Postgraduate kliniske lektorer i Videreuddannelsesregion Nord 972461

Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser (CESU) ved Faculty of Health Sciences, Aarhus Universitet opslår i samarbejde med Videreuddannelsesregion Nord to ledige stillinger som postgraduat klinisk lektor.

  • Postgraduat klinisk lektor i simulation og færdighedstræning i Region Nordjylland til besættelse snarest muligt og med en tidsbegrænset ansættelsesperiode på 3 år.
  • Postgraduat klinisk lektor i intern medicin: endokrinologi til besættelse pr. 1. juli 2018 og med en tidsbegrænset ansættelsesperiode på 5 år.

Det er vigtigt, at det i ansøgningen tydeligt anføres, hvilken stilling der søges.

Stillingen
Den postgraduate kliniske lektor har overordnet rådgivende, koordinerende og udviklende funktion i forhold til at sikre og udvikle den kliniske videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord inden for specialet eller området. Nærmere oplysning om opgaver findes i funktionsbeskrivelserne for de postgraduate kliniske lektorer i Videreuddannelsesregion Nord på: http://cesu.au.dk/postgraduatekliniskelektorer/funktionsbeskrivelser/.

Den postgraduate kliniske lektor fordeler sit opgavefelt mellem undervisning og formidling, ledelsesmæssige, rådgivende og administrative opgaver samt forskning og udvikling. Lektoren refererer til den ledende lektor for postgraduat lægelig kompetenceudvikling på CESU og til sekretariatschefen i Videreuddannelsesregion Nord.

Kvalifikationer
Vedrørende kvalifikationskrav og stillingsindhold henvises til stillingsstrukturen for videnskabeligt personale ved universiteter. (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174476&)

Ansættelse som klinisk lektor forudsætter lægevidenskabelig kandidateksamen, specialistanerkendelse samt yderligere undervisnings- og forskningsmæssige kvalifikationer, fx ph.d.-grad eller doktorgrad. Det forudsættes normalt, at den kliniske lektor udfører forskning.

Den postgraduate kliniske lektor:
  • skal være speciallæge i Videreuddannelsesregion Nord
  • skal være lektorkvalificeret efter Aarhus Universitets retningslinjer
  • forventes at have, eller inden for de første år at erhverve sig, nødvendig formel uddannelse inden for medicinsk pædagogik og ledelse af medicinsk uddannelse svarende til 10 ECTS point
  • har erfaring med ledelse og administration af lægelig videreuddannelse (fx uddannelseskoordinerende overlæge (UKO), uddannelsesansvarlig overlæge (UAO), uddannelseskoordinerende yngre læge (UKYL), inspektor, mv)
  • har erfaring med udvikling af kurser (fx kursusleder, udvikling af workshop, underviser)
  • kan agere i det politiske/administrative system
  • kan afbalancere mange forskellige hensyn
  • kan skabe fremdrift og udvikling

Erfaring med forskning og udvikling i lægelig videreuddannelse vil være en fordel.

Ansættelse
Ansættelse og aflønning sker i henhold til Cirkulære om aftale om kliniske lektorer ved universiteter (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=146393&).

Den postgraduate kliniske lektor aflønnes med et honorar på kr. 47.600 årligt i 31.03.2012-niveau svarende til kr. 50.346,66 årligt i aktuelt niveau.

Der skal gøres opmærksom på, at man maksimalt kan beklæde to lektorater af ovenstående omfang ved Aarhus Universitet.

Den afdeling/praksis, hvor lektoren er ansat, vil blive kompenseret for lektorens reducerede deltagelse i afdelingens arbejde i et omfang svarende til antallet af hoveduddannelsesstillinger, der årligt opslås i specialet i Videreuddannelsesregion Nord.

Ansættelse vil evt. kunne finde sted som ekstern lektor, hvor kun undervisningsmæssige kvalifikationer vægtes.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til ledende lektor Bente Malling, CESU, Aarhus Universitet, mobil: 30 92 23 11 eller til sekretariatschef Berit Bjerre Handberg, Videreuddannelsessekretariatet, Videreuddannelsesregion Nord, mobil: 21 62 00 54.

Ansøgning
Ansøgningen skal vedlægges curriculum vitae, eksamensbevis, publikationsliste, forskningsplan samt undervisningsportfolio. Op til 10 af de for stillingen mest relevante publikationer skal medsendes. Såfremt du har en bedømmelse inden for samme stillingsbetegnelse (udarbejdet efter 1. marts 2016 på AU, Health), kan denne vedhæftes ansøgningen.

Vedrørende ansættelsesproceduren henvises til ministeriets Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter (http://jobsys.au.dk/link2/ansaettelsesbekendtgoerelsen).

Vedrørende ansøgning og bilag hertil henvises til fakultetets Vejledning for ansøgere (http://health.au.dk/fileadmin/www.health.au.dk/Aktuelt/ledigestillinger/Vejledning_for_ansoegere_til_alle_stillinger_paa_Health.pdf) samt AU’s Vejledning til anvendelse af undervisningsportfolio (http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/rekruttering-og-ansaettelse/undervisningsportfolio-ved-ansaettelse/).

Bedømmelsesudvalget kan beslutte at inddrage ikke indsendt materiale i forbindelse med udvalgsarbejdet. Ansøgeren vil i givet fald blive underrettet herom og da være forpligtet til at indsende materiale, medmindre ansøgningen trækkes tilbage.

Ansøgninger, der indsendes på anden vis end via nedenstående online ansøgningsformular eller som modtages senere end ansøgningsfristen, vil ikke blive taget i betragtning.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist
Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest: 07.05.2018

 


Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Ikke det rigtige job?

Opret en jobagent og få dit nye job direkte i indbakkenOpret jobagent her

Andre job der matcher din søgning

Eksternt lektorat i neuroanatomi 974213

Aarhus Universitet

Aarhus
Der opslås herved et eksternt lektorat i neuroanatomi ved Institut for Biomedicin for en ansættelsesperiode på 5 år. Timetal vil variere men være minimum 100 timer pr. undervisningsår. Den eksterne lektor skal primært deltage i dissektionsundervisni...
Indrykket:20. april 2018
Udløbsdato:3. maj 2018

Eksternt lektorat i markedsføringsret ved Juridisk Institut, Aarhus BSS 974113

Aarhus Universitet

Aarhus
Ved Juridisk Institut, School of Business and Social Sciences er et eksternt lektorat i markedsføringsret ledigt pr. 1. september 2018. Stillingen er tidsbegrænset, og ansættelse sker normalt for tre år, evt. med mulighed for forlængelse. Arbejdsopg...
Indrykket:20. april 2018
Udløbsdato:14. maj 2018

Odder lille friskole søger lærere

ODDER LILLE FRISKOLE

Aarhus
ODDER LILLE FRISKOLE Verdens bedste skole, med mottoet glade børn lærer mest , søger en til to uddannede lærere til dels en fast stilling (33-37 t) samt en tidsbegrænset ansættelse for skoleåret 2018 19 (ca. 20-25t). På Odder lille Friskole er vi i ...
Indrykket:23. april 2018
Udløbsdato:11. maj 2018

Underviser til digital konceptudvikling

Erhvervsakademi Aarhus

Aarhus
Drømmer du om at uddanne fremtidens digitale konceptudviklere? Vi kan tilbyde dig en stilling som underviser på vores professionsbachelor i digital konceptudvikling på Erhvervsakademi Aarhus. Sammen med en gruppe engagerede kolleger varetager du und...
Indrykket:23. april 2018
Udløbsdato:13. maj 2018

Adjunkt/lektor med konsulent- og underviser funktion til beskæftigelsesområdet

VIA EVU, Social og Sundhedsområdet

Social- og Sundhedsområdet i VIA Efter- og videreuddannelse søger adjunkt lektor med konsulenterfaring og undervisningserfaring. Vi vil styrke beskæftigelsesområdet i Region Midt - og Nordjylland, så ønsker du en udfordrende og udviklende hverdag i ...
Indrykket:1. marts 2018
Udløbsdato:26. april 2018