Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Postdoc i retsvidenskab - Aarhus BSS, Juridisk Institut, Center for Ret & Digitalisering 969569

Ved Juridisk Institut ved Aarhus BSS, Aarhus Universitet er én til to stillinger som postdoc i retsvidenskab ledige til besættelse.

Stillingerne som postdoc er tidsbegrænsede fuldtidsstillinger, der opslås for en periode på 18 måneder med start efter nærmere aftale.

Der gives supervision og mulighed for pædagogisk opkvalificering med henblik på at udvikle postdocens undervisningsmæssige kvalifikationer.

Forskningsprojektet
På alle fagområder påvirkes retten af den teknologiske udvikling og samfundets hastige digitalisering. Det omkringliggende samfund efterspørger i stigende grad forskning i de retlige rammer for udvikling, brug og afvikling af nye teknologier. Juridisk Institut ønsker at styrke forskningsindsatsen på området.

Jobbeskrivelse
De, der ansættes i stillingerne, forventes at bidrage væsentligt til instituttets forskning og undervisning inden for de retlige rammer for udvikling, brug og afvikling af nye teknologier og til fakultetets overordnede forskningsstrategi inden for digitalisering. Det forventes, at I underviser og vejleder studerende på bachelor- og kandidatniveau, samt at I – selvstændigt og i samarbejde med andre – bidrager til udviklingen af instituttets fagområde gennem forskning af høj international kvalitet.

De, der ansættes i stillingerne, skal være indstillet på at arbejde aktivt for instituttets mål om øget ekstern finansiering.

Der er krav om fysisk tilstedeværelse.

Dine kvalifikationer
Ansættelse som postdoc forudsætter videnskabelige kvalifikationer på ph.d.-niveau.

Hvem er vi?
Juridisk Institut er et af de seks institutter ved Aarhus BSS, som er et af Aarhus Universitets fire fakulteter. Aarhus BSS samler de kernefaglige erhvervs- og samfundsvidenskabelige forskningsområder og bringer dem tættere sammen for at afspejle det tætte forhold mellem samfund og erhvervsliv. Aarhus Universitet er på listen over verdens 100 bedste universiteter, og Aarhus BSS og Juridisk Institut har opnået de prestigefyldte AASCB, AMBA- og EQUIS-akkrediteringer.

Vi har et dynamisk, ambitiøst og akademisk mangfoldigt forsknings- og undervisningsmiljø med mere end 60 akademiske medarbejdere og 15-20 ph.d.-studerende. Derudover har vi særligt fokus på at tiltrække internationale forskere og ph.d.-studerende til instituttet.

På Juridisk Institut tilbyder vi undervisning og forskning af høj kvalitet inden for dansk, europæisk og international retsvidenskab. I vores forskning har vi fokus på at øge instituttets internationale indflydelse - særligt hvad angår publikationer. Vi ønsker at udvide og udvikle vores centrale forskningsområder, og lægger også vægt på, at vores forskning til hver en tid adresserer aktuelle juridiske udfordringer i samfund og erhvervsliv. I vores undervisning ønsker vi at bygge bro mellem teori og praksis, bl.a. ved at trække på eksterne lektorers praktiske erfaring.

Juridisk Institut, Aarhus BSS, Aarhus Universitet, har pr. 1. marts 2018 etableret et pilotcenter, Center for Ret & Digitalisering.

Du kan læse mere om Juridisk Institut på: http://law.au.dk/.

Yderligere information
Yderligere information om stillingen og instituttet kan fås ved henvendelse til institutleder Tine Sommer, tlf. +45 8716 4964, E-mail: institutleder@law.au.dk.

Hvis du har behov for hjælp til at uploade din ansøgning eller har spørgsmål vedr. rekrutteringsprocessen, bedes du kontakte HR-supporter Rikke Horsted Bundgaard, tlf.: +45 8715 3551, E-mail: rhb@au.dk.

Arbejdssted
Bartholins Allé 16, 8000 Aarhus C

Ansættelsesgrundlag
Ansættelse sker i henhold til bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter (https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=172954) samt cirkulære om overenskomst for akademikere i staten (http://jobsys.au.dk/link2/akademikere_i_staten).

Stillingsindhold og kvalifikationskrav er yderligere beskrevet i cirkulære om ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale ved universiteter (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174476).

Ansøgningsprocedure
Det er obligatorisk at vedhæfte nedenstående, når du søger denne stilling:

Ansøgning

  • Curriculum Vitae. Du opfordres til at angive eventuelle orlovsperioder uden forskningsaktivitet, herunder fx barselsorlov, da dine forskningsaktiviteter vurderes i forhold til din reelle forskningstid
  • Uddannelse (Eksamensbevis kandidat-, ph.d.- og evt. doktorgrad)
  • Publikationsliste (de medsendte publikationer skal være tydeligt markeret på publikationslisten)
  • Publikationer. Op til 3 publikationer kan medsendes. I tilfælde af flere forfattere vedlægges en medforfattererklæring om ansøgers andel i fællesarbejdet med tilsagn fra medforfatterne. Denne blanket (http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Business_and_Social_Sciences/HR_paa_BS/Medforfattererklaering_eng_skrivbar.pdf) kan bruges til formålet
  • Undervisningsportfolio. De nærmere krav til dokumentationen findes her (http://medarbejdere.au.dk/fakulteter/bs/ansaettelse-og-karriere/vejledning-til-ansoegere-til-vip-stillinger/vejledning-til-undervisningsporfolio/).

Materiale, der ikke kan uploades sammen med ansøgningen, kan indsendes i 3 eksemplarer til Aarhus BSS HR & Ph.d., Aarhus Universitet, Tåsingegade 1, 2. sal, 8000 Aarhus C.

Læs mere om, hvordan du søger en videnskabelig stilling ved Aarhus BSS her (http://medarbejdere.au.dk/fakulteter/bs/ansaettelse-og-karriere/vejledning-til-ansoegere-til-vip-stillinger/saadan-soeger-du-en-videnskabelig-stilling-ved-aarhus-bss/).

Bedømmelsesprocessen
Efter ansættelsesfristens udløb nedsættes et bedømmelsesudvalg. Der gøres opmærksom på, at bedømmelsen af ansøgerne udelukkende sker på baggrund af det materiale, som er modtaget inden ansøgningsfristens udløb. For yderligere information se guidelines for assessment committees, Aarhus BSS (http://bss.au.dk/om-aarhus-bss/ledige-stillinger/retningslinjer-til-bedoemmelsesudvalg/).

Alle interesserede opfordres til at søge uanset personlig baggrund.

Ansøgningsfrist
Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest: 30.04.2018

 


Mere af samme slags?

Angiv din e-mail og få lignende job direkte i indbakken
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privativspolitik

329782657Phoenix-e1ddfc9312018-03-23T15:09:32.110Postdoc i retsvidenskab - Aarhus BSS, Juridisk Institut, Center for Ret & Digitalisering 969569Ved Juridisk Institut ved Aarhus BSS, Aarhus Universitet er én til to stillinger som postdoc i retsvidenskab ledige til besættelse.

Stillingerne som postdoc er tidsbegrænsede fuldtidsstillinger, der opslås for en periode på 18 måneder med start efter nærmere aftale.

Der gives supervision og mulighed for pædagogisk opkvalificering med henblik på at udvikle postdocens undervisningsmæssige kvalifikationer.

Forskningsprojektet
På alle fagområder påvirkes retten af den teknologiske udvikling og samfundets hastige digitalisering. Det omkringliggende samfund efterspørger i stigende grad forskning i de retlige rammer for udvikling, brug og afvikling af nye teknologier. Juridisk Institut ønsker at styrke forskningsindsatsen på området.

Jobbeskrivelse
De, der ansættes i stillingerne, forventes at bidrage væsentligt til instituttets forskning og undervisning inden for de retlige rammer for udvikling, brug og afvikling af nye teknologier og til fakultetets overordnede forskningsstrategi inden for digitalisering. Det forventes, at I underviser og vejleder studerende på bachelor- og kandidatniveau, samt at I – selvstændigt og i samarbejde med andre – bidrager til udviklingen af instituttets fagområde gennem forskning af høj international kvalitet.

De, der ansættes i stillingerne, skal være indstillet på at arbejde aktivt for instituttets mål om øget ekstern finansiering.

Der er krav om fysisk tilstedeværelse.

Dine kvalifikationer
Ansættelse som postdoc forudsætter videnskabelige kvalifikationer på ph.d.-niveau.

Hvem er vi?
Juridisk Institut er et af de seks institutter ved Aarhus BSS, som er et af Aarhus Universitets fire fakulteter. Aarhus BSS samler de kernefaglige erhvervs- og samfundsvidenskabelige forskningsområder og bringer dem tættere sammen for at afspejle det tætte forhold mellem samfund og erhvervsliv. Aarhus Universitet er på listen over verdens 100 bedste universiteter, og Aarhus BSS og Juridisk Institut har opnået de prestigefyldte AASCB, AMBA- og EQUIS-akkrediteringer.

Vi har et dynamisk, ambitiøst og akademisk mangfoldigt forsknings- og undervisningsmiljø med mere end 60 akademiske medarbejdere og 15-20 ph.d.-studerende. Derudover har vi særligt fokus på at tiltrække internationale forskere og ph.d.-studerende til instituttet.

På Juridisk Institut tilbyder vi undervisning og forskning af høj kvalitet inden for dansk, europæisk og international retsvidenskab. I vores forskning har vi fokus på at øge instituttets internationale indflydelse - særligt hvad angår publikationer. Vi ønsker at udvide og udvikle vores centrale forskningsområder, og lægger også vægt på, at vores forskning til hver en tid adresserer aktuelle juridiske udfordringer i samfund og erhvervsliv. I vores undervisning ønsker vi at bygge bro mellem teori og praksis, bl.a. ved at trække på eksterne lektorers praktiske erfaring.

Juridisk Institut, Aarhus BSS, Aarhus Universitet, har pr. 1. marts 2018 etableret et pilotcenter, Center for Ret & Digitalisering.

Du kan læse mere om Juridisk Institut på: http://law.au.dk/.

Yderligere information
Yderligere information om stillingen og instituttet kan fås ved henvendelse til institutleder Tine Sommer, tlf. +45 8716 4964, E-mail: institutleder@law.au.dk.

Hvis du har behov for hjælp til at uploade din ansøgning eller har spørgsmål vedr. rekrutteringsprocessen, bedes du kontakte HR-supporter Rikke Horsted Bundgaard, tlf.: +45 8715 3551, E-mail: rhb@au.dk.

Arbejdssted
Bartholins Allé 16, 8000 Aarhus C

Ansættelsesgrundlag
Ansættelse sker i henhold til bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter (https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=172954) samt cirkulære om overenskomst for akademikere i staten (http://jobsys.au.dk/link2/akademikere_i_staten).

Stillingsindhold og kvalifikationskrav er yderligere beskrevet i cirkulære om ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale ved universiteter (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174476).

Ansøgningsprocedure
Det er obligatorisk at vedhæfte nedenstående, når du søger denne stilling:

Ansøgning
  • Curriculum Vitae. Du opfordres til at angive eventuelle orlovsperioder uden forskningsaktivitet, herunder fx barselsorlov, da dine forskningsaktiviteter vurderes i forhold til din reelle forskningstid
  • Uddannelse (Eksamensbevis kandidat-, ph.d.- og evt. doktorgrad)
  • Publikationsliste (de medsendte publikationer skal være tydeligt markeret på publikationslisten)
  • Publikationer. Op til 3 publikationer kan medsendes. I tilfælde af flere forfattere vedlægges en medforfattererklæring om ansøgers andel i fællesarbejdet med tilsagn fra medforfatterne. Denne blanket (http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Business_and_Social_Sciences/HR_paa_BS/Medforfattererklaering_eng_skrivbar.pdf) kan bruges til formålet
  • Undervisningsportfolio. De nærmere krav til dokumentationen findes her (http://medarbejdere.au.dk/fakulteter/bs/ansaettelse-og-karriere/vejledning-til-ansoegere-til-vip-stillinger/vejledning-til-undervisningsporfolio/).

Materiale, der ikke kan uploades sammen med ansøgningen, kan indsendes i 3 eksemplarer til Aarhus BSS HR & Ph.d., Aarhus Universitet, Tåsingegade 1, 2. sal, 8000 Aarhus C.

Læs mere om, hvordan du søger en videnskabelig stilling ved Aarhus BSS her (http://medarbejdere.au.dk/fakulteter/bs/ansaettelse-og-karriere/vejledning-til-ansoegere-til-vip-stillinger/saadan-soeger-du-en-videnskabelig-stilling-ved-aarhus-bss/).

Bedømmelsesprocessen
Efter ansættelsesfristens udløb nedsættes et bedømmelsesudvalg. Der gøres opmærksom på, at bedømmelsen af ansøgerne udelukkende sker på baggrund af det materiale, som er modtaget inden ansøgningsfristens udløb. For yderligere information se guidelines for assessment committees, Aarhus BSS (http://bss.au.dk/om-aarhus-bss/ledige-stillinger/retningslinjer-til-bedoemmelsesudvalg/).

Alle interesserede opfordres til at søge uanset personlig baggrund.

Ansøgningsfrist
Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest: 30.04.2018

 

2018-05-01T00:51:20.357 Ved Juridisk Institut ved Aarhus BSS, Aarhus Universitet er én til to stillinger som postdoc i retsvidenskab ledige til besættelse.Stillingerne som postdoc er tidsbegrænsede fuldtidsstillinger, der opslås for en periode på 18 måneder med start efter nærmere aftale.Der gives supervision og mulighed for pædagogisk opkvalificering med henblik på at udvikle postdocens undervisningsmæssige kvalifikationer.ForskningsprojektetPå alle fagområder påvirkes retten af den teknologiske udvikling og samfundets hastige digitalisering. Det omkringliggende samfund efterspørger i stigende grad forskning i de retlige rammer for udvikling, brug og afvikling af nye teknologier. Juridisk Institut ønsker at styrke forskningsindsatsen på området.JobbeskrivelseDe, der ansættes i stillingerne, forventes at bidrage væsentligt til instituttets forskning og undervisning inden for de retlige rammer for udvikling, brug og afvikling af nye teknologier og til fakultetets overordnede forskningsstrategi inden for digitalisering. Det forventes, at I underviser og vejleder studerende på bachelor- og kandidatniveau, samt at I selvstændigt og i samarbejde med andre bidrager til udviklingen af instituttets fagområde gennem forskning af høj international kvalitet.De, der ansættes i stillingerne, skal være indstillet på at arbejde aktivt for instituttets mål om øget ekstern finansiering.Der er krav om fysisk tilstedeværelse.Dine kvalifikationerAnsættelse som postdoc forudsætter videnskabelige kvalifikationer på ph.d.-niveau.Hvem er vi?Juridisk Institut er et af de seks institutter ved Aarhus BSS, som er et af Aarhus Universitets fire fakulteter. Aarhus BSS samler de kernefaglige erhvervs- og samfundsvidenskabelige forskningsområder og bringer dem tættere sammen for at afspejle det tætte forhold mellem samfund og erhvervsliv. Aarhus Universitet er på listen over verdens 100 bedste universiteter, og Aarhus BSS og Juridisk Institut har opnået de prestigefyldte AASCB, AMBA- og EQUIS-akkrediteringer.Vi har et dynamisk, ambitiøst og akademisk mangfoldigt forsknings- og undervisningsmiljø med mere end 60 akademiske medarbejdere og 15-20 ph.d.-studerende. Derudover har vi særligt fokus på at tiltrække internationale forskere og ph.d.-studerende til instituttet.På Juridisk Institut tilbyder vi undervisning og forskning af høj kvalitet inden for dansk, europæisk og international retsvidenskab. I vores forskning har vi fokus på at øge instituttets internationale indflydelse - særligt hvad angår publikationer. Vi ønsker at udvide og udvikle vores centrale forskningsområder, og lægger også vægt på, at vores forskning til hver en tid adresserer aktuelle juridiske udfordringer i samfund og erhvervsliv. I vores undervisning ønsker vi at bygge bro mellem teori og praksis, bl.a. ved at trække på eksterne lektorers praktiske erfaring.Juridisk Institut, Aarhus BSS, Aarhus Universitet, har pr. 1. marts 2018 etableret et pilotcenter, Center for Ret Digitalisering.Du kan læse mere om Juridisk Institut på: http: law.au.dk .Yderligere informationYderligere information om stillingen og instituttet kan fås ved henvendelse til institutleder Tine Sommer, tlf. 45 8716 4964, E-mail: institutleder@law.au.dk.Hvis du har behov for hjælp til at uploade din ansøgning eller har spørgsmål vedr. rekrutteringsprocessen, bedes du kontakte HR-supporter Rikke Horsted Bundgaard, tlf.: 45 8715 3551, E-mail: rhb@au.dk.ArbejdsstedBartholins Allé 16, 8000 Aarhus CAnsættelsesgrundlag Ansættelse sker i henhold til bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter (https: www.retsinformation.dk forms R0710.aspx?id 172954) samt cirkulære om overenskomst for akademikere i staten (http: jobsys.au.dk link2 akademikere_i_staten).Stillingsindhold og kvalifikationskrav er yderligere beskrevet i cirkulære om ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale ved universiteter (https: www.retsinformation.dk Forms R0710.aspx?id 174476).Ansøgningsprocedure Det er obligatorisk at vedhæfte nedenstående, når du søger denne stilling:AnsøgningCurriculum Vitae. Du opfordres til at angive eventuelle orlovsperioder uden forskningsaktivitet, herunder fx barselsorlov, da dine forskningsaktiviteter vurderes i forhold til din reelle forskningstidUddannelse (Eksamensbevis kandidat-, ph.d.- og evt. doktorgrad)Publikationsliste (de medsendte publikationer skal være tydeligt markeret på publikationslisten)Publikationer. Op til 3 publikationer kan medsendes. I tilfælde af flere forfattere vedlægges en medforfattererklæring om ansøgers andel i fællesarbejdet med tilsagn fra medforfatterne. Denne blanket (http: medarbejdere.au.dk fileadmin www.medarbejdere.au.dk hovedomraader Business_and_Social_Sciences HR_paa_BS Medforfattererklaering_eng_skrivbar.pdf) kan bruges til formåletUndervisningsportfolio. De nærmere krav til dokumentationen findes her (http: medarbejdere.au.dk fakulteter bs ansaettelse-og-karriere vejledning-til-ansoegere-til-vip-stillinger vejledning-til-undervisningsporfolio ).Materiale, der ikke kan uploades sammen med ansøgningen, kan indsendes i 3 eksemplarer til Aarhus BSS HR Ph.d., Aarhus Universitet, Tåsingegade 1, 2. sal, 8000 Aarhus C.Læs mere om, hvordan du søger en videnskabelig stilling ved Aarhus BSS her (http: medarbejdere.au.dk fakulteter bs ansaettelse-og-karriere vejledning-til-ansoegere-til-vip-stillinger saadan-soeger-du-en-videnskabelig-stilling-ved-aarhus-bss ).Bedømmelsesprocessen Efter ansættelsesfristens udløb nedsættes et bedømmelsesudvalg. Der gøres opmærksom på, at bedømmelsen af ansøgerne udelukkende sker på baggrund af det materiale, som er modtaget inden ansøgningsfristens udløb. For yderligere information se guidelines for assessment committees, Aarhus BSS (http: bss.au.dk om-aarhus-bss ledige-stillinger retningslinjer-til-bedoemmelsesudvalg ).Alle interesserede opfordres til at søge uanset personlig baggrund.AnsøgningsfristAlle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest: 30.04.201811Jobnete1ddfc93100000000000IDK_OFIR_02DKDanmark228DKK2018-04-30T00:00:000000https://ssl1.peoplexs.com/Peoplexs22/CandidatesPortalNoLogin/ApplicationForm.cfm?VacatureID=969569&PortalID=52850EuropaDanmarkEuropaDanmarkJyllandØstjyllandAarhus3194625Aarhus Universitet11Bartholins Allé 168000Aarhus C87150000DKDanmark0
DKDanmarkDKDanmark
8Fuldtid47Tidsbegrænset544979JobNet48002921000https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntrySearchedCount&feedId=dc2beb84&entryId=e1ddfc93https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntryDisplayCount&feedId=dc2beb84&entryId=e1ddfc93https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationInitiatedCount&feedId=dc2beb84&entryId=e1ddfc93&page=ShowJob&component=SendApplicationButtonhttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationAppliedCount&feedId=dc2beb84&entryId=e1ddfc93&page=EmailApplyForm&component=SendApplicationButtonhttps://static.matchwork.com/company/logo/DK/ORS/SoMe/Paedagog_undervisning_og_forskning/Undervisning_og_paedagogik/16.jpgSøger du nye udfordringer indenfor Ledelse?12008001Dansk3Læse/ tale251Institutleder6Ledelse9Undervisning og pædagogik353901244Tineinfo@signatur.dkDKDanmarkDKDanmarkda-DK