Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Postdocs til ny forskningssatsning på Juridisk Institut, Syddansk Universitet

Ved Juridisk Institut vil tre 2-årige postdocstillinger være ledige til besættelse pr. 1. marts 2021 eller efter nærmere aftale. Tjenestestedet er Campus Odense.

På SDU ønsker vi at skabe værdi for og med samfundet ved at arbejde med FN’s verdensmål. I tillæg hertil har vi på Juridisk Institut en vision om – med den juridiske disciplin som redskab – at ville medvirke til at forme og præge fremtidens samfund og bidrage til at skabe en bæredygtig verden bl.a. via nye og relevante retsvidenskabelige forskningsresultater af høj kvalitet.

Derfor har vi taget initiativ til en ny forskningssatsning vedrørende de juridiske tematikker/problemstillinger knyttet til FN’s verdensmål. Med afsæt i SDG 16 skal der ske en kritisk udforskning og udfordring af (en række af) de juridiske aspekter ift. verdensmålene.

Satsningen vil organisatorisk blive forankret i et nyoprettet center, der går på tværs af instituttets fire eksisterende forskningsgrupper. Ambitionen er, at centret på sigt skal udvikle sig til et selvfinansierende forskningscenter på højt niveau med tilhørende undervisningsaktiviteter. 

Forskningen i centret vil være fokuseret omkring 3 spor: 

 • Retlige rammer, som dækker over tematikker relateret til institutioner i bred forstand
 • Fysiske rammer, som dækker over tematikker relateret til klima, miljø og naturressourcer
 • Sociale rammer, som dækker over tematikker relateret til velfærd og ulighed
Vi søger tre postdocs, som vil være med til at virkeliggøre vores vision, og som sammen med bl.a. en ny centerleder vil være en del af vores forskningssatsning og det hold, som skal udgøre de bærende kræfter i forhold til at indfri ambitionerne for centret.

Om dig
Vi forestiller os, at du

 • Har en juridisk baggrund eller erfaring med at arbejde med retlige problemstillinger
 • Har en relevant ph.d.-grad
 • Har erfaring med forskningsformidling og/eller undervisning
 • Har lyst til at indgå i forskningssamarbejder
 • Er nysgerrig, idérig og har gode samarbejdsevner
 • Har flair for at forstå retlige problemstillinger i en bred samfundsmæssig sammenhæng
 • Kan definere en relevant og ambitiøs forskningsidé/-spørgsmål inden for et af ovennævnte spor (evt. en kombination heraf), der adresserer juridiske aspekter af (et eller flere af) FN’s verdensmål
Vi tilbyder
Foruden spændende forskningsmæssige opgaver tilbyder vi
 • Gode arbejdsvilkår med fleksibel arbejdstilrettelæggelse
 • Et fagligt miljø med mulighed for faglig sparring og udvikling
 • Et godt socialt miljø med gode kolleger
Ansøgningen
Din ansøgning skal indeholde følgende:
 • Motiveret ansøgning
 • CV
 • Eksamensbeviser
 • Fyldestgørende publikationsliste med angivelse af de publikationer, der vedhæftes
 • Oversigt over dine forskningsformidlings- og undervisningsaktiviteter
 • En 2-årig forskningsplan relateret til et af ovennævnte tre spor (eller en kombination heraf) indeholdende en beskrivelse af konkrete forskningsaktiviteter og publiceringsplaner i relation hertil. Der kan være tale om ét samlet projekt eller flere forskellige forskningsaktiviteter inden for de(t) enkelte spor. I ansøgningen angives, hvilke(t) spor planen relaterer sig til.  
 • Op til tre videnskabelige publikationer, som du ønsker dig bedømt på grundlag af.
  Der vedhæftes en pdf-fil for hver enkelt publikation.
  • Hvis der er medforfattere til en publikation, skal der vedlægges medforfattererklæring med angivelse af dit bidrag som en del af den pågældende pdf-fil.
  • Din ph.d.-afhandling skal fremsendes som en af de påberåbte publikationer. Den skriftlige bedømmelse heraf bedes tillige medsendt.
Dokumenter, der ikke er på dansk, norsk eller svensk, skal oversættes til engelsk. Hvis ansøgningen ikke indeholder det påkrævede materiale, kan universitetet afvise ansøgningen uden yderligere varsel.

Ansøgningsprocedure Ved ansøgningsfristens udløb udvælges et antal ansøgere til faglig bedømmelse (short-listing) ud fra en overordnet vurdering af, hvilke ansøgere der ift. deres faglige og forskningsmæssige profil bedst matcher stillingsopslaget.
 
Når bedømmelsesudvalget har afgivet sin vurdering, modtager ansøgeren den del af evalueringen, der vedrører vedkommende selv. Udvalgte ansøgere inviteres til en ansættelsessamtale.

Ifølge SDU’s interne retningslinjer skal der til en opslået videnskabelig stilling være mindst tre kvalificerede ansøgere, før denne kan besættes.

Syddansk Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til:

Institutleder Camilla Hørby Jensen
E-mail: chj@sam.sdu.dk 
Tlf.: 6550 2198

Nærmere oplysninger om instituttet og dets strategi og aktiviteter kan findes på instituttets hjemmeside. 

Ansøgning, løn og ansættelsesforhold m.v.
Ansættelse finder sted efter overenskomst mellem Finansministeriet og AC og forudsætter videnskabelige kvalifikationer på ph.d.-niveau.

Ansættelse som Postdoc forudsætter videnskabelige kvalifikationer på ph.d.-niveau.

Stillingsindholdet vil overvejende være forskning. Hertil kommer undervisning i et vist omfang. Desuden kan i begrænset omfang komme varetagelse af andre opgaver. Universitetet fastlægger den nærmere fordeling mellem de forskellige opgaver. Vægtningen mellem de forskellige opgaver kan variere over tid.

I stillingen indgår ikke pædagogisk opkvalificering. Ansættelse som Postdoc kan derfor ikke alene kvalificere til senere ansættelse som lektor/seniorforsker.

Bedømmelse af ansøgninger vil ske i henhold til gældende ansættelsesbekendtgørelse for universiteter. Ansøgningen vil blive bedømt af et sagkyndigt udvalg. Bedømmelsesudvalget kan dog kræve yderligere materiale inddraget. I så fald påhviler det ansøgeren at tilvejebringe fornødne eksemplarer af materialet.

Ansøgninger som ikke opfylder de formelle krav i forhold til stillingsopslaget vil ikke blive bedømt af bedømmelsesudvalget.

Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket "Ansøg online". Uploadede filer skal være i Adobe PDF(ulåst) eller Word format.

Læs vejledning til ansøgere.

Hvert felt i ansøgningsskemaet kan kun indeholde én fil af max. 10 Mb.

Yderligere information om:

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet


Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.