Processtærk generalist med flair for borgerinddragelse og netværk til kommende VE-rejsehold

Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Er du vores nye processtærke kollega med interesse for menneskelige og sociale sammenhænge? Har du forståelse for eller erfaring med borgerinddragelse og samarbejde på tværs af myndigheder og interessenter? Og vil du hjælpe Energistyrelsen med at søsætte et nyt rejsehold for vedvarende energi?

Udbygningen med vedvarende energi er en grundpille i den grønne omstilling. Frem mod 2030 skal der ske en firedobling af den samlede elproduktion fra solenergi og landvind. Det er kommunerne, som har ansvaret for den fysiske planlægning på land, herunder for vindmøller og solcelleanlæg. Lokal accept og vellykkede myndighedsprocesser er afgørende for, at udbygningen på land med vedvarende energi (VE) frem mod 2030 realiseres. Med Klimaaftale om grøn strøm og varme er det derfor besluttet at etablere et VE-rejsehold i 2023, der bl.a. skal sikre udbredelse af gode eksempler i forbindelse med realisering af VE-projekter i kommunerne og dermed understøtte kommunernes indsats for VE-udbygningen på land.

Energistyrelsen søger derfor en udadvendt medarbejder, der har erfaring med borgerinddragelsesprocesser, der kan bringes i spil i forbindelse med det kommende VE-rejseholds vejledning og sparring med kommunerne.

Om jobbet Rejseholdet er et tværgående initiativ med deltagelse af flere statslige myndigheder. I Energistyrelsen oprettes en sekretariatsfunktion, som foruden at sikre smidig koordination mellem deltagende myndigheder og samarbejde med kommunerne om at identificere udfordringer for en hurtig og effektiv udrulning af VE på land, skal bidrage til at skabe overblik og vejledning i forhold til energisektorens regulering, infrastruktur og rammevilkår m.v., tværgående hensyn og snitflader, til gavn for kommunerne. Som et vigtigt medlem af rejseholdet har vi brug for dig til at hjælpe med at afkode de problemstillinger, der eksisterer og tilrettelægge mødet mellem borgerne og den grønne omstilling rundt om i landets kommuner. Konkret skal du bl.a.:

 • Være med til at afdække mulighederne for at sikre gode processer og relationer mellem myndigheder og borgere i den grønne omstilling.
 • Facilitere videndeling og udarbejde eksempler på god borgerinddragelse i forbindelse opsætning af VE-anlæg på land.
 • Arrangere og afvikle workshops, temadage og foredrag for og ude i kommunerne.
Rejseholdet kommer i Energistyrelsen til at bestå af ca. 4 medarbejdere, som bidrager med forskellige fagligheder og som vil indgå i tæt samarbejde med medarbejdere i Miljøstyrelsen og Bolig- og Planstyrelsen. Opgaverne fordeles mellem medarbejderne efter kompetencer og interesser.

Om dig Du har måske en humanistisk eller samfundsvidenskabelig baggrund, fx som antropolog, sociolog, geograf, byplanlægger eller lign. Din præcise uddannelse er mindre vigtig, men vi forventer, at du:

 • Har solide projekt- og proceskompetencer.
 • Er god til at skabe overblik og se sammenhænge på tværs.
 • Er proaktiv, udadvendt og opsøgende i dit arbejde og væremåde.
 • Er god til at samarbejde på tværs af fagligheder og sociale sammenhænge og god til at danne relationer både internt og eksternt.
 • Er god til at formulere dig kort og præcist på skrift og mundtligt og skære ind til benet i komplicerede sager.
 • Har kulturel og social forståelse og er komfortabel i en faciliterende rolle i både større og mindre forsamlinger.
 • Trives med at navigere i en et politisk styret miljø og politiske processer.
Rejseholdet skal dække en række kompetencer tilsammen. Derfor er det en fordel – men ikke noget krav – hvis et eller flere af de følgende passer på dig:

 • Du har konkret erfaring borgerdialog og/eller interessentinddragelse og etablering netværk.
 • Du har praktisk erfaring med afvikling af workshops eller møder med mange forskelligartede interessenter.
 • Du har indsigt i udfordringerne forbundet med opsætning af landvindmøller og solceller og i energisystemet som helhed.
Om os VE-rejseholdet er et nystartet team i Energistyrelsen. Det bliver i høj grad op til dig og de andre medlemmer at skabe teamets fælles kultur og arbejdsform. Det bliver en opstart med mange bolde i luften, og vi håber på at kunne skabe en udadvendt, proaktiv og positiv kultur, for samarbejdet både internt i Energistyrelsen, mellem rejseholdets ressortaktører og udadtil i forhold til kommunerne.

Rejseholdet bliver en del af Enheden for Landvind og sol, som består af over 26 medarbejdere fordelt på to kontorchefer. Kollegaerne i enheden har mange og forskelligartede fagligheder, blandt andet af økonomer, jurister, teknikere og generalister.

Enhedens arbejde er præget af høj faglighed, et godt samarbejde og en udfordrende hverdag med frihed under ansvar og faglige udviklingsmuligheder. Du vil skulle arbejde tæt sammen med gode kollegaer i enheden, i Center for Vedvarende Energi og på tværs af hele Energistyrelsen.

I Energistyrelsen gør vi en forskel hver dag. I Danmark og i lande verden over. Vores vision om at opnå et klimaneutralt samfund i vækst og balance er den største opgave, vi skal være med til at løse.

Vi ved, at vi skal tænke ambitiøst, og vi ved, at vi skal tænke nyt. Vores mål er en klog, grøn omstilling, hvor Danmark går foran, og danske erfaringer anvendes globalt. Hvor grønne løsninger, sikker og effektiv forsyning og økonomi tænkes sammen.

Vi har et job med mening. Vi er historien om de moderne nørder, stærke generalister og en ledelse, der vil motivere. Vi er ca. 875 kolleger med en særlig holdånd. Vi er faglige. Vi er nysgerrige. Og så tager vi ansvar for fremtiden. For vi har dette til fælles: Vi gør en grøn forskel i hverdagen og for de kommende generationer.

Læs hele vores kernefortælling og få indblik i vores værdier

Løn- og ansættelsesvilkår Ansættelse og aflønning sker i henhold til den relevante overenskomst for akademikere i staten som fuldmægtig med rådighedsforpligtigelse. Ansættelsesområdet er Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet med tilhørende institutioner.

Supplerende oplysninger kan fås ved henvendelse til kontorchef Anders Brix Thomsen på telefon 33 92 66 89 41 72 90 54 eller abt@ens.dk eller til teamleder Peter Andreas Fournais på telefon 33 95 43 11 eller ptfn@ens.dk.

Energistyrelsen betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Sådan ansøger du Du søger via www.ens.dk/job. Benyt funktionen "Søg stillingen" på stillingsopslaget. Din motiverede ansøgning med CV, eksamensbevis inkl. karakteroversigt og eventuelle øvrige bilag skal være indtastet senest torsdag den 9. februar 2023. Samtaler forventes afholdt i uge 8 i 2023 med henblik på ansættelse inden udgangen af februar og opstart senest den 1. april 2023.

Kandidater til stillingen skal være indstillet på evt. at skulle udarbejde en opgave i forbindelse med rekrutteringsprocessen

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Processtærk generalist med flair for borgerinddragelse og netværk til kommende VE-rejsehold

Er du vores nye processtærke kollega med interesse for menneskelige og sociale sammenhænge? Har du forståelse for eller erfaring med borgerinddragelse og samarbejde på tværs af myndigheder og interessenter? Og vil du hjælpe Energistyrelsen med at søsætte et nyt rejsehold for vedvarende energi?

Udbygningen med vedvarende energi er en grundpille i den grønne omstilling. Frem mod 2030 skal der ske en firedobling af den samlede elproduktion fra solenergi og landvind. Det er kommunerne, som har ansvaret for den fysiske planlægning på land, herunder for vindmøller og solcelleanlæg. Lokal accept og vellykkede myndighedsprocesser er afgørende for, at udbygningen på land med vedvarende energi (VE) frem mod 2030 realiseres. Med Klimaaftale om grøn strøm og varme er det derfor besluttet at etablere et VE-rejsehold i 2023, der bl.a. skal sikre udbredelse af gode eksempler i forbindelse med realisering af VE-projekter i kommunerne og dermed understøtte kommunernes indsats for VE-udbygningen på land.

Energistyrelsen søger derfor en udadvendt medarbejder, der har erfaring med borgerinddragelsesprocesser, der kan bringes i spil i forbindelse med det kommende VE-rejseholds vejledning og sparring med kommunerne.

Om jobbet Rejseholdet er et tværgående initiativ med deltagelse af flere statslige myndigheder. I Energistyrelsen oprettes en sekretariatsfunktion, som foruden at sikre smidig koordination mellem deltagende myndigheder og samarbejde med kommunerne om at identificere udfordringer for en hurtig og effektiv udrulning af VE på land, skal bidrage til at skabe overblik og vejledning i forhold til energisektorens regulering, infrastruktur og rammevilkår m.v., tværgående hensyn og snitflader, til gavn for kommunerne. Som et vigtigt medlem af rejseholdet har vi brug for dig til at hjælpe med at afkode de problemstillinger, der eksisterer og tilrettelægge mødet mellem borgerne og den grønne omstilling rundt om i landets kommuner. Konkret skal du bl.a.:

 • Være med til at afdække mulighederne for at sikre gode processer og relationer mellem myndigheder og borgere i den grønne omstilling.
 • Facilitere videndeling og udarbejde eksempler på god borgerinddragelse i forbindelse opsætning af VE-anlæg på land.
 • Arrangere og afvikle workshops, temadage og foredrag for og ude i kommunerne.
Rejseholdet kommer i Energistyrelsen til at bestå af ca. 4 medarbejdere, som bidrager med forskellige fagligheder og som vil indgå i tæt samarbejde med medarbejdere i Miljøstyrelsen og Bolig- og Planstyrelsen. Opgaverne fordeles mellem medarbejderne efter kompetencer og interesser.

Om dig Du har måske en humanistisk eller samfundsvidenskabelig baggrund, fx som antropolog, sociolog, geograf, byplanlægger eller lign. Din præcise uddannelse er mindre vigtig, men vi forventer, at du:

 • Har solide projekt- og proceskompetencer.
 • Er god til at skabe overblik og se sammenhænge på tværs.
 • Er proaktiv, udadvendt og opsøgende i dit arbejde og væremåde.
 • Er god til at samarbejde på tværs af fagligheder og sociale sammenhænge og god til at danne relationer både internt og eksternt.
 • Er god til at formulere dig kort og præcist på skrift og mundtligt og skære ind til benet i komplicerede sager.
 • Har kulturel og social forståelse og er komfortabel i en faciliterende rolle i både større og mindre forsamlinger.
 • Trives med at navigere i en et politisk styret miljø og politiske processer.
Rejseholdet skal dække en række kompetencer tilsammen. Derfor er det en fordel – men ikke noget krav – hvis et eller flere af de følgende passer på dig:

 • Du har konkret erfaring borgerdialog og/eller interessentinddragelse og etablering netværk.
 • Du har praktisk erfaring med afvikling af workshops eller møder med mange forskelligartede interessenter.
 • Du har indsigt i udfordringerne forbundet med opsætning af landvindmøller og solceller og i energisystemet som helhed.
Om os VE-rejseholdet er et nystartet team i Energistyrelsen. Det bliver i høj grad op til dig og de andre medlemmer at skabe teamets fælles kultur og arbejdsform. Det bliver en opstart med mange bolde i luften, og vi håber på at kunne skabe en udadvendt, proaktiv og positiv kultur, for samarbejdet både internt i Energistyrelsen, mellem rejseholdets ressortaktører og udadtil i forhold til kommunerne.

Rejseholdet bliver en del af Enheden for Landvind og sol, som består af over 26 medarbejdere fordelt på to kontorchefer. Kollegaerne i enheden har mange og forskelligartede fagligheder, blandt andet af økonomer, jurister, teknikere og generalister.

Enhedens arbejde er præget af høj faglighed, et godt samarbejde og en udfordrende hverdag med frihed under ansvar og faglige udviklingsmuligheder. Du vil skulle arbejde tæt sammen med gode kollegaer i enheden, i Center for Vedvarende Energi og på tværs af hele Energistyrelsen.

I Energistyrelsen gør vi en forskel hver dag. I Danmark og i lande verden over. Vores vision om at opnå et klimaneutralt samfund i vækst og balance er den største opgave, vi skal være med til at løse.

Vi ved, at vi skal tænke ambitiøst, og vi ved, at vi skal tænke nyt. Vores mål er en klog, grøn omstilling, hvor Danmark går foran, og danske erfaringer anvendes globalt. Hvor grønne løsninger, sikker og effektiv forsyning og økonomi tænkes sammen.

Vi har et job med mening. Vi er historien om de moderne nørder, stærke generalister og en ledelse, der vil motivere. Vi er ca. 875 kolleger med en særlig holdånd. Vi er faglige. Vi er nysgerrige. Og så tager vi ansvar for fremtiden. For vi har dette til fælles: Vi gør en grøn forskel i hverdagen og for de kommende generationer.

Læs hele vores kernefortælling og få indblik i vores værdier

Løn- og ansættelsesvilkår Ansættelse og aflønning sker i henhold til den relevante overenskomst for akademikere i staten som fuldmægtig med rådighedsforpligtigelse. Ansættelsesområdet er Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet med tilhørende institutioner.

Supplerende oplysninger kan fås ved henvendelse til kontorchef Anders Brix Thomsen på telefon 33 92 66 89 41 72 90 54 eller abt@ens.dk eller til teamleder Peter Andreas Fournais på telefon 33 95 43 11 eller ptfn@ens.dk.

Energistyrelsen betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Sådan ansøger du Du søger via www.ens.dk/job. Benyt funktionen "Søg stillingen" på stillingsopslaget. Din motiverede ansøgning med CV, eksamensbevis inkl. karakteroversigt og eventuelle øvrige bilag skal være indtastet senest torsdag den 9. februar 2023. Samtaler forventes afholdt i uge 8 i 2023 med henblik på ansættelse inden udgangen af februar og opstart senest den 1. april 2023.

Kandidater til stillingen skal være indstillet på evt. at skulle udarbejde en opgave i forbindelse med rekrutteringsprocessen

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


+

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.