Gem job

Ph.d.-stipendiat i grundlæggende formueret

Ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, oplås et antal stillinger som ph.d.-stipendiater til besættelse 1. februar 2022 eller snarest muligt efter aftale.

Det Juridiske Fakultet blev grundlagt i 1479 som et af Københavns Universitets fire oprindelige fakulteter, og har ry for ekspertise inden for undervisning og forskning. Fakultetet tilbyder en bred vifte af bachelor-, kandidat- og ph.d.-uddannelser inden for jura. Gennem forskningsbaseret uddannelse sikrer fakultetet, at de juridiske kandidater erhverver de nødvendige færdigheder til deres juridiske karrierer i den private eller offentlige sektor både i ind- og udlandet. Med 5.000 bachelor- og kandidatstuderende, over 60 ph.d.-stipendiater og videnskabeligt personale på mere end 80 forskere, er Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet et levende, mangfoldigt og intellektuelt stimulerende akademisk miljø.

Forskningsprojektet
Det Juridiske Fakultet har udpeget den grundlæggende formueret som et af sine strategiske satsningsområder i de kommende år. Den strategiske satsning skal udmønte sig i en markant udbygning af formueretten på fakultetet både i relation til forskning og undervisning. Projektet indebærer bl.a. op-dyrkning af en række forskningsemner, udvikling af nye formueretlige fag på jurauddannelsen, øget formidling af den formueretlige forskning til den juridiske profession og samarbejde med professionen, bl.a. advokatfirmaer, domstolene og private virksomheder. Også samarbejde med andre forskningsmiljøer både nationalt og internationalt vil være en del af projektet.

Som led i projektet om styrkelsen af formueretten udbyder fakultetet et større antal ph.d.-stipendiater. De ph.d.-studerende vil indgå i projektet sammen med en række af fakultetets nuværende forskere, både seniorforskere og yngre forskere. Som ph.d.-studerende bliver du således en del af fakultetets formueretlige miljø. Din primære arbejdsopgave vil være at udarbejde en ph.d.-afhandling og deltage i fakultetets ph.d.- uddannelse, men du vil også komme til at undervise inden for de formueretlige fag og indgå i forskellige aktiviteter i det formueretlige miljø.

Emneforslag til et ph.d.-projekt inden for forskellige dele af formueretten kan ses via dette link https://jura.ku.dk/pdf/nyheder/2021/Bilag1_forslag-til-phd-emner.pdf/ Du er velkommen til at kontakte de angivne kontaktpersoner, hvis du har spørgsmål til et eller flere af emnerne. Du er også velkommen til at foreslå et andet emne og eventuelt kontakte en af fakultets formueretlige forskere, hvis du vil drøfte din egen emneidé.

Vi søger kandidater, der har lyst til at være en del af og være med til at udbygge et førende formueretligt forskningsmiljø og bidrage til at udvikle formueretten på Det Juridiske Fakultetet og i samfundet. Interesserer du dig for formueret, og vil du gerne have mulighed for at fordybe dig i et formueretligt forskningsprojekt, håber vi at modtage en ansøgning fra dig.

Du kan læse mere om fakultetet på deres hjemmeside, http://jura.ku.dk/phd/

Ph.d.-programmet
Ph.d.-uddannelsens formål er tredobbelt: at forberede kandidater til en karriere inden for undervisning og forskning; at uddanne en ny generation af forskere til at producere uafhængig forskning af høj kvalitet; og at udstyre dem med de analytiske og problemløsende færdigheder, der kræves for en vellykket karriere i både den offentlige og private sektor.

Det Juridiske Fakultet tilbyder vejledning ved højt kvalificerede forskere og giver en unik mulighed for at undersøge juridiske spørgsmål i et intellektuelt stimulerende miljø.

Hvis du bliver tilbudt en ph.d.-stilling, modtager du en fast månedsløn i overensstemmelse med dansk lovgivning samt et årligt forskningsbudget.

Kvalifikationer
Ansøgere skal have opnået en grad, der svarer til den danske cand.jur. eller tilsvarende kvalifikationer (120 ECTS). Ansøgere skal som minimum have opnået 8,2 i gennemsnit på kandidatniveau (7-trins skala) samt karakteren 10 eller derover for specialet.

 • Ansøgere må indsende deres ansøgning inden de har afsluttet deres kandidatgrad, men skal have opnået graden inden startdatoen
 • Ansøgere skal dokumentere kompetencer inden for forskning f.eks. gennem bedømmelsen af specialet, publikationer eller akademiske anbefalinger for at vise, at de er i stand til at skrive en ph.d.-afhandling.
 • Ansøgere skal have gode sprogkundskaber på engelsk og have fremragende kommunikationsevner. Ansøgere skal være i stand til at undervise på akademisk niveau på dansk eller engelsk og følge ph.d.-kurser på engelsk.
Ph.d.-stipendiater skal

 • Aktivt engagere sig i forskningsmiljøet på Københavns Universitet; deltage i internationale konferencer, kurser og møder relevante for forskningsprojektet
 • Overholde de formelle krav til ph.d.-uddannelsen Ph.d.-skoleordning (ku.dk)
 • Bidrage til undervisning på bachelor- og kandidatuddannelser på dansk eller engelsk, der tilbydes af Det Juridiske Fakultet
 • Gennemføre uafhængig forskning af høj kvalitet under ledelse af et fremtrædende medlem af det videnskabelige personale ved fakultetet.
Ansøgningsprocedure
Klik på 'Søg stillingen' nedenfor for at blive sendt videre til det online ansøgningsskema.

Vi råder dig til at have følgende dokumenter klar, før du starter din online ansøgning:

 • Projektbeskrivelse. Dette bør bl. a. indeholde følgende: (1) mål for forskningen, (2) overordnede forskningsspørgsmål, (3) gennemgang af relevant litteratur, (4) metode, der skal anvendes i forskningen, og (5) en tidsplan, der viser, at alle kursuskrav vil være opfyldt inden for 3 år. Projektbeskrivelsen skal uddybe værdien af det påtænkte forskningsprojekt i forhold til dets relevans inden for eksisterende og fremtidig forskning på området. Det anbefales, at projektforslaget ikke overstiger 6 A4-sider (ekskl. bibliografi). Dokumentet skal være i Times New Roman, skriftstørrelse 12, afstand 1,5 med alle margener (højre, venstre, top og bund) sat til 2 cm
 • Curriculum vitae (maks. 2 sider)
 • Diplomer og karakterudskrifter. Certificerede kopier af originale eksamensbeviser og karakterudskrifter (både bachelor- og kandidatgrad) på originalsproget og en autoriseret engelsk oversættelse, hvis de udstedes på andet sprog end engelsk eller dansk
 • Karakterskala. En certificeret forklaring af karakterskala på originalsproget og en autoriseret engelsk oversættelse, hvis den er tilgængelig på andet sprog end engelsk eller dansk
 • Motiveret ansøgning. Beskriv valget af Det Juridiske Fakultet som værtsinstitution for det foreslåede projekt og uddyb hvordan projektet passer ind i fakultetets forskningsområder (max. 1 side)
Ansøgninger skal indsendes elektronisk på dansk, svensk, norsk eller engelsk. Forskningsprojektet gennemføres på dansk, svensk, norsk eller engelsk.

Ansættelsesproces
Efter ansøgningsfristens udløb udvælger den ansættelsesbemyndigede leder, med rådgivning fra ansættelsesudvalget, hvilke ansøgere der skal bedømmes. Alle ansøgere får umiddelbart herefter besked om, hvorvidt deres ansøgning er gået videre til bedømmelse af et fagkyndigt bedømmelsesudvalg. De udvalgte ansøgere orienteres om udvalgets sammensætning, og hver ansøger får lejlighed til at kommentere den del af bedømmelsen, som angår ansøgeren selv. Udvalgte kvalificerede ansøgere bliver inviteret til en samtale.

Udvælgelsen af ansøgere til bedømmelse sker i overensstemmelse med fakultetets rekrutteringsbehov som beskrevet i denne stillingsannonce. Udvælgelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af ansøgerens uddannelsesmæssige kvalifikationer, kvaliteten af den indsendte projektbeskrivelse og dens relevans for fakultetets forskningsstrategi og andre relevante kvalifikationer (fx relevant erhvervserfaring, tidligere akademiske publikationer mv.).

Kontakt
Ønsker du yderligere om stillingens indhold kan du kontakte Prodekan for Forskning Henrik Palmer Olsen, henrik.palmer.olsen@jur.ku.dk

Har du spørgsmål til ansøgningsprocessen kan du skrive til HR, hrsc@hrsc.ku.dk med angivelse af sagsnummer #1 211-0813/21-2H.

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelsen er tidsbegrænset til 36 mdr. og sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og AC. Herudover anvises der et samlet pensionsbidrag på 17,1 % af løn og pensionsgivende tillæg. Der vil være mulighed for forhandling af yderligere tillæg på baggrund af kvalifikationer.

Københavns Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle interesserede til at søge stillingen.

Ansøgningsfrist
Frist for ansøgninger er 17. oktober 2021 kl. 23:59 (CEST)

Ansøgninger modtaget efter fristen bliver ikke taget i betragtning.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


ellerGem job

Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Ph.d.-stipendiat i grundlæggende formueret

Ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, oplås et antal stillinger som ph.d.-stipendiater til besættelse 1. februar 2022 eller snarest muligt efter aftale.

Det Juridiske Fakultet blev grundlagt i 1479 som et af Københavns Universitets fire oprindelige fakulteter, og har ry for ekspertise inden for undervisning og forskning. Fakultetet tilbyder en bred vifte af bachelor-, kandidat- og ph.d.-uddannelser inden for jura. Gennem forskningsbaseret uddannelse sikrer fakultetet, at de juridiske kandidater erhverver de nødvendige færdigheder til deres juridiske karrierer i den private eller offentlige sektor både i ind- og udlandet. Med 5.000 bachelor- og kandidatstuderende, over 60 ph.d.-stipendiater og videnskabeligt personale på mere end 80 forskere, er Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet et levende, mangfoldigt og intellektuelt stimulerende akademisk miljø.

Forskningsprojektet
Det Juridiske Fakultet har udpeget den grundlæggende formueret som et af sine strategiske satsningsområder i de kommende år. Den strategiske satsning skal udmønte sig i en markant udbygning af formueretten på fakultetet både i relation til forskning og undervisning. Projektet indebærer bl.a. op-dyrkning af en række forskningsemner, udvikling af nye formueretlige fag på jurauddannelsen, øget formidling af den formueretlige forskning til den juridiske profession og samarbejde med professionen, bl.a. advokatfirmaer, domstolene og private virksomheder. Også samarbejde med andre forskningsmiljøer både nationalt og internationalt vil være en del af projektet.

Som led i projektet om styrkelsen af formueretten udbyder fakultetet et større antal ph.d.-stipendiater. De ph.d.-studerende vil indgå i projektet sammen med en række af fakultetets nuværende forskere, både seniorforskere og yngre forskere. Som ph.d.-studerende bliver du således en del af fakultetets formueretlige miljø. Din primære arbejdsopgave vil være at udarbejde en ph.d.-afhandling og deltage i fakultetets ph.d.- uddannelse, men du vil også komme til at undervise inden for de formueretlige fag og indgå i forskellige aktiviteter i det formueretlige miljø.

Emneforslag til et ph.d.-projekt inden for forskellige dele af formueretten kan ses via dette link https://jura.ku.dk/pdf/nyheder/2021/Bilag1_forslag-til-phd-emner.pdf/ Du er velkommen til at kontakte de angivne kontaktpersoner, hvis du har spørgsmål til et eller flere af emnerne. Du er også velkommen til at foreslå et andet emne og eventuelt kontakte en af fakultets formueretlige forskere, hvis du vil drøfte din egen emneidé.

Vi søger kandidater, der har lyst til at være en del af og være med til at udbygge et førende formueretligt forskningsmiljø og bidrage til at udvikle formueretten på Det Juridiske Fakultetet og i samfundet. Interesserer du dig for formueret, og vil du gerne have mulighed for at fordybe dig i et formueretligt forskningsprojekt, håber vi at modtage en ansøgning fra dig.

Du kan læse mere om fakultetet på deres hjemmeside, http://jura.ku.dk/phd/

Ph.d.-programmet
Ph.d.-uddannelsens formål er tredobbelt: at forberede kandidater til en karriere inden for undervisning og forskning; at uddanne en ny generation af forskere til at producere uafhængig forskning af høj kvalitet; og at udstyre dem med de analytiske og problemløsende færdigheder, der kræves for en vellykket karriere i både den offentlige og private sektor.

Det Juridiske Fakultet tilbyder vejledning ved højt kvalificerede forskere og giver en unik mulighed for at undersøge juridiske spørgsmål i et intellektuelt stimulerende miljø.

Hvis du bliver tilbudt en ph.d.-stilling, modtager du en fast månedsløn i overensstemmelse med dansk lovgivning samt et årligt forskningsbudget.

Kvalifikationer
Ansøgere skal have opnået en grad, der svarer til den danske cand.jur. eller tilsvarende kvalifikationer (120 ECTS). Ansøgere skal som minimum have opnået 8,2 i gennemsnit på kandidatniveau (7-trins skala) samt karakteren 10 eller derover for specialet.

 • Ansøgere må indsende deres ansøgning inden de har afsluttet deres kandidatgrad, men skal have opnået graden inden startdatoen
 • Ansøgere skal dokumentere kompetencer inden for forskning f.eks. gennem bedømmelsen af specialet, publikationer eller akademiske anbefalinger for at vise, at de er i stand til at skrive en ph.d.-afhandling.
 • Ansøgere skal have gode sprogkundskaber på engelsk og have fremragende kommunikationsevner. Ansøgere skal være i stand til at undervise på akademisk niveau på dansk eller engelsk og følge ph.d.-kurser på engelsk.
Ph.d.-stipendiater skal

 • Aktivt engagere sig i forskningsmiljøet på Københavns Universitet; deltage i internationale konferencer, kurser og møder relevante for forskningsprojektet
 • Overholde de formelle krav til ph.d.-uddannelsen Ph.d.-skoleordning (ku.dk)
 • Bidrage til undervisning på bachelor- og kandidatuddannelser på dansk eller engelsk, der tilbydes af Det Juridiske Fakultet
 • Gennemføre uafhængig forskning af høj kvalitet under ledelse af et fremtrædende medlem af det videnskabelige personale ved fakultetet.
Ansøgningsprocedure
Klik på 'Søg stillingen' nedenfor for at blive sendt videre til det online ansøgningsskema.

Vi råder dig til at have følgende dokumenter klar, før du starter din online ansøgning:

 • Projektbeskrivelse. Dette bør bl. a. indeholde følgende: (1) mål for forskningen, (2) overordnede forskningsspørgsmål, (3) gennemgang af relevant litteratur, (4) metode, der skal anvendes i forskningen, og (5) en tidsplan, der viser, at alle kursuskrav vil være opfyldt inden for 3 år. Projektbeskrivelsen skal uddybe værdien af det påtænkte forskningsprojekt i forhold til dets relevans inden for eksisterende og fremtidig forskning på området. Det anbefales, at projektforslaget ikke overstiger 6 A4-sider (ekskl. bibliografi). Dokumentet skal være i Times New Roman, skriftstørrelse 12, afstand 1,5 med alle margener (højre, venstre, top og bund) sat til 2 cm
 • Curriculum vitae (maks. 2 sider)
 • Diplomer og karakterudskrifter. Certificerede kopier af originale eksamensbeviser og karakterudskrifter (både bachelor- og kandidatgrad) på originalsproget og en autoriseret engelsk oversættelse, hvis de udstedes på andet sprog end engelsk eller dansk
 • Karakterskala. En certificeret forklaring af karakterskala på originalsproget og en autoriseret engelsk oversættelse, hvis den er tilgængelig på andet sprog end engelsk eller dansk
 • Motiveret ansøgning. Beskriv valget af Det Juridiske Fakultet som værtsinstitution for det foreslåede projekt og uddyb hvordan projektet passer ind i fakultetets forskningsområder (max. 1 side)
Ansøgninger skal indsendes elektronisk på dansk, svensk, norsk eller engelsk. Forskningsprojektet gennemføres på dansk, svensk, norsk eller engelsk.

Ansættelsesproces
Efter ansøgningsfristens udløb udvælger den ansættelsesbemyndigede leder, med rådgivning fra ansættelsesudvalget, hvilke ansøgere der skal bedømmes. Alle ansøgere får umiddelbart herefter besked om, hvorvidt deres ansøgning er gået videre til bedømmelse af et fagkyndigt bedømmelsesudvalg. De udvalgte ansøgere orienteres om udvalgets sammensætning, og hver ansøger får lejlighed til at kommentere den del af bedømmelsen, som angår ansøgeren selv. Udvalgte kvalificerede ansøgere bliver inviteret til en samtale.

Udvælgelsen af ansøgere til bedømmelse sker i overensstemmelse med fakultetets rekrutteringsbehov som beskrevet i denne stillingsannonce. Udvælgelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af ansøgerens uddannelsesmæssige kvalifikationer, kvaliteten af den indsendte projektbeskrivelse og dens relevans for fakultetets forskningsstrategi og andre relevante kvalifikationer (fx relevant erhvervserfaring, tidligere akademiske publikationer mv.).

Kontakt
Ønsker du yderligere om stillingens indhold kan du kontakte Prodekan for Forskning Henrik Palmer Olsen, henrik.palmer.olsen@jur.ku.dk

Har du spørgsmål til ansøgningsprocessen kan du skrive til HR, hrsc@hrsc.ku.dk med angivelse af sagsnummer #1 211-0813/21-2H.

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelsen er tidsbegrænset til 36 mdr. og sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og AC. Herudover anvises der et samlet pensionsbidrag på 17,1 % af løn og pensionsgivende tillæg. Der vil være mulighed for forhandling af yderligere tillæg på baggrund af kvalifikationer.

Københavns Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle interesserede til at søge stillingen.

Ansøgningsfrist
Frist for ansøgninger er 17. oktober 2021 kl. 23:59 (CEST)

Ansøgninger modtaget efter fristen bliver ikke taget i betragtning.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Gem

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.