Proaktiv og ambitiøs ledelseskonsulent til Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Har du sort bælte i organisations- og ledelsesudvikling? Tænker du kreativt og tør du spille gode idéer op mod topledelsen? Hvis ja, så er du lige den vi søger, til at bistå os med at udvikle og sætte retningen for vores lederudvikling i Forsvarsministeriets Personalestyrelse.

Om os

Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) har ansvar for drift og udvikling af HR inden for hele Forsvarsministeriets område. Læs mere om os på www.forpers.dk

Stillingen som ledelseskonsulent ved FPS er nyoprettet. FPS har netop gennemført en organisationsændring, hvor vores fokus er at opnå effektive ledelsesteams. Vi er ambitiøse på ledelse og ønsker den bedste implementering af organisationsændringen samt en god understøttelse af vores ledere. Det er netop her, at vores nye ledelseskonsulent spiller en nøglerolle.

I FPS leverer vi professionelle løsninger og rådgivning på et højt fagligt niveau. Godt humør, integritet samt en ambitiøs og fleksibel tilgang til opgaverne er afgørende for at kunne trives hos os – og det ligger os på sinde, at det skal være udfordrende og udviklende at gå på arbejde.

Om stillingen

Som ledelseskonsulent i FPS yder du HR-strategisk støtte til cheferne i FPS med et særligt blik for FPS’ direktion. Du er et vigtigt aktiv i styrelsens ambition om at positionere sig som statens bedste HR-organisation. Du er både proaktiv, løsningsorienteret og fremsynet samt evner at balancere rådgivning, implementering og formidling. Dette gennemføres ofte med inddragelse af vores dygtige kollegaer i den centrale del af FPS. Derfor er det afgørende, at du er god til at skabe og vedligeholde netværk.

Din opgaveportefølje har en kerne af faste opgaver og tilpasses løbende til organisationens behov. FPS har et stort fokus på udvikling af egen organisation herunder ledelsesudvikling af chef- og ledergruppen, hvorfor det vil være en prioriteret opgave at understøtte dette formål. Opgaverne kan således være som følger:
• Rådgive direktionen inden for strategisk udvikling af FPS og sammen med denne afstemme tilhørende centrale såvel som lokale ledelsesindsatser.
• Varetage det tværgående helhedsansvar for FPS’ samlede strategiske og praktiske ledelsesudvikling med særligt fokus på at understøtte den nye centerorganisering.
• Planlægge og drive forløb omhandlende ledelsesudvikling og trivsel i FPS.
• I samarbejde med direktionen og de respektive centerledelser gennemføre lokal rådgivning herunder udarbejde og facilitere lederudviklingsforløb for de forskellige ledelsesgrupper.
• Planlægge chef- og lederseminarer samt udviklingsdage.

Du bliver en del af Center for koordination og strategi, som har til opgave at levere professionel betjening af FPS’ direktion, myndighedssagsbehandling, pressehåndtering og kommunikation. Derudover arbejder centeret med evidensbaserede HR-strategiske analyser, ledelsesinformation og ikke mindst udarbejdelse af HR-strategier og politikker for ministerområdet.

Den organisatoriske placering tæt på topledelsen i FPS og øvrige kerneopgaver betyder, at hverdagen ofte er præget af stor omskiftelighed og til tider krav til hastighed i leverancer og rådgivning.

Om dig

Du er akademiker og har gerne nogle års erfaring med organisations- og ledelsesudvikling samt indsigt i HR.

Stillingen kan besættes af både militære og civile ansøgere. Det vigtigste er, at du har et stort fagligt kendskab til ledelses- og organisationsteori samt praktisk erfaring med dette område. Såfremt du er militær ansøger, er du major/orlogskaptajn med en bred og varieret karriere også gerne fra styrelsesniveau.

Din primære kontaktflade er FPS’ direktion og centercheferne. Det er fordelagtigt, at du er vant til arbejdet i en større organisation og med en chefkreds på direktionsniveau.

Du kommer til at bestride en rolle, som fordrer, at du er udadvendt, initiativrig og opsøgende. Dertil kommer, at grundighed og kvalitet i opgaveløsningen er nødvendige kvalifikationer, og at du, med udgangspunkt i kundens behov og udfordringer, kan omsætte komplekse ledelsesproblemstillinger til konkrete løsningsorienterede forslag.

Vi forestiller os, at du er en kollega, som af natur er samarbejdsorienteret og har et godt blik for helhed og kontekst.

Vi lægger vægt på, at vores nye kollega har mod på fortsat at udvikle sig – har ambitioner og stræber efter at dygtiggøre sig. Vi tilbyder gode rammer for udvikling i form af løbende tilpasning af opgaver og kompetenceudvikling.

Ansættelsesvilkår

Er du civil ansøger sker ansættelse og aflønning i henhold til den til enhver tid gældende relevante overenskomst. Derudover har du mulighed for at forhandle et tillæg afhængig af dine kvalifikationer og erfaring. Hertil kommer arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Er du militær ansøger besættes stillingen efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 5 som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som militært ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer. Herudover er ansættelsen betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kontorchef i Center for koordination og strategi, oberstløjtnant Peter Raunholt Sørensen på telefon 32 66 50 54.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-mes@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 14. august 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSMINISTERIETS PERSONALESTYRELSE
Forsvaret, Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen og ministerområdets øvrige myndigheder løser nogle helt særlige opgaver for rigets sikkerhed – nogle gange med livet som indsats. Vi bidrager til den operative kerneopgave ved at rekruttere og fastholde kompetente mænd og kvinder til mere end 40 uddannelser og 20.000 stillinger. Og vi yder en helt særlig indsats over for vores veteraner og deres familier. Det stiller særlige krav til os som HR-organisation.
Vores verden drejer sig om den operative kerneopgave, og vi understøtter alle lige fra den værnepligtige til forsvarsministeren. Det kræver, at vi har et stærkt tværfagligt HR-miljø med specialer inden for militærfaglighed, psykologi, rekruttering, marketing, arbejdsmiljø, jura, mangfoldighed og meget mere. Og vi står klar, når det gælder - også uden for almindelig åbningstid. Vi har hovedsæde i Ballerup med decentrale partnerelementer og rekrutteringscentre rundt om i hele landet.
Vi er en udviklingsivrig arbejdsplads, hvor ansvar følger initiativ, og hvor dagene sjældent ligner hinanden. Når den operative virkelighed ændrer sig, gør vi det samme. Og den faglige udvikling følger med. Vi er en travl arbejdsplads med et stærkt kollegialt fællesskab. Det har vi også brug for – Danmarks sikkerhed kræver mere end almindelig HR.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Proaktiv og ambitiøs ledelseskonsulent til Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Har du sort bælte i organisations- og ledelsesudvikling? Tænker du kreativt og tør du spille gode idéer op mod topledelsen? Hvis ja, så er du lige den vi søger, til at bistå os med at udvikle og sætte retningen for vores lederudvikling i Forsvarsministeriets Personalestyrelse.

Om os

Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) har ansvar for drift og udvikling af HR inden for hele Forsvarsministeriets område. Læs mere om os på www.forpers.dk

Stillingen som ledelseskonsulent ved FPS er nyoprettet. FPS har netop gennemført en organisationsændring, hvor vores fokus er at opnå effektive ledelsesteams. Vi er ambitiøse på ledelse og ønsker den bedste implementering af organisationsændringen samt en god understøttelse af vores ledere. Det er netop her, at vores nye ledelseskonsulent spiller en nøglerolle.

I FPS leverer vi professionelle løsninger og rådgivning på et højt fagligt niveau. Godt humør, integritet samt en ambitiøs og fleksibel tilgang til opgaverne er afgørende for at kunne trives hos os – og det ligger os på sinde, at det skal være udfordrende og udviklende at gå på arbejde.

Om stillingen

Som ledelseskonsulent i FPS yder du HR-strategisk støtte til cheferne i FPS med et særligt blik for FPS’ direktion. Du er et vigtigt aktiv i styrelsens ambition om at positionere sig som statens bedste HR-organisation. Du er både proaktiv, løsningsorienteret og fremsynet samt evner at balancere rådgivning, implementering og formidling. Dette gennemføres ofte med inddragelse af vores dygtige kollegaer i den centrale del af FPS. Derfor er det afgørende, at du er god til at skabe og vedligeholde netværk.

Din opgaveportefølje har en kerne af faste opgaver og tilpasses løbende til organisationens behov. FPS har et stort fokus på udvikling af egen organisation herunder ledelsesudvikling af chef- og ledergruppen, hvorfor det vil være en prioriteret opgave at understøtte dette formål. Opgaverne kan således være som følger:
• Rådgive direktionen inden for strategisk udvikling af FPS og sammen med denne afstemme tilhørende centrale såvel som lokale ledelsesindsatser.
• Varetage det tværgående helhedsansvar for FPS’ samlede strategiske og praktiske ledelsesudvikling med særligt fokus på at understøtte den nye centerorganisering.
• Planlægge og drive forløb omhandlende ledelsesudvikling og trivsel i FPS.
• I samarbejde med direktionen og de respektive centerledelser gennemføre lokal rådgivning herunder udarbejde og facilitere lederudviklingsforløb for de forskellige ledelsesgrupper.
• Planlægge chef- og lederseminarer samt udviklingsdage.

Du bliver en del af Center for koordination og strategi, som har til opgave at levere professionel betjening af FPS’ direktion, myndighedssagsbehandling, pressehåndtering og kommunikation. Derudover arbejder centeret med evidensbaserede HR-strategiske analyser, ledelsesinformation og ikke mindst udarbejdelse af HR-strategier og politikker for ministerområdet.

Den organisatoriske placering tæt på topledelsen i FPS og øvrige kerneopgaver betyder, at hverdagen ofte er præget af stor omskiftelighed og til tider krav til hastighed i leverancer og rådgivning.

Om dig

Du er akademiker og har gerne nogle års erfaring med organisations- og ledelsesudvikling samt indsigt i HR.

Stillingen kan besættes af både militære og civile ansøgere. Det vigtigste er, at du har et stort fagligt kendskab til ledelses- og organisationsteori samt praktisk erfaring med dette område. Såfremt du er militær ansøger, er du major/orlogskaptajn med en bred og varieret karriere også gerne fra styrelsesniveau.

Din primære kontaktflade er FPS’ direktion og centercheferne. Det er fordelagtigt, at du er vant til arbejdet i en større organisation og med en chefkreds på direktionsniveau.

Du kommer til at bestride en rolle, som fordrer, at du er udadvendt, initiativrig og opsøgende. Dertil kommer, at grundighed og kvalitet i opgaveløsningen er nødvendige kvalifikationer, og at du, med udgangspunkt i kundens behov og udfordringer, kan omsætte komplekse ledelsesproblemstillinger til konkrete løsningsorienterede forslag.

Vi forestiller os, at du er en kollega, som af natur er samarbejdsorienteret og har et godt blik for helhed og kontekst.

Vi lægger vægt på, at vores nye kollega har mod på fortsat at udvikle sig – har ambitioner og stræber efter at dygtiggøre sig. Vi tilbyder gode rammer for udvikling i form af løbende tilpasning af opgaver og kompetenceudvikling.

Ansættelsesvilkår

Er du civil ansøger sker ansættelse og aflønning i henhold til den til enhver tid gældende relevante overenskomst. Derudover har du mulighed for at forhandle et tillæg afhængig af dine kvalifikationer og erfaring. Hertil kommer arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Er du militær ansøger besættes stillingen efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 5 som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som militært ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer. Herudover er ansættelsen betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kontorchef i Center for koordination og strategi, oberstløjtnant Peter Raunholt Sørensen på telefon 32 66 50 54.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-mes@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 14. august 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSMINISTERIETS PERSONALESTYRELSE
Forsvaret, Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen og ministerområdets øvrige myndigheder løser nogle helt særlige opgaver for rigets sikkerhed – nogle gange med livet som indsats. Vi bidrager til den operative kerneopgave ved at rekruttere og fastholde kompetente mænd og kvinder til mere end 40 uddannelser og 20.000 stillinger. Og vi yder en helt særlig indsats over for vores veteraner og deres familier. Det stiller særlige krav til os som HR-organisation.
Vores verden drejer sig om den operative kerneopgave, og vi understøtter alle lige fra den værnepligtige til forsvarsministeren. Det kræver, at vi har et stærkt tværfagligt HR-miljø med specialer inden for militærfaglighed, psykologi, rekruttering, marketing, arbejdsmiljø, jura, mangfoldighed og meget mere. Og vi står klar, når det gælder - også uden for almindelig åbningstid. Vi har hovedsæde i Ballerup med decentrale partnerelementer og rekrutteringscentre rundt om i hele landet.
Vi er en udviklingsivrig arbejdsplads, hvor ansvar følger initiativ, og hvor dagene sjældent ligner hinanden. Når den operative virkelighed ændrer sig, gør vi det samme. Og den faglige udvikling følger med. Vi er en travl arbejdsplads med et stærkt kollegialt fællesskab. Det har vi også brug for – Danmarks sikkerhed kræver mere end almindelig HR.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


+

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.