Prodekan for forskning ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet er et af Europas største sundhedsvidenskabelige fakulteter. Det giver fakultetet et stærkt udgangspunkt i den stigende konkurrence om de største forskertalenter og om nationale og internationale forskningsbevillinger. Det er forskningen, der skaber forudsætningen for uddannelse og sikrer, at fremtidens kandidater har de bedste faglige kompetencer. Det er vores mål at skabe ny og banebrydende viden, dygtige og innovative kandidater og bidrage til øget vækst og beskæftigelse i samfundet. Det vil vi opnå ved en markant satsning på et godt arbejdsmiljø, talent, infrastruktur og strategisk samarbejde både nationalt og internationalt. Vi betragter god ledelse som en forudsætning for at realisere målene.  
 
Stillingen 
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND) søger en visionær forskningsprodekan, der sammen med fakultetets øvrige ledere, medarbejdere og studerende kan fastholde og udvikle SUNDs position som internationalt førende forsknings- og uddannelsesinstitution. Forskningsprodekanen er ansvarlig for at udvikle, implementere og kommunikere fakultetets strategi inden for forskning og forskeruddannelse.  
 
Forskningsprodekanen skal i de kommende år især bidrage til, hvordan vi styrker forskningsledelse på fakultetet med henblik på at udvikle forskningstalenterne, sikre en konkurrencedygtig og tidssvarende forskningsinfrastruktur og at tiltrække flere eksterne midler. Forskningsprodekanen har endvidere ansvar for at styrke samspillet mellem grundforskning, translationel forskning og klinisk forskning. Forskningsprodekanen skal endvidere sikre forskningens og forskeruddannelsens kvalitet, herunder fremme udveksling, samarbejde og rekruttering af forskere nationalt og internationalt. SUND omfatter et stort antal forskellige fagområder. Forskningsprodekanen bidrager sammen med institut-, centerledere og medarbejdere til fagenes udvikling. 
 
Forskningsprodekanen udfører på dekanens vegne en række opgaver vedrørende bl.a. bedømmelse og ansættelse af lektorer og professorer, forsvar af doktordisputatser, adjungeringer samt det faglige ansvar for ph.d.-skolelederen´s virke.  
 
Forskningsprodekanen refererer til dekanen og indgår i SUNDs dekanat, som består af dekanen, tre prodekaner og fakultetsdirektøren. Herudover indgår forskningsprodekanen i SUNDs fakultetsledelse, som består af dekanatet og fakultetets institut- og centerledere. Forskningsprodekanen indgår i universitetets forsknings- og innovationsråd sammen med prorektor for forskning og de øvrige fakulteters forskningsprodekaner og prodekaner for innovation.  
 
Vi forventer, at du  

  • Er en dynamisk, visionær og engageret person med høj personlig integritet og evnen til at motivere, samarbejde og skabe resultater i samarbejde med andre ledere, medarbejdere og studerende 
  • Er en internationalt anerkendt forsker inden for et af fakultetets fagområder 
  • Har dokumenteret og alsidig erfaring med strategisk ledelse inden for forskning 
  • Har indsigt i universitetets samspil med det omgivende samfund 
  • Kan identificere og analysere fakultetets styrkeområder og udfordringer, og være en drivkraft i arbejdet med nye strategier 
  • Har en stærk interesse for og erfaring med internationalisering. 
Ansættelsesvilkår 
Stillingen besættes på åremål for en femårig periode med mulighed for forlængelse i op til tre år. Tiltrædelse pr. 1. maj 2018 eller efter nærmere aftale. Ansættelsen sker i henhold til aftale mellem Finansministeriet og AC. Lønnen tager udgangspunkt i en basisløn, åremålstillæg, pensionsbidrag samt eventuelt kvalifikationstillæg.  
 
Ansøgning og oplæg 
Din ansøgning skal indeholde en højst 3 siders redegørelse om dine tanker og ideer om fakultetets udvikling inden for forskningsområdet i de kommende år.  
 
Ansøgningsfrist og kontaktinfo  
Vi skal modtage ansøgningen online senest 23. februar 2018. Send ansøgning bilagt redegørelse samt et fyldestgørende CV elektronisk via jobportalen (klik på "SØG stillingen" nederst i opslaget).  
 
For yderligere information henvises til www.sund.ku.dk og www.ku.dk. Ved behov for supplerende information om stillingen kan henvendelse rettes til dekan Ulla Wewer pr. e-mail ullaw@sund.ku.dk eller tlf. 3532 7051.  
 
Ansættelsesprocedure  
Dekanen har nedsat et ansættelsesudvalg, som skal medvirke ved udvælgelse af ansøgere til samtale, deltage ved samtaler og rådgive dekanen om ansættelsen.  
 
Første runde af ansættelsessamtalerne forventes gennemført den 5. marts 2018, mens anden runde af ansættelsessamtalerne forventes gennemført 16. marts 2018. Udvælgelsesprocessen vil kunne omfatte nogle relevante tests og tilhørende individuel tilbagemelding.  
 
Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen. 


Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Ikke det rigtige job?

Opret en jobagent og få dit nye job direkte i indbakkenOpret jobagent her

Andre job der matcher din søgning

Indrykket:31. januar 2018
Udløbsdato:25. februar 2018

Leder til strategi og ledelse i Kultur- og Fritidsforvaltningen

Strategi og Organisation

Vil du være med til at udvikle ledelse og styring, understøtte digitale organisationsforandringer og strategiimplementering i en politisk ledet organisation? Er du interesseret i kultur- og fritidsområdet, og ser du potentialer i området, som kan af...
Indrykket:7. februar 2018
Udløbsdato:18. februar 2018

Afdelingschef i Finansministeriets departement

Finansministeriets departement

København
Afdelingschefen får det overordnede ansvar for opgaver vedrørende statens finanser, herunder finanslov og statsfinanser, tværgående udgiftspolitik og -analyser samt ansvar for budgetlov. Om stillingen Afdelingschefen får en væsentlig rolle i at give...
Indrykket:7. februar 2018
Udløbsdato:4. marts 2018

Miljø- og Fødevareministeriet søger en afdelingschef

Miljø- og Fødevareministeriet, Departementet

København
Vil du være med til at fremme et grønt Danmark og samtidig udvikle nogle af de erhverv, der skaber vækst og arbejdspladser? Og er du en analytisk knivskarp og erfaren leder med gode samarbejdsevner? Så kan det være dig, der skal have jobbet.Organise...
Indrykket:7. februar 2018
Udløbsdato:9. marts 2018

Head of the Business IT Department at the IT University of Copenhagen (reannouncement)

IT-Universitetet i København

København
The IT University of Copenhagen is seeking a Head of Department for its Business IT Department. The IT University has a multidisciplinary research environment with faculty, centers, groups, projects, and PhD students from many different IT research ...
Indrykket:7. februar 2018
Udløbsdato:9. marts 2018

Afdelingsleder til retssektion i Københavns Byret

Københavns Byret

København
Københavns Byret søger en dygtig afdelingsleder til en af vores 4 retssektioner Det er et spændende og alsidigt job med stort ledelsesansvar. Du bliver sammen med den administrerende dommer leder for sektionens kontormedarbejdere og studenter, og du...