Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Ph.d til projektet 'Hvordan hører vi sammen'

Ved Sociologisk Institut, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet opslås en 3-årig ph.d-stilling til projektet ’Hvordan hører vi sammen’. Startdato er 1. april 2021 eller snarest derefter.

Stipendiet er finansieret ved en bevilling fra Velux Fondens HUMpraxis-program.

Den ph.d. studerende vil blive tilknyttet forskningsprojektet ’Hvordan hører vi sammen. Interaktionelle dynamikker i fællesskaber af og med mennesker med høretab’ (se: https://www.soc.ku.dk/instituttet/nyheder_/nyt-projekt-vil-fremme-inklusionen-af-mennesker-med-hoeretab/), som går i gang primo 2021. Ph.d. projektet indgår som et ud af fire subprojekter og har til formål at undersøge jobsituationer, hvor det for mennesker med høretab er vanskeligt at koble sig auditivt på andre. Analyserne skal centreres om, hvordan handlestrategier udvikles for at tilpasse sig situationen. Ph.d.-projektet udføres i samarbejde med Castberggårds Job- og Udviklingscenter, hvor voksne med høretab kan tage kurser og blive rustet i forskellige arbejdslivssammenhænge, og konsulenter rådgiver (på) arbejdspladser. I dette samarbejde indgår ph.d. projektet sammen med det øvrige projekt, herunder projektets forsker- og praksisaktørgruppe og advisory board, i udvikling af bud på og redskaber til, hvordan man skaber gode sociale rum for mennesker, der bruger forskellige former for høreteknologi.

Kvalifikationer
Den ph.d.-studerende skal indgå i feltarbejde, bl.a. på danske arbejdspladser, og det er et krav, at den ph.d.-studerende taler og forstår dansk på et højt niveau samt kunne behandle data på danske dialekter. Sammen med erhvervsaktive med høretab og konsulenter undersøges, hvordan beskadigede interaktioner for voksne med høretab på arbejdsmarkedet opstår. Mikromekanismer vil undersøges omkring deltagelse i grupper, fx møder eller frokostpauser. Det vil derfor være en fordel, hvis den ph.d.-studerende har erfaring med at udføre kvalitative metoder og arbejde med mikrosociologi. Det er ligeledes en fordel, hvis den ph.d.-studerende har erfaring med socialforskning og feltarbejde. Endvidere vil ph.d.-projektet tage del i det samlede projekts arbejde med at udvikle produkter og værktøjer til målgrupperne. Formidlingserfaringer, fx med apps, podcasts eller film, vil således også være en fordel. Ph.d.-studiet forudsætter i øvrigt gode skrivefærdigheder, danske såvel som engelske. Stillingen kræver en kandidatgrad i sociologi eller tilsvarende.

Ansøgere opfordres til at gøre sig bekendt med instituttet og dets forskning, se hjemmesiden her: https://www.soc.ku.dk. Mere information om fakultetet kan findes her: www.samf.ku.dk

Den valgte kandidat vil blive indskrevet ved ph.d.-skolen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Yderligere information om stillingen kan fås hos projektleder Inge Kryger Pedersen, ikp@soc.ku.dk, tlf. 35 32 32 29.

Ph.d.-uddannelsen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet er en forskeruddannelse på højeste niveau, som åbner for en bred vifte af karrieremuligheder i både den private og den offentlige sektor. Uddannelsen omfatter udarbejdelse af en ph.d.-afhandling, aktiv deltagelse i forskningsmiljøer, deltagelse i ph.d.-kurser, undervisning og andre former for formidling.

Information
For information om ph.d.-uddannelsen, se ph.d.-skolens hjemmeside: http://samf.ku.dk/phd-skolen/

Under "Retsgrundlag" på hjemmesiden kan du finde information om regler og guidelines for ph.d programmet og Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne: http://samf.ku.dk/forskning/

5+3 programmet
Forudsætningen for at blive indskrevet på 5+3 ph.d.-programmet er en afsluttet to-årig kandidatgrad eller 120 ECTS point optjent på tilsvarende niveau. Ansøgere opfordres til at læse nærmere i det relevante instituts ph.d.-studieordning for en mere detaljeret beskrivelse af adgangskrav. Ansættelse som ph.d.-stipendiat sker i henhold til overenskomstaftale mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation. Ansættelsen indebærer i følge overenskomsten, at ph.d.-stipendiater har pligt til - uden yderligere løn - at udføre pålagte arbejdsopgaver i et omfang, der ved ansættelse i 3 år svarer til i alt 840 arbejdstimer. Arbejdsforpligtelsens arbejdsopgaver kan bestå i ”formidling, forskning, undervisning, biblioteksarbejde eller andre faglige opgaver.

Ansøgning
En forudsætning for at blive tildelt et ph.d.-stipendie er, at kandidaten indskrives ved ph.d.-skolen på samfundsvidenskab efter bekendtgørelsens regler https://samf.ku.dk/phd-skolen/pdf/phd-bekendtgoerelse2013.pdf

Ansøgning sendes elektronisk ved at trykke på knappen SØG STILLINGEN nederst i denne annonce. Ansøgningen skal indeholde:

  • Motiveret ansøgning
  • CV
  • Kopi af diplomer og karakterudskrifter (BSc/BA samt MSc/MA/kandidatgrad)
  • Anden information, som ønskes taget i betragtning ved bedømmelsen, for eksempel publikationsliste og dokumentation for engelskkundskaber.
På ph.d.-skolens hjemmeside findes information om bilag, som skal vedlæges den elektroniske ansøgning: http://samf.ku.dk/phd-skolen/til_ansogere/ansoegning/aktuelle_opslag/

Ansøgningsfrist: 18. januar 2021 CET 23:59.

Ansættelsesprocedure
Efter ansøgningsfristens udløb udvælger institutlederen, med rådgivning fra ansættelsesudvalget, hvilke ansøgere der skal bedømmes. Alle ansøgere får umiddelbart herefter besked om, hvorvidt deres ansøgning er gået videre til bedømmelse. Herefter nedsætter institutlederen et fagkyndigt bedømmelsesudvalg med henblik på at bedømme de udvalgte ansøgere i forhold til den konkrete stilling. De udvalgte ansøgere orienteres om udvalgets sammensætning, og hver ansøger får lejlighed til at kommentere den del af bedømmelsen, som angår ansøgeren selv. Ansættelsessamtaler planlægges så vidt muligt at finde sted i uge 6.

Ansøgninger eller supplerende materiale modtaget efter deadline vil ikke blive taget i betragtning.

Der henvises endvidere til bekendtgørelse nr. 242 af 13. marts 2012 om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter

Ansøgere informeres løbende om processen pr. mail.

Yderligere oplysninger om ansøgningsproceduren kan fås hos Mette Christensen (HR), e-mail: hrsc@hrsc.ku.dk angiv venligst ID NR: 211-0620/20-2H ved henvendelse.

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelsen sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og AC. Herudover anvises der et samlet pensionsbidrag på 17,1 % af løn og pensionsgivende tillæg. Der vil være mulighed for forhandling af yderligere tillæg på baggrund af kvalifikationer.

Københavns Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund, og opfordrer alle kvalificerede ansøgere, uanset personlig baggrund, til at søge.


Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.