Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Ph.d.-stipendiat i Familiehemmelighedernes politik i den danske velfærdsstat, 1920-1980

Ved Saxo-Instituttet, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet opslås en stilling som ph.d.-stipendiat i historie til besættelse fra 1. august 2018 til 31. juli 2021.
 
Stipendiaten indgår i det kollektive projekt ”The Politics of Family Secrecy” finansieret af Danmarks Frie Forskningsfond.  
 
Ansøgningsfrist: den 1. marts 2018 kl. 23.59  
 
De fleste familier har eller har haft en hemmelighed. Om det uægte barn, der måtte bringes af vejen, oldemoren, hvis sindssygdom blev bortforklaret, eller onklen, der levede skjult som bøsse. Hemmeligheder kan binde familier sammen, men de kan også skabe splid og splittelse. Projektet undersøger, hvad hemmelighederne siger om familien som institution og om familiens forhold til staten og det omgivende samfund. Fokus er på midten af 1900-tallet, da samfundet gennemgik dramatiske forandringer, og velfærdsstaten blev etableret og konsolideret. Hvornår har hemmeligholdelse ydet beskyttelse, og hvornår har det været en form for undertrykkelse? Hvordan har skiftende sociale normer, lovgivning og offentlige myndigheders produktion og forvaltning af viden påvirket familiers håndtering af information om sociale tabuer – og omvendt? Og endelig, hvordan kan man undersøge intime aspekter af fortidige og nulevende menneskers liv på etisk forsvarlig vis?
 
Projektet placerer sig i krydsfeltet mellem de internationale forskningsfelter ny familiehistorie, følelseshistorie og velfærdsstatshistorie. Det forventes at resultere i dagsordensættende forskning inden for disse felter og at udvikle ny teori om historiefaglig forskningsetik.
 
Ph.d.-stipendiaten udformer selv et delprojekt inden for rammerne af det kollektive projekts overordnede formål. Det anbefales, at potentielle ansøgere kontakter forskningsleder Karen Vallgårda med henblik på drøftelse af indholdet af det konkrete projekt.  
 
Ph.d.-forløbet omfatter et forskningsophold ved et førende internationalt universitet.  
 
 
Om forskningsmiljøet  
Ph.d.-stipendiaten indgår i et tæt samarbejde med forskergruppen under ledelse af Karen Vallgårda. Det indebærer deltagelse i jævnlige forskningsmøder og udarbejdelse af fælles publikationer såvel som samarbejde om organisering af konferencer, m.m. Derigennem vil stipendiaten ligeledes blive en del af et internationalt forskningsnetværk.
 
Endvidere vil stipendiaten indgå i Saxo-Instituttets stimulerende, tværfaglige og alsidige forskningsmiljø.  
 
   
Kvalifikationskrav
 
Forudsætningen for at ansøge om et stipendium er, at ansøger har en toårig kandidatgrad (120 ECTS) eller tilsvarende. Ansøger skal på ansøgningstidspunktet have afleveret sit speciale, således at mindst en forhåndsgodkendelse af specialet kan vedlægges ansøgningen.
 
Ansøgere med en ikke-dansk kandidatgrad vil få deres grad vurderet af Uddannelses- og Forskningsministeriet for at fastlægge, om ansøgerens uddannelse svarer til en dansk kandidatgrad. Læs mere på Uddannelses- og Forskningsministeriet hjemmeside: https://ufm.dk/
 
Ansøgere skal herudover kunne læse dansk samt kunne tale og skrive akademisk engelsk flydende. Ph.d.-administrationen kan anmode ansøgere om at dokumentere deres engelskfærdigheder på ethvert tidspunkt i rekrutteringsprocessen, hvis det skønnes nødvendigt.  
 
Derudover lægges vægt på:  

 • Erfaring inden for det kulturhistoriske og/eller kulturanalytiske felt, gerne med fokus på de magtmæssige/politiske dimensioner af kulturel praksis.  
 • Eventuelle videnskabelige publikationer.  
 • Konferencedeltagelse og/eller -organisering.  
 • Kompetencer i og erfaring med bred formidling af fagligt stof.  
 • Dokumenterede undervisningsmæssige kvalifikationer.  
 • Dokumenterede administrative kvalifikationer.  
 
Yderligere information om projektet kan fås hos Karen Vallgårda, email: karenva@hum.ku.dk / telefon: 20 20 38 61.  
 
 
 
Krav til ansøgning  
  
Projektbeskrivelsen  
Ansøgningen skal indeholde en udførlig projektbeskrivelse, der indeholder beskrivelse af delprojektets formål, teoretiske grundlag, kildemateriale og analysestrategi, inkl. motiveret redegørelse for, hvordan delprojektet indgår i det overordnede projekt.  
 
Bemærk: Projektforslaget må ikke må overstige 12.000 anslag (inklusive studieplan, titel, tegnsætning, figurer, fodnoter og henvisninger, men eksklusive litteraturliste/bibliografi). Dette er et ufravigeligt krav. Hvis omfangskravet overskrides vil ansøgningen ikke blive taget i betragtning. Angiv venligst antal anvendte tegn øverst (til venstre/højre) i projektforslaget og upload venligst projektbeskrivelsen i et rediger bart format.  
 
Bemærk endvidere: Tekst i andre ansøgningsdokumenter (fx i et CV), der kan betragtes som supplerende tekst til projektbeskrivelsen, vil indgå i optællingen af antal anslag i projektbeskrivelsen.  
 
Du kan læse vores vejledning og gode råd vedrørende projektbeskrivelser via dette link: http://phd.hum.ku.dk/blivph.d./hvordan/adgangskrav/projektbeskrivelsesvejledning/  
 
 
CV  
Med ansøgningen skal uploades et CV inklusiv en eventuel publikationsliste, der tydeligt skelner mellem fagfællebedømte og ikke-fagfællebedømte publikationer. Udgivelsestidspunktet skal være tydeligt markeret på publikationslisten.
 
 
Anbefalinger og publikationer  
Anbefalinger, publikationer, specialer, følgebreve og lignende må IKKE uploades. 
  
Eksamensdokumentation  
Ansøger skal uploade følgende eksamensdokumentation på ansøgningen:  
 • En kopi af bevis for kandidateksamen eller anden tilsvarende eksamen (såfremt bevis for kandidateksamen endnu ikke foreligger, skal der uploades en forhåndsgodkendelse af specialet)  
 • En kopi af kandidat karakterudskrift  
 • En kopi af bachelorbevis  
 • En kopi af bachelor karakterudskrift  
I tilfælde af, at du har en grad fra et udenlandsk universitet, der ikke er et engelsk- eller skandinavisksproget universitet, skal dit kandidatbevis og/eller dine eksamensudskrifter oversættes til et af følgende sprog: engelsk, fransk, spansk, tysk, dansk, norsk eller svensk.  
 
Oversættelse skal udføres eller godkendes af: 
 • En dansk statsautoriseret oversætter eller tolk  
 • Ambassade eller konsulat i det land, hvor originaldokumentet blev udstedt eller hvor oversættelsen blev lavet  
 • En dansk ambassade/konsulat  
Derudover skal der vedlægges en officiel beskrivelse af den pågældende karakterskala (evt. diploma supplement).  
 
Kinesiske ansøgere bedes vedlægge et CADGEEC (The China Academic Degrees and Graduate Education Evaluation Committee) certifikat. Læs mere om CADGEEC.  
 
Du kan læse om vores adgangskrav og krav til ansøgning på vores hjemmeside: http://phd.hum.ku.dk/blivph.d./hvordan/adgangskrav/ 
 
 
Rekrutteringsprocessen  
 
Efter ansøgningsfristens udløb udvælger dekanen, med rådgivning fra ansættelsesudvalget, hvilke ansøgere der skal bedømmes. Alle ansøgere får umiddelbart herefter besked om, hvorvidt deres ansøgning er gået videre til bedømmelse. Herefter nedsætter dekanen et fagkyndigt bedømmelsesudvalg med henblik på at bedømme de udvalgte ansøgene i forhold til den konkrete stilling. De udvalgte ansøgere orienteres om bedømmelsesudvalgets sammensætning, og hver ansøger får lejlighed til at kommentere den del af bedømmelsen, som angår ansøgeren selv.  
 
Udvalgte ansøgere vil herefter blive inviteret til en jobsamtale. Bemærk venligst, at en positiv bedømmelse ikke nødvendigvis udløser en samtale.  
 
Se venligst Københavns Universitets hjemmeside for yderligere information vedrørende ansøgningsprocessen: http://jobportal.ku.dk/videnskabelige-stillinger/rekrutteringsproces/  
 
 
 
Indskrivning  
 
Det er en forudsætning for ansættelsen, at de udvalgte kandidater indskrives ved Det Humanistiske Fakultets ph.d.-skole ved Københavns Universitet.  
Som indskrevet ph.d.-studerende ved det Humanistiske Fakultet ved Københavns Universitet, vil man modtage vejledning i et omfang på ca. 180 timer fordelt over seks semestre. Endvidere skal man deltage i kurser i et omfang af ca. 30 ECTS. Ph.d.-uddannelsen afsluttes med en ph.d.-afhandling og et offentligt forsvar. Du kan læse mere om ph.d.-uddannelsens opbygning via dette link: http://phd.hum.ku.dk/blivph.d./nyphd/  
 
Læs mere om Ph.d.-skolen via dette link: http://phd.hum.ku.dk/  
 
 
Ansættelsesforhold  
 
Ansættelse som ph.d.-stipendiat sker i henhold til overenskomstaftale mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation Ansættelse som ph.d.-stipendiat indebærer i følge overenskomsten, at ph.d.-stipendiater har pligt til - uden yderligere løn - at udføre pålagte arbejdsopgaver i et omfang, der ved ansættelse i 3 år svarer til i alt 840 arbejdstimer.  
 
For yderligere oplysninger om ansættelsesvilkår henvises der til overenskomstaftalen. Læs mere her: http://phd.hum.ku.dk/blivph.d./nyphd/ansat/
 
Bemærk venligst, at det som udgangspunkt er en forudsætning for ansættelse, at ansøger ikke i forvejen har en ph.d.-grad.  
 
 
 
 
Kontakt  
Hvis du har nogle spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Ph.d.-administrationen ved HR Søndre City,  
Københavns Universitet via denne e-mail: phd@hrsc.ku.dk.
 
 
 
Alle interesserede opfordres til at søge, uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold.  
 
Ansøgninger skal være ph.d.-administrationen i hænde senest tirsdag den 1. marts 2018 kl. 23.59 via det elektroniske ansøgningssystem.  
 
Du kan ændre i din indsendte ansøgning helt frem til ansøgningsfristen udløber. Der kan ikke indsendes bilag eller rettes/ændres i ansøgningen efter denne frist.  
 
 
 


Mere af samme slags?

Angiv din e-mail og få lignende job direkte i indbakken
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privativspolitik

329740687Phoenix-a2ca9f7312018-01-14T02:03:38.100Ph.d.-stipendiat i Familiehemmelighedernes politik i den danske velfærdsstat, 1920-1980Ved Saxo-Instituttet, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet opslås en stilling som ph.d.-stipendiat i historie til besættelse fra 1. august 2018 til 31. juli 2021.
 
Stipendiaten indgår i det kollektive projekt ”The Politics of Family Secrecy” finansieret af Danmarks Frie Forskningsfond.  
 
Ansøgningsfrist: den 1. marts 2018 kl. 23.59  
 
De fleste familier har eller har haft en hemmelighed. Om det uægte barn, der måtte bringes af vejen, oldemoren, hvis sindssygdom blev bortforklaret, eller onklen, der levede skjult som bøsse. Hemmeligheder kan binde familier sammen, men de kan også skabe splid og splittelse. Projektet undersøger, hvad hemmelighederne siger om familien som institution og om familiens forhold til staten og det omgivende samfund. Fokus er på midten af 1900-tallet, da samfundet gennemgik dramatiske forandringer, og velfærdsstaten blev etableret og konsolideret. Hvornår har hemmeligholdelse ydet beskyttelse, og hvornår har det været en form for undertrykkelse? Hvordan har skiftende sociale normer, lovgivning og offentlige myndigheders produktion og forvaltning af viden påvirket familiers håndtering af information om sociale tabuer – og omvendt? Og endelig, hvordan kan man undersøge intime aspekter af fortidige og nulevende menneskers liv på etisk forsvarlig vis?
 
Projektet placerer sig i krydsfeltet mellem de internationale forskningsfelter ny familiehistorie, følelseshistorie og velfærdsstatshistorie. Det forventes at resultere i dagsordensættende forskning inden for disse felter og at udvikle ny teori om historiefaglig forskningsetik.
 
Ph.d.-stipendiaten udformer selv et delprojekt inden for rammerne af det kollektive projekts overordnede formål. Det anbefales, at potentielle ansøgere kontakter forskningsleder Karen Vallgårda med henblik på drøftelse af indholdet af det konkrete projekt.  
 
Ph.d.-forløbet omfatter et forskningsophold ved et førende internationalt universitet.  
 
 
Om forskningsmiljøet  
Ph.d.-stipendiaten indgår i et tæt samarbejde med forskergruppen under ledelse af Karen Vallgårda. Det indebærer deltagelse i jævnlige forskningsmøder og udarbejdelse af fælles publikationer såvel som samarbejde om organisering af konferencer, m.m. Derigennem vil stipendiaten ligeledes blive en del af et internationalt forskningsnetværk.
 
Endvidere vil stipendiaten indgå i Saxo-Instituttets stimulerende, tværfaglige og alsidige forskningsmiljø.  
 
   
Kvalifikationskrav
 
Forudsætningen for at ansøge om et stipendium er, at ansøger har en toårig kandidatgrad (120 ECTS) eller tilsvarende. Ansøger skal på ansøgningstidspunktet have afleveret sit speciale, således at mindst en forhåndsgodkendelse af specialet kan vedlægges ansøgningen.
 
Ansøgere med en ikke-dansk kandidatgrad vil få deres grad vurderet af Uddannelses- og Forskningsministeriet for at fastlægge, om ansøgerens uddannelse svarer til en dansk kandidatgrad. Læs mere på Uddannelses- og Forskningsministeriet hjemmeside: https://ufm.dk/
 
Ansøgere skal herudover kunne læse dansk samt kunne tale og skrive akademisk engelsk flydende. Ph.d.-administrationen kan anmode ansøgere om at dokumentere deres engelskfærdigheder på ethvert tidspunkt i rekrutteringsprocessen, hvis det skønnes nødvendigt.  
 
Derudover lægges vægt på:  
 • Erfaring inden for det kulturhistoriske og/eller kulturanalytiske felt, gerne med fokus på de magtmæssige/politiske dimensioner af kulturel praksis.  
 • Eventuelle videnskabelige publikationer.  
 • Konferencedeltagelse og/eller -organisering.  
 • Kompetencer i og erfaring med bred formidling af fagligt stof.  
 • Dokumenterede undervisningsmæssige kvalifikationer.  
 • Dokumenterede administrative kvalifikationer.  
 
Yderligere information om projektet kan fås hos Karen Vallgårda, email: karenva@hum.ku.dk / telefon: 20 20 38 61.  
 
 
 
Krav til ansøgning  
  
Projektbeskrivelsen  
Ansøgningen skal indeholde en udførlig projektbeskrivelse, der indeholder beskrivelse af delprojektets formål, teoretiske grundlag, kildemateriale og analysestrategi, inkl. motiveret redegørelse for, hvordan delprojektet indgår i det overordnede projekt.  
 
Bemærk: Projektforslaget må ikke må overstige 12.000 anslag (inklusive studieplan, titel, tegnsætning, figurer, fodnoter og henvisninger, men eksklusive litteraturliste/bibliografi). Dette er et ufravigeligt krav. Hvis omfangskravet overskrides vil ansøgningen ikke blive taget i betragtning. Angiv venligst antal anvendte tegn øverst (til venstre/højre) i projektforslaget og upload venligst projektbeskrivelsen i et rediger bart format.  
 
Bemærk endvidere: Tekst i andre ansøgningsdokumenter (fx i et CV), der kan betragtes som supplerende tekst til projektbeskrivelsen, vil indgå i optællingen af antal anslag i projektbeskrivelsen.  
 
Du kan læse vores vejledning og gode råd vedrørende projektbeskrivelser via dette link: http://phd.hum.ku.dk/blivph.d./hvordan/adgangskrav/projektbeskrivelsesvejledning/  
 
 
CV  
Med ansøgningen skal uploades et CV inklusiv en eventuel publikationsliste, der tydeligt skelner mellem fagfællebedømte og ikke-fagfællebedømte publikationer. Udgivelsestidspunktet skal være tydeligt markeret på publikationslisten.
 
 
Anbefalinger og publikationer  
Anbefalinger, publikationer, specialer, følgebreve og lignende må IKKE uploades. 
  
Eksamensdokumentation  
Ansøger skal uploade følgende eksamensdokumentation på ansøgningen:  
 • En kopi af bevis for kandidateksamen eller anden tilsvarende eksamen (såfremt bevis for kandidateksamen endnu ikke foreligger, skal der uploades en forhåndsgodkendelse af specialet)  
 • En kopi af kandidat karakterudskrift  
 • En kopi af bachelorbevis  
 • En kopi af bachelor karakterudskrift  
I tilfælde af, at du har en grad fra et udenlandsk universitet, der ikke er et engelsk- eller skandinavisksproget universitet, skal dit kandidatbevis og/eller dine eksamensudskrifter oversættes til et af følgende sprog: engelsk, fransk, spansk, tysk, dansk, norsk eller svensk.  
 
Oversættelse skal udføres eller godkendes af: 
 • En dansk statsautoriseret oversætter eller tolk  
 • Ambassade eller konsulat i det land, hvor originaldokumentet blev udstedt eller hvor oversættelsen blev lavet  
 • En dansk ambassade/konsulat  
Derudover skal der vedlægges en officiel beskrivelse af den pågældende karakterskala (evt. diploma supplement).  
 
Kinesiske ansøgere bedes vedlægge et CADGEEC (The China Academic Degrees and Graduate Education Evaluation Committee) certifikat. Læs mere om CADGEEC.  
 
Du kan læse om vores adgangskrav og krav til ansøgning på vores hjemmeside: http://phd.hum.ku.dk/blivph.d./hvordan/adgangskrav/ 
 
 
Rekrutteringsprocessen  
 
Efter ansøgningsfristens udløb udvælger dekanen, med rådgivning fra ansættelsesudvalget, hvilke ansøgere der skal bedømmes. Alle ansøgere får umiddelbart herefter besked om, hvorvidt deres ansøgning er gået videre til bedømmelse. Herefter nedsætter dekanen et fagkyndigt bedømmelsesudvalg med henblik på at bedømme de udvalgte ansøgene i forhold til den konkrete stilling. De udvalgte ansøgere orienteres om bedømmelsesudvalgets sammensætning, og hver ansøger får lejlighed til at kommentere den del af bedømmelsen, som angår ansøgeren selv.  
 
Udvalgte ansøgere vil herefter blive inviteret til en jobsamtale. Bemærk venligst, at en positiv bedømmelse ikke nødvendigvis udløser en samtale.  
 
Se venligst Københavns Universitets hjemmeside for yderligere information vedrørende ansøgningsprocessen: http://jobportal.ku.dk/videnskabelige-stillinger/rekrutteringsproces/  
 
 
 
Indskrivning  
 
Det er en forudsætning for ansættelsen, at de udvalgte kandidater indskrives ved Det Humanistiske Fakultets ph.d.-skole ved Københavns Universitet.  
Som indskrevet ph.d.-studerende ved det Humanistiske Fakultet ved Københavns Universitet, vil man modtage vejledning i et omfang på ca. 180 timer fordelt over seks semestre. Endvidere skal man deltage i kurser i et omfang af ca. 30 ECTS. Ph.d.-uddannelsen afsluttes med en ph.d.-afhandling og et offentligt forsvar. Du kan læse mere om ph.d.-uddannelsens opbygning via dette link: http://phd.hum.ku.dk/blivph.d./nyphd/  
 
Læs mere om Ph.d.-skolen via dette link: http://phd.hum.ku.dk/  
 
 
Ansættelsesforhold  
 
Ansættelse som ph.d.-stipendiat sker i henhold til overenskomstaftale mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation Ansættelse som ph.d.-stipendiat indebærer i følge overenskomsten, at ph.d.-stipendiater har pligt til - uden yderligere løn - at udføre pålagte arbejdsopgaver i et omfang, der ved ansættelse i 3 år svarer til i alt 840 arbejdstimer.  
 
For yderligere oplysninger om ansættelsesvilkår henvises der til overenskomstaftalen. Læs mere her: http://phd.hum.ku.dk/blivph.d./nyphd/ansat/
 
Bemærk venligst, at det som udgangspunkt er en forudsætning for ansættelse, at ansøger ikke i forvejen har en ph.d.-grad.  
 
 
 
 
Kontakt  
Hvis du har nogle spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Ph.d.-administrationen ved HR Søndre City,  
Københavns Universitet via denne e-mail: phd@hrsc.ku.dk.
 
 
 
Alle interesserede opfordres til at søge, uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold.  
 
Ansøgninger skal være ph.d.-administrationen i hænde senest tirsdag den 1. marts 2018 kl. 23.59 via det elektroniske ansøgningssystem.  
 
Du kan ændre i din indsendte ansøgning helt frem til ansøgningsfristen udløber. Der kan ikke indsendes bilag eller rettes/ændres i ansøgningen efter denne frist.  
 
 
 
2018-03-02T01:03:19.993 Ved Saxo-Instituttet, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet opslås en stilling som ph.d.-stipendiat i historie til besættelse fra 1. august 2018 til 31. juli 2021. Stipendiaten indgår i det kollektive projekt The Politics of Family Secrecy finansieret af Danmarks Frie Forskningsfond. Ansøgningsfrist: den 1. marts 2018 kl. 23.59 De fleste familier har eller har haft en hemmelighed. Om det uægte barn, der måtte bringes af vejen, oldemoren, hvis sindssygdom blev bortforklaret, eller onklen, der levede skjult som bøsse. Hemmeligheder kan binde familier sammen, men de kan også skabe splid og splittelse. Projektet undersøger, hvad hemmelighederne siger om familien som institution og om familiens forhold til staten og det omgivende samfund. Fokus er på midten af 1900-tallet, da samfundet gennemgik dramatiske forandringer, og velfærdsstaten blev etableret og konsolideret. Hvornår har hemmeligholdelse ydet beskyttelse, og hvornår har det været en form for undertrykkelse? Hvordan har skiftende sociale normer, lovgivning og offentlige myndigheders produktion og forvaltning af viden påvirket familiers håndtering af information om sociale tabuer og omvendt? Og endelig, hvordan kan man undersøge intime aspekter af fortidige og nulevende menneskers liv på etisk forsvarlig vis? Projektet placerer sig i krydsfeltet mellem de internationale forskningsfelter ny familiehistorie, følelseshistorie og velfærdsstatshistorie. Det forventes at resultere i dagsordensættende forskning inden for disse felter og at udvikle ny teori om historiefaglig forskningsetik. Ph.d.-stipendiaten udformer selv et delprojekt inden for rammerne af det kollektive projekts overordnede formål. Det anbefales, at potentielle ansøgere kontakter forskningsleder Karen Vallgårda med henblik på drøftelse af indholdet af det konkrete projekt. Ph.d.-forløbet omfatter et forskningsophold ved et førende internationalt universitet. Om forskningsmiljøet Ph.d.-stipendiaten indgår i et tæt samarbejde med forskergruppen under ledelse af Karen Vallgårda. Det indebærer deltagelse i jævnlige forskningsmøder og udarbejdelse af fælles publikationer såvel som samarbejde om organisering af konferencer, m.m. Derigennem vil stipendiaten ligeledes blive en del af et internationalt forskningsnetværk. Endvidere vil stipendiaten indgå i Saxo-Instituttets stimulerende, tværfaglige og alsidige forskningsmiljø. Kvalifikationskrav Forudsætningen for at ansøge om et stipendium er, at ansøger har en toårig kandidatgrad (120 ECTS) eller tilsvarende. Ansøger skal på ansøgningstidspunktet have afleveret sit speciale, således at mindst en forhåndsgodkendelse af specialet kan vedlægges ansøgningen. Ansøgere med en ikke-dansk kandidatgrad vil få deres grad vurderet af Uddannelses- og Forskningsministeriet for at fastlægge, om ansøgerens uddannelse svarer til en dansk kandidatgrad. Læs mere på Uddannelses- og Forskningsministeriet hjemmeside: https: ufm.dk Ansøgere skal herudover kunne læse dansk samt kunne tale og skrive akademisk engelsk flydende. Ph.d.-administrationen kan anmode ansøgere om at dokumentere deres engelskfærdigheder på ethvert tidspunkt i rekrutteringsprocessen, hvis det skønnes nødvendigt. Derudover lægges vægt på: Erfaring inden for det kulturhistoriske og eller kulturanalytiske felt, gerne med fokus på de magtmæssige politiske dimensioner af kulturel praksis. Eventuelle videnskabelige publikationer. Konferencedeltagelse og eller -organisering. Kompetencer i og erfaring med bred formidling af fagligt stof. Dokumenterede undervisningsmæssige kvalifikationer. Dokumenterede administrative kvalifikationer. Yderligere information om projektet kan fås hos Karen Vallgårda, email: karenva@hum.ku.dk telefon: 20 20 38 61. Krav til ansøgning Projektbeskrivelsen Ansøgningen skal indeholde en udførlig projektbeskrivelse, der indeholder beskrivelse af delprojektets formål, teoretiske grundlag, kildemateriale og analysestrategi, inkl. motiveret redegørelse for, hvordan delprojektet indgår i det overordnede projekt. Bemærk: Projektforslaget må ikke må overstige 12.000 anslag (inklusive studieplan, titel, tegnsætning, figurer, fodnoter og henvisninger, men eksklusive litteraturliste bibliografi). Dette er et ufravigeligt krav. Hvis omfangskravet overskrides vil ansøgningen ikke blive taget i betragtning. Angiv venligst antal anvendte tegn øverst (til venstre højre) i projektforslaget og upload venligst projektbeskrivelsen i et rediger bart format. Bemærk endvidere: Tekst i andre ansøgningsdokumenter (fx i et CV), der kan betragtes som supplerende tekst til projektbeskrivelsen, vil indgå i optællingen af antal anslag i projektbeskrivelsen. Du kan læse vores vejledning og gode råd vedrørende projektbeskrivelser via dette link: http: phd.hum.ku.dk blivph.d. hvordan adgangskrav projektbeskrivelsesvejledning CV Med ansøgningen skal uploades et CV inklusiv en eventuel publikationsliste, der tydeligt skelner mellem fagfællebedømte og ikke-fagfællebedømte publikationer. Udgivelsestidspunktet skal være tydeligt markeret på publikationslisten. Anbefalinger og publikationer Anbefalinger, publikationer, specialer, følgebreve og lignende må IKKE uploades. Eksamensdokumentation Ansøger skal uploade følgende eksamensdokumentation på ansøgningen: En kopi af bevis for kandidateksamen eller anden tilsvarende eksamen (såfremt bevis for kandidateksamen endnu ikke foreligger, skal der uploades en forhåndsgodkendelse af specialet) En kopi af kandidat karakterudskrift En kopi af bachelorbevis En kopi af bachelor karakterudskrift I tilfælde af, at du har en grad fra et udenlandsk universitet, der ikke er et engelsk- eller skandinavisksproget universitet, skal dit kandidatbevis og eller dine eksamensudskrifter oversættes til et af følgende sprog: engelsk, fransk, spansk, tysk, dansk, norsk eller svensk. Oversættelse skal udføres eller godkendes af: En dansk statsautoriseret oversætter eller tolk Ambassade eller konsulat i det land, hvor originaldokumentet blev udstedt eller hvor oversættelsen blev lavet En dansk ambassade konsulat Derudover skal der vedlægges en officiel beskrivelse af den pågældende karakterskala (evt. diploma supplement). Kinesiske ansøgere bedes vedlægge et CADGEEC (The China Academic Degrees and Graduate Education Evaluation Committee) certifikat. Læs mere om CADGEEC. Du kan læse om vores adgangskrav og krav til ansøgning på vores hjemmeside: http: phd.hum.ku.dk blivph.d. hvordan adgangskrav Rekrutteringsprocessen Efter ansøgningsfristens udløb udvælger dekanen, med rådgivning fra ansættelsesudvalget, hvilke ansøgere der skal bedømmes. Alle ansøgere får umiddelbart herefter besked om, hvorvidt deres ansøgning er gået videre til bedømmelse. Herefter nedsætter dekanen et fagkyndigt bedømmelsesudvalg med henblik på at bedømme de udvalgte ansøgene i forhold til den konkrete stilling. De udvalgte ansøgere orienteres om bedømmelsesudvalgets sammensætning, og hver ansøger får lejlighed til at kommentere den del af bedømmelsen, som angår ansøgeren selv. Udvalgte ansøgere vil herefter blive inviteret til en jobsamtale. Bemærk venligst, at en positiv bedømmelse ikke nødvendigvis udløser en samtale. Se venligst Københavns Universitets hjemmeside for yderligere information vedrørende ansøgningsprocessen: http: jobportal.ku.dk videnskabelige-stillinger rekrutteringsproces Indskrivning Det er en forudsætning for ansættelsen, at de udvalgte kandidater indskrives ved Det Humanistiske Fakultets ph.d.-skole ved Københavns Universitet. Som indskrevet ph.d.-studerende ved det Humanistiske Fakultet ved Københavns Universitet, vil man modtage vejledning i et omfang på ca. 180 timer fordelt over seks semestre. Endvidere skal man deltage i kurser i et omfang af ca. 30 ECTS. Ph.d.-uddannelsen afsluttes med en ph.d.-afhandling og et offentligt forsvar. Du kan læse mere om ph.d.-uddannelsens opbygning via dette link: http: phd.hum.ku.dk blivph.d. nyphd Læs mere om Ph.d.-skolen via dette link: http: phd.hum.ku.dk Ansættelsesforhold Ansættelse som ph.d.-stipendiat sker i henhold til overenskomstaftale mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation Ansættelse som ph.d.-stipendiat indebærer i følge overenskomsten, at ph.d.-stipendiater har pligt til - uden yderligere løn - at udføre pålagte arbejdsopgaver i et omfang, der ved ansættelse i 3 år svarer til i alt 840 arbejdstimer. For yderligere oplysninger om ansættelsesvilkår henvises der til overenskomstaftalen. Læs mere her: http: phd.hum.ku.dk blivph.d. nyphd ansat Bemærk venligst, at det som udgangspunkt er en forudsætning for ansættelse, at ansøger ikke i forvejen har en ph.d.-grad. Kontakt Hvis du har nogle spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Ph.d.-administrationen ved HR Søndre City, Københavns Universitet via denne e-mail: phd@hrsc.ku.dk. Alle interesserede opfordres til at søge, uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold. Ansøgninger skal være ph.d.-administrationen i hænde senest tirsdag den 1. marts 2018 kl. 23.59 via det elektroniske ansøgningssystem. Du kan ændre i din indsendte ansøgning helt frem til ansøgningsfristen udløber. Der kan ikke indsendes bilag eller rettes ændres i ansøgningen efter denne frist.11Jobneta2ca9f73100000000000IDK_OFIR_02DKDanmark228DKK2018-03-01T00:00:000010https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=1307&ProjectId=146559&DepartmentId=18986&MediaId=4632&SkipAdvertisement=true0EuropaDanmarkEuropaDanmarkSjælland & øerStorkøbenhavnTårnbyEuropaDanmarkSjælland & øerStorkøbenhavnKøbenhavn3076466Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin11Karen Blixens Vej 42300København SDKDanmarkORS/blank.png155.6626378012.58940140
DKDanmarkDKDanmark
8Fuldtid47Tidsbegrænset508921JobNet47367131000https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntrySearchedCount&feedId=dc2beb84&entryId=a2ca9f73https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntryDisplayCount&feedId=dc2beb84&entryId=a2ca9f73https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationInitiatedCount&feedId=dc2beb84&entryId=a2ca9f73&page=ShowJob&component=SendApplicationButtonhttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationAppliedCount&feedId=dc2beb84&entryId=a2ca9f73&page=EmailApplyForm&component=SendApplicationButton1Dansk3Læse/ tale211107Ph.D. Stipendiat13Forskning og udvikling352265975importimport_a2ca9f73DKDanmarkDKDanmarkda-DK