Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Præstehaven søger socialpædagoger

Om jobbet

Socialpædagoger 32 t. pr. uge søges til ansættelse pr. 01.09.2020- eller snarest derefter.

Du har værdierne åbenhed, nysgerrighed og respekt med som en naturlig del af din etiske rygsæk. Du har lyst til at tænke kreativt ind i en hverdag der rummer både forudsigelige og uforudsigelige spændende arbejdsopgaver.

Bo & Aktivitet, Kalundborg kommune, søger uddannede pædagoger som ønsker at udfordre sig selv og kan se de faglige fordele i, at arbejde på tværs af dagtilbuddet og døgntilbuddet, men også på tværs af forskellige opgaver og projekter. Vi samarbejder desuden med andre kommuner og eksterne samarbejdspartnere inden for sundheds og socialfaglige områder.

Bo & Aktivitet omfatter flere længerevarende botilbud, samværs- og aktivitetstilbud samt beskyttet beskæftigelse.

Kerneopgaven for Bo & Aktivitet er gennem pædagogisk støtte, vejledning, omsorg og pleje, at udvikle og vedligeholde borgerens individuelle evne til at mestre eget liv.

Bo & Aktivitet har fokus på den enkelte borgers værdier og ønsker hvor:

 • borgeren har ansvar, indflydelse og selvbestemmelse
 • borgeren er aktivt deltagende i hverdagen 
 • borgeren har en værdi- og meningsfyldt hverdag

Alle borgerne i Bo & Aktivitet har brug for hjælp, støtte eller guidning i alle sammenhænge i hverdagen. Der arbejdes respektfuldt, anerkendende og med udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer og måder at indgå i livet på.

Vi er i gang med en spændende organisatorisk omstilling, "Fælles sprog og Fundament”, som indeholder 5 pejlemærker. De 5 pejlemærker har stor betydning og værdi for os i hverdagen både pædagogisk, etisk og strategisk. 

 • Vi bevæger os fra service til mestring
 • Vi understøtter, at borgeren mestrer eget liv
 • Vi stiller krav til hinandens fagligheder og opgaver
 • Vi løser kerneopgaven gennem fælles tilgang
 • Vores værdier er båret af åbenhed, nysgerrighed og respekt for hinanden.

Vi søger en energisk, omsorgsfuld og faglig velfunderet kollega der:

 • Er uddannet pædagog, som er videns og lærings-orienteret, tålmodig, rolig og gerne med erfaring med arbejdet inden for målgruppen.
 • Har erfaring eller en nysgerrig tilgang til læring omkring Autisme Spektrum forstyrrelser, vil være en fordel.
 • Har ”team spirit” – vi hjælper hinanden og har godt kollegaskab – vi spiller hinanden og stiller spørgsmål til hinanden, for at blive klogere på praksis og endnu dygtigere fagligt.
 • Har blik for den aktiverende og rehabiliterende indsats og møder borgerne på en tillidsskabende og anerkendende måde, sådan at borgerne oplever mest muligt succes og meillegalWord
 • Er passioneret i arbejdet med mennesker og brænder for at gøre en forskel for andre – du skal arbejde her, fordi du ikke kan lade være og har borgerperspektivet i centrum.
 • Kan navigere i og arbejde forebyggende ift. at konfliktnedtrappe, sådan at der bliver skabt nye meillegalWordstrategier for borgeren, med muligheder for selvregulering af angst og/-eller usikkerhed.   
 • Er bevidst om din kommunikation – verbalt/kropssprog/signalværdi/fremtoning.
 • Kan arbejde struktureret og målrettet, med fokus på væsentligheden i at dokumentere resultaterne af det pædagogiske arbejde via IT (Vi benytter Bosted/Sensum – journalsystem)
 • Have overblik og være god til at støtte borgerne med at strukturere og planlægge deres hverdag.
 • Vægte det gode pårørendesamarbejde og se dem som medspillere.
 • Er samarbejdsvillig, omstillingsparat og fysisk og psykisk robust.
 • Er indstillet på at arbejde i skiftende arbejdstider, herunder i rådighedstjeneste fra vagtværelse samt arbejde hver anden weekend og på helligdage.
 • Du må gerne have kørekort, så du kan køre vores busser både i hverdagen og på ture ud af huset, samt deltage i de borgerrelevante aktiviteter der er i deres hverdag.

Vi tilbyder:

 • Dygtige, passionerede kollegaer -forskellige fagperspektiver både nyuddannede og erfarne
 • Spændende arbejdsopgaver med høj grad af faglighed og mening
 • Et job i en værdibaseret organisation, hvor vi har fokus på udvikling på tværs af enheder
 • Frihed i jobbet, under ansvar - et godt arbejdsmiljø
 • Vidensdeling og netværk på tværs

De ledige stilling er på Bo & Aktivitet, Præstehaven, i følgende teams:

Team B, 32 timer:

Du vil skulle yde individuel personlig og praktisk støtte til 6 borgere, alle med syns- og udviklingshandicap. Den ene af borgene er kørestolsbruger og flere af borgerne har et minimum eller intet verbalt talesprog. Borgerne har alle omfattende behov for støtte til at skabe struktur i dagligdagen og flere af dem har en autisme spektrum forstyrrelse. Vi har en borger der har behov for en til en – støtte for at være tryg, her samarbejder vi tæt med borgerens dagtilbud. Alle har dagtilbud på Raklevgården

Den pædagogiske opgave er, at give omsorg og støtte i hverdagen ud fra en individuel tilgang til den enkelte borgers ressourcer og ønsker. Du vil i samarbejde med kollegaer skulle varetage kontaktpersonfunktionen for 1 - 2 borgere og yde individuel personlig og praktisk støtte til borgere med behov for støtte, vejledning og hjælp i alle ADL - aktiviteter i dagligdagen.

 

Team G, 32 timer:

Er en nyere bo-enhed som er taget i brug i 2018, Bo-enheden er bygget til 6 borgere, ikke alle lejligheder er udlejet endnu. Pt. bor der 3 borgere, alle svagtseende og med forskellige udfordringer. Alle borgerne har verbalt sprog, der understøttes med forskellige pædagogiske redskaber. Det kan være teknologiske redskaber som mobiltelefon eller struktur ved kalender eller andet der understøtter deres hverdag.

To hverdage i team G er sjældent ens. De tre borgere har brug for individuel og forskelligartet støtte, vejledning og hjælp både fysisk og mentalt. Vi har en borger der har behov for en til en – støtte for at være tryg. Du vil skulle ledsage denne borger til dagtilbud, og være den sammen med borgeren. 

Den pædagogiske opgave er at bistå denne vejledning og understøtte borgerne i at få en så selvstændig hverdag som muligt. At have en individuel tilgang til den enkelte borgers ressourcer og ønsker, og derudfra arbejde med understøttende pædagogiske redskaber. Du vil i samarbejde med kollegaer varetage kontaktpersonsfunktionen for 1-2 borgere og i samarbejde med resten af kollegaerne og borgerne understøtte deres individuelle udviklingsmål.

 

Løn og ansættelsesvilkår

Løn i henhold til overenskomsten.

 

Hvis du vil vide mere

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte Teamleder Merete Jensen på tlf.  51 44 18 85

 

Ansøgning

Ansøgningen samt relevante bilag fremsendes via link.

 

Om os

Kalundborg er en kommune i vækst.

Kommunen huser en af Sjællands største industrikoncentrationer uden for København med nogle af Danmarks største energi- og procesvirksomheder. Vi opbygger et banebrydende center for udvikling af avanceret biotek produktion, uddannelse og startups, ligesom den verdenskendte Kalundborg Symbiose ikke bare er et eksempel på fremsynet energieffektiv og bæredygtig produktion, men også et udtryk for en helt særlig måde at tænke cirkulær økonomi på.

Erhvervslivet efterspørger både akademikere og faglært arbejdskraft, ligesom der er behov for velkvalificerede medarbejdere i den offentlige sektor. Her kan du ikke bare finde et godt job - du kan også skabe dig en karriere. Kommunen har knap 49.000 borgere og vi bliver stadigt flere, der vælger at bo tæt på den smukke vestsjællandske natur.

Vi er 3.300 kommunalt ansatte, og vi arbejder alle strategisk med at skabe mere samarbejde med hinanden og eksterne partnere - borgere, virksomheder og andre myndigheder. Det gør vi for at opnå bedre resultater og understøtte, at kommunen når sin vision om at være et godt sted at bo, leve, arbejde og drive virksomhed.

Læs mere om kommunen: www.imaginekalundborg.dk  

I Kalundborg Kommune har vi en generel politik om indhentning af straffeattest.


Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.