Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Postdoc i Familiehemmelighedernes Politik, 1920-1980

Ved Saxo-Instituttet, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet opslås en stilling som postdoc i historie til besættelse fra 1. august 2018. Stillingen er tidsbegrænset til 26 måneder.
 
Om forskningsprojektet  
De fleste familier har eller har haft en hemmelighed. Om det uægte barn, der måtte bringes af vejen, oldemoren, hvis sindssygdom blev bortforklaret, eller onklen, der levede skjult som bøsse. Hemmeligheder kan binde familier sammen, men de kan også skabe splid og splittelse. Projektet undersøger, hvad hemmelighederne siger om familien som institution og om familiens forhold til staten og det omgivende samfund. Fokus er på midten af 1900-tallet, da samfundet gennemgik dramatiske forandringer, og velfærdsstaten blev etableret og konsolideret. Hvornår har hemmeligholdelse ydet beskyttelse, og hvornår har det været en form for undertrykkelse? Hvordan har skiftende sociale normer, lovgivning og offentlige myndigheders produktion og forvaltning af viden påvirket familiers håndtering af information om sociale tabuer – og omvendt? Og endelig, hvordan kan man undersøge intime aspekter af fortidige og nulevende menneskers liv på etisk forsvarlig vis?  
Projektet placerer sig i krydsfeltet mellem de internationale forskningsfelter ny familiehistorie, følelseshistorie og velfærdsstatshistorie. Det forventes at resultere i dagsordensættende forskning inden for disse felter og at udvikle ny teori om historiefaglig forskningsetik.  
 
Stillingsindhold  
Postdoc’en udformer selv et delprojekt inden for rammerne af det kollektive projekts overordnede formål. Det anbefales, at potentielle ansøgere kontakter forskningsleder Karen Vallgårda med henblik på drøftelse af indholdet af det konkrete projekt.  
 
Postdoc’en forventes som udgangspunkt at udarbejde minimum tre selvstændige publikationer på højeste internationale niveau samt at bidrage til forskergruppens fælles publikationer. Desuden forventes det af postdoc’en, at denne bidrager til organisering af fælles faglige arrangementer og til en løbende formidling af forskningsprojektets resultater.  
 
Postdoc-forløbet omfatter et forskningsophold ved et førende internationalt universitet.  
 
Om forskningsmiljøet  
Postdoc’en indgår i et tæt samarbejde med forskergruppen under ledelse af lektor, ph.d. Karen Vallgårda. Det indebærer deltagelse i jævnlige forskningsmøder og udarbejdelse af fælles publikationer såvel som samarbejde om organisering af konferencer, m.m. Derigennem vil postdoc’en blive en del af et internationalt forskningsnetværk.  
 
Endvidere vil postdoc’en indgå i Saxo-Instituttets stimulerende, tværfaglige og alsidige forskningsmiljø.  
 
Kvalifikationskrav  
Ansættelse som postdoc forudsætter forskningsmæssige kvalifikationer, der mindst svarer til, hvad der kan opnås gennem tilfredsstillende gennemført ph.d.-uddannelse inden for et humanistisk eller samfundsvidenskabeligt fagområde.  
 
Det er en forudsætning at ansøgeren kan læse dansk.  
 
Der vil derudover blive lagt vægt på følgende kvalifikationer:  

 • Forskningserfaring inden for det kulturhistoriske og/eller kulturanalytiske felt, gerne med fokus på de magtmæssige/politiske dimensioner af kulturel praksis.  
 • Forskningsmæssige kvalifikationer i relation til perioden af aktiv forskning og graden af originalitet og omfang i den videnskabelige produktion.  
 • Ansøgerens videnskabelige indsats, faglige bredde og dybde, stringens, grundighed og akkuratesse i forhold til den opslåede stilling.  
 • Deltagelse i/organisering af forskningsnetværk – nationale og internationale.  
 • Kompetencer i og erfaring med bred formidling af forskningsresultater.  
 • Dokumenterede undervisningsmæssige kvalifikationer.  
 • Dokumenterede administrative kvalifikationer.  
 • Engelske sprogkundskaber, skriftlig som mundtligt.  
 
Læs mere om kvalifikationskravene til postdoc i Notat om Stillingsstruktur for videnskabeligt personale.  
 
Yderligere information om projektet kan fås hos Lektor Karen Vallgårda, email: karenva@hum.ku.dk / telefon: 20 20 38 61.  
 
Ansøgning  
Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket ”Søg online” i Adobe PDF eller Word format.  
 
Ansøgningen skal indeholde følgende bilag:  
 • Ansøgningsbrev (max 1 side).  
 • Projektbeskrivelse på max 8.000 anslag (ekskl. litteraturliste), der indeholder beskrivelse af delprojektets formål, teori, kildegrundlag og analysestrategi, inkl. motiveret redegørelse for, hvordan delprojektet indgår i det overordnede projekt.  
 • Tidsplan, max 1 side.  
 •  CV, max 2 sider.  
 • Dokumentation for uddannelse (eksamensbeviser og ph.d.-bevis)  
 • Fuldstændig og nummereret publikationsliste, der tydeligt skelner mellem fagfællebedømte og ikke-fagfællebedømte publikationer. Medsendte værker mærkes med *  
 • Publikationer. Ansøgere kan højst vedlægge 2 publikationer. Udgivelsestidspunktet skal være tydeligt markeret på publikationslisten. De valgte publikationer uploades som vedhæftede dokumenter og nummereres fra 1-2.  
 • Op til tre anbefalinger.  
Ved sagens afslutning vil alt materiale blive destrueret.  
 
Ansættelsesprocedure  
Efter ansøgningsfristens udløb udvælger institutlederen, med rådgivning fra ansættelsesudvalget, hvilke ansøgere der skal bedømmes. Alle ansøgere får umiddelbart herefter besked om, hvorvidt deres ansøgning er gået videre til bedømmelse. Herefter nedsætter dekanen et fagkyndigt bedømmelsesudvalg med henblik på at bedømme de udvalgte ansøgene i forhold til den konkrete stilling. De udvalgte ansøgere orienteres om udvalgets sammensætning, og hver ansøger får lejlighed til at kommentere den del af bedømmelsen, som angår ansøgeren selv.  
 
Der henvises endvidere til bekendtgørelse nr. 242 af 13. marts 2012 om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter.  
 
Ansøgere informeres løbende om processen pr. mail.  
 
Yderligere oplysninger om ansøgningsproceduren kan fås hos fuldmægtig Rikke Dall, e-mail: hum-jur-teo@hrsc.ku.dk  
 
Løn- og ansættelsesvilkår  
Ansættelsen er tidsbegrænset til 26 mdr. og sker i henhold til overenskomst mellem Finansmini-steriet og AC. Herudover anvises der et samlet pensionsbidrag på 17,1 % af løn og pensionsgivende tillæg. Der vil være mulighed for forhandling af yderligere tillæg på baggrund af kvalifikationer.  
 
Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.  
 
Ansøgningsfristen er den 1. marts 2018 kl. 23:59 CET.  
 
Ansøgninger eller supplerende materiale modtaget efter denne dato vil ikke blive taget i betragtning.  
 


Mere af samme slags?

Angiv din e-mail og få lignende job direkte i indbakken
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privativspolitik

329735525Phoenix-9580388612018-01-09T13:37:34.937Postdoc i Familiehemmelighedernes Politik, 1920-1980Ved Saxo-Instituttet, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet opslås en stilling som postdoc i historie til besættelse fra 1. august 2018. Stillingen er tidsbegrænset til 26 måneder.
 
Om forskningsprojektet  
De fleste familier har eller har haft en hemmelighed. Om det uægte barn, der måtte bringes af vejen, oldemoren, hvis sindssygdom blev bortforklaret, eller onklen, der levede skjult som bøsse. Hemmeligheder kan binde familier sammen, men de kan også skabe splid og splittelse. Projektet undersøger, hvad hemmelighederne siger om familien som institution og om familiens forhold til staten og det omgivende samfund. Fokus er på midten af 1900-tallet, da samfundet gennemgik dramatiske forandringer, og velfærdsstaten blev etableret og konsolideret. Hvornår har hemmeligholdelse ydet beskyttelse, og hvornår har det været en form for undertrykkelse? Hvordan har skiftende sociale normer, lovgivning og offentlige myndigheders produktion og forvaltning af viden påvirket familiers håndtering af information om sociale tabuer – og omvendt? Og endelig, hvordan kan man undersøge intime aspekter af fortidige og nulevende menneskers liv på etisk forsvarlig vis?  
Projektet placerer sig i krydsfeltet mellem de internationale forskningsfelter ny familiehistorie, følelseshistorie og velfærdsstatshistorie. Det forventes at resultere i dagsordensættende forskning inden for disse felter og at udvikle ny teori om historiefaglig forskningsetik.  
 
Stillingsindhold  
Postdoc’en udformer selv et delprojekt inden for rammerne af det kollektive projekts overordnede formål. Det anbefales, at potentielle ansøgere kontakter forskningsleder Karen Vallgårda med henblik på drøftelse af indholdet af det konkrete projekt.  
 
Postdoc’en forventes som udgangspunkt at udarbejde minimum tre selvstændige publikationer på højeste internationale niveau samt at bidrage til forskergruppens fælles publikationer. Desuden forventes det af postdoc’en, at denne bidrager til organisering af fælles faglige arrangementer og til en løbende formidling af forskningsprojektets resultater.  
 
Postdoc-forløbet omfatter et forskningsophold ved et førende internationalt universitet.  
 
Om forskningsmiljøet  
Postdoc’en indgår i et tæt samarbejde med forskergruppen under ledelse af lektor, ph.d. Karen Vallgårda. Det indebærer deltagelse i jævnlige forskningsmøder og udarbejdelse af fælles publikationer såvel som samarbejde om organisering af konferencer, m.m. Derigennem vil postdoc’en blive en del af et internationalt forskningsnetværk.  
 
Endvidere vil postdoc’en indgå i Saxo-Instituttets stimulerende, tværfaglige og alsidige forskningsmiljø.  
 
Kvalifikationskrav  
Ansættelse som postdoc forudsætter forskningsmæssige kvalifikationer, der mindst svarer til, hvad der kan opnås gennem tilfredsstillende gennemført ph.d.-uddannelse inden for et humanistisk eller samfundsvidenskabeligt fagområde.  
 
Det er en forudsætning at ansøgeren kan læse dansk.  
 
Der vil derudover blive lagt vægt på følgende kvalifikationer:  
 • Forskningserfaring inden for det kulturhistoriske og/eller kulturanalytiske felt, gerne med fokus på de magtmæssige/politiske dimensioner af kulturel praksis.  
 • Forskningsmæssige kvalifikationer i relation til perioden af aktiv forskning og graden af originalitet og omfang i den videnskabelige produktion.  
 • Ansøgerens videnskabelige indsats, faglige bredde og dybde, stringens, grundighed og akkuratesse i forhold til den opslåede stilling.  
 • Deltagelse i/organisering af forskningsnetværk – nationale og internationale.  
 • Kompetencer i og erfaring med bred formidling af forskningsresultater.  
 • Dokumenterede undervisningsmæssige kvalifikationer.  
 • Dokumenterede administrative kvalifikationer.  
 • Engelske sprogkundskaber, skriftlig som mundtligt.  
 
Læs mere om kvalifikationskravene til postdoc i Notat om Stillingsstruktur for videnskabeligt personale.  
 
Yderligere information om projektet kan fås hos Lektor Karen Vallgårda, email: karenva@hum.ku.dk / telefon: 20 20 38 61.  
 
Ansøgning  
Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket ”Søg online” i Adobe PDF eller Word format.  
 
Ansøgningen skal indeholde følgende bilag:  
 • Ansøgningsbrev (max 1 side).  
 • Projektbeskrivelse på max 8.000 anslag (ekskl. litteraturliste), der indeholder beskrivelse af delprojektets formål, teori, kildegrundlag og analysestrategi, inkl. motiveret redegørelse for, hvordan delprojektet indgår i det overordnede projekt.  
 • Tidsplan, max 1 side.  
 •  CV, max 2 sider.  
 • Dokumentation for uddannelse (eksamensbeviser og ph.d.-bevis)  
 • Fuldstændig og nummereret publikationsliste, der tydeligt skelner mellem fagfællebedømte og ikke-fagfællebedømte publikationer. Medsendte værker mærkes med *  
 • Publikationer. Ansøgere kan højst vedlægge 2 publikationer. Udgivelsestidspunktet skal være tydeligt markeret på publikationslisten. De valgte publikationer uploades som vedhæftede dokumenter og nummereres fra 1-2.  
 • Op til tre anbefalinger.  
Ved sagens afslutning vil alt materiale blive destrueret.  
 
Ansættelsesprocedure  
Efter ansøgningsfristens udløb udvælger institutlederen, med rådgivning fra ansættelsesudvalget, hvilke ansøgere der skal bedømmes. Alle ansøgere får umiddelbart herefter besked om, hvorvidt deres ansøgning er gået videre til bedømmelse. Herefter nedsætter dekanen et fagkyndigt bedømmelsesudvalg med henblik på at bedømme de udvalgte ansøgene i forhold til den konkrete stilling. De udvalgte ansøgere orienteres om udvalgets sammensætning, og hver ansøger får lejlighed til at kommentere den del af bedømmelsen, som angår ansøgeren selv.  
 
Der henvises endvidere til bekendtgørelse nr. 242 af 13. marts 2012 om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter.  
 
Ansøgere informeres løbende om processen pr. mail.  
 
Yderligere oplysninger om ansøgningsproceduren kan fås hos fuldmægtig Rikke Dall, e-mail: hum-jur-teo@hrsc.ku.dk  
 
Løn- og ansættelsesvilkår  
Ansættelsen er tidsbegrænset til 26 mdr. og sker i henhold til overenskomst mellem Finansmini-steriet og AC. Herudover anvises der et samlet pensionsbidrag på 17,1 % af løn og pensionsgivende tillæg. Der vil være mulighed for forhandling af yderligere tillæg på baggrund af kvalifikationer.  
 
Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.  
 
Ansøgningsfristen er den 1. marts 2018 kl. 23:59 CET.  
 
Ansøgninger eller supplerende materiale modtaget efter denne dato vil ikke blive taget i betragtning.  
 
2018-02-22T02:54:18.177 Ved Saxo-Instituttet, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet opslås en stilling som postdoc i historie til besættelse fra 1. august 2018. Stillingen er tidsbegrænset til 26 måneder. Om forskningsprojektet De fleste familier har eller har haft en hemmelighed. Om det uægte barn, der måtte bringes af vejen, oldemoren, hvis sindssygdom blev bortforklaret, eller onklen, der levede skjult som bøsse. Hemmeligheder kan binde familier sammen, men de kan også skabe splid og splittelse. Projektet undersøger, hvad hemmelighederne siger om familien som institution og om familiens forhold til staten og det omgivende samfund. Fokus er på midten af 1900-tallet, da samfundet gennemgik dramatiske forandringer, og velfærdsstaten blev etableret og konsolideret. Hvornår har hemmeligholdelse ydet beskyttelse, og hvornår har det været en form for undertrykkelse? Hvordan har skiftende sociale normer, lovgivning og offentlige myndigheders produktion og forvaltning af viden påvirket familiers håndtering af information om sociale tabuer og omvendt? Og endelig, hvordan kan man undersøge intime aspekter af fortidige og nulevende menneskers liv på etisk forsvarlig vis? Projektet placerer sig i krydsfeltet mellem de internationale forskningsfelter ny familiehistorie, følelseshistorie og velfærdsstatshistorie. Det forventes at resultere i dagsordensættende forskning inden for disse felter og at udvikle ny teori om historiefaglig forskningsetik. Stillingsindhold Postdoc en udformer selv et delprojekt inden for rammerne af det kollektive projekts overordnede formål. Det anbefales, at potentielle ansøgere kontakter forskningsleder Karen Vallgårda med henblik på drøftelse af indholdet af det konkrete projekt. Postdoc en forventes som udgangspunkt at udarbejde minimum tre selvstændige publikationer på højeste internationale niveau samt at bidrage til forskergruppens fælles publikationer. Desuden forventes det af postdoc en, at denne bidrager til organisering af fælles faglige arrangementer og til en løbende formidling af forskningsprojektets resultater. Postdoc-forløbet omfatter et forskningsophold ved et førende internationalt universitet. Om forskningsmiljøet Postdoc en indgår i et tæt samarbejde med forskergruppen under ledelse af lektor, ph.d. Karen Vallgårda. Det indebærer deltagelse i jævnlige forskningsmøder og udarbejdelse af fælles publikationer såvel som samarbejde om organisering af konferencer, m.m. Derigennem vil postdoc en blive en del af et internationalt forskningsnetværk. Endvidere vil postdoc en indgå i Saxo-Instituttets stimulerende, tværfaglige og alsidige forskningsmiljø. Kvalifikationskrav Ansættelse som postdoc forudsætter forskningsmæssige kvalifikationer, der mindst svarer til, hvad der kan opnås gennem tilfredsstillende gennemført ph.d.-uddannelse inden for et humanistisk eller samfundsvidenskabeligt fagområde. Det er en forudsætning at ansøgeren kan læse dansk. Der vil derudover blive lagt vægt på følgende kvalifikationer: Forskningserfaring inden for det kulturhistoriske og eller kulturanalytiske felt, gerne med fokus på de magtmæssige politiske dimensioner af kulturel praksis. Forskningsmæssige kvalifikationer i relation til perioden af aktiv forskning og graden af originalitet og omfang i den videnskabelige produktion. Ansøgerens videnskabelige indsats, faglige bredde og dybde, stringens, grundighed og akkuratesse i forhold til den opslåede stilling. Deltagelse i organisering af forskningsnetværk nationale og internationale. Kompetencer i og erfaring med bred formidling af forskningsresultater. Dokumenterede undervisningsmæssige kvalifikationer. Dokumenterede administrative kvalifikationer. Engelske sprogkundskaber, skriftlig som mundtligt. Læs mere om kvalifikationskravene til postdoc i Notat om Stillingsstruktur for videnskabeligt personale. Yderligere information om projektet kan fås hos Lektor Karen Vallgårda, email: karenva@hum.ku.dk telefon: 20 20 38 61. Ansøgning Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket Søg online i Adobe PDF eller Word format. Ansøgningen skal indeholde følgende bilag: Ansøgningsbrev (max 1 side). Projektbeskrivelse på max 8.000 anslag (ekskl. litteraturliste), der indeholder beskrivelse af delprojektets formål, teori, kildegrundlag og analysestrategi, inkl. motiveret redegørelse for, hvordan delprojektet indgår i det overordnede projekt. Tidsplan, max 1 side. CV, max 2 sider. Dokumentation for uddannelse (eksamensbeviser og ph.d.-bevis) Fuldstændig og nummereret publikationsliste, der tydeligt skelner mellem fagfællebedømte og ikke-fagfællebedømte publikationer. Medsendte værker mærkes med * Publikationer. Ansøgere kan højst vedlægge 2 publikationer. Udgivelsestidspunktet skal være tydeligt markeret på publikationslisten. De valgte publikationer uploades som vedhæftede dokumenter og nummereres fra 1-2. Op til tre anbefalinger. Ved sagens afslutning vil alt materiale blive destrueret. Ansættelsesprocedure Efter ansøgningsfristens udløb udvælger institutlederen, med rådgivning fra ansættelsesudvalget, hvilke ansøgere der skal bedømmes. Alle ansøgere får umiddelbart herefter besked om, hvorvidt deres ansøgning er gået videre til bedømmelse. Herefter nedsætter dekanen et fagkyndigt bedømmelsesudvalg med henblik på at bedømme de udvalgte ansøgene i forhold til den konkrete stilling. De udvalgte ansøgere orienteres om udvalgets sammensætning, og hver ansøger får lejlighed til at kommentere den del af bedømmelsen, som angår ansøgeren selv. Der henvises endvidere til bekendtgørelse nr. 242 af 13. marts 2012 om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter. Ansøgere informeres løbende om processen pr. mail. Yderligere oplysninger om ansøgningsproceduren kan fås hos fuldmægtig Rikke Dall, e-mail: hum-jur-teo@hrsc.ku.dk Løn- og ansættelsesvilkår Ansættelsen er tidsbegrænset til 26 mdr. og sker i henhold til overenskomst mellem Finansmini-steriet og AC. Herudover anvises der et samlet pensionsbidrag på 17,1 af løn og pensionsgivende tillæg. Der vil være mulighed for forhandling af yderligere tillæg på baggrund af kvalifikationer. Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge. Ansøgningsfristen er den 1. marts 2018 kl. 23:59 CET. Ansøgninger eller supplerende materiale modtaget efter denne dato vil ikke blive taget i betragtning.11Jobnet95803886100000000000IDK_OFIR_02DKDanmark228DKK2018-03-01T00:00:000010https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=1307&ProjectId=146488&DepartmentId=18986&MediaId=4632&SkipAdvertisement=true0EuropaDanmarkEuropaDanmarkSjælland & øerStorkøbenhavnTårnbyEuropaDanmarkSjælland & øerStorkøbenhavnKøbenhavn3070150Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin11Karen Blixens Vej 42300København SDKDanmarkORS/blank.png155.6626378012.58940140
DKDanmarkDKDanmark
8Fuldtid47Tidsbegrænset505571JobNet47221351000https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntrySearchedCount&feedId=dc2beb84&entryId=95803886https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntryDisplayCount&feedId=dc2beb84&entryId=95803886https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationInitiatedCount&feedId=dc2beb84&entryId=95803886&page=ShowJob&component=SendApplicationButtonhttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationAppliedCount&feedId=dc2beb84&entryId=95803886&page=EmailApplyForm&component=SendApplicationButtonhttps://static-int.matchwork.com/company/logo/DK/ORS/SoMe/Ledelse_og_HR/Ledelse/4.jpgHos Saxo-Instituttet - Arkæologi, Etnologi, Historie og Græsk og Latin søger vi en medarbejder, der er frisk på nye spændende udfordringer.12007991Dansk3Læse/ tale123707Forskningsleder6Ledelse13Forskning og udvikling352153964importimport_95803886DKDanmarkDKDanmarkda-DK