Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Ph.d.-stipendiat der undersøger Playful Learning's betydning for vidensoverførsel i læreruddannelsen

Center for Skole og Læring søger en ph.d.-studerende med særlig interesse inden for Playful Learning, der kan være med til at opbygge forskningsfeltet i professionshøjskolesektoren. Ph.d.-stipendiatet er fuldt finansieret og udbydes i samarbejde med Aalborg Universitet, Institut for Kultur og Læring. Det overordnede mål med ph.d.-projektet er at undersøge Playful Learning og vidensoverførsel medieret gennem rum, teknologier og artefakter.

Om projektet
Ph.d.-projektet udføres som en del af forskningsprojektet Playful Learning Research og i relation til Playful Learning programmet. Playful Learning Research er en forskningsudvidelse af Playful Learning programmet, der er et langsigtet partnerskab mellem LEGO Fonden og alle landets seks professionshøjskoler.

LEGO Fonden og landets professionshøjskoler har iværksat et omfattende samarbejde om at udvikle professionsfagligheden hos pædagoger og lærere. Playful Learning programmet har fokus på at udvikle en professionsdidaktik, der understøtter en legende tilgang til læring og udvikling i professionsuddannelserne. Dét med særligt fokus på PlayLabs, på legeeksperimenter i undervisningen og på kompetenceudvikling blandt de involverede medarbejdere.

Forskningsindsatsen Playful Learning Research har til hensigt at skabe ny viden om leg i relation til pædagogik, didaktik og læring og vil således også bidrage til at forskningsforankre udviklingsprojektet Playful Learning. Både programmet og forskningsprojektet undersøger betydningen af Playful Learning praksisser der involverer Playlabs i lærer- og pædagoguddannelserne i Danmark. Playful Learning praksisser omfatter både underviseres didaktiske praksis, de studerenderes læringspraksis og den professionelle kvalificeringsproces. Forskningsprojektet orienterer sig imod tre metatemaer:

Playlabs som fysiske, materielle, sociale og affektive rum for Playful Learning i lærer og pædagog uddannelserne.

Playful Learning som en didaktisk metode/tilgang i lærer og pædagog uddannelserne.

Playlabs og Playful Learning som katalysatorer for kulturforandringer i lærer og pædagog uddannelserne.

Forskningsprojektet vil blive tilknyttet forskningsprogrammet Digitale læringsmiljøer og didaktisk design ved Center for Skole og læring, Professionshøjskolen Absalon. Information om programmet kan findes her

Ph.d.-projektet skal specifikt undersøge hvorledes teknologier, rum (virtuelle, såvel som fysiske og koblingerne herimellem) og artefakter kan designes for at understøtte vidensoverførsel.

Med afsæt i tema, forskningsprogram og undersøgelsesfelt beder vi ansøgeren om at formulere et projekt rettet mod et eller flere af nedenstående fokusområder:

Hvorledes Playful Learning kan fremme og/eller hæmme studerendes vidensoverførsel på tværs af fag i en uddannelsesmæssig kontekst og på tværs af formel og uformel læring;

Hvorledes spil- og legeprocesser samt legeattituder udviklet i Playlabs kan overføres til den andre uddannelseskontekster, inklusiv studerendes praktik;

Hvorledes Playlabs kan designes for at understøtte vidensoverførsel og forbinde personlig og professionel viden;

Problematikker forbundet med design, udvikling og evaluering af specifikke læringsdesigns inden for læreruddannelsen.

Metodisk skal ph.d.-projektet være Design-Based Research med særlig fokus på designeksperimenter som en del af datagrundlaget. Viden om og erfaring med design-baseret forskning vil derfor blive betragtet for en fordel. Projektet kan endvidere undersøge betingelserne for succesfuld adoption af et udviklet design inden for forskellige fagområder og i en bredere organisatorisk kontekst.

Stipendiet gennemføres i henhold til Bekendtgørelse nr. 1039 af 27. august 2013 om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne (ph.d.-bekendtgørelsen). Jævnfør ph.d.-bekendtgørelsen skal ph.d.-uddannelsen omfatte blandt andet: Deltagelse i aktive forskermiljøer, herunder ophold på andre, primært udenlandske, forskningsinstitutioner, private forskningsvirksomheder m.v.

Ph.d.-stipendiatens tilknytning til ph.d-skole ved samarbejdsuniversitetet aftales endeligt inden ansættelse. Ph.d.-stipendiaten vil desuden være tilknyttet fagmiljøet i Absalons Center for Skole og Læring og det tværinstitutionelle og tværprofessionelle miljø i Playful Learning programmet, herunder forventes stipendiaten at bidrage til det interne tværprofessionelle samarbejde i Absalon omkring programmet. Din profil

Stipendiaten vil arbejde tæt sammen med undervisere og studerende ved læreruddannelsen. Det vil derfor være en stor fordel, at ansøger har et professionelt kendskab til læreruddannelsen og det professionsfelt, den retter sig imod, samt eventuelt undervisningserfaring.

Ph.d.-studiet er fastsat til 3 år. Det er et krav, at ansøgeren har en kandidatgrad eller er kandidatstuderende, der forventer at afslutte sit studium inden den forventede ansættelsesdato, (udtalelse fra specialevejleder, verificeret udskrift fra studiejournal, specialekontrakt samt dokumentation for eksamenstidspunkt vedlægges). Sådan ansøger du:

Ansøgningen skal indeholde:

  • Motiveret ansøgning
  • Projektbeskrivelse/skitse indeholdende: forskningsprojektets titel, motivation og afgrænsning samt en problemformulering, en kort state of art på forskningsfeltet, en teoretisk ramme for projektet samt en kort beskrivelse af Design-Based Research som metodisk tilgang, forventede resultater samt litteraturliste for projektet (ca. 5 sider).
  • Angivelse af hvilket sprog ph.d.-afhandlingen ønskes udarbejdet i.
  • CV (max 1 side)
  • Dokumentation for erhvervelse af kandidatgrad.
  • Skitse for studieforløbet (studieplan)
  • Hvis du har spørgsmål til ph.d.-stipendiatet og forskningsprogrammet kan du kontakte docent og uddannelsesleder Karsten Gynther på mail kgy@pha.dk eller pr. telefon +45 7248 1085
  • Ansættelse sker efter gældende overenskomst
  • Stillingen er på fuld tid og påbegyndes 1. april 2020 og varer i 3 år
  • Ansøgning og relevante bilag sendes senest den 1. november 2019 via vores rekrutteringssystem her (http://www.ucsj.dk/stillinger) eller ved at klikke på ”Søg stillingen” til højre på denne side.

Vi ønsker, at medarbejderstaben afspejler det omgivende samfund, og vi opfordrer derfor alle interesserede uanset køn, kulturel og etnisk baggrund til at søge stillingen.

Om Absalon
Professionshøjskolen Absalon er Region Sjællands største uddannelsesinstitution med 11 forskellige professionsbacheloruddannelser fordelt på i alt otte byer i regionen. Vores ambition er at bidrage til øget velfærd og vækst i Region Sjælland gennem fremragende uddannelser og rollen som regional udviklingspartner. Vores studerende og samarbejdspartnere er det ubestridte centrum for vores arbejde, lige som vi lægger vægt på at være en rigtig god, fællesskabsbaseret og udviklende arbejdsplads. Vi er 750 medarbejdere, og vi har 8.300 studerende på vores uddannelser og 3.500 i efter- og videreuddannelse.


Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.