Postdoc i filosofi

Ved Center for Subjektivitetsforskning (CFS), Institut for Kommunikation, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet opslås en stilling som postdoc i filosofi til besættelse fra 1. marts 2021 eller snarest derefter.

Stillingen er tidsbegrænset til 3 år.

Yderligere information om CFS kan findes her https://cfs.ku.dk/

Stillingsindhold
Postdoc’en vil indgå i forskningsprojektet Who are We? som er finansieret af European Research Council og ledet af Prof. Dan Zahavi. Ansøgere bedes udarbejde deres forskningsplan indenfor rammerne af Who are we? projektet.

Det overordnede projekt undersøger, hvad det vil sige at føle, tænke og handle som del af et vi. Dets grundhypotese er, at en systematisk undersøgelse af vi’et må indlejres i en mere omfattende undersøgelse af selvet og den sociale kognition. Projektet vil systematisk forfølge denne hypotese ved at kombinere tværvidenskabelig teoriudvikling med et filosofihistorisk fokus på de bidrag man kan finde i den tidlige fænomenologi. Ud over filosoffer vil projektet også involvere forskere fra sociologi, psykologi, antropologi og statskundskab.

Postdoc’en skal være en filosof med indgående kendskab til den fænomenologiske tradition. Vedkommende skal primært arbejde med følgende spørgsmål: Hvordan skal man forstå forholdet mellem medlemmerne af et vi? I hvilket omfang forudsætter et vi at forskellen mellem medlemmerne nedtones eller opløses, i hvilket omfang forudsætter det, at forskellen og pluraliteten anerkendes og bevares? Er svaret ens for alle vi-formationer, eller vil det variere afhængigt af gruppens størrelse? Ansøgeren forventes at inddrage såvel fænomenologi, anerkendelsesteori og social psykologi i sin forskningsplan.

Derudover skal postdoc’en undervise i 20% af sin arbejdstid på en eller flere af instituttets uddannelser.

Kvalifikationskrav
Ansættelse som postdoc forudsætter forskningsmæssige kvalifikationer, der mindst svarer til, hvad der kan opnås gennem tilfredsstillende gennemført ph.d.-uddannelse inden for det relevante fagområde (filosofi).

Derudover vil det lægges vægt på følgende:

 • Forskningskvalifikationer
 • Ansøgerens forskningsproduktion
 • Deltagelse i nationale og internationale netværk
 • Tidligere erfaring med tværvidenskabelig forskning og samarbejde
 • Gode sociale færdigheder
 • Beherskelse af akademisk engelsk både mundtligt og skriftligt
Yderligere information om stillingen kan fås hos leder af CFS, Professor Dan Zahavi, zahavi@hum.ku.dk

Læs mere om kvalifikationskravene til postdoc i Notat om Stillingsstruktur for videnskabeligt personale

Ansøgning
Send ansøgningen elektronisk via linket ”Søg online” i Adobe PDF eller Word format.

Klik på knappen ”Søg stillingen”.

Ansøgningen, som kan skrives på dansk eller engelsk, skal indeholde følgende bilag:

 • Ansøgningsbrev (max 1 side).
 • CV
 • Dokumentation for uddannelse (eksamensbeviser)
 • Fuldstændig og nummereret publikationsliste, der tydeligt skelner mellem fagfællebedømte og ikke-fagfællebedømte publikationer. Medsendte værker mærkes med *
 • Forskningsplan der inkluderer en kort beskrivelse af tidligere forskning samt en plan for de nærmeste år.
 • Dokumentation af undervisningskompetencer og forskningsformidling
 • Publikationer. Ansøgere kan højst vedlægge 3 publikationer. Udgivelsestidspunktet skal være tydeligt markeret på publikationslisten. De valgte publikationer uploades som vedhæftede dokumenter og nummereres fra 1-3.
Kun materiale på dansk, norsk, svensk, engelsk, tysk og fransk vil kunne forventes bedømt.

En arbejdsplads med diversitet
Københavns Universitet er engageret i sin stræben efter faglig excellence til lige muligheder for alle ansatte og til at skabe et inkluderende arbejdsmiljø og opfordrer derfor alle kvalificerede kandidater til at søge, uanset personlig baggrund, køn, seksuel orientering, alder, handicap, etnicitet mv.

Læs mere om Københavns Universitet arbejde med diversitet (HRS4R HR Excellence in Research) her: https://employment.ku.dk/working-at-ucph/eu-charter-for-researchers/

Ansættelsesprocedure
Efter ansøgningsfristens udløb udvælger institutlederen, med rådgivning fra ansættelsesudvalget, hvilke ansøgere der skal bedømmes. Alle ansøgere får umiddelbart herefter besked om, hvorvidt deres ansøgning er gået videre til bedømmelse. Herefter nedsætter dekanen et fagkyndigt bedømmelsesudvalg med henblik på at bedømme de udvalgte ansøgene i forhold til den konkrete stilling. De udvalgte ansøgere orienteres om udvalgets sammensætning, og hver ansøger får lejlighed til at kommentere den del af bedømmelsen, som angår ansøgeren selv.

Der henvises endvidere til https://jobportal.ku.dk/videnskabelige-stillinger/rekrutteringsproces/

Ansøgere informeres løbende om processen pr. mail.

Yderligere oplysninger om ansøgningsproceduren kan fås hos Pernille Lykke Paulsen (HR), e-mail: hrsc@hrsc.ku.dk, angiv venligst ID NR 211-0619/20-2I #1 ved henvendelse.

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelsen er tidsbegrænset til 36 mdr. og sker i henhold til overenskomst mellem Finansmini­steriet og AC. Herudover anvises der et samlet pensionsbidrag på 17,1 % af løn og pensionsgivende tillæg. Der vil være mulighed for forhandling af yderligere tillæg på baggrund af kvalifikationer.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfristen er den 29. januar 2021 kl. 23:59 CET.

Ansøgninger eller supplerende materiale modtaget efter denne dato vil ikke blive taget i betragtning.


Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Andre job der matcher din søgning

Postdoctoral position in Theoretical Computer Science

KU - SCIENCE - NBI

København Ø
The Department of Computer Science (DIKU) at the University of Copenhagen invites applications for postdoctoral positions in theoretical computer science. Description of the scientific environment We are looking for outstanding junior researchers wi...
Indrykket:3. december 2020

Postdoctoral fellowship - Regulation and control of bacterial CRISPR-Cas immunity

KU - SCIENCE - BIO SNM

København Ø
A 2.5-year postdoctoral fellowship on regulation and control of bacterial CRISPR-Cas immunity is available from May 1st 2021, or as soon as possible here after, at the Departments of Biology at the University of Copenhagen, Denmark. Bacterial viruse...
Indrykket:2. december 2020

Two-Year Postdoctoral Position: From politics to post-politics, a study of young people's engagement

Aarhus Universitet

København NV
The Department of Educational Sociology at the Danish School of Education (DPU), Faculty of Arts at Aarhus University invites applications for a postdoctoral position in the research project From politics to post-politics: Young people s engagement ...
Indrykket:2. december 2020

Postdoc in Coral Biology and Ecophysiology

KU - SCIENCE - BIO

København Ø
Department of Biology Faculty of Science University of Copenhagen A 3-year postdoc position in coral biology and ecophysiology is available in the Microenvironmental Ecology and Symbiosis Laboratory at the Marin Biology Section of the Department of ...
Indrykket:10. december 2020

Postdoc in Bioimaging and 3D bioprinting

KU - SCIENCE - BIO

København Ø
Department of Biology Faculty of Science University of Copenhagen A 2-year postdoc position in bioimaging and 3D bioprinting is available in the Microenvironmental Ecology and Symbiosis Laboratory at the Marin Biology Section of the Department of Bi...
Indrykket:10. december 2020

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Andre job der matcher din søgning

Postdoctoral position in Theoretical Computer Science

KU - SCIENCE - NBI

København Ø
The Department of Computer Science (DIKU) at the University of Copenhagen invites applications for postdoctoral positions in theoretical computer science. Description of the scientific environment We are looking for outstanding junior researchers wi...
Indrykket:3. december 2020

Postdoctoral fellowship - Regulation and control of bacterial CRISPR-Cas immunity

KU - SCIENCE - BIO SNM

København Ø
A 2.5-year postdoctoral fellowship on regulation and control of bacterial CRISPR-Cas immunity is available from May 1st 2021, or as soon as possible here after, at the Departments of Biology at the University of Copenhagen, Denmark. Bacterial viruse...
Indrykket:2. december 2020

Two-Year Postdoctoral Position: From politics to post-politics, a study of young people's engagement

Aarhus Universitet

København NV
The Department of Educational Sociology at the Danish School of Education (DPU), Faculty of Arts at Aarhus University invites applications for a postdoctoral position in the research project From politics to post-politics: Young people s engagement ...
Indrykket:2. december 2020

Postdoc in Coral Biology and Ecophysiology

KU - SCIENCE - BIO

København Ø
Department of Biology Faculty of Science University of Copenhagen A 3-year postdoc position in coral biology and ecophysiology is available in the Microenvironmental Ecology and Symbiosis Laboratory at the Marin Biology Section of the Department of ...
Indrykket:10. december 2020

Postdoc in Bioimaging and 3D bioprinting

KU - SCIENCE - BIO

København Ø
Department of Biology Faculty of Science University of Copenhagen A 2-year postdoc position in bioimaging and 3D bioprinting is available in the Microenvironmental Ecology and Symbiosis Laboratory at the Marin Biology Section of the Department of Bi...
Indrykket:10. december 2020