Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Postgraduate kliniske lektorer i Videreuddannelsesregion Nord 972461

Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser (CESU) ved Faculty of Health Sciences, Aarhus Universitet opslår i samarbejde med Videreuddannelsesregion Nord to ledige stillinger som postgraduat klinisk lektor.

 • Postgraduat klinisk lektor i simulation og færdighedstræning i Region Nordjylland til besættelse snarest muligt og med en tidsbegrænset ansættelsesperiode på 3 år.
 • Postgraduat klinisk lektor i intern medicin: endokrinologi til besættelse pr. 1. juli 2018 og med en tidsbegrænset ansættelsesperiode på 5 år.

Det er vigtigt, at det i ansøgningen tydeligt anføres, hvilken stilling der søges.

Stillingen
Den postgraduate kliniske lektor har overordnet rådgivende, koordinerende og udviklende funktion i forhold til at sikre og udvikle den kliniske videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord inden for specialet eller området. Nærmere oplysning om opgaver findes i funktionsbeskrivelserne for de postgraduate kliniske lektorer i Videreuddannelsesregion Nord på: http://cesu.au.dk/postgraduatekliniskelektorer/funktionsbeskrivelser/.

Den postgraduate kliniske lektor fordeler sit opgavefelt mellem undervisning og formidling, ledelsesmæssige, rådgivende og administrative opgaver samt forskning og udvikling. Lektoren refererer til den ledende lektor for postgraduat lægelig kompetenceudvikling på CESU og til sekretariatschefen i Videreuddannelsesregion Nord.

Kvalifikationer
Vedrørende kvalifikationskrav og stillingsindhold henvises til stillingsstrukturen for videnskabeligt personale ved universiteter. (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174476&)

Ansættelse som klinisk lektor forudsætter lægevidenskabelig kandidateksamen, specialistanerkendelse samt yderligere undervisnings- og forskningsmæssige kvalifikationer, fx ph.d.-grad eller doktorgrad. Det forudsættes normalt, at den kliniske lektor udfører forskning.

Den postgraduate kliniske lektor:
 • skal være speciallæge i Videreuddannelsesregion Nord
 • skal være lektorkvalificeret efter Aarhus Universitets retningslinjer
 • forventes at have, eller inden for de første år at erhverve sig, nødvendig formel uddannelse inden for medicinsk pædagogik og ledelse af medicinsk uddannelse svarende til 10 ECTS point
 • har erfaring med ledelse og administration af lægelig videreuddannelse (fx uddannelseskoordinerende overlæge (UKO), uddannelsesansvarlig overlæge (UAO), uddannelseskoordinerende yngre læge (UKYL), inspektor, mv)
 • har erfaring med udvikling af kurser (fx kursusleder, udvikling af workshop, underviser)
 • kan agere i det politiske/administrative system
 • kan afbalancere mange forskellige hensyn
 • kan skabe fremdrift og udvikling

Erfaring med forskning og udvikling i lægelig videreuddannelse vil være en fordel.

Ansættelse
Ansættelse og aflønning sker i henhold til Cirkulære om aftale om kliniske lektorer ved universiteter (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=146393&).

Den postgraduate kliniske lektor aflønnes med et honorar på kr. 47.600 årligt i 31.03.2012-niveau svarende til kr. 50.346,66 årligt i aktuelt niveau.

Der skal gøres opmærksom på, at man maksimalt kan beklæde to lektorater af ovenstående omfang ved Aarhus Universitet.

Den afdeling/praksis, hvor lektoren er ansat, vil blive kompenseret for lektorens reducerede deltagelse i afdelingens arbejde i et omfang svarende til antallet af hoveduddannelsesstillinger, der årligt opslås i specialet i Videreuddannelsesregion Nord.

Ansættelse vil evt. kunne finde sted som ekstern lektor, hvor kun undervisningsmæssige kvalifikationer vægtes.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til ledende lektor Bente Malling, CESU, Aarhus Universitet, mobil: 30 92 23 11 eller til sekretariatschef Berit Bjerre Handberg, Videreuddannelsessekretariatet, Videreuddannelsesregion Nord, mobil: 21 62 00 54.

Ansøgning
Ansøgningen skal vedlægges curriculum vitae, eksamensbevis, publikationsliste, forskningsplan samt undervisningsportfolio. Op til 10 af de for stillingen mest relevante publikationer skal medsendes. Såfremt du har en bedømmelse inden for samme stillingsbetegnelse (udarbejdet efter 1. marts 2016 på AU, Health), kan denne vedhæftes ansøgningen.

Vedrørende ansættelsesproceduren henvises til ministeriets Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter (http://jobsys.au.dk/link2/ansaettelsesbekendtgoerelsen).

Vedrørende ansøgning og bilag hertil henvises til fakultetets Vejledning for ansøgere (http://health.au.dk/fileadmin/www.health.au.dk/Aktuelt/ledigestillinger/Vejledning_for_ansoegere_til_alle_stillinger_paa_Health.pdf) samt AU’s Vejledning til anvendelse af undervisningsportfolio (http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/rekruttering-og-ansaettelse/undervisningsportfolio-ved-ansaettelse/).

Bedømmelsesudvalget kan beslutte at inddrage ikke indsendt materiale i forbindelse med udvalgsarbejdet. Ansøgeren vil i givet fald blive underrettet herom og da være forpligtet til at indsende materiale, medmindre ansøgningen trækkes tilbage.

Ansøgninger, der indsendes på anden vis end via nedenstående online ansøgningsformular eller som modtages senere end ansøgningsfristen, vil ikke blive taget i betragtning.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist
Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest: 07.05.2018

 


Mere af samme slags?

Angiv din e-mail og få lignende job direkte i indbakken
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privativspolitik

329791785Phoenix-343da8e812018-04-11T00:00:00Postgraduate kliniske lektorer i Videreuddannelsesregion Nord 972461Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser (CESU) ved Faculty of Health Sciences, Aarhus Universitet opslår i samarbejde med Videreuddannelsesregion Nord to ledige stillinger som postgraduat klinisk lektor.

 • Postgraduat klinisk lektor i simulation og færdighedstræning i Region Nordjylland til besættelse snarest muligt og med en tidsbegrænset ansættelsesperiode på 3 år.
 • Postgraduat klinisk lektor i intern medicin: endokrinologi til besættelse pr. 1. juli 2018 og med en tidsbegrænset ansættelsesperiode på 5 år.

Det er vigtigt, at det i ansøgningen tydeligt anføres, hvilken stilling der søges.

Stillingen
Den postgraduate kliniske lektor har overordnet rådgivende, koordinerende og udviklende funktion i forhold til at sikre og udvikle den kliniske videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord inden for specialet eller området. Nærmere oplysning om opgaver findes i funktionsbeskrivelserne for de postgraduate kliniske lektorer i Videreuddannelsesregion Nord på: http://cesu.au.dk/postgraduatekliniskelektorer/funktionsbeskrivelser/.

Den postgraduate kliniske lektor fordeler sit opgavefelt mellem undervisning og formidling, ledelsesmæssige, rådgivende og administrative opgaver samt forskning og udvikling. Lektoren refererer til den ledende lektor for postgraduat lægelig kompetenceudvikling på CESU og til sekretariatschefen i Videreuddannelsesregion Nord.

Kvalifikationer
Vedrørende kvalifikationskrav og stillingsindhold henvises til stillingsstrukturen for videnskabeligt personale ved universiteter. (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174476&)

Ansættelse som klinisk lektor forudsætter lægevidenskabelig kandidateksamen, specialistanerkendelse samt yderligere undervisnings- og forskningsmæssige kvalifikationer, fx ph.d.-grad eller doktorgrad. Det forudsættes normalt, at den kliniske lektor udfører forskning.

Den postgraduate kliniske lektor:
 • skal være speciallæge i Videreuddannelsesregion Nord
 • skal være lektorkvalificeret efter Aarhus Universitets retningslinjer
 • forventes at have, eller inden for de første år at erhverve sig, nødvendig formel uddannelse inden for medicinsk pædagogik og ledelse af medicinsk uddannelse svarende til 10 ECTS point
 • har erfaring med ledelse og administration af lægelig videreuddannelse (fx uddannelseskoordinerende overlæge (UKO), uddannelsesansvarlig overlæge (UAO), uddannelseskoordinerende yngre læge (UKYL), inspektor, mv)
 • har erfaring med udvikling af kurser (fx kursusleder, udvikling af workshop, underviser)
 • kan agere i det politiske/administrative system
 • kan afbalancere mange forskellige hensyn
 • kan skabe fremdrift og udvikling

Erfaring med forskning og udvikling i lægelig videreuddannelse vil være en fordel.

Ansættelse
Ansættelse og aflønning sker i henhold til Cirkulære om aftale om kliniske lektorer ved universiteter (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=146393&).

Den postgraduate kliniske lektor aflønnes med et honorar på kr. 47.600 årligt i 31.03.2012-niveau svarende til kr. 50.346,66 årligt i aktuelt niveau.

Der skal gøres opmærksom på, at man maksimalt kan beklæde to lektorater af ovenstående omfang ved Aarhus Universitet.

Den afdeling/praksis, hvor lektoren er ansat, vil blive kompenseret for lektorens reducerede deltagelse i afdelingens arbejde i et omfang svarende til antallet af hoveduddannelsesstillinger, der årligt opslås i specialet i Videreuddannelsesregion Nord.

Ansættelse vil evt. kunne finde sted som ekstern lektor, hvor kun undervisningsmæssige kvalifikationer vægtes.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til ledende lektor Bente Malling, CESU, Aarhus Universitet, mobil: 30 92 23 11 eller til sekretariatschef Berit Bjerre Handberg, Videreuddannelsessekretariatet, Videreuddannelsesregion Nord, mobil: 21 62 00 54.

Ansøgning
Ansøgningen skal vedlægges curriculum vitae, eksamensbevis, publikationsliste, forskningsplan samt undervisningsportfolio. Op til 10 af de for stillingen mest relevante publikationer skal medsendes. Såfremt du har en bedømmelse inden for samme stillingsbetegnelse (udarbejdet efter 1. marts 2016 på AU, Health), kan denne vedhæftes ansøgningen.

Vedrørende ansættelsesproceduren henvises til ministeriets Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter (http://jobsys.au.dk/link2/ansaettelsesbekendtgoerelsen).

Vedrørende ansøgning og bilag hertil henvises til fakultetets Vejledning for ansøgere (http://health.au.dk/fileadmin/www.health.au.dk/Aktuelt/ledigestillinger/Vejledning_for_ansoegere_til_alle_stillinger_paa_Health.pdf) samt AU’s Vejledning til anvendelse af undervisningsportfolio (http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/rekruttering-og-ansaettelse/undervisningsportfolio-ved-ansaettelse/).

Bedømmelsesudvalget kan beslutte at inddrage ikke indsendt materiale i forbindelse med udvalgsarbejdet. Ansøgeren vil i givet fald blive underrettet herom og da være forpligtet til at indsende materiale, medmindre ansøgningen trækkes tilbage.

Ansøgninger, der indsendes på anden vis end via nedenstående online ansøgningsformular eller som modtages senere end ansøgningsfristen, vil ikke blive taget i betragtning.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist
Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest: 07.05.2018

 

2018-05-08T00:51:17.047 Center for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser (CESU) ved Faculty of Health Sciences, Aarhus Universitet opslår i samarbejde med Videreuddannelsesregion Nord to ledige stillinger som postgraduat klinisk lektor.Postgraduat klinisk lektor i simulation og færdighedstræning i Region Nordjylland til besættelse snarest muligt og med en tidsbegrænset ansættelsesperiode på 3 år.Postgraduat klinisk lektor i intern medicin: endokrinologi til besættelse pr. 1. juli 2018 og med en tidsbegrænset ansættelsesperiode på 5 år.Det er vigtigt, at det i ansøgningen tydeligt anføres, hvilken stilling der søges.StillingenDen postgraduate kliniske lektor har overordnet rådgivende, koordinerende og udviklende funktion i forhold til at sikre og udvikle den kliniske videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord inden for specialet eller området. Nærmere oplysning om opgaver findes i funktionsbeskrivelserne for de postgraduate kliniske lektorer i Videreuddannelsesregion Nord på: http: cesu.au.dk postgraduatekliniskelektorer funktionsbeskrivelser .Den postgraduate kliniske lektor fordeler sit opgavefelt mellem undervisning og formidling, ledelsesmæssige, rådgivende og administrative opgaver samt forskning og udvikling. Lektoren refererer til den ledende lektor for postgraduat lægelig kompetenceudvikling på CESU og til sekretariatschefen i Videreuddannelsesregion Nord.KvalifikationerVedrørende kvalifikationskrav og stillingsindhold henvises til stillingsstrukturen for videnskabeligt personale ved universiteter. (https: www.retsinformation.dk Forms R0710.aspx?id 174476 )Ansættelse som klinisk lektor forudsætter lægevidenskabelig kandidateksamen, specialistanerkendelse samt yderligere undervisnings- og forskningsmæssige kvalifikationer, fx ph.d.-grad eller doktorgrad. Det forudsættes normalt, at den kliniske lektor udfører forskning.Den postgraduate kliniske lektor:skal være speciallæge i Videreuddannelsesregion Nordskal være lektorkvalificeret efter Aarhus Universitets retningslinjerforventes at have, eller inden for de første år at erhverve sig, nødvendig formel uddannelse inden for medicinsk pædagogik og ledelse af medicinsk uddannelse svarende til 10 ECTS pointhar erfaring med ledelse og administration af lægelig videreuddannelse (fx uddannelseskoordinerende overlæge (UKO), uddannelsesansvarlig overlæge (UAO), uddannelseskoordinerende yngre læge (UKYL), inspektor, mv)har erfaring med udvikling af kurser (fx kursusleder, udvikling af workshop, underviser)kan agere i det politiske administrative systemkan afbalancere mange forskellige hensynkan skabe fremdrift og udviklingErfaring med forskning og udvikling i lægelig videreuddannelse vil være en fordel.AnsættelseAnsættelse og aflønning sker i henhold til Cirkulære om aftale om kliniske lektorer ved universiteter (https: www.retsinformation.dk Forms R0710.aspx?id 146393 ).Den postgraduate kliniske lektor aflønnes med et honorar på kr. 47.600 årligt i 31.03.2012-niveau svarende til kr. 50.346,66 årligt i aktuelt niveau.Der skal gøres opmærksom på, at man maksimalt kan beklæde to lektorater af ovenstående omfang ved Aarhus Universitet.Den afdeling praksis, hvor lektoren er ansat, vil blive kompenseret for lektorens reducerede deltagelse i afdelingens arbejde i et omfang svarende til antallet af hoveduddannelsesstillinger, der årligt opslås i specialet i Videreuddannelsesregion Nord.Ansættelse vil evt. kunne finde sted som ekstern lektor, hvor kun undervisningsmæssige kvalifikationer vægtes.Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til ledende lektor Bente Malling, CESU, Aarhus Universitet, mobil: 30 92 23 11 eller til sekretariatschef Berit Bjerre Handberg, Videreuddannelsessekretariatet, Videreuddannelsesregion Nord, mobil: 21 62 00 54.AnsøgningAnsøgningen skal vedlægges curriculum vitae, eksamensbevis, publikationsliste, forskningsplan samt undervisningsportfolio. Op til 10 af de for stillingen mest relevante publikationer skal medsendes. Såfremt du har en bedømmelse inden for samme stillingsbetegnelse (udarbejdet efter 1. marts 2016 på AU, Health), kan denne vedhæftes ansøgningen.Vedrørende ansættelsesproceduren henvises til ministeriets Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter (http: jobsys.au.dk link2 ansaettelsesbekendtgoerelsen).Vedrørende ansøgning og bilag hertil henvises til fakultetets Vejledning for ansøgere (http: health.au.dk fileadmin www.health.au.dk Aktuelt ledigestillinger Vejledning_for_ansoegere_til_alle_stillinger_paa_Health.pdf) samt AU s Vejledning til anvendelse af undervisningsportfolio (http: medarbejdere.au.dk administration hr rekruttering-og-ansaettelse undervisningsportfolio-ved-ansaettelse ).Bedømmelsesudvalget kan beslutte at inddrage ikke indsendt materiale i forbindelse med udvalgsarbejdet. Ansøgeren vil i givet fald blive underrettet herom og da være forpligtet til at indsende materiale, medmindre ansøgningen trækkes tilbage.Ansøgninger, der indsendes på anden vis end via nedenstående online ansøgningsformular eller som modtages senere end ansøgningsfristen, vil ikke blive taget i betragtning.Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.AnsøgningsfristAlle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest: 07.05.201811Jobnet343da8e8100000000000IDK_OFIR_02DKDanmark228DKK2018-05-07T00:00:000000https://ssl1.peoplexs.com/Peoplexs22/CandidatesPortalNoLogin/ApplicationForm.cfm?VacatureID=972461&PortalID=133220EuropaDanmarkEuropaDanmarkJyllandØstjyllandAarhus3212755Aarhus Universitet11Palle Juul-Jensens Boulevard 828200Aarhus N87150000DKDanmark0
DKDanmarkDKDanmark
8Fuldtid47Tidsbegrænset553463JobNet48077781000https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntrySearchedCount&feedId=dc2beb84&entryId=343da8e8https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntryDisplayCount&feedId=dc2beb84&entryId=343da8e8https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationInitiatedCount&feedId=dc2beb84&entryId=343da8e8&page=ShowJob&component=SendApplicationButtonhttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationAppliedCount&feedId=dc2beb84&entryId=343da8e8&page=EmailApplyForm&component=SendApplicationButtonhttps://static.matchwork.com/company/logo/DK/ORS/SoMe/Paedagog_undervisning_og_forskning/Undervisning_og_paedagogik/14.jpgSøger du nye udfordringer indenfor Undervisning og pædagogik?12008001Dansk3Læse/ tale231005Lektor9Undervisning og pædagogik354294314Benteinfo@signatur.dkDKDanmarkDKDanmarkda-DK