Praktikant i Psykiatristaben i Region Midtjylland - er det noget for dig?

Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

- med mulighed for ansættelse som studentermedhjælper 7 timer ugentligt.

Brænder du for at gøre en forskel inden for et offentligt område, som i disse år virkeligt har et politisk fokus.

Kunne du godt tænke dig at afprøve dine evner fra studiet i en politisk ledet organisation, hvor du også er tæt på den virkelighed, som de psykiatriske afdelinger står i?

Og er du klar til at tage ansvar ind i opgaveløsningen sammen med dygtige og dedikerede kolleger, så læs endelig videre.

Vi søger to praktikanter i forårssemesteret 2022 til Psykiatristaben, som er en stabsfunktion for Psykiatrien i Region Midtjylland, hvor vi løser mange forskellige opgaver inden for økonomi, kvalitetsudvikling, HR, strategi- og planlægningsarbejde, kommunikation samt en række ledelsesunderstøttende funktioner.

1 praktikant til Ledelsessekretariatet.
Om Ledelsessekretariatet
Ledelsessekretariatet består af i alt 21 dedikerede medarbejdere, der er ambitiøse ift. at understøtte og ledelsesbetjene Psykiatriens øverste ledelse på et højt fagligt niveau.
Det gode bureaukrati er en hjørnesten i vores opgaveløsning. På tværs af faggrupper (jurister, AC-fuldmægtige og administrative medarbejdere) lægges der vægt på agilitet, fællesskab i opgaveløsningen og et sikkert blik rettet på den enkelte sag.

Om jobbet:
Som praktikant i Ledelsessekretariatet dygtiggøres du inden for beslutningsveje og processer i en politisk ledet organisation, du får et grundigt indblik i det nødvendige og gode samarbejde mellem den psykiatriske afdeling og vores direktion, og med ansvar for egne opgaver, vil du bl.a. beskæftige dig med:

 • sekretariatsbetjening af mødefora (sagsafklaring, dagsordensproduktion, referentfunktion og beslutningsopfølgning)
 • planlægning af tværgående processer og projekter i psykiatrien
 • behandling af henvendelser fra bl.a. politikere, borgere, journalister og andre myndigheder (undersøgelse af henvendelsen, udarbejde svar og sikre eventuel opfølgning)
 • ledelsesunderstøttelse af Psykiatriens øverste ledelse på ad hoc-niveau (udarbejdelse af oplæg og slides, fremfinde materiale mv.)
 • opgaver af varierende størrelse og karakter alt efter interesse, da vi også tilrettelægger praktikkens indhold i en dialog med den studerende
Efter en praktikperiode i Ledelsessekretariatet vil du således have et indgående kendskab til administration og offentlig forvaltning, en bred erfaring med håndtering af ledelsesunderstøttende opgaveløsning og en god øvelse med at tage ansvar i opgaveløsningen – også sammen med andre.

1 praktikant til Projektet Robust Psykiatri, der er forankret i Økonomi og planlægning.

Kunne du tænke dig at være med til at bidrage til robustgørelsen af Psykiatrien i Region Midtjylland, få et stort ansvar og være en del af et godt team? Så søg denne stilling, som praktikant i Psykiatristaben i Region Midtjylland, hvor du vil få en central rolle i teamet for transformationsprocessen Robust Psykiatri.

Om Robust Psykiatri: 
Robust Psykiatri er en transformationsproces hvor næsten 200 medarbejdere i første halvdel af 2021, har været inviteret ind til 16 faggruppe opdelte workshops. Her har de givet deres input til, hvordan vi kan robustgøre Psykiatrien. Det er der kommet rigtig mange ideer til løsninger ud af, og det nogle af de ideer, vi under din praktikperiode vil gå i gang med at implementere eller videreudvikle på.

Om jobbet:
Du vil blive en del af teamet for transformationsprocessen Robust Psykiatri, som består af 5 medarbejdere og en ekstern konsulent. Din rolle vil blive at være med til, at sikre den administrative understøttelse til teamet, projektlederen og processen, samt være med til at sikre fremdrift i projektet. Mere konkret, skal du:
 • hjælpe med at holde overblik over deadlines
 • være med til at udarbejde og udføre projektplan, der sikrer opbakning blandt medarbejdere og ledere
 • hjælpe med, at forbedrede beslutningsoplæg, lave research, datafremstillinger, PowerPoints og notater i relation til Robust Psykiatri
 • være med til at sikre den interne kommunikation, både via e-mails og udarbejdelse af tekster til intranetside
 • hjælpe med at booke møder i relation til Robust Psykiatri, forberede møderne via udarbejdelse af dagsorden og følge op på møder via udarbejdelse af referater
Stillingen vil være præget af et stort ansvar, forskelligartede arbejdsopgaver, samt stor mulighed for læring. Du vil arbejde tæt sammen med dine kollegaer i teamet for transformationsprocessen Robust Psykiatri, samt andre indsatsledere eller samarbejdspartere i relation til Robust Psykiatri. Du skal derfor trives med at indgå i teams og have mange forskellige kontaktflader.

Vi forventer, at du:
 • er kandidatstuderende på en samfunds- eller sundhedsvidenskabelig uddannelse
 • evner at samarbejde på tværs af alle niveauer i en organisation
 • arbejder selvstændigt og struktureret og kan prioritere imellem dine opgaver
 • trives med mange bolde i luften og en uforudsigelig arbejdsdag med hyppige deadlines
 • har mod på nye udfordringer og er proaktiv i din egen udvikling
 • evner hurtigt at sætte dig ind i nye områder
 • et godt humør og nem at snakke med
Vi tilbyder:
 • et grundigt introduktionsprogram
 • deltagelse i netværk for praktikanter/studentermedhjælpere i Psykiatristaben
 • mulighed for at præge arbejdsopgaver på tværs af teamet
 • typisk en større opgave, du selvstændigt vil løse med sparring fra dine kolleger
 • et godt og socialt arbejdsmiljø, hvor den viden du bidrager med vægtes højt
 • et arbejdsområde som er spændende, udfordrende og altid under udvikling
 • en praktikvejleder, der løbende giver feedback, da vi vægter et godt og udbytterigt forløb
Praktiske oplysninger:
Praktikperioden løber primo 2022 til medio juni 2022
Det er afgørende at praktikforløbet er meritgivende og at du optjener ECTS- point under praktikperioden. Vi er fleksible i forhold til at opfylde kravene i din studieordning.

Arbejdsstedet er Psykiatristaben, Viborg, men da vi har en fleksibel arbejdstilrettelæggelse er der mulighed for hjemmearbejdsdage. Den første måned vil det dog være nødvendigt med et større fremmøde for at lære organisationen, kollegaerne og opgaverne at kende.

Som praktikant vil der være mulighed for at blive ansat som studentermedhjælper 7 timer om ugen sideløbende med praktikperioden, ligesom der vil være mulighed for refusion af transport.

Yderligere oplysninger
Ønsker du at høre mere om praktikstillingerne, kan du kontakte:

Praktikant til Ledelsessekretariatet: sekretariatschef Maria Benner på telefon 24 66 79 49
Praktikant til Projekt Robust Psykiatri: chefkonsulent Elisabeth Brix Westergaard på telefon 29 64 91 18

Din ansøgning
Send din ansøgning vedlagt CV og karakter- eller eksamensudskrift senest mandag den 1. november 2021 kl. 12.00
Skriv hvilken praktikstilling du søger i din ansøgning. Du må gerne søge begge stillinger.

Samtaler finder sted fredag den 5. november 2021.

Om Psykiatrien i Region Midtjylland
Psykiatrien i Region Midtjylland er fordelt på otte psykiatriske afdelinger for voksne, børn og unge. Hospitalets cirka 2900 ansatte behandler årligt over 30.000 borgere og modtager mere end 250.000 ambulante besøg. Psykiatristaben, der er psykiatriens administration, ligger på to matrikler i henholdsvis Viborg og Skejby, og består af seks fagområder: Ledelsessekretariat, HR, Økonomi og Planlægning, Kommunikation, Kvalitet og Udvikling samt Sundheds IT og Digitalisering

https://www.psykiatrien.rm.dk/

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.


 

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Praktikant i Psykiatristaben i Region Midtjylland - er det noget for dig?

- med mulighed for ansættelse som studentermedhjælper 7 timer ugentligt.

Brænder du for at gøre en forskel inden for et offentligt område, som i disse år virkeligt har et politisk fokus.

Kunne du godt tænke dig at afprøve dine evner fra studiet i en politisk ledet organisation, hvor du også er tæt på den virkelighed, som de psykiatriske afdelinger står i?

Og er du klar til at tage ansvar ind i opgaveløsningen sammen med dygtige og dedikerede kolleger, så læs endelig videre.

Vi søger to praktikanter i forårssemesteret 2022 til Psykiatristaben, som er en stabsfunktion for Psykiatrien i Region Midtjylland, hvor vi løser mange forskellige opgaver inden for økonomi, kvalitetsudvikling, HR, strategi- og planlægningsarbejde, kommunikation samt en række ledelsesunderstøttende funktioner.

1 praktikant til Ledelsessekretariatet.
Om Ledelsessekretariatet
Ledelsessekretariatet består af i alt 21 dedikerede medarbejdere, der er ambitiøse ift. at understøtte og ledelsesbetjene Psykiatriens øverste ledelse på et højt fagligt niveau.
Det gode bureaukrati er en hjørnesten i vores opgaveløsning. På tværs af faggrupper (jurister, AC-fuldmægtige og administrative medarbejdere) lægges der vægt på agilitet, fællesskab i opgaveløsningen og et sikkert blik rettet på den enkelte sag.

Om jobbet:
Som praktikant i Ledelsessekretariatet dygtiggøres du inden for beslutningsveje og processer i en politisk ledet organisation, du får et grundigt indblik i det nødvendige og gode samarbejde mellem den psykiatriske afdeling og vores direktion, og med ansvar for egne opgaver, vil du bl.a. beskæftige dig med:

 • sekretariatsbetjening af mødefora (sagsafklaring, dagsordensproduktion, referentfunktion og beslutningsopfølgning)
 • planlægning af tværgående processer og projekter i psykiatrien
 • behandling af henvendelser fra bl.a. politikere, borgere, journalister og andre myndigheder (undersøgelse af henvendelsen, udarbejde svar og sikre eventuel opfølgning)
 • ledelsesunderstøttelse af Psykiatriens øverste ledelse på ad hoc-niveau (udarbejdelse af oplæg og slides, fremfinde materiale mv.)
 • opgaver af varierende størrelse og karakter alt efter interesse, da vi også tilrettelægger praktikkens indhold i en dialog med den studerende
Efter en praktikperiode i Ledelsessekretariatet vil du således have et indgående kendskab til administration og offentlig forvaltning, en bred erfaring med håndtering af ledelsesunderstøttende opgaveløsning og en god øvelse med at tage ansvar i opgaveløsningen – også sammen med andre.

1 praktikant til Projektet Robust Psykiatri, der er forankret i Økonomi og planlægning.

Kunne du tænke dig at være med til at bidrage til robustgørelsen af Psykiatrien i Region Midtjylland, få et stort ansvar og være en del af et godt team? Så søg denne stilling, som praktikant i Psykiatristaben i Region Midtjylland, hvor du vil få en central rolle i teamet for transformationsprocessen Robust Psykiatri.

Om Robust Psykiatri: 
Robust Psykiatri er en transformationsproces hvor næsten 200 medarbejdere i første halvdel af 2021, har været inviteret ind til 16 faggruppe opdelte workshops. Her har de givet deres input til, hvordan vi kan robustgøre Psykiatrien. Det er der kommet rigtig mange ideer til løsninger ud af, og det nogle af de ideer, vi under din praktikperiode vil gå i gang med at implementere eller videreudvikle på.

Om jobbet:
Du vil blive en del af teamet for transformationsprocessen Robust Psykiatri, som består af 5 medarbejdere og en ekstern konsulent. Din rolle vil blive at være med til, at sikre den administrative understøttelse til teamet, projektlederen og processen, samt være med til at sikre fremdrift i projektet. Mere konkret, skal du:
 • hjælpe med at holde overblik over deadlines
 • være med til at udarbejde og udføre projektplan, der sikrer opbakning blandt medarbejdere og ledere
 • hjælpe med, at forbedrede beslutningsoplæg, lave research, datafremstillinger, PowerPoints og notater i relation til Robust Psykiatri
 • være med til at sikre den interne kommunikation, både via e-mails og udarbejdelse af tekster til intranetside
 • hjælpe med at booke møder i relation til Robust Psykiatri, forberede møderne via udarbejdelse af dagsorden og følge op på møder via udarbejdelse af referater
Stillingen vil være præget af et stort ansvar, forskelligartede arbejdsopgaver, samt stor mulighed for læring. Du vil arbejde tæt sammen med dine kollegaer i teamet for transformationsprocessen Robust Psykiatri, samt andre indsatsledere eller samarbejdspartere i relation til Robust Psykiatri. Du skal derfor trives med at indgå i teams og have mange forskellige kontaktflader.

Vi forventer, at du:
 • er kandidatstuderende på en samfunds- eller sundhedsvidenskabelig uddannelse
 • evner at samarbejde på tværs af alle niveauer i en organisation
 • arbejder selvstændigt og struktureret og kan prioritere imellem dine opgaver
 • trives med mange bolde i luften og en uforudsigelig arbejdsdag med hyppige deadlines
 • har mod på nye udfordringer og er proaktiv i din egen udvikling
 • evner hurtigt at sætte dig ind i nye områder
 • et godt humør og nem at snakke med
Vi tilbyder:
 • et grundigt introduktionsprogram
 • deltagelse i netværk for praktikanter/studentermedhjælpere i Psykiatristaben
 • mulighed for at præge arbejdsopgaver på tværs af teamet
 • typisk en større opgave, du selvstændigt vil løse med sparring fra dine kolleger
 • et godt og socialt arbejdsmiljø, hvor den viden du bidrager med vægtes højt
 • et arbejdsområde som er spændende, udfordrende og altid under udvikling
 • en praktikvejleder, der løbende giver feedback, da vi vægter et godt og udbytterigt forløb
Praktiske oplysninger:
Praktikperioden løber primo 2022 til medio juni 2022
Det er afgørende at praktikforløbet er meritgivende og at du optjener ECTS- point under praktikperioden. Vi er fleksible i forhold til at opfylde kravene i din studieordning.

Arbejdsstedet er Psykiatristaben, Viborg, men da vi har en fleksibel arbejdstilrettelæggelse er der mulighed for hjemmearbejdsdage. Den første måned vil det dog være nødvendigt med et større fremmøde for at lære organisationen, kollegaerne og opgaverne at kende.

Som praktikant vil der være mulighed for at blive ansat som studentermedhjælper 7 timer om ugen sideløbende med praktikperioden, ligesom der vil være mulighed for refusion af transport.

Yderligere oplysninger
Ønsker du at høre mere om praktikstillingerne, kan du kontakte:

Praktikant til Ledelsessekretariatet: sekretariatschef Maria Benner på telefon 24 66 79 49
Praktikant til Projekt Robust Psykiatri: chefkonsulent Elisabeth Brix Westergaard på telefon 29 64 91 18

Din ansøgning
Send din ansøgning vedlagt CV og karakter- eller eksamensudskrift senest mandag den 1. november 2021 kl. 12.00
Skriv hvilken praktikstilling du søger i din ansøgning. Du må gerne søge begge stillinger.

Samtaler finder sted fredag den 5. november 2021.

Om Psykiatrien i Region Midtjylland
Psykiatrien i Region Midtjylland er fordelt på otte psykiatriske afdelinger for voksne, børn og unge. Hospitalets cirka 2900 ansatte behandler årligt over 30.000 borgere og modtager mere end 250.000 ambulante besøg. Psykiatristaben, der er psykiatriens administration, ligger på to matrikler i henholdsvis Viborg og Skejby, og består af seks fagområder: Ledelsessekretariat, HR, Økonomi og Planlægning, Kommunikation, Kvalitet og Udvikling samt Sundheds IT og Digitalisering

https://www.psykiatrien.rm.dk/

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.


 

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


+

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.