Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Professor mso - økonometriske effektmålinger

Professor mso
til økonometriske effektmålinger
Der er stor forskningsmæssig og politisk bevågenhed om, hvilke konsekvenser offentlige indsatser på de store velfærdsområder har for borgerene. Formålet med professoratet er at give øget viden herom med særlig fokus på sundheds-, arbejdsmarkeds-, uddannelsesområdet og ikke mindst om effekten af indsatser i samspillet mellem disse områder.

Derfor inviterer VIVE ansøgninger til et professorat mso, der har en central rolle i forhold til at fastholde og videreudvikle et stærkt analyse- og forskningsmiljø med henblik på at frembringe ny forskningsbaseret viden på et højt internationalt niveau om effekterne af indsatser på de nævnte områder.

Hvem er vi?

I VIVE arbejder vi med at evaluere og videreudvikle den offentlige sektor. Fokus i vores arbejde er altid spørgsmål vedrørende den offentlige sektors rolle og betydningen af offentlige politikker.I netop denne stilling er et centralt omdrejningspunkt, hvordan sundhedsindsatser på både kort og langt sigt kan forbedre helbredet blandt udvalgte befolkningsgrupper, og dermed deres livskvalitet og mulighed for at deltage på arbejdsmarkedet, i uddannelsessystemet og samfundet i øvrigt.

Hvem søger vi? Vi søger en stærk professor mso, der kan bidrage til at styrke den kvantitative forskning inden for centrale sektorområder, og besvare forskningsspørgsmål med høj politisk relevans. Metodisk skal professoren have dokumenteret erfaring med, og have haft ansvar for udvikling og gennemførelse af både eksperimentelle og ikke-eksperimentelle projekter. Professoren skal dokumenteret have anvendt et bredt spektrum af empiriske metoder på højt internationalt niveau ved brug af såvel register- som surveydata. Emnemæssigt søger vi en professor inden for områderne sundhed, arbejdsmarked, uddannelse og samspillet mellem dem, hvilket fx kan være effekter af sundhedsmæssig risikoadfærd, mentalt helbred, tidlige sundhedsinterventioner for livskvalitet og mulighed for at deltage på arbejdsmarkedet, i uddannelsessystemet og i samfundet i øvrigt.Hvad forventer vi?

Vi forventer, at du:• bidrager til og har en særlig forpligtelse til at udvikle det faglige miljø inden for samspillet mellem sundheds-, uddannelses- og arbejdsmarkedsøkonomi ved brug af avancerede økonometriske metoder

• opstarter nye analyse- og forskningsprojekter inden for de angivne områder samt søger ekstern finansiering til projekterne ved at være opsøgende i forhold til fonde, styrelser og andre mulige rekvirenter på området samt at stå i spidsen for at udarbejde større tilbud

• har opbygget og bruger et stærkt netværk til interessenter og andre forskere på feltet såvel nationalt som internationalt

• varetager projektledelsen af flere større analyse- og forskningsprojekter

• deltager aktivt i formidling af analyse- og forskningsresultater til kommunale, regionale og nationale interessenter om de økonomiske konsekvenser af offentlige indsatser.Der vil, ved vurderingen af ansøgernes faglige kvalifikationer, blive lagt vægt på:

• dokumenteret original videnskabelig produktion på internationalt niveau samt at have bidraget til udviklingen af fagfeltet

• stærke empiriske og metodemæssige bidrag

• kendskab til sundhed, arbejdsmarkedet og uddannelse som centrale sektorområder i det offentlige

• dokumenteret erfaring med at hjemtage forskningsbevillinger og finansiering af projekter

• stærke kvalifikationer i forhold til ledelse af flere sideløbende analyse- og forskningsprojekter

• stærke formidlingskompetencer både i forhold til forskere, interessenter og presse.

• gode sprogkundskaber i både dansk og engelsk.Hvad tilbyder vi?

VIVE tilbyder et af Danmarks stærkeste kvantitative samfundsvidenskabelige analyse- og forskningsmiljøer med mange års erfaring i kvantitative analyser på højt niveau og et stærkt sundhedsøkonomisk forskningsmiljø. Vi har mange eksterne samarbejdspartnere, fx universiteter, andre forskningsmiljøer, konsulentfirmaer mv. Internt har VIVE fokus på udveksling af erfaringer med kvantitative metoder og teori på tværs af instituttets kvantitative medarbejdere, viden om sundhedsvæsnet, ligesom der er rige muligheder for at sparre med dygtige kollegaer og få kommentarer til udkast til artikler til videnskabelige tidsskrifter, konferenceoplæg mv. Der er således gode muligheder for løbende faglig udvikling.

Derudover tilbyder vi:

• at du bliver en del af et dynamisk miljø, hvor vi vægter at arbejde tværfagligt i samarbejde omkring de enkelte projekter

• et anvendelsesorienteret miljø, hvor der lægges vægt på, at vores analyser og forskning skal kunne anvendes i forhold til at udvikle og forny de ydelser, som kommuner, regioner og den offentlige sektor i øvrigt tilbyder borgerne

• gode muligheder for fortsat videnskabelig meritering

• et arbejdsmiljø, hvor du har stor indflydelse på egne opgaver.Ansættelsesvilkår

Vi tilbyder ansættelse i et tidsbegrænset professorat mso. Stillingen besættes for 5 år med mulighed for forlængelse i op til yderligere 3 år. Ved afslutningen af ansættelsesperioden er der efterfølgende overgang til en tidsubegrænset ansættelse og aflønning som seniorforsker i VIVE.Løn og ansættelsesvilkår følger af protokollatet til overenskomst for akademikere i staten for videnskabeligt personale ved sektorforskningsinstitutionerne. Afhængig af kvalifikationer vil der være mulighed for at indgå aftale om kvalifikationstillæg.

Ansøgning og ansættelsesproces

Ansøgningen skal vedlægges

• Motiveret ansøgning

• Opdateret CV, herunder kort oversigt over modtagne forskningsbevillinger og ekstern finansiering af projekter i øvrigt

• Fuldstændig publikationsliste

• Liste over vedlagte publikationer, der ønskes taget i betragtning ved bedømmelsen. Der må vedlægges maks. 10 publikationer

• Medforfattererklæring. Hvis der er publikationer, hvortil der er medforfattere, skal der vedlægges en medforfattererklæring om ansøgerens andel i fællesarbejdet. Erklæringerne skal være underskrevet af medforfatter(ne).

• Eksamensbeviser (kandidat- og ph.d. bevis).Bedømmelse af ansøgerne til stillingen sker ved et sagkyndigt bedømmelsesudvalg. VIVE bruger shortlisting. Det betyder, at ved ansøgningsfristens udløb udvælger forskningsdirektøren og bedømmelsesudvalgets formand de kandidater, der skal bedømmes. Alle ansøgere vil blive informeret om, hvorvidt de er gået videre til bedømmelse eller ej. De udvalgte ansøgere vil blive informeret om bedømmelsesudvalgets sammensætning, og hver bedømt ansøger får mulighed for at kommentere den del af bedømmelsen, der vedrører vedkommende. Når ansættelsesprocessen er afsluttet, sendes et afsluttende afslag til de ansøgere, der ikke kommer i betragtning til stillingen.

Du søger stillingen via vores elektroniske rekrutteringssystem og alle bilag uploades sammen med ansøgningen.Ansøgningsfrist: Mandag den 5. august 2019, kl. 12.00. Materiale modtaget efter dette tidspunkt vil ikke blive taget i betragtning.

Nærmere oplysninger

Vil du vide mere om stillingen eller VIVE er du velkommen til at kontakte forsknings- og analysechef Hans Hummelgaard på tlf. 4240 8141, mail: hahu@vive.dk eller læse på vores hjemmeside www.vive.dkVIVE ønsker en medarbejdersammensætning, der afspejler det omgivende samfund. Derfor opfordrer vi alle kvalificerede uanset personlig baggrund til at søge. VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd er en uafhængig statslig institution, som producerer og formidler forskning og analyser om velfærdssamfundet og den offentlige sektor. Vi beskæftiger os med socialområdet, sundhed, uddannelse, børn og unge, beskæftigelse, integration, ældrepleje, økonomi, offentlig ledelse og andre emner, der har relevans for borgernes velfærd.
Mere af samme slags?

Angiv din e-mail og få lignende job direkte i indbakken
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privativspolitik

330039640Phoenix-b37ebc4612019-06-07T00:00:00Professor mso - økonometriske effektmålingerProfessor mso
til økonometriske effektmålinger
Der er stor forskningsmæssig og politisk bevågenhed om, hvilke konsekvenser offentlige indsatser på de store velfærdsområder har for borgerene. Formålet med professoratet er at give øget viden herom med særlig fokus på sundheds-, arbejdsmarkeds-, uddannelsesområdet og ikke mindst om effekten af indsatser i samspillet mellem disse områder.

Derfor inviterer VIVE ansøgninger til et professorat mso, der har en central rolle i forhold til at fastholde og videreudvikle et stærkt analyse- og forskningsmiljø med henblik på at frembringe ny forskningsbaseret viden på et højt internationalt niveau om effekterne af indsatser på de nævnte områder.

Hvem er vi?

I VIVE arbejder vi med at evaluere og videreudvikle den offentlige sektor. Fokus i vores arbejde er altid spørgsmål vedrørende den offentlige sektors rolle og betydningen af offentlige politikker.I netop denne stilling er et centralt omdrejningspunkt, hvordan sundhedsindsatser på både kort og langt sigt kan forbedre helbredet blandt udvalgte befolkningsgrupper, og dermed deres livskvalitet og mulighed for at deltage på arbejdsmarkedet, i uddannelsessystemet og samfundet i øvrigt.

Hvem søger vi? Vi søger en stærk professor mso, der kan bidrage til at styrke den kvantitative forskning inden for centrale sektorområder, og besvare forskningsspørgsmål med høj politisk relevans. Metodisk skal professoren have dokumenteret erfaring med, og have haft ansvar for udvikling og gennemførelse af både eksperimentelle og ikke-eksperimentelle projekter. Professoren skal dokumenteret have anvendt et bredt spektrum af empiriske metoder på højt internationalt niveau ved brug af såvel register- som surveydata. Emnemæssigt søger vi en professor inden for områderne sundhed, arbejdsmarked, uddannelse og samspillet mellem dem, hvilket fx kan være effekter af sundhedsmæssig risikoadfærd, mentalt helbred, tidlige sundhedsinterventioner for livskvalitet og mulighed for at deltage på arbejdsmarkedet, i uddannelsessystemet og i samfundet i øvrigt.Hvad forventer vi?

Vi forventer, at du:• bidrager til og har en særlig forpligtelse til at udvikle det faglige miljø inden for samspillet mellem sundheds-, uddannelses- og arbejdsmarkedsøkonomi ved brug af avancerede økonometriske metoder

• opstarter nye analyse- og forskningsprojekter inden for de angivne områder samt søger ekstern finansiering til projekterne ved at være opsøgende i forhold til fonde, styrelser og andre mulige rekvirenter på området samt at stå i spidsen for at udarbejde større tilbud

• har opbygget og bruger et stærkt netværk til interessenter og andre forskere på feltet såvel nationalt som internationalt

• varetager projektledelsen af flere større analyse- og forskningsprojekter

• deltager aktivt i formidling af analyse- og forskningsresultater til kommunale, regionale og nationale interessenter om de økonomiske konsekvenser af offentlige indsatser.Der vil, ved vurderingen af ansøgernes faglige kvalifikationer, blive lagt vægt på:

• dokumenteret original videnskabelig produktion på internationalt niveau samt at have bidraget til udviklingen af fagfeltet

• stærke empiriske og metodemæssige bidrag

• kendskab til sundhed, arbejdsmarkedet og uddannelse som centrale sektorområder i det offentlige

• dokumenteret erfaring med at hjemtage forskningsbevillinger og finansiering af projekter

• stærke kvalifikationer i forhold til ledelse af flere sideløbende analyse- og forskningsprojekter

• stærke formidlingskompetencer både i forhold til forskere, interessenter og presse.

• gode sprogkundskaber i både dansk og engelsk.Hvad tilbyder vi?

VIVE tilbyder et af Danmarks stærkeste kvantitative samfundsvidenskabelige analyse- og forskningsmiljøer med mange års erfaring i kvantitative analyser på højt niveau og et stærkt sundhedsøkonomisk forskningsmiljø. Vi har mange eksterne samarbejdspartnere, fx universiteter, andre forskningsmiljøer, konsulentfirmaer mv. Internt har VIVE fokus på udveksling af erfaringer med kvantitative metoder og teori på tværs af instituttets kvantitative medarbejdere, viden om sundhedsvæsnet, ligesom der er rige muligheder for at sparre med dygtige kollegaer og få kommentarer til udkast til artikler til videnskabelige tidsskrifter, konferenceoplæg mv. Der er således gode muligheder for løbende faglig udvikling.

Derudover tilbyder vi:

• at du bliver en del af et dynamisk miljø, hvor vi vægter at arbejde tværfagligt i samarbejde omkring de enkelte projekter

• et anvendelsesorienteret miljø, hvor der lægges vægt på, at vores analyser og forskning skal kunne anvendes i forhold til at udvikle og forny de ydelser, som kommuner, regioner og den offentlige sektor i øvrigt tilbyder borgerne

• gode muligheder for fortsat videnskabelig meritering

• et arbejdsmiljø, hvor du har stor indflydelse på egne opgaver.Ansættelsesvilkår

Vi tilbyder ansættelse i et tidsbegrænset professorat mso. Stillingen besættes for 5 år med mulighed for forlængelse i op til yderligere 3 år. Ved afslutningen af ansættelsesperioden er der efterfølgende overgang til en tidsubegrænset ansættelse og aflønning som seniorforsker i VIVE.Løn og ansættelsesvilkår følger af protokollatet til overenskomst for akademikere i staten for videnskabeligt personale ved sektorforskningsinstitutionerne. Afhængig af kvalifikationer vil der være mulighed for at indgå aftale om kvalifikationstillæg.

Ansøgning og ansættelsesproces

Ansøgningen skal vedlægges

• Motiveret ansøgning

• Opdateret CV, herunder kort oversigt over modtagne forskningsbevillinger og ekstern finansiering af projekter i øvrigt

• Fuldstændig publikationsliste

• Liste over vedlagte publikationer, der ønskes taget i betragtning ved bedømmelsen. Der må vedlægges maks. 10 publikationer

• Medforfattererklæring. Hvis der er publikationer, hvortil der er medforfattere, skal der vedlægges en medforfattererklæring om ansøgerens andel i fællesarbejdet. Erklæringerne skal være underskrevet af medforfatter(ne).

• Eksamensbeviser (kandidat- og ph.d. bevis).Bedømmelse af ansøgerne til stillingen sker ved et sagkyndigt bedømmelsesudvalg. VIVE bruger shortlisting. Det betyder, at ved ansøgningsfristens udløb udvælger forskningsdirektøren og bedømmelsesudvalgets formand de kandidater, der skal bedømmes. Alle ansøgere vil blive informeret om, hvorvidt de er gået videre til bedømmelse eller ej. De udvalgte ansøgere vil blive informeret om bedømmelsesudvalgets sammensætning, og hver bedømt ansøger får mulighed for at kommentere den del af bedømmelsen, der vedrører vedkommende. Når ansættelsesprocessen er afsluttet, sendes et afsluttende afslag til de ansøgere, der ikke kommer i betragtning til stillingen.

Du søger stillingen via vores elektroniske rekrutteringssystem og alle bilag uploades sammen med ansøgningen.Ansøgningsfrist: Mandag den 5. august 2019, kl. 12.00. Materiale modtaget efter dette tidspunkt vil ikke blive taget i betragtning.

Nærmere oplysninger

Vil du vide mere om stillingen eller VIVE er du velkommen til at kontakte forsknings- og analysechef Hans Hummelgaard på tlf. 4240 8141, mail: hahu@vive.dk eller læse på vores hjemmeside www.vive.dkVIVE ønsker en medarbejdersammensætning, der afspejler det omgivende samfund. Derfor opfordrer vi alle kvalificerede uanset personlig baggrund til at søge. VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd er en uafhængig statslig institution, som producerer og formidler forskning og analyser om velfærdssamfundet og den offentlige sektor. Vi beskæftiger os med socialområdet, sundhed, uddannelse, børn og unge, beskæftigelse, integration, ældrepleje, økonomi, offentlig ledelse og andre emner, der har relevans for borgernes velfærd.2019-08-06T00:51:47.483 Professor mso til økonometriske effektmålinger Der er stor forskningsmæssig og politisk bevågenhed om, hvilke konsekvenser offentlige indsatser på de store velfærdsområder har for borgerene. Formålet med professoratet er at give øget viden herom med særlig fokus på sundheds-, arbejdsmarkeds-, uddannelsesområdet og ikke mindst om effekten af indsatser i samspillet mellem disse områder. Derfor inviterer VIVE ansøgninger til et professorat mso, der har en central rolle i forhold til at fastholde og videreudvikle et stærkt analyse- og forskningsmiljø med henblik på at frembringe ny forskningsbaseret viden på et højt internationalt niveau om effekterne af indsatser på de nævnte områder. Hvem er vi? I VIVE arbejder vi med at evaluere og videreudvikle den offentlige sektor. Fokus i vores arbejde er altid spørgsmål vedrørende den offentlige sektors rolle og betydningen af offentlige politikker. I netop denne stilling er et centralt omdrejningspunkt, hvordan sundhedsindsatser på både kort og langt sigt kan forbedre helbredet blandt udvalgte befolkningsgrupper, og dermed deres livskvalitet og mulighed for at deltage på arbejdsmarkedet, i uddannelsessystemet og samfundet i øvrigt. Hvem søger vi? Vi søger en stærk professor mso, der kan bidrage til at styrke den kvantitative forskning inden for centrale sektorområder, og besvare forskningsspørgsmål med høj politisk relevans. Metodisk skal professoren have dokumenteret erfaring med, og have haft ansvar for udvikling og gennemførelse af både eksperimentelle og ikke-eksperimentelle projekter. Professoren skal dokumenteret have anvendt et bredt spektrum af empiriske metoder på højt internationalt niveau ved brug af såvel register- som surveydata. Emnemæssigt søger vi en professor inden for områderne sundhed, arbejdsmarked, uddannelse og samspillet mellem dem, hvilket fx kan være effekter af sundhedsmæssig risikoadfærd, mentalt helbred, tidlige sundhedsinterventioner for livskvalitet og mulighed for at deltage på arbejdsmarkedet, i uddannelsessystemet og i samfundet i øvrigt. Hvad forventer vi? Vi forventer, at du: • bidrager til og har en særlig forpligtelse til at udvikle det faglige miljø inden for samspillet mellem sundheds-, uddannelses- og arbejdsmarkedsøkonomi ved brug af avancerede økonometriske metoder • opstarter nye analyse- og forskningsprojekter inden for de angivne områder samt søger ekstern finansiering til projekterne ved at være opsøgende i forhold til fonde, styrelser og andre mulige rekvirenter på området samt at stå i spidsen for at udarbejde større tilbud • har opbygget og bruger et stærkt netværk til interessenter og andre forskere på feltet såvel nationalt som internationalt • varetager projektledelsen af flere større analyse- og forskningsprojekter • deltager aktivt i formidling af analyse- og forskningsresultater til kommunale, regionale og nationale interessenter om de økonomiske konsekvenser af offentlige indsatser. Der vil, ved vurderingen af ansøgernes faglige kvalifikationer, blive lagt vægt på: • dokumenteret original videnskabelig produktion på internationalt niveau samt at have bidraget til udviklingen af fagfeltet • stærke empiriske og metodemæssige bidrag • kendskab til sundhed, arbejdsmarkedet og uddannelse som centrale sektorområder i det offentlige • dokumenteret erfaring med at hjemtage forskningsbevillinger og finansiering af projekter • stærke kvalifikationer i forhold til ledelse af flere sideløbende analyse- og forskningsprojekter • stærke formidlingskompetencer både i forhold til forskere, interessenter og presse. • gode sprogkundskaber i både dansk og engelsk. Hvad tilbyder vi? VIVE tilbyder et af Danmarks stærkeste kvantitative samfundsvidenskabelige analyse- og forskningsmiljøer med mange års erfaring i kvantitative analyser på højt niveau og et stærkt sundhedsøkonomisk forskningsmiljø. Vi har mange eksterne samarbejdspartnere, fx universiteter, andre forskningsmiljøer, konsulentfirmaer mv. Internt har VIVE fokus på udveksling af erfaringer med kvantitative metoder og teori på tværs af instituttets kvantitative medarbejdere, viden om sundhedsvæsnet, ligesom der er rige muligheder for at sparre med dygtige kollegaer og få kommentarer til udkast til artikler til videnskabelige tidsskrifter, konferenceoplæg mv. Der er således gode muligheder for løbende faglig udvikling. Derudover tilbyder vi: • at du bliver en del af et dynamisk miljø, hvor vi vægter at arbejde tværfagligt i samarbejde omkring de enkelte projekter • et anvendelsesorienteret miljø, hvor der lægges vægt på, at vores analyser og forskning skal kunne anvendes i forhold til at udvikle og forny de ydelser, som kommuner, regioner og den offentlige sektor i øvrigt tilbyder borgerne • gode muligheder for fortsat videnskabelig meritering • et arbejdsmiljø, hvor du har stor indflydelse på egne opgaver. Ansættelsesvilkår Vi tilbyder ansættelse i et tidsbegrænset professorat mso. Stillingen besættes for 5 år med mulighed for forlængelse i op til yderligere 3 år. Ved afslutningen af ansættelsesperioden er der efterfølgende overgang til en tidsubegrænset ansættelse og aflønning som seniorforsker i VIVE. Løn og ansættelsesvilkår følger af protokollatet til overenskomst for akademikere i staten for videnskabeligt personale ved sektorforskningsinstitutionerne. Afhængig af kvalifikationer vil der være mulighed for at indgå aftale om kvalifikationstillæg. Ansøgning og ansættelsesproces Ansøgningen skal vedlægges • Motiveret ansøgning • Opdateret CV, herunder kort oversigt over modtagne forskningsbevillinger og ekstern finansiering af projekter i øvrigt • Fuldstændig publikationsliste • Liste over vedlagte publikationer, der ønskes taget i betragtning ved bedømmelsen. Der må vedlægges maks. 10 publikationer • Medforfattererklæring. Hvis der er publikationer, hvortil der er medforfattere, skal der vedlægges en medforfattererklæring om ansøgerens andel i fællesarbejdet. Erklæringerne skal være underskrevet af medforfatter(ne). • Eksamensbeviser (kandidat- og ph.d. bevis). Bedømmelse af ansøgerne til stillingen sker ved et sagkyndigt bedømmelsesudvalg. VIVE bruger shortlisting. Det betyder, at ved ansøgningsfristens udløb udvælger forskningsdirektøren og bedømmelsesudvalgets formand de kandidater, der skal bedømmes. Alle ansøgere vil blive informeret om, hvorvidt de er gået videre til bedømmelse eller ej. De udvalgte ansøgere vil blive informeret om bedømmelsesudvalgets sammensætning, og hver bedømt ansøger får mulighed for at kommentere den del af bedømmelsen, der vedrører vedkommende. Når ansættelsesprocessen er afsluttet, sendes et afsluttende afslag til de ansøgere, der ikke kommer i betragtning til stillingen. Du søger stillingen via vores elektroniske rekrutteringssystem og alle bilag uploades sammen med ansøgningen. Ansøgningsfrist: Mandag den 5. august 2019, kl. 12.00. Materiale modtaget efter dette tidspunkt vil ikke blive taget i betragtning. Nærmere oplysninger Vil du vide mere om stillingen eller VIVE er du velkommen til at kontakte forsknings- og analysechef Hans Hummelgaard på tlf. 4240 8141, mail: hahu@vive.dk eller læse på vores hjemmeside www.vive.dk VIVE ønsker en medarbejdersammensætning, der afspejler det omgivende samfund. Derfor opfordrer vi alle kvalificerede uanset personlig baggrund til at søge. VIVE Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd er en uafhængig statslig institution, som producerer og formidler forskning og analyser om velfærdssamfundet og den offentlige sektor. Vi beskæftiger os med socialområdet, sundhed, uddannelse, børn og unge, beskæftigelse, integration, ældrepleje, økonomi, offentlig ledelse og andre emner, der har relevans for borgernes velfærd.11jobnetb37ebc46100000000000IDK_OFIR_02DKDanmark228DKK2019-08-05T00:00:000000https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=5001&ProjectId=123444&DepartmentId=6090&MediaId=338&SkipAdvertisement=true0EuropaDanmarkSjælland & øerStorkøbenhavnKøbenhavn3543485VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd11Herluf Trolles Gade 111052København KDKDanmark0DKDanmarkDKDanmark8Fuldtid47Tidsbegrænset774865JobNet5001824500182410007-06-20190https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntrySearchedCount&feedId=dc2beb84&entryId=b37ebc46https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntryDisplayCount&feedId=dc2beb84&entryId=b37ebc46https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationInitiatedCount&feedId=dc2beb84&entryId=b37ebc46&page=ShowJob&component=SendApplicationButtonhttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationAppliedCount&feedId=dc2beb84&entryId=b37ebc46&page=EmailApplyForm&component=SendApplicationButtonProfessor mso - økonometriske effektmålinger1Dansk3Læse/ tale231006Professor13Forskning og udvikling362037207mla@vive.dkDKDanmarkDKDanmarkda-DK