Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Postdoc til etnografisk analyse af vidensdeling mellem forskere, myndigheder, finansielle institutioner og landbrug med fokus på grøn omstilling i dansk kvægproduktion

Ved Saxo-Instituttet, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet opslås en stilling som postdoc. Vi søger en kandidat med en ph.d.-grad i antropologi (eller anden samfundsvidenskab), etnologi, videnskabsstudier eller lignende. Stillingen er til besættelse fra 1. maj 2021 eller snarest derefter.

Stillingen er tidsbegrænset til 24 måneder.

Stillingsindhold

Postdocen skal indgå i det tværvidenskabelige forskningsprojekt Cattle Crossroads. Researching Danish Livestock Production for the Future, hvis overordnede mål er at undersøge muligheder og barrierer for grøn omstilling i den danske kvægproduktion. Disse muligheder og barrierer undersøges gennem en samlet analyse af det videnskompleks, som dansk kvægproduktion indgår i og udgør, med særligt fokus på de skilleveje, der opstår i forbindelse med omlægning til grønt kvæghold. Dermed er formålet med Cattle Crossroads at bidrage til et nyt solidt forskningsgrundlag for dansk kvægproduktion i en grøn fremtid, herunder at anspore til en kvalificeret og vanskelig diskussion om nedskalering set i lyset af idéen om absolut miljømæssig bæredygtighed, ifølge hvilken enhver produktions klima- og miljøaftryk skal måles i forhold til absolutte planetære grænser og ikke relativt i forhold til anden produktion. Cattle Crossroads består af en gruppe af 7-8 forskere og er et samarbejde mellem antropologi, veterinærvidenskab og husdyrvidenskab, og der forventes stor interaktion mellem deltagernes delprojekter. Cattle Crossroads er finansieret af Danmarks Frie Forskningsfonds pulje til forskning i grøn omstilling og løber fra 2021 til 2024.

Vi søger en postdoc til at varetage Cattle Crossroads’ delprojekt ”Samarbejde. Et etnografisk studie af vidensdeling mellem forskere, myndigheder, finansielle institutioner og landbrug med fokus på grøn omstilling i dansk kvægproduktion”. Myndighedsbetjening udgør en vigtig del af veterinær- og husdyrvidenskabsspecialisters virke, og en betragtelig del af forskningen indenfor kvægbrug finansieres af landbrugets organisationer, som også yder konsulentbistand til kvægproducenter. Desuden spiller finansieringsmekanismer og forsikringsordninger en stor rolle for kvægproducenternes handlerum. Videnskab, myndigheder, banker, økonomiske institutioner og landbrug indgår således i en række samarbejder om dansk kvægproduktion. Med denne postdoc-stilling ønskes en etnografisk analyse af, hvordan klima- og miljømæssige forhold figurerer i dette tværsektorielle samarbejde. Gennem feltarbejde blandt de relevante aktører, skal delprojektet analysere, hvordan disse forbindelser mellem forskellige sektorer ser ud og praktiseres, samt hvilken viden, der genereres, omsættes og lægges til grund for politik, strategier, finansiering og regler, med særligt henblik på at forstå, hvilken rolle klima- og miljøspørgsmål spiller eller ikke spiller i den tværsektorielle vidensdeling indenfor dansk kvægbrug.

Delprojektet vil indgå som en vigtig komponent i Cattle Crossroads som helhed, og den succesfulde ansøger forventes udover to fagfællebedømte artikler også i samarbejde med felten og projektets øvrige deltagere at udarbejde et ’katalog’, der udpeger muligheder for grøn omstilling af dansk kvægproduktion via ændringer i det tværsektorielle samarbejde.

Stillingen vil foruden tilknytningen til Cattle Crossroads projektet også blive indlejret i det nystartede Centre for Sustainable Futures ved Saxo-Instituttet, Københavns Universitet (https://sustainablefutures.ku.dk/)Saxo-Instituttet omfatter uddannelses- og forskningsaktiviteter inden for fagområderne Arkæologi, Europæisk etnologi, Klassisk græsk & Latin, Migrationsstudier samt Historie. Instituttet har ca. 1.400 studerende og 100 ansatte, og tilbyder studie- og erhvervsvejledning, varierede studiefaciliteter og et omfattende bibliotek, der dagligt benyttes af instituttets studerende, undervisere og forskere. Instituttet er desuden vært for flere forskningscentre, projekter og netværk, som er eksternt finansierede. Se https://saxo.ku.dk


Kvalifikationskrav

Ansættelse som postdoc forudsætter forskningsmæssige kvalifikationer, der mindst svarer til, hvad der kan opnås gennem tilfredsstillende gennemført ph.d.-uddannelse inden for et relevant fagområde.

Yderligere kvalifikationer, der vil blive vægtet, er erfaring med og nysgerrighed overfor tværvidenskabeligt samarbejde, samt en brændende interesse for grøn omstilling. Desuden er vi på udkig efter en initiativrig og selvstændig forsker, som har erfaring med og lyst til at udføre og organisere feltarbejde, som vil indgå aktivt i ideudvekslinger, og som kan arrangere forskningsaktiviteter og omsætte indsigter også udenfor forskningssammenhænge. En tidligere erfaring med miljø-, klima og bæredygtighedsområdet er desuden en fordel, ligesom en indsigt i økonomisk antropologi eller tilsvarende er det.

Læs mere om kvalifikationskravene til postdoc i Notat om Stillingsstruktur for videnskabeligt personale

Yderligere information om stillingen kan fås hos PI for Cattle Crossroads Frida Hastrup (hastrup@hum.ku.dk).

Ansøgning
Send ansøgningen elektronisk via linket ”Søg online” i Adobe PDF eller Word format.

Klik på knappen ”Søg stillingen”.

Ansøgningen, som kan skrive på dansk eller engelsk skal indeholde følgende bilag:

  • Ansøgningsbrev (max 2 sider).
  • Komplet CV
  • Dokumentation for uddannelse (eksamensbeviser og ph.d.-bevis)
  • Fuldstændig og nummereret publikationsliste, der tydeligt skelner mellem fagfællebedømte og ikke-fagfællebedømte publikationer. Medsendte værker mærkes med *
  • Forskningsplan der inkluderer en kort beskrivelse af tidligere forskning samt en konkretisering af, hvordan ovennævnte delprojekt kan gribes an. Forskningsplanen bør også rumme redegørelse for indsats vedrørende forskningsorganisering, arrangering af forskningsseminarer osv. (i alt max 3 sider)
  • Undervisningsportfolio. Redegørelse og dokumentation for undervisningskompetencer og -erfaring og forskningsformidling.
  • Publikationer. Ansøgere kan højst vedlægge 3 publikationer. Udgivelsestidspunktet skal være tydeligt markeret på publikationslisten. De valgte publikationer uploades som vedhæftede dokumenter og nummereres fra 1-3.
Kun materiale på dansk, norsk, svensk, engelsk, tysk og fransk vil kunne forventes bedømt.

Ansættelsesprocedure

Efter ansøgningsfristens udløb udvælger institutlederen, med rådgivning fra ansættelsesudvalget, hvilke ansøgere, der skal bedømmes. Alle ansøgere får umiddelbart herefter besked om, hvorvidt deres ansøgning er gået videre til bedømmelse. Herefter nedsætter dekanen et fagkyndigt bedømmelsesudvalg med henblik på at bedømme de udvalgte ansøgene i forhold til den konkrete stilling. De udvalgte ansøgere orienteres om udvalgets sammensætning, og hver ansøger får lejlighed til at kommentere den del af bedømmelsen, som angår ansøgeren selv.

Yderligere oplysninger om ansøgningsproceduren kan fås hos Lotte Strandberg, HR, e-mail: hrsc@hrsc.ku.dk, angiv venligst ID nummer 211-0661/21-2I ved henvendelse.

Løn- og ansættelsesvilkår

Ansættelsen er tidsbegrænset til 24 mdr. og sker i henhold til overenskomst mellem Finansmini­steriet og AC. Herudover anvises der et samlet pensionsbidrag på 17,1 % af løn og pensionsgivende tillæg. Der vil være mulighed for forhandling af yderligere tillæg på baggrund af kvalifikationer.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfristen er den 1. marts 2021 kl. 23:59 CET.

Ansøgninger eller supplerende materiale modtaget efter denne dato vil ikke blive taget i betragtning.


Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.