Praktikanter til HR, Administrationen, Hospitalsenhed Midt

Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Brænder du for personaleadministration, kompetenceudvikling og projektarbejde? Kunne du tænke dig at være en del af en arbejdsplads, som både udvikler og implementerer HR-tiltag, som skaber værdi for både medarbejdere og borgere? Er du initiativrig og nysgerrig på at lære, hvordan man arbejder med HR i sundhedsvæsenet? Så skal du måske være en af vores nye praktikanter til foråret 2022!

Vi har to stillinger som praktikant ved HR, Administrationen, Hospitalsenhed Midt (Viborg) i henholdsvis HR Uddannelse og Arbejdsmiljø samt HR Personale og Forhandling, med forventet start januar/februar 2022.

De daglige opgaver foregår i de to teams. Derudover arbejdes der med forskellige større projekter, som der arbejdes med på tværs af de tre teams i HR; Uddannelse og Arbejdsmiljø, Personale og Forhandling samt HR Løn.

Praktikant til HR Uddannelse og Arbejdsmiljø
I HR Uddannelse varetager vi opgaver inden for uddannelse, rekruttering, trivsel og arbejdsmiljø. Vi udvikler, planlægger og koordinerer og vi bistår afdelinger og centre med pædagogisk udvikling og vejledning i forbindelse med uddannelse af elever og studerende. Vi udvikler og koordinerer kompetenceudvikling og kursusaktiviteter og rådgiver afdelings- og centerledelser samt Hospitalsledelsen i spørgsmål om uddannelse, rekruttering og trivsel.

Dine opgaver vil være forskelligartede og kan fx være at medvirke i

 • planlægning af, evaluering og afrapportering af projekter
 • sagsbehandlingsopgaver om uddannelses- og kompetenceudviklingsspørgsmål
 • planlægning, koordinering og gennemførsel af pædagogiske aktiviteter og temadage
 • sekretariatsbetjening, herunder udarbejdelse af dagsordenspunkter, referater, bidrag til præsentationer, mødeplanlægning, mødeindkaldelser, m.m.
 • ad hoc-opgaver – bl.a. med afsæt i interesser

For yderligere information
Leder, HR Uddannelse og Arbejdsmiljø, Lars Riise på tlf.: +45 3052 0515
https://www.hospitalsenhedmidt.dk/afdelinger-og-centre/administrationen/hr/

Praktikant til HR Personale og Forhandling
I Personale og Forhandling varetages primært opgaver med personalesager, nærvær-/fraværssamtaler, lønforhandling, MED-struktur, organisationsudvikling samt rådgivning af afdelings- og centerledelser og
betjening af Hospitalsledelsen i HR-relaterede spørgsmål.

Dine opgaver vil være forskelligartede og kan fx være at medvirke i
 • udviklingsprojekt vedrørende rekruttering og trivsel blandt hospitalets ansatte
 • projektplanlægning, opfølgning samt evaluering og afrapportering
 • sekretariatsbetjening, herunder udarbejdelse af dagsordenspunkter, referater, bidrag til præsentationer, mødeplanlægning, mødeindkaldelser, m.m.
 • opgaveløsning af personalejuridiske og -administrative opgaver
 • ad hoc-opgaver – bl.a. med afsæt i interesser

For yderligere information
HR-konsulent, Personale og Forhandling, Kasper Andsbjerg på tlf.: 7844 1223
https://www.hospitalsenhedmidt.dk/afdelinger-og-centre/administrationen/hr/

At være HR-praktikant ved Administrationen
Du vil stifte bekendtskab med HR-områdets forskelligartede funktioner samt få et bredt
indblik i, hvad det vil sige at arbejde i en politisk styret organisation som konsulent i
sundhedsvæsenet; herunder indgående kendskab til administration og offentlig
forvaltning. Vi vægter i høj grad din læring i forløbet, hvorfor du har stor indflydelse på dine opgaver med afsæt i egne interesser. HR er en del af Administrationen på Hospitalsenhed Midt med i alt 120 medarbejdere.

Vi forventer, at du
 • er kandidatstuderende på en samfunds- eller sundhedsvidenskabelig uddannelse eller bachelorstuderende på fx administrationsbacheloruddannelsen
 • evner at samarbejde på tværs af alle niveauer i en organisation
 • arbejder selvstændigt og struktureret og kan prioritere imellem dine opgaver
 • trives med mange opgaver og en uforudsigelig arbejdsdag med hyppige deadlines
 • har mod på nye udfordringer og er proaktiv i din egen udvikling
 • evner hurtigt at sætte dig ind i nye områder, fx retningslinjer, strategier m.m.
 • har gode mundtlige og skriftlige kundskaber og erfaring med behandling af kvantitativ og kvalitativ data
 • er venlig og imødekommende 

Vi tilbyder
 • et introduktionsprogram, der giver dig indblik i de forskellige arbejdsområder i HR
 • mulighed for etablering af praktikant-netværk i Administrationen
 • mulighed for at præge arbejdsopgaver på tværs af teamet
 • typisk en større opgave, du selvstændigt vil løse med sparring fra dine kolleger
 • et godt og socialt arbejdsmiljø, hvor den viden du bidrager med vægtes højt
 • et arbejdsområde som er spændende, udfordrende og altid under udvikling
 • en praktikvejleder, der løbende giver feedback, da vi vægter et godt og udbytterigt forløb


Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg,
Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive.
Hospitalsenheden har ca. 4.300 ansatte samt et budget på omkring 2,5 mia. kr. årligt. De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig
profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde - en af de bredest
specialiserede hospitalsenheder i Jylland. Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på http://www.hospitalsenhedmidt.dk/om-os/

Løn- og ansættelsesvilkår
Datoerne for start og slut af forløbet er fleksible, men vi forventer et ca. fire måneders praktikforløb på 30-37 timer pr. uge. Stillingen som praktikant er ulønnet, men der vil være mulighed for at få dækket eventuelle udgifter til transport svarende til prisen på billigste offentlige transportform. Læs mere her.

Formalia
Du har mulighed for at søge merit og således optjene ECTS-point ved at være i praktik
hos os, hvilket du selv skal undersøge nærmere hos din uddannelsesinstitution. Vi
tilbyder både praktikforløb med 20 og 30 ECTS-point og vil i fællesskab udarbejde en
praktikaftale sammen med dig og uddannelsesinstitutionen. Praktikstedet er ved
Region Midtjylland med tjeneste ved Administrationen i Hospitalsenhed Midt,
Regionshospitalet Viborg.

Din ansøgning
Din ansøgning, vedlagt CV og karakter- eller eksamensudskrift skal være os i hænde
senest mandag den 26. oktober 2021. Du må gerne lave én samlet ansøgning, selvom
du er interesseret i begge teams. Efter samtalen finder vi frem til, hvilket team du skal
placeres i ud fra dine kompetencer og interesser.
Ansættelsessamtaler finder sted mandag den 1. november 2021.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.
 

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Praktikanter til HR, Administrationen, Hospitalsenhed Midt

Brænder du for personaleadministration, kompetenceudvikling og projektarbejde? Kunne du tænke dig at være en del af en arbejdsplads, som både udvikler og implementerer HR-tiltag, som skaber værdi for både medarbejdere og borgere? Er du initiativrig og nysgerrig på at lære, hvordan man arbejder med HR i sundhedsvæsenet? Så skal du måske være en af vores nye praktikanter til foråret 2022!

Vi har to stillinger som praktikant ved HR, Administrationen, Hospitalsenhed Midt (Viborg) i henholdsvis HR Uddannelse og Arbejdsmiljø samt HR Personale og Forhandling, med forventet start januar/februar 2022.

De daglige opgaver foregår i de to teams. Derudover arbejdes der med forskellige større projekter, som der arbejdes med på tværs af de tre teams i HR; Uddannelse og Arbejdsmiljø, Personale og Forhandling samt HR Løn.

Praktikant til HR Uddannelse og Arbejdsmiljø
I HR Uddannelse varetager vi opgaver inden for uddannelse, rekruttering, trivsel og arbejdsmiljø. Vi udvikler, planlægger og koordinerer og vi bistår afdelinger og centre med pædagogisk udvikling og vejledning i forbindelse med uddannelse af elever og studerende. Vi udvikler og koordinerer kompetenceudvikling og kursusaktiviteter og rådgiver afdelings- og centerledelser samt Hospitalsledelsen i spørgsmål om uddannelse, rekruttering og trivsel.

Dine opgaver vil være forskelligartede og kan fx være at medvirke i

 • planlægning af, evaluering og afrapportering af projekter
 • sagsbehandlingsopgaver om uddannelses- og kompetenceudviklingsspørgsmål
 • planlægning, koordinering og gennemførsel af pædagogiske aktiviteter og temadage
 • sekretariatsbetjening, herunder udarbejdelse af dagsordenspunkter, referater, bidrag til præsentationer, mødeplanlægning, mødeindkaldelser, m.m.
 • ad hoc-opgaver – bl.a. med afsæt i interesser

For yderligere information
Leder, HR Uddannelse og Arbejdsmiljø, Lars Riise på tlf.: +45 3052 0515
https://www.hospitalsenhedmidt.dk/afdelinger-og-centre/administrationen/hr/

Praktikant til HR Personale og Forhandling
I Personale og Forhandling varetages primært opgaver med personalesager, nærvær-/fraværssamtaler, lønforhandling, MED-struktur, organisationsudvikling samt rådgivning af afdelings- og centerledelser og
betjening af Hospitalsledelsen i HR-relaterede spørgsmål.

Dine opgaver vil være forskelligartede og kan fx være at medvirke i
 • udviklingsprojekt vedrørende rekruttering og trivsel blandt hospitalets ansatte
 • projektplanlægning, opfølgning samt evaluering og afrapportering
 • sekretariatsbetjening, herunder udarbejdelse af dagsordenspunkter, referater, bidrag til præsentationer, mødeplanlægning, mødeindkaldelser, m.m.
 • opgaveløsning af personalejuridiske og -administrative opgaver
 • ad hoc-opgaver – bl.a. med afsæt i interesser

For yderligere information
HR-konsulent, Personale og Forhandling, Kasper Andsbjerg på tlf.: 7844 1223
https://www.hospitalsenhedmidt.dk/afdelinger-og-centre/administrationen/hr/

At være HR-praktikant ved Administrationen
Du vil stifte bekendtskab med HR-områdets forskelligartede funktioner samt få et bredt
indblik i, hvad det vil sige at arbejde i en politisk styret organisation som konsulent i
sundhedsvæsenet; herunder indgående kendskab til administration og offentlig
forvaltning. Vi vægter i høj grad din læring i forløbet, hvorfor du har stor indflydelse på dine opgaver med afsæt i egne interesser. HR er en del af Administrationen på Hospitalsenhed Midt med i alt 120 medarbejdere.

Vi forventer, at du
 • er kandidatstuderende på en samfunds- eller sundhedsvidenskabelig uddannelse eller bachelorstuderende på fx administrationsbacheloruddannelsen
 • evner at samarbejde på tværs af alle niveauer i en organisation
 • arbejder selvstændigt og struktureret og kan prioritere imellem dine opgaver
 • trives med mange opgaver og en uforudsigelig arbejdsdag med hyppige deadlines
 • har mod på nye udfordringer og er proaktiv i din egen udvikling
 • evner hurtigt at sætte dig ind i nye områder, fx retningslinjer, strategier m.m.
 • har gode mundtlige og skriftlige kundskaber og erfaring med behandling af kvantitativ og kvalitativ data
 • er venlig og imødekommende 

Vi tilbyder
 • et introduktionsprogram, der giver dig indblik i de forskellige arbejdsområder i HR
 • mulighed for etablering af praktikant-netværk i Administrationen
 • mulighed for at præge arbejdsopgaver på tværs af teamet
 • typisk en større opgave, du selvstændigt vil løse med sparring fra dine kolleger
 • et godt og socialt arbejdsmiljø, hvor den viden du bidrager med vægtes højt
 • et arbejdsområde som er spændende, udfordrende og altid under udvikling
 • en praktikvejleder, der løbende giver feedback, da vi vægter et godt og udbytterigt forløb


Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg,
Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive.
Hospitalsenheden har ca. 4.300 ansatte samt et budget på omkring 2,5 mia. kr. årligt. De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig
profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde - en af de bredest
specialiserede hospitalsenheder i Jylland. Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på http://www.hospitalsenhedmidt.dk/om-os/

Løn- og ansættelsesvilkår
Datoerne for start og slut af forløbet er fleksible, men vi forventer et ca. fire måneders praktikforløb på 30-37 timer pr. uge. Stillingen som praktikant er ulønnet, men der vil være mulighed for at få dækket eventuelle udgifter til transport svarende til prisen på billigste offentlige transportform. Læs mere her.

Formalia
Du har mulighed for at søge merit og således optjene ECTS-point ved at være i praktik
hos os, hvilket du selv skal undersøge nærmere hos din uddannelsesinstitution. Vi
tilbyder både praktikforløb med 20 og 30 ECTS-point og vil i fællesskab udarbejde en
praktikaftale sammen med dig og uddannelsesinstitutionen. Praktikstedet er ved
Region Midtjylland med tjeneste ved Administrationen i Hospitalsenhed Midt,
Regionshospitalet Viborg.

Din ansøgning
Din ansøgning, vedlagt CV og karakter- eller eksamensudskrift skal være os i hænde
senest mandag den 26. oktober 2021. Du må gerne lave én samlet ansøgning, selvom
du er interesseret i begge teams. Efter samtalen finder vi frem til, hvilket team du skal
placeres i ud fra dine kompetencer og interesser.
Ansættelsessamtaler finder sted mandag den 1. november 2021.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.
 

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


+

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.