.KvalifikationerDet forventes, at ansøgeren har en afsluttet kandidatgrad. Desuden kræver det empiriske arbejde i projektet, at ansøgeren taler og forstår dansk flydende.BedømmelseI bedømmelsen af ansøgerne vil der blive lagt vægt på:Relevant kandidatgradProjektbeskrivelsenAndre akademiske kvalifikationer nævnt i stillingsopslaget.Mere informationYderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til professor Louise Phillips, louisep@ruc.dk eller lektor Birgitte Ravn Olesen, bro@ruc.dk.Yderligere information om ph.d.-skole og organisation kan fås ved henvendelse til ph.d.-skoleleder, professor Ida Willig, idaw@ruc.dk.AnsættelsesvilkårAnsættelsen er omfattet af Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten og Cirkulære om protokollat om visse ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale ved universiteter.Udvælgelse til faglig bedømmelseEfter ansøgningsfristens udløb udvælger formanden for ansættelsesudvalget efter rådgivning fra ansættelsesudvalgets medlemmer inklusiv formanden for bedømmelsesudvalget et antal ansøgere til faglig bedømmelse. Hver enkelt ansøger meddeles herefter, om vedkommende er blandt de ansøgere, som er sendt videre til faglig bedømmelse. De udvalgte kandidater vil blive informeret om sammensætningen af bedømmelsesudvalget, og hver ansøger vil blive givet mulighed for at fremsætte eventuelle bemærkninger til bedømmelsesudvalgets sammensætning og senere sin bedømmelse.Ansøgere, der ikke er sendt videre til faglig bedømmelse, kan ikke forvente at høre mere, før der er truffet beslutning om ansættelse, med mindre der på et senere tidspunkt i rekrutteringsprocessen udvælges yderligere til faglig bedømmelse.AnsøgningSøg stillingen på https: ruc.dk ledige-stillinger-pa-roskilde-universitet Ansøgningen skal være på engelsk og indeholde:AnsøgningCVDokumentation for uddannelse inkl. karakterudskrift fra kandidatuddannelse eller tilsvarendeDin beskrivelse af ph.d.-projektetDin tidsplan for ph.d.-projektetHvis relevant: Dokumentation for yderligere forsknings- eller undervisningskvalifikationerAnsøgningsfristen er 1. maj 2018.Materiale modtaget efter fristens udløb vil ikke blive taget I betragtning.Roskilde Universitet ønsker at afspejle det omgivne samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge hos os.11Jobnet1c697192100000000000IDK_OFIR_02DKDanmark228DKK2018-05-01T00:00:000000https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=1310&ProjectId=143655&DepartmentId=18969&MediaId=4618&SkipAdvertisement=true0EuropaDanmarkEuropaDanmarkSjælland & øerStorkøbenhavnHøje-TaastrupEuropaDanmarkSjælland & øerMidtsjællandLejreEuropaDanmarkSjælland & øerMidtsjællandRoskilde3138981Roskilde Universitet11Universitetsvej 14000Roskilde46742000DKDanmark0
DKDanmarkDKDanmark
8Fuldtid47Tidsbegrænset541627JobNet47972371000https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntrySearchedCount&feedId=dc2beb84&entryId=1c697192https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntryDisplayCount&feedId=dc2beb84&entryId=1c697192https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationInitiatedCount&feedId=dc2beb84&entryId=1c697192&page=ShowJob&component=SendApplicationButtonhttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationAppliedCount&feedId=dc2beb84&entryId=1c697192&page=EmailApplyForm&component=SendApplicationButtonhttps://static.matchwork.com/company/logo/DK/ORS/SoMe/Ledelse_og_HR/Ledelse/7.jpgEr du den nye Skoleleder i Roskilde Universitet?12008001Dansk3Læse/ tale122914Skoleleder6Ledelse9Undervisning og pædagogik353725355Seinfo@signatur.dkDKDanmarkDKDanmarkda-DK