Professor mso - økonometriske effektmålinger

Professor mso
til økonometriske effektmålinger
Der er stor forskningsmæssig og politisk bevågenhed om, hvilke konsekvenser offentlige indsatser på de store velfærdsområder har for borgerene. Formålet med professoratet er at give øget viden herom med særlig fokus på sundheds-, arbejdsmarkeds-, uddannelsesområdet og ikke mindst om effekten af indsatser i samspillet mellem disse områder.

Derfor inviterer VIVE ansøgninger til et professorat mso, der har en central rolle i forhold til at fastholde og videreudvikle et stærkt analyse- og forskningsmiljø med henblik på at frembringe ny forskningsbaseret viden på et højt internationalt niveau om effekterne af indsatser på de nævnte områder.

Hvem er vi?

I VIVE arbejder vi med at evaluere og videreudvikle den offentlige sektor. Fokus i vores arbejde er altid spørgsmål vedrørende den offentlige sektors rolle og betydningen af offentlige politikker.I netop denne stilling er et centralt omdrejningspunkt, hvordan sundhedsindsatser på både kort og langt sigt kan forbedre helbredet blandt udvalgte befolkningsgrupper, og dermed deres livskvalitet og mulighed for at deltage på arbejdsmarkedet, i uddannelsessystemet og samfundet i øvrigt.

Hvem søger vi? Vi søger en stærk professor mso, der kan bidrage til at styrke den kvantitative forskning inden for centrale sektorområder, og besvare forskningsspørgsmål med høj politisk relevans. Metodisk skal professoren have dokumenteret erfaring med, og have haft ansvar for udvikling og gennemførelse af både eksperimentelle og ikke-eksperimentelle projekter. Professoren skal dokumenteret have anvendt et bredt spektrum af empiriske metoder på højt internationalt niveau ved brug af såvel register- som surveydata. Emnemæssigt søger vi en professor inden for områderne sundhed, arbejdsmarked, uddannelse og samspillet mellem dem, hvilket fx kan være effekter af sundhedsmæssig risikoadfærd, mentalt helbred, tidlige sundhedsinterventioner for livskvalitet og mulighed for at deltage på arbejdsmarkedet, i uddannelsessystemet og i samfundet i øvrigt.Hvad forventer vi?

Vi forventer, at du:• bidrager til og har en særlig forpligtelse til at udvikle det faglige miljø inden for samspillet mellem sundheds-, uddannelses- og arbejdsmarkedsøkonomi ved brug af avancerede økonometriske metoder

• opstarter nye analyse- og forskningsprojekter inden for de angivne områder samt søger ekstern finansiering til projekterne ved at være opsøgende i forhold til fonde, styrelser og andre mulige rekvirenter på området samt at stå i spidsen for at udarbejde større tilbud

• har opbygget og bruger et stærkt netværk til interessenter og andre forskere på feltet såvel nationalt som internationalt

• varetager projektledelsen af flere større analyse- og forskningsprojekter

• deltager aktivt i formidling af analyse- og forskningsresultater til kommunale, regionale og nationale interessenter om de økonomiske konsekvenser af offentlige indsatser.Der vil, ved vurderingen af ansøgernes faglige kvalifikationer, blive lagt vægt på:

• dokumenteret original videnskabelig produktion på internationalt niveau samt at have bidraget til udviklingen af fagfeltet

• stærke empiriske og metodemæssige bidrag

• kendskab til sundhed, arbejdsmarkedet og uddannelse som centrale sektorområder i det offentlige

• dokumenteret erfaring med at hjemtage forskningsbevillinger og finansiering af projekter

• stærke kvalifikationer i forhold til ledelse af flere sideløbende analyse- og forskningsprojekter

• stærke formidlingskompetencer både i forhold til forskere, interessenter og presse.

• gode sprogkundskaber i både dansk og engelsk.Hvad tilbyder vi?

VIVE tilbyder et af Danmarks stærkeste kvantitative samfundsvidenskabelige analyse- og forskningsmiljøer med mange års erfaring i kvantitative analyser på højt niveau og et stærkt sundhedsøkonomisk forskningsmiljø. Vi har mange eksterne samarbejdspartnere, fx universiteter, andre forskningsmiljøer, konsulentfirmaer mv. Internt har VIVE fokus på udveksling af erfaringer med kvantitative metoder og teori på tværs af instituttets kvantitative medarbejdere, viden om sundhedsvæsnet, ligesom der er rige muligheder for at sparre med dygtige kollegaer og få kommentarer til udkast til artikler til videnskabelige tidsskrifter, konferenceoplæg mv. Der er således gode muligheder for løbende faglig udvikling.

Derudover tilbyder vi:

• at du bliver en del af et dynamisk miljø, hvor vi vægter at arbejde tværfagligt i samarbejde omkring de enkelte projekter

• et anvendelsesorienteret miljø, hvor der lægges vægt på, at vores analyser og forskning skal kunne anvendes i forhold til at udvikle og forny de ydelser, som kommuner, regioner og den offentlige sektor i øvrigt tilbyder borgerne

• gode muligheder for fortsat videnskabelig meritering

• et arbejdsmiljø, hvor du har stor indflydelse på egne opgaver.Ansættelsesvilkår

Vi tilbyder ansættelse i et tidsbegrænset professorat mso. Stillingen besættes for 5 år med mulighed for forlængelse i op til yderligere 3 år. Ved afslutningen af ansættelsesperioden er der efterfølgende overgang til en tidsubegrænset ansættelse og aflønning som seniorforsker i VIVE.Løn og ansættelsesvilkår følger af protokollatet til overenskomst for akademikere i staten for videnskabeligt personale ved sektorforskningsinstitutionerne. Afhængig af kvalifikationer vil der være mulighed for at indgå aftale om kvalifikationstillæg.

Ansøgning og ansættelsesproces

Ansøgningen skal vedlægges

• Motiveret ansøgning

• Opdateret CV, herunder kort oversigt over modtagne forskningsbevillinger og ekstern finansiering af projekter i øvrigt

• Fuldstændig publikationsliste

• Liste over vedlagte publikationer, der ønskes taget i betragtning ved bedømmelsen. Der må vedlægges maks. 10 publikationer

• Medforfattererklæring. Hvis der er publikationer, hvortil der er medforfattere, skal der vedlægges en medforfattererklæring om ansøgerens andel i fællesarbejdet. Erklæringerne skal være underskrevet af medforfatter(ne).

• Eksamensbeviser (kandidat- og ph.d. bevis).Bedømmelse af ansøgerne til stillingen sker ved et sagkyndigt bedømmelsesudvalg. VIVE bruger shortlisting. Det betyder, at ved ansøgningsfristens udløb udvælger forskningsdirektøren og bedømmelsesudvalgets formand de kandidater, der skal bedømmes. Alle ansøgere vil blive informeret om, hvorvidt de er gået videre til bedømmelse eller ej. De udvalgte ansøgere vil blive informeret om bedømmelsesudvalgets sammensætning, og hver bedømt ansøger får mulighed for at kommentere den del af bedømmelsen, der vedrører vedkommende. Når ansættelsesprocessen er afsluttet, sendes et afsluttende afslag til de ansøgere, der ikke kommer i betragtning til stillingen.

Du søger stillingen via vores elektroniske rekrutteringssystem og alle bilag uploades sammen med ansøgningen.Ansøgningsfrist: Mandag den 5. august 2019, kl. 12.00. Materiale modtaget efter dette tidspunkt vil ikke blive taget i betragtning.

Nærmere oplysninger

Vil du vide mere om stillingen eller VIVE er du velkommen til at kontakte forsknings- og analysechef Hans Hummelgaard på tlf. 4240 8141, mail: hahu@vive.dk eller læse på vores hjemmeside www.vive.dkVIVE ønsker en medarbejdersammensætning, der afspejler det omgivende samfund. Derfor opfordrer vi alle kvalificerede uanset personlig baggrund til at søge. VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd er en uafhængig statslig institution, som producerer og formidler forskning og analyser om velfærdssamfundet og den offentlige sektor. Vi beskæftiger os med socialområdet, sundhed, uddannelse, børn og unge, beskæftigelse, integration, ældrepleje, økonomi, offentlig ledelse og andre emner, der har relevans for borgernes velfærd.
Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Mere af samme slags?

Angiv din e-mail og få lignende job direkte i indbakken
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privativspolitik

330039640Phoenix-b37ebc4612019-06-07T00:00:00Professor mso - økonometriske effektmålingerProfessor mso
til økonometriske effektmålinger
Der er stor forskningsmæssig og politisk bevågenhed om, hvilke konsekvenser offentlige indsatser på de store velfærdsområder har for borgerene. Formålet med professoratet er at give øget viden herom med særlig fokus på sundheds-, arbejdsmarkeds-, uddannelsesområdet og ikke mindst om effekten af indsatser i samspillet mellem disse områder.

Derfor inviterer VIVE ansøgninger til et professorat mso, der har en central rolle i forhold til at fastholde og videreudvikle et stærkt analyse- og forskningsmiljø med henblik på at frembringe ny forskningsbaseret viden på et højt internationalt niveau om effekterne af indsatser på de nævnte områder.

Hvem er vi?

I VIVE arbejder vi med at evaluere og videreudvikle den offentlige sektor. Fokus i vores arbejde er altid spørgsmål vedrørende den offentlige sektors rolle og betydningen af offentlige politikker.I netop denne stilling er et centralt omdrejningspunkt, hvordan sundhedsindsatser på både kort og langt sigt kan forbedre helbredet blandt udvalgte befolkningsgrupper, og dermed deres livskvalitet og mulighed for at deltage på arbejdsmarkedet, i uddannelsessystemet og samfundet i øvrigt.

Hvem søger vi? Vi søger en stærk professor mso, der kan bidrage til at styrke den kvantitative forskning inden for centrale sektorområder, og besvare forskningsspørgsmål med høj politisk relevans. Metodisk skal professoren have dokumenteret erfaring med, og have haft ansvar for udvikling og gennemførelse af både eksperimentelle og ikke-eksperimentelle projekter. Professoren skal dokumenteret have anvendt et bredt spektrum af empiriske metoder på højt internationalt niveau ved brug af såvel register- som surveydata. Emnemæssigt søger vi en professor inden for områderne sundhed, arbejdsmarked, uddannelse og samspillet mellem dem, hvilket fx kan være effekter af sundhedsmæssig risikoadfærd, mentalt helbred, tidlige sundhedsinterventioner for livskvalitet og mulighed for at deltage på arbejdsmarkedet, i uddannelsessystemet og i samfundet i øvrigt.Hvad forventer vi?

Vi forventer, at du:• bidrager til og har en særlig forpligtelse til at udvikle det faglige miljø inden for samspillet mellem sundheds-, uddannelses- og arbejdsmarkedsøkonomi ved brug af avancerede økonometriske metoder

• opstarter nye analyse- og forskningsprojekter inden for de angivne områder samt søger ekstern finansiering til projekterne ved at være opsøgende i forhold til fonde, styrelser og andre mulige rekvirenter på området samt at stå i spidsen for at udarbejde større tilbud

• har opbygget og bruger et stærkt netværk til interessenter og andre forskere på feltet såvel nationalt som internationalt

• varetager projektledelsen af flere større analyse- og forskningsprojekter

• deltager aktivt i formidling af analyse- og forskningsresultater til kommunale, regionale og nationale interessenter om de økonomiske konsekvenser af offentlige indsatser.Der vil, ved vurderingen af ansøgernes faglige kvalifikationer, blive lagt vægt på:

• dokumenteret original videnskabelig produktion på internationalt niveau samt at have bidraget til udviklingen af fagfeltet

• stærke empiriske og metodemæssige bidrag

• kendskab til sundhed, arbejdsmarkedet og uddannelse som centrale sektorområder i det offentlige

• dokumenteret erfaring med at hjemtage forskningsbevillinger og finansiering af projekter

• stærke kvalifikationer i forhold til ledelse af flere sideløbende analyse- og forskningsprojekter

• stærke formidlingskompetencer både i forhold til forskere, interessenter og presse.

• gode sprogkundskaber i både dansk og engelsk.Hvad tilbyder vi?

VIVE tilbyder et af Danmarks stærkeste kvantitative samfundsvidenskabelige analyse- og forskningsmiljøer med mange års erfaring i kvantitative analyser på højt niveau og et stærkt sundhedsøkonomisk forskningsmiljø. Vi har mange eksterne samarbejdspartnere, fx universiteter, andre forskningsmiljøer, konsulentfirmaer mv. Internt har VIVE fokus på udveksling af erfaringer med kvantitative metoder og teori på tværs af instituttets kvantitative medarbejdere, viden om sundhedsvæsnet, ligesom der er rige muligheder for at sparre med dygtige kollegaer og få kommentarer til udkast til artikler til videnskabelige tidsskrifter, konferenceoplæg mv. Der er således gode muligheder for løbende faglig udvikling.

Derudover tilbyder vi:

• at du bliver en del af et dynamisk miljø, hvor vi vægter at arbejde tværfagligt i samarbejde omkring de enkelte projekter

• et anvendelsesorienteret miljø, hvor der lægges vægt på, at vores analyser og forskning skal kunne anvendes i forhold til at udvikle og forny de ydelser, som kommuner, regioner og den offentlige sektor i øvrigt tilbyder borgerne

• gode muligheder for fortsat videnskabelig meritering

• et arbejdsmiljø, hvor du har stor indflydelse på egne opgaver.Ansættelsesvilkår

Vi tilbyder ansættelse i et tidsbegrænset professorat mso. Stillingen besættes for 5 år med mulighed for forlængelse i op til yderligere 3 år. Ved afslutningen af ansættelsesperioden er der efterfølgende overgang til en tidsubegrænset ansættelse og aflønning som seniorforsker i VIVE.Løn og ansættelsesvilkår følger af protokollatet til overenskomst for akademikere i staten for videnskabeligt personale ved sektorforskningsinstitutionerne. Afhængig af kvalifikationer vil der være mulighed for at indgå aftale om kvalifikationstillæg.

Ansøgning og ansættelsesproces

Ansøgningen skal vedlægges

• Motiveret ansøgning

• Opdateret CV, herunder kort oversigt over modtagne forskningsbevillinger og ekstern finansiering af projekter i øvrigt

• Fuldstændig publikationsliste

• Liste over vedlagte publikationer, der ønskes taget i betragtning ved bedømmelsen. Der må vedlægges maks. 10 publikationer

• Medforfattererklæring. Hvis der er publikationer, hvortil der er medforfattere, skal der vedlægges en medforfattererklæring om ansøgerens andel i fællesarbejdet. Erklæringerne skal være underskrevet af medforfatter(ne).

• Eksamensbeviser (kandidat- og ph.d. bevis).Bedømmelse af ansøgerne til stillingen sker ved et sagkyndigt bedømmelsesudvalg. VIVE bruger shortlisting. Det betyder, at ved ansøgningsfristens udløb udvælger forskningsdirektøren og bedømmelsesudvalgets formand de kandidater, der skal bedømmes. Alle ansøgere vil blive informeret om, hvorvidt de er gået videre til bedømmelse eller ej. De udvalgte ansøgere vil blive informeret om bedømmelsesudvalgets sammensætning, og hver bedømt ansøger får mulighed for at kommentere den del af bedømmelsen, der vedrører vedkommende. Når ansættelsesprocessen er afsluttet, sendes et afsluttende afslag til de ansøgere, der ikke kommer i betragtning til stillingen.

Du søger stillingen via vores elektroniske rekrutteringssystem og alle bilag uploades sammen med ansøgningen.Ansøgningsfrist: Mandag den 5. august 2019, kl. 12.00. Materiale modtaget efter dette tidspunkt vil ikke blive taget i betragtning.

Nærmere oplysninger

Vil du vide mere om stillingen eller VIVE er du velkommen til at kontakte forsknings- og analysechef Hans Hummelgaard på tlf. 4240 8141, mail: hahu@vive.dk eller læse på vores hjemmeside www.vive.dkVIVE ønsker en medarbejdersammensætning, der afspejler det omgivende samfund. Derfor opfordrer vi alle kvalificerede uanset personlig baggrund til at søge. VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd er en uafhængig statslig institution, som producerer og formidler forskning og analyser om velfærdssamfundet og den offentlige sektor. Vi beskæftiger os med socialområdet, sundhed, uddannelse, børn og unge, beskæftigelse, integration, ældrepleje, økonomi, offentlig ledelse og andre emner, der har relevans for borgernes velfærd.Professor mso til økonometriske effektmålinger Der er stor forskningsmæssig og politisk bevågenhed om, hvilke konsekvenser offentlige indsatser på de store velfærdsområder har for borgerene. Formålet med professoratet er at give øget viden herom med særlig fokus på sundheds-, arbejdsmarkeds-, uddannelsesområdet og ikke mindst om effekten af indsatser i samspillet mellem disse områder. Derfor inviterer VIVE ansøgninger til et professorat mso, der har en central rolle i forhold til at fastholde og videreudvikle et stærkt analyse- og forskningsmiljø med henblik på at frembringe ny forskningsbaseret viden på et højt internationalt niveau om effekterne af indsatser på de nævnte områder. Hvem er vi? I VIVE arbejder vi med at evaluere og videreudvikle den offentlige sektor. Fokus i vores arbejde er altid spørgsmål vedrørende den offentlige sektors rolle og betydningen af offentlige politikker. I netop denne stilling er et centralt omdrejningspunkt, hvordan sundhedsindsatser på både kort og langt sigt kan forbedre helbredet blandt udvalgte befolkningsgrupper, og dermed deres livskvalitet og mulighed for at deltage på arbejdsmarkedet, i uddannelsessystemet og samfundet i øvrigt. Hvem søger vi? Vi søger en stærk professor mso, der kan bidrage til at styrke den kvantitative forskning inden for centrale sektorområder, og besvare forskningsspørgsmål med høj politisk relevans. Metodisk skal professoren have dokumenteret erfaring med, og have haft ansvar for udvikling og gennemførelse af både eksperimentelle og ikke-eksperimentelle projekter. Professoren skal dokumenteret have anvendt et bredt spektrum af empiriske metoder på højt internationalt niveau ved brug af såvel register- som surveydata. Emnemæssigt søger vi en professor inden for områderne sundhed, arbejdsmarked, uddannelse og samspillet mellem dem, hvilket fx kan være effekter af sundhedsmæssig risikoadfærd, mentalt helbred, tidlige sundhedsinterventioner for livskvalitet og mulighed for at deltage på arbejdsmarkedet, i uddannelsessystemet og i samfundet i øvrigt. Hvad forventer vi? Vi forventer, at du: • bidrager til og har en særlig forpligtelse til at udvikle det faglige miljø inden for samspillet mellem sundheds-, uddannelses- og arbejdsmarkedsøkonomi ved brug af avancerede økonometriske metoder • opstarter nye analyse- og forskningsprojekter inden for de angivne områder samt søger ekstern finansiering til projekterne ved at være opsøgende i forhold til fonde, styrelser og andre mulige rekvirenter på området samt at stå i spidsen for at udarbejde større tilbud • har opbygget og bruger et stærkt netværk til interessenter og andre forskere på feltet såvel nationalt som internationalt • varetager projektledelsen af flere større analyse- og forskningsprojekter • deltager aktivt i formidling af analyse- og forskningsresultater til kommunale, regionale og nationale interessenter om de økonomiske konsekvenser af offentlige indsatser. Der vil, ved vurderingen af ansøgernes faglige kvalifikationer, blive lagt vægt på: • dokumenteret original videnskabelig produktion på internationalt niveau samt at have bidraget til udviklingen af fagfeltet • stærke empiriske og metodemæssige bidrag • kendskab til sundhed, arbejdsmarkedet og uddannelse som centrale sektorområder i det offentlige • dokumenteret erfaring med at hjemtage forskningsbevillinger og finansiering af projekter • stærke kvalifikationer i forhold til ledelse af flere sideløbende analyse- og forskningsprojekter • stærke formidlingskompetencer både i forhold til forskere, interessenter og presse. • gode sprogkundskaber i både dansk og engelsk. Hvad tilbyder vi? VIVE tilbyder et af Danmarks stærkeste kvantitative samfundsvidenskabelige analyse- og forskningsmiljøer med mange års erfaring i kvantitative analyser på højt niveau og et stærkt sundhedsøkonomisk forskningsmiljø. Vi har mange eksterne samarbejdspartnere, fx universiteter, andre forskningsmiljøer, konsulentfirmaer mv. Internt har VIVE fokus på udveksling af erfaringer med kvantitative metoder og teori på tværs af instituttets kvantitative medarbejdere, viden om sundhedsvæsnet, ligesom der er rige muligheder for at sparre med dygtige kollegaer og få kommentarer til udkast til artikler til videnskabelige tidsskrifter, konferenceoplæg mv. Der er således gode muligheder for løbende faglig udvikling. Derudover tilbyder vi: • at du bliver en del af et dynamisk miljø, hvor vi vægter at arbejde tværfagligt i samarbejde omkring de enkelte projekter • et anvendelsesorienteret miljø, hvor der lægges vægt på, at vores analyser og forskning skal kunne anvendes i forhold til at udvikle og forny de ydelser, som kommuner, regioner og den offentlige sektor i øvrigt tilbyder borgerne • gode muligheder for fortsat videnskabelig meritering • et arbejdsmiljø, hvor du har stor indflydelse på egne opgaver. Ansættelsesvilkår Vi tilbyder ansættelse i et tidsbegrænset professorat mso. Stillingen besættes for 5 år med mulighed for forlængelse i op til yderligere 3 år. Ved afslutningen af ansættelsesperioden er der efterfølgende overgang til en tidsubegrænset ansættelse og aflønning som seniorforsker i VIVE. Løn og ansættelsesvilkår følger af protokollatet til overenskomst for akademikere i staten for videnskabeligt personale ved sektorforskningsinstitutionerne. Afhængig af kvalifikationer vil der være mulighed for at indgå aftale om kvalifikationstillæg. Ansøgning og ansættelsesproces Ansøgningen skal vedlægges • Motiveret ansøgning • Opdateret CV, herunder kort oversigt over modtagne forskningsbevillinger og ekstern finansiering af projekter i øvrigt • Fuldstændig publikationsliste • Liste over vedlagte publikationer, der ønskes taget i betragtning ved bedømmelsen. Der må vedlægges maks. 10 publikationer • Medforfattererklæring. Hvis der er publikationer, hvortil der er medforfattere, skal der vedlægges en medforfattererklæring om ansøgerens andel i fællesarbejdet. Erklæringerne skal være underskrevet af medforfatter(ne). • Eksamensbeviser (kandidat- og ph.d. bevis). Bedømmelse af ansøgerne til stillingen sker ved et sagkyndigt bedømmelsesudvalg. VIVE bruger shortlisting. Det betyder, at ved ansøgningsfristens udløb udvælger forskningsdirektøren og bedømmelsesudvalgets formand de kandidater, der skal bedømmes. Alle ansøgere vil blive informeret om, hvorvidt de er gået videre til bedømmelse eller ej. De udvalgte ansøgere vil blive informeret om bedømmelsesudvalgets sammensætning, og hver bedømt ansøger får mulighed for at kommentere den del af bedømmelsen, der vedrører vedkommende. Når ansættelsesprocessen er afsluttet, sendes et afsluttende afslag til de ansøgere, der ikke kommer i betragtning til stillingen. Du søger stillingen via vores elektroniske rekrutteringssystem og alle bilag uploades sammen med ansøgningen. Ansøgningsfrist: Mandag den 5. august 2019, kl. 12.00. Materiale modtaget efter dette tidspunkt vil ikke blive taget i betragtning. Nærmere oplysninger Vil du vide mere om stillingen eller VIVE er du velkommen til at kontakte forsknings- og analysechef Hans Hummelgaard på tlf. 4240 8141, mail: hahu@vive.dk eller læse på vores hjemmeside www.vive.dk VIVE ønsker en medarbejdersammensætning, der afspejler det omgivende samfund. Derfor opfordrer vi alle kvalificerede uanset personlig baggrund til at søge. VIVE Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd er en uafhængig statslig institution, som producerer og formidler forskning og analyser om velfærdssamfundet og den offentlige sektor. Vi beskæftiger os med socialområdet, sundhed, uddannelse, børn og unge, beskæftigelse, integration, ældrepleje, økonomi, offentlig ledelse og andre emner, der har relevans for borgernes velfærd.11jobnetb37ebc46100000000000aDK_OFIR_02DKDanmark228DKK2019-08-05T00:00:000000https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=5001&ProjectId=123444&DepartmentId=6090&MediaId=338&SkipAdvertisement=true0EuropaDanmarkSjælland & øerStorkøbenhavnKøbenhavn3543485VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd11Herluf Trolles Gade 111052København KDKDanmark0DKDanmarkDKDanmark8Fuldtid47Tidsbegrænset774865JobNet5001824500182410007-06-20190https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntrySearchedCount&feedId=dc2beb84&entryId=b37ebc46https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=FeedEntryDisplayCount&feedId=dc2beb84&entryId=b37ebc46https://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationInitiatedCount&feedId=dc2beb84&entryId=b37ebc46&page=ShowJob&component=SendApplicationButtonhttps://dispatcher.ofir.dk/statistic/register?context=JobApplicationAppliedCount&feedId=dc2beb84&entryId=b37ebc46&page=EmailApplyForm&component=SendApplicationButton1Dansk3Læse/ tale231006Professor13Forskning og udvikling362037207mla@vive.dkDKDanmarkDKDanmark330038622149612 Clinical Professor of Cardiothoracic SurgeryRobot Department of Clinical Medicine Faculty of Health and Medical Sciences University of Copenhagen The University seeks to appoint a clinical professor of Cardiothoracic Surgery to the Department of Clinical Medicine to commence as soon as possible. The professorship is combined with a consultancy at Rigshospitalet, Department of Cardiothoracic Surgery in the Capital Region. It is a requirement for appointment that the applicant is accepted for both the professorship and the consultancy. In order to be considered the applicant must send an application to both the Faculty (the professorship) and to the Hospital (the consultancy) cf. the simultaneously advertised position of the consultancy. This also applies to applicants who are already employed as consultants at the Hospital. The advertisement for the consultancy is available from https: www.sundhedsjobs.dk jobopslag 368240 Information on the Department can be found at: https: ikm.ku.dk Job description In considering applications for the professorship, the main emphasis will be on the applicant s ability to document a high level of original scientific work at an international level within the area of Cardiothoracic Surgery. The professor s duties will primarily consist of: Research, including publication academic dissemination Research-based teaching, including associated examination Research leadership, including guidance and supervision of researchers Obligation to share knowledge with the rest of society, including participation in public debate Academic assessments Responsibility for promotion of the academic development of Cardiothoracic Surgery. Required qualifications The successful applicant should be able to: Document a high degree of original academic production at an international level, including considerable contributions to the development of the academic discipline Manage research and other management functions, e.g. engage in the university s external academic activities, as well as knowledge and technology transfer Provide research-based teaching The professor is also required to possess good interpersonal and communicative skills. Terms of employment For the professorship the appointee will receive a pensionable annual salary of DKK 187,364.13 (1 April 2019 level). The position is covered by the Job Structure for Academic Staff at Universities 2013. Questions For further information please contact the Head of Department Jesper Hastrup Svendsen, jesper.hastrup.svendsen@regionh.dk Foreign applicants may find this links useful: https: www.ism.ku.dk (International Staff Mobility). Application The application must be submitted in English and must include the following: Application, including reasons for applying for this position (maximum 2 pages) Curriculum vitae, including list of publications Diplomas (Master s and PhD and other relevant certificates) Research plan (3-5 pages) Uploads of maximum 10 publications to be considered in the assessment Teaching plan Teaching portfolio (link to portfolio guidelines: https: employment.ku.dk faculty recruitment-process job-application-portfolio ) Vision for academic development of Thoracic Surgery Application procedure After the expiry of the deadline for applications, the authorized recruitment manager selects applicants for assessment on the advice of the Appointments Committee. All applicants are then immediately notified whether their application has been passed for assessment. The Dean then appoints an expert assessment committee in order to make an assessment of the selected applicants for the specific post. Selected applicants are notified of the composition of the committee and each applicant has the opportunity to comment on the part of the assessment that relates to the applicant him herself. You can read about the recruitment process at https: jobportal.ku.dk Please note that the applicant will be contacted if the assessment committee requires further documentation. The applicant will be assessed according to the Ministerial Order no. 242 of 13 March 2012 on the Appointment of Academic Staff at Universities. The University of Copenhagen encourages all interested applicants to apply for this position. Please submit the application with the required attachments. Only online applications will be accepted. The closing date for applications is 23.59pm CET, Thursday 15 August 2019. Interviews for this position will most likely be held on 15 January 2020.Department of Clinical Medicine


Faculty of Health and Medical Sciences
University of Copenhagen
The University seeks to appoint a clinical professor of Cardiothoracic Surgery to the Department of Clinical Medicine to commence as soon as possible. The professorship is combined with a consultancy at Rigshospitalet, Department of Cardiothoracic Surgery in the Capital Region.

It is a requirement for appointment that the applicant is accepted for both the professorship and the consultancy. In order to be considered the applicant must send an application to both the Faculty (the professorship) and to the Hospital (the consultancy) cf. the simultaneously advertised position of the consultancy. This also applies to applicants who are already employed as consultants at the Hospital. The advertisement for the consultancy is available from https://www.sundhedsjobs.dk/jobopslag/368240

Information on the Department can be found at: https://ikm.ku.dk/

Job description
In considering applications for the professorship, the main emphasis will be on the applicant's ability to document a high level of original scientific work at an international level within the area of Cardiothoracic Surgery.

The professor’s duties will primarily consist of:

 • Research, including publication/academic dissemination
 • Research-based teaching, including associated examination
 • Research leadership, including guidance and supervision of researchers
 • Obligation to share knowledge with the rest of society, including participation in public debate
 • Academic assessments
 • Responsibility for promotion of the academic development of Cardiothoracic Surgery.
Required qualifications
The successful applicant should be able to:

 • Document a high degree of original academic production at an international level, including considerable contributions to the development of the academic discipline
 • Manage research and other management functions, e.g. engage in the university’s external academic activities, as well as knowledge and technology transfer
 • Provide research-based teaching
The professor is also required to possess good interpersonal and communicative skills.

Terms of employment
For the professorship the appointee will receive a pensionable annual salary of DKK 187,364.13 (1 April 2019 level).

The position is covered by the Job Structure for Academic Staff at Universities 2013.

Questions
For further information please contact the Head of Department Jesper Hastrup Svendsen, jesper.hastrup.svendsen@regionh.dk

Foreign applicants may find this links useful: https://www.ism.ku.dk/ (International Staff Mobility).

Application
The application must be submitted in English and must include the following:

 • Application, including reasons for applying for this position (maximum 2 pages)
 • Curriculum vitae, including list of publications
 • Diplomas (Master’s and PhD and other relevant certificates)
 • Research plan (3-5 pages)
 • Uploads of maximum 10 publications to be considered in the assessment
 • Teaching plan
 • Teaching portfolio (link to portfolio guidelines: https://employment.ku.dk/faculty/recruitment-process/job-application-portfolio/)
 • Vision for academic development of Thoracic Surgery
Application procedure
After the expiry of the deadline for applications, the authorized recruitment manager selects applicants for assessment on the advice of the Appointments Committee. All applicants are then immediately notified whether their application has been passed for assessment. The Dean then appoints an expert assessment committee in order to make an assessment of the selected applicants for the specific post. Selected applicants are notified of the composition of the committee and each applicant has the opportunity to comment on the part of the assessment that relates to the applicant him/herself. You can read about the recruitment process at https://jobportal.ku.dk/

Please note that the applicant will be contacted if the assessment committee requires further documentation.

The applicant will be assessed according to the Ministerial Order no. 242 of 13 March 2012 on the Appointment of Academic Staff at Universities.

The University of Copenhagen encourages all interested applicants to apply for this position.

Please submit the application with the required attachments. Only online applications will be accepted. The closing date for applications is 23.59pm CET, Thursday 15 August 2019.

Interviews for this position will most likely be held on 15 January 2020.

KU - SUND - PANUM KBH NKøbenhavn N2019-06-08T00:00:002019-08-01T00:00:00
330035645Tenure Track Assistant Professorship(s) in Public Administration and Public PolicyRobot We invite applications for one or more positions as Tenure Track Assistant Professor at the Department of Political Science, Faculty of Social Sciences, University of Copenhagen. The position(s) are available from 1 March 2020 or as soon as possible thereafter. Applications are sought from eminent candidates, who can enhance the Department s research, education and societal impact in public administration and public policy. For more on the Department and its pluralistic academic environment, please consult our webpage: http: politicalscience.ku.dk about Job Description General duties attached to the position as Assistant Professor are: • Research within the field of public administration and public policy • Teaching, supervision and examination of undergraduate and post-graduate students • Administrative tasks • Knowledge sharing with the rest of the society Emphasis will be put on the applicant s ability to contribute to the intellectual life of the Department through conducting and publishing outstanding quality research, engaging in high quality teaching, disseminate knowledge and make a knowledge-based societal impact. An assistant professor is expected to develop competences and experience within research, teaching and dissemination. In time, the assistant professor should develop competences to attract funding within his or her specialist area. Qualifications Essential Qualifications To be qualified for the position the applicant must have a PhD in Political Science or equivalent academic qualifications as well as: • An aspiration to increase our understanding of the world and its problems based on a proven record of outstanding research, as evidenced primarily by a well-received PhD dissertation and an emerging international reputation based on a publication profile that complements the existing research strengths of the Department • A commitment to contribute to the delivery of an excellent student experience based on a track record of excellence in teaching in one or more of the main areas covered by the Department. The Department prefers candidates, who can cover more than one of the main courses taught at BSc level. • An engagement in knowledge exchange and policy-impact in Denmark as well as in an international context. We encourage proactive engagement with government, business and community partners to enhance the impact of research and education and improve the employability of our students. • Robust interpersonal skills which enables the candidate to be a constructive and empathic colleague in a diverse and vibrant working environment. We will expect candidates to present a clear, well-developed and viable strategy for future outstanding research that will result in further world-leading publications, external research funding as well as a commitment to innovate teaching. The Department The Department is a top-ranked European political science departments which offers a vibrant and collegial working environment for ambitious scholars. The pluralism of Political Science in Copenhagen is evidenced in the various epistemological and methodological approaches as well as a wide-range of sub-fields adopted by faculty which is reflected in a wide-range of core subjects in the MSc programme. The Department is placed on an attractive, historic campus in central Copenhagen a city which is continuously voted as one of the most liveable European capitals. Its location in a capital means that the Department has a strong tradition for engagement in policy development and in public debate in Denmark as well as on the European policy-scene. The Department has 1,800 students in its BSc and MSc programmes in Political Science, 200 in the BSc and MSc programmes in Social Studies and 100 in the MSc programme in Security Risk Management. Furthermore, the department welcomes annually approximately 200 exchange and guest students from abroad. The Department is also actively participating in developing a new MSc programme in social data science. The Department consists of 76 faculty and 41 PhD students, and there are 20 administrative staff. See more on the Department s strategy on our webpage http: polsci.ku.dk bilag StrategiFinalVersion.pdf. For more on the Department s study programmes, see here: https: politicalscience.ku.dk study Conditions of employment An assistant professorship is a further-education post. Supervision as well as pedagogical training is provided. The position(s) will be covered by the tenure track programme at the University of Copenhagen. The programme offers tenure-track candidates a contract of six years that can result in a tenured associate professorship. For additional information about assistant professorships, tenure-track assistant professorships and the Job Structure for Academic Staff at the University, see: http: employment.ku.dk faculty career-at-upch and: http: employment.ku.dk tenure-track tenure-track-at-ucph Terms of employment will be in accordance with the agreement between the Danish Ministry of Finance and the Danish Confederation of Professional Associations (AC). The annual salary as Assistant Professor is based on seniority and is within the range of DKK 408,948 430,560. In addition to the salary paid directly, the University will also pay a monthly contribution to the pension fund corresponding to 17.1 of the salary. Negotiation for additional supplements will be possible. A special tax scheme is offered to researchers recruited from abroad, see http: ism.ku.dk onarrival taxes Applications Applications must be written in English and must include the following information and documentation: • A full CV, including name, address, telephone number, e-mail, previous and present employment and academic background including a record of research and international research cooperation. • A maximum of 6 publications. • A complete and numbered list of publications. The publications enclosed in the application that the applicant would like the assessment committee to consider should be marked with an asterisk (*). • Documentation of teaching experience and evaluation, supervisory activities and pedagogical training (if any). • Documentation of the ability to disseminate information to and share knowledge with society (if available). If publications marked by an asterisk (*) are the result of a joint effort, the extent and the nature of the applicant s contribution to each individual work must be clarified in the application, and if possible, a declaration from the co-authors or the head of the institution or office at which the work was completed should be enclosed as well. Application procedure After the expiry of the deadline for applications, applicants are selected for assessment on the advice of the Appointments Committee. All applicants are notified whether their application has been passed for assessment by an expert assessment committee. Selected applicants are notified of the composition of the committee and each applicant has the opportunity to comment on the part of the assessment that relates to the applicant him herself. You can read about the recruitment process at http: employment.ku.dk Further information about the application procedure is available from HR Søndre City, e-mail: hrsc@hrsc.ku.dk, please refer to ID number 149460 1. The University of Copenhagen wishes to encourage everyone interested in the positions to apply, regardless of personal background. The selection process will include a presentation and a panel interview. Additional information can be obtained from acting Head of Department, Professor MSO Jacob Gerner Hariri Tel. 45 35 32 35 67: institutleder@ifs.ku.dk The deadline for applications, including enclosures is 1 October 2019 (at Noon 12.00 Danish Time) Please note: Applications must be submitted and documents must be uploaded online. Press Apply now and fill in the application form. Applications received after deadline will not be taken into account.We invite applications for one or more positions as Tenure Track Assistant Professor at the Department of Political Science, Faculty of Social Sciences, University of Copenhagen. The position(s) are available from 1 March 2020 or as soon as possible thereafter.

Applications are sought from eminent candidates, who can enhance the Department’s research, education and societal impact in public administration and public policy. For more on the Department and its pluralistic academic environment, please consult our webpage: http://politicalscience.ku.dk/about/

Job Description
General duties attached to the position as Assistant Professor are:
• Research within the field of public administration and public policy
• Teaching, supervision and examination of undergraduate and post-graduate students
• Administrative tasks
• Knowledge sharing with the rest of the society

Emphasis will be put on the applicant’s ability to contribute to the intellectual life of the Department through conducting and publishing outstanding quality research, engaging in high quality teaching, disseminate knowledge and make a knowledge-based societal impact. An assistant professor is expected to develop competences and experience within research, teaching and dissemination. In time, the assistant professor should develop competences to attract funding within his or her specialist area.

Qualifications

Essential Qualifications

To be qualified for the position the applicant must have a PhD in Political Science or equivalent academic qualifications as well as:
• An aspiration to increase our understanding of the world and its problems based on a proven record of outstanding research, as evidenced primarily by a well-received PhD dissertation and an emerging international reputation based on a publication profile that complements the existing research strengths of the Department
• A commitment to contribute to the delivery of an excellent student experience based on a track record of excellence in teaching in one or more of the main areas covered by the Department. The Department prefers candidates, who can cover more than one of the main courses taught at BSc level.
• An engagement in knowledge exchange and policy-impact in Denmark as well as in an international context. We encourage proactive engagement with government, business and community partners to enhance the impact of research and education and improve the employability of our students.
• Robust interpersonal skills which enables the candidate to be a constructive and empathic colleague in a diverse and vibrant working environment.

We will expect candidates to present a clear, well-developed and viable strategy for future outstanding research that will result in further world-leading publications, external research funding as well as a commitment to innovate teaching.

The Department
The Department is a top-ranked European political science departments which offers a vibrant and collegial working environment for ambitious scholars. The pluralism of Political Science in Copenhagen is evidenced in the various epistemological and methodological approaches as well as a wide-range of sub-fields adopted by faculty which is reflected in a wide-range of core subjects in the MSc programme. The Department is placed on an attractive, historic campus in central Copenhagen – a city which is continuously voted as one of the most liveable European capitals. Its location in a capital means that the Department has a strong tradition for engagement in policy development and in public debate –in Denmark as well as on the European policy-scene. The Department has 1,800 students in its BSc and MSc programmes in Political Science, 200 in the BSc and MSc programmes in Social Studies and 100 in the MSc programme in Security Risk Management. Furthermore, the department welcomes annually approximately 200 exchange and guest students from abroad. The Department is also actively participating in developing a new MSc programme in social data science. The Department consists of 76 faculty and 41 PhD students, and there are 20 administrative staff.
See more on the Department’s strategy on our webpage http://polsci.ku.dk/bilag/StrategiFinalVersion.pdf. For more on the Department’s study programmes, see here: https://politicalscience.ku.dk/study/

Conditions of employment
An assistant professorship is a further-education post. Supervision as well as pedagogical training is provided. The position(s) will be covered by the tenure track programme at the University of Copenhagen. The programme offers tenure-track candidates a contract of six years that can result in a tenured associate professorship. For additional information about assistant professorships, tenure-track assistant professorships and the Job Structure for Academic Staff at the University, see: http://employment.ku.dk/faculty/career-at-upch/ and: http://employment.ku.dk/tenure-track/tenure-track-at-ucph/

Terms of employment will be in accordance with the agreement between the Danish Ministry of Finance and the Danish Confederation of Professional Associations (AC). The annual salary as Assistant Professor is based on seniority and is within the range of DKK 408,948 – 430,560. In addition to the salary paid directly, the University will also pay a monthly contribution to the pension fund corresponding to 17.1 % of the salary. Negotiation for additional supplements will be possible. A special tax scheme is offered to researchers recruited from abroad, see http://ism.ku.dk/onarrival/taxes/

Applications
Applications must be written in English and must include the following information and documentation:
• A full CV, including name, address, telephone number, e-mail, previous and present employment and academic background including a record of research and international research cooperation.
• A maximum of 6 publications.
• A complete and numbered list of publications. The publications enclosed in the application – that the applicant would like the assessment committee to consider should be marked with an asterisk (*).
• Documentation of teaching experience and evaluation, supervisory activities and pedagogical training (if any).
• Documentation of the ability to disseminate information to and share knowledge with society (if available).

If publications marked by an asterisk (*) are the result of a joint effort, the extent and the nature of the applicant’s contribution to each individual work must be clarified in the application, and if possible, a declaration from the co-authors or the head of the institution or office at which the work was completed should be enclosed as well.

Application procedure
After the expiry of the deadline for applications, applicants are selected for assessment on the advice of the Appointments Committee. All applicants are notified whether their application has been passed for assessment by an expert assessment committee. Selected applicants are notified of the composition of the committee and each applicant has the opportunity to comment on the part of the assessment that relates to the applicant him/herself. You can read about the recruitment process at http://employment.ku.dk/

Further information about the application procedure is available from HR Søndre City, e-mail: hrsc@hrsc.ku.dk, please refer to ID number 149460#1.

The University of Copenhagen wishes to encourage everyone interested in the positions to apply, regardless of personal background.

The selection process will include a presentation and a panel interview.

Additional information can be obtained from acting Head of Department, Professor MSO Jacob Gerner Hariri Tel. +45 35 32 35 67: institutleder@ifs.ku.dk

The deadline for applications, including enclosures is 1 October 2019 (at Noon 12.00 Danish Time)

Please note: Applications must be submitted and documents must be uploaded online. Press “Apply now” and fill in the application form.
Applications received after deadline will not be taken into account.


KU-CENTER FOR SUNDHED OG SAMFUNDKøbenhavn K2019-06-01T00:00:002019-07-19T00:00:00
330033252Professorship with special responsibilities in Governance, Risk Management and CompliancRobot Copenhagen Business School invites applications for a vacant Professorship position with special responsibilities (professor MSO) in Governance, Risk Management and Compliance at the Center of Corporate Governance (CCG), which is a part of Department of Accounting (ACC). CCG is one of the leading corporate governance centers in Europe. Currently, the core research areas of the center are as follows: 1) ownership structures (including industrial foundations, owner managed companies and listed firms) 2) board work and 3) Governance, Risk and Compliance (GRC). It is the ambition of the center to be in the international frontline in these research areas to publish our research results in leading international journals to have an excellent research environment to seek synergy between research and teaching, and to have a strong partnership with the business community. Examples of research areas that the professor might cover:Compliance and regulationRisk management models seen from board or ownership perspectiveBig data and risk managementNordic corporate governance model in disruptive, but regulated timesAnti-Money Laundering Financial Crimes The position is a Professorship with Special Responsibilities with research and teaching obligations. Successful applicants must have an international profile, a strong record of research publications, and teaching experience in governance, risk management and or compliance. They must be capable of providing dynamic leadership in the development of research and teaching, in securing external research funding, and in establishing strong ties with industry. To fulfill the research requirements of the position, the applicant chosen is expected to be physically present on a regular basis and actively participate in the teaching and research activities of the Department as well as maintaining and establishing broad links across CBS. ResponsibilitiesPersonal research meeting high international standards, including responsibility for publishing, scientific communication and research-based teaching.The academic development of discipline.Research management, initiation of research projects, supervision of PhD students, international research co-operation, reviewing for academic journals.Research education and further training of researchers, supervision of assistant professors and assessment committee work.Teaching and associated examination in existing CBS programs, including Executive Education.Promoting CBS s academic reputation.Initiating, fund raising and coordinating research projects.Promoting the teaching and research capabilities of Copenhagen Business School and other relevant assignments at Copenhagen Business School.Contributing to the administrative responsibilities of the Department and to CBS-widetasks.Communicating findings to the public in general and to CBS s stakeholders in particular.Active participation in the regular research activities, such as research seminars, workshops and conferences. The professorship is part of the research and education project on Governance, Risk management and Compliance. The research project hosts various events, conferences and seminar on regular bases where business and political representatives participate. The selected person is expected to work and live in Copenhagen. Qualifications Candidates must document a high degree of relevant, original and up-to-date scientific publications at an international level within Governance, Risk Management and Compliance. Candidates must be able to document ability to undertake research management experience, pedagogical qualifications, educational innovation and research dissemination. They should have a large research network within the field of Governance, Risk Management and Compliance. Importance is put on the candidate s ability to undertake research management and other relevant management functions. The applicant must have professional proficiency in English (written and spoken). Copenhagen Business School has a broad commitment to the excellence, distinctiveness and relevance of its teaching and research programs. Candidates who wish to join us should demonstrate enthusiasm for working in an organization of this type (highlighting, for example, relevant business, educational and dissemination activities). For further information please contact: Head of the Center for Corporate Governance, Lars Ohnemus, tel.: 45 3815 3042, e-mail lco.ccg@cbs.dk or Head of Department Carsten Rohde, tel.: 45 38152338, e-mail cr.acc@cbs.dk The appointment will be made on contractual terms corresponding to a salary grade 37 plus a personal allowance. Application Application must be sent via the electronic recruitment system, using the link below. Application must include:A statement of application.Proof of qualifications and a full CV.Documentation of relevant, significant, original research at an international level, including publications in the field s internationally recognized journals and citations in the Social Science Citation Index and or Google Scholar.Documentation of teaching qualifications or other material for the evaluation of his her pedagogical level. Please see guidelines for teaching portfolios.Information indicating experience in research management, industry co-operation and international co-operation.A complete, numbered list of publications (indicating titles, co-authors, page numbers and year) with an * marking of the academic productions to be considered during thereview. A maximum of 10 publications for review are allowed. Applicants are requested to prioritise their publications in relation to the field of this job advertisement. Copies of the publicationsmarked with an *. Only publications written in English (or anotherspecified principal language, according to research tradition) or one ofthe Scandinavian languages will be taken into consideration. Recruitment procedure The Recruitment Committee will shortlist minimum two applicants when possible five or more applicants will be shortlisted. The shortlisted applicants will be assessed by the Assessment Committee. All applicants will be notified of their status in the recruitment process shortly after the application deadline. The applicants selected for assessment will be notified about the composition of the Assessment Committee and later in the process about the result of the assessment. Once the recruitment process is completed each applicant will be notified of the outcome of their application. Copenhagen Business School must receive all application material, including all appendices (see items above), by the application deadline. Details about Copenhagen Business School and the department are available at www.cbs.dk Once the recruitment process is completed each applicant will be notified of the outcome of their application. Copenhagen Business School must receive all application material, including all appendices (see items above), by the application deadline. Application due: 8 15 2019Copenhagen Business School invites applications for a vacant Professorship position with special responsibilities (professor MSO) in Governance, Risk Management and Compliance at the Center of Corporate Governance (CCG), which is a part of Department of Accounting (ACC). CCG is one of the leading corporate governance centers in Europe.

Currently, the core research areas of the center are as follows: 1) ownership structures (including industrial foundations, owner managed companies and listed firms) 2) board work and 3) Governance, Risk and Compliance (GRC).

It is the ambition of the center to be in the international frontline in these research areas; to publish our research results in leading international journals; to have an excellent research environment; to seek synergy between research and teaching, and to have a strong partnership with the business community.

Examples of research areas that the professor might cover:
 • Compliance and regulation
 • Risk management models seen from board or ownership perspective
 • Big data and risk management
 • Nordic corporate governance model in disruptive, but regulated times
 • Anti-Money Laundering/Financial Crimes

The position is a Professorship with Special Responsibilities with research and teaching obligations.

Successful applicants must have an international profile, a strong record of research publications, and teaching experience in governance, risk management and/or compliance. They must be capable of providing dynamic leadership in the development of research and teaching, in securing external research funding, and in establishing strong ties with industry.

To fulfill the research requirements of the position, the applicant chosen is expected to be physically present on a regular basis and actively participate in the teaching and research activities of the Department as well as maintaining and establishing broad links across CBS.

Responsibilities
 • Personal research meeting high international standards, including responsibility for publishing, scientific communication and research-based teaching.
 • The academic development of discipline.
 • Research management, initiation of research projects, supervision of PhD students, international research co-operation, reviewing for academic journals.
 • Research education and further training of researchers, supervision of assistant professors and assessment committee work.
 • Teaching and associated examination in existing CBS programs, including Executive Education.
 • Promoting CBS’s academic reputation.
 • Initiating, fund raising and coordinating research projects.
 • Promoting the teaching and research capabilities of Copenhagen Business School and other relevant assignments at Copenhagen Business School.
 • Contributing to the administrative responsibilities of the Department and to CBS-widetasks.
 • Communicating findings to the public in general and to CBS’s stakeholders in particular.
 • Active participation in the regular research activities, such as research seminars, workshops and conferences.

The professorship is part of the research and education project on Governance, Risk management and Compliance. The research project hosts various events, conferences and seminar on regular bases where business and political representatives participate. The selected person is expected to work and live in Copenhagen.

Qualifications
Candidates must document a high degree of relevant, original and up-to-date scientific publications at an international level within Governance, Risk Management and Compliance. Candidates must be able to document ability to undertake research management experience, pedagogical qualifications, educational innovation and research dissemination. They should have a large research network within the field of Governance, Risk Management and Compliance.

Importance is put on the candidate’s ability to undertake research management and other relevant management functions.

The applicant must have professional proficiency in English (written and spoken).

Copenhagen Business School has a broad commitment to the excellence, distinctiveness and relevance of its teaching and research programs. Candidates who wish to join us should demonstrate enthusiasm for working in an organization of this type (highlighting, for example, relevant business, educational and dissemination activities).

For further information please contact: Head of the Center for Corporate Governance, Lars Ohnemus, tel.: +45 3815 3042, e-mail lco.ccg@cbs.dk or Head of Department Carsten Rohde, tel.: +45 38152338, e-mail cr.acc@cbs.dk

The appointment will be made on contractual terms corresponding to a salary grade 37 plus a personal allowance.

Application
Application must be sent via the electronic recruitment system, using the link below.

Application must include:
 1. A statement of application.
 2. Proof of qualifications and a full CV.
 3. Documentation of relevant, significant, original research at an international level, including publications in the field’s internationally recognized journals and citations in the Social Science Citation Index and/or Google Scholar.
 4. Documentation of teaching qualifications or other material for the evaluation of his/her pedagogical level. Please see guidelines for teaching portfolios.
 5. Information indicating experience in research management, industry co-operation and international co-operation.
 6. A complete, numbered list of publications (indicating titles, co-authors, page numbers and year) with an * marking of the academic productions to be considered during thereview. A maximum of 10 publications for review are allowed. Applicants are requested to prioritise their publications in relation to the field of this job advertisement.

Copies of the publicationsmarked with an *. Only publications written in English (or anotherspecified principal language, according to research tradition) or one ofthe Scandinavian languages will be taken into consideration.

Recruitment procedure
The Recruitment Committee will shortlist minimum two applicants; when possible five or more applicants will be shortlisted. The shortlisted applicants will be assessed by the Assessment Committee. All applicants will be notified of their status in the recruitment process shortly after the application deadline.

The applicants selected for assessment will be notified about the composition of the Assessment Committee and later in the process about the result of the assessment.

Once the recruitment process is completed each applicant will be notified of the outcome of their application.

Copenhagen Business School must receive all application material, including all appendices (see items above), by the application deadline.

Details about Copenhagen Business School and the department are available at www.cbs.dk

Once the recruitment process is completed each applicant will be notified of the outcome of their application.

Copenhagen Business School must receive all application material, including all appendices (see items above), by the application deadline.

Application due: 8/15/2019

 

Copenhagen Business SchoolFrederiksberg2019-06-03T00:00:002019-07-27T00:00:00
330032516Professorship (Professor/Associate professor) in Culture, Organization and EntrepreneurshipRobot Copenhagen Business School invites applications for a position at the Full Professor or Associate Professor level in Culture, Organization and Entrepreneurship at the Department of Management, Politics and Philosophy (MPP). Profile of MPP In announcing the professorship in Culture, Organization and Entrepreneurship, the Department wishes to strengthen its research and teaching pertaining to the cultural field (e.g. in arts, aesthetics and design) as well as related (e.g. aesthetic, spatial, material, affective, innovation, technological mediation) approaches to organization and entrepreneurship. MPP has a strong international reputation in these areas of research, as well as strong international research network, and the Department works in close collaboration with the design and cultural sector. MPP is a disciplinary and multi-disciplinary research Department in the humanities and social sciences with a focus on law, business and organization across private and public sectors and civil society. It aims to develop its reputation among students, companies, public institutions, and research colleagues as innovative, creative and critical reflexive. The Department is committed to research-based education and to bring new knowledge into play in society in a constructive, engaged, and valuable manner. A key focus of MPP is to publish its research with highly ranked academic journals and publishers across a broad spectrum of areas. MPP is organized into different research groups: Politics Business History: Philosophy Management Entrepreneurship and Law. Faculty within these groups have research backgrounds in all areas of law, political science, sociology, philosophy, history, anthropology, literature, theology, aesthetics, design and innovation, tourism and leisure management, cultural economics, leadership and strategy, pedagogic study, and other areas. What unites faculty is an overriding concern for the organization of the human within its multiple environments: work, nature, economy, civil association, the state, and the corporation. MPP also participates in numerous interdisciplinary cross-CBS activities. Across the Department, there is a keen interest in developing new forms of teaching and learning environments in collaboration with CBS faculty, international researchers, students and partner organizations. MPP s researchers teach in a wide range of CBS programs and covers Bachelor, Master and PhD levels as well as executive programs. The position is located in the Management Entrepreneurship Group. Profile of position The position is open to applications on Full Professor and Associate Professor level. It is located in the Management and Entrepreneurship group. Holders of the position will undertake research and develop education dedicated to some of the following: culture and entrepreneurship culture, management and economics design management and organizational aesthetics (including affect-based, spatial and material approaches) and the challenges for innovation and leadership in entrepreneurial organizations that blend cultural, design and aesthetic knowledge. In disciplinary terms, this profile links entrepreneurship and organization studies to disciplines and research fields such as cultural theory, design thinking, social entrepreneurship, cultural sociology, cultural economics as well as media and technology studies and aesthetics and art theory. In terms of education, the successful applicant is expected to teach at all levels and engage in the development of new teaching programmes at the intersection of the art, cultural production and design with the study of organization, entrepreneurship and or cultural economics and cultural policy. Corresponding to these research and teaching initiatives, moreover, candidates should be prepared to take responsibilities for helping in the coordination of study programs in the areas of entrepreneurship and innovation, art, culture and design. Applicants must have an international research profile and especially for applications on full professorship level a proven track record of excellent scholarship within the research areas outlined above. They should have a strong background in and around the fields of social, cultural, aesthetic and economic theory in order to contribute to MPP s positioning within the social sciences and humanities and the Department s corresponding activities in management education and research. The positions are expected to straddle a number of MPP s themes and disciplines in order to further stimulate interdisciplinary projects and dialogues within and beyond MPP. Applicants are required to document a proficient experience in academic writing and publishing. Applicants must be capable of providing dynamic academic leadership in the development of research and teaching as well as in securing external research funding and partnerships. To fulfil the research requirements of the position, the successful applicants are expected to be physically present on a regular basis, to actively participate in the research activities of the Department, to contribute to teaching and to establish and maintain broad links across CBS. Professors are expected to take active part in academic leadership responsibilities for the Department and its contribution to CBS for building a productive and constructive environment and for actively promote research integrity in accordance with the Danish Code of Conduct for Research Integrity: www.ufm.dk publikationer 2014 the-danish-code-of-conduct-for-research-integrity. PROFESSOR LEVEL ResponsibilitiesPersonal research meeting high international standards, including responsibility for publishing, scientific communication and research-based teaching.The academic development of the discipline.Communication of knowledge in society, including participation in public debate, sustaining and developing CBS s role and function for business and society as a whole and contribution to the international reputation of MPP and CBS.Coaching of junior colleagues with regard to research development and publications.Research management, initiation of research projects, supervision of PhD students, international research co-operation, reviewing for academic journals.Research education and further training of researchers, supervision of assistantprofessors and assessment committee work.Teaching and associated examination in existing CBS programs, including Executive Education.Promoting CBS s academic reputation.Initiating, fund raising and coordinating research projects.Promoting the teaching and research capabilities of Copenhagen Business School and other relevant assignments at Copenhagen Business School.Contributing to the administrative responsibilities of the Department and to CBS-widetasks.Communicating findings to the public in general and to CBS s stakeholders inparticular.Active participation in the regular research activities, such as research seminars, workshops and conferences. QualificationsThe successful applicant must have a strong record of original research publications at an international level as well as substantial teaching experience in (some of) the areas outlined above. In addition, emphasis will be given to the applicants ability to assume teaching study program coordination.Applicants must be able to document relevant, significant, original, and current research at an international level in one or more of the fields of entrepreneurship and organization studies, design and innovation theory, cultural theory, cultural economics, aesthetics and art theory, media and technology.Applicants must be able to document pedagogical qualifications, competences at development, and excellence and innovation in teaching.The applicant must have professional proficiency in English (written and spoken). Copenhagen Business School has a broad commitment to the excellence, distinctiveness and relevance of its teaching and research programmes. Candidates who wish to join us should demonstrate enthusiasm for working in an organisation of this type (highlighting, for example, relevant educational and dissemination activities). ASSOCIATE PROFESSOR LEVEL ResponsibilitiesTeaching and associated examination in existing CBS programs, including Executive EducationIndividual and group based research meeting high international standardsCommunication of knowledge in society, including participation in public debate, sustaining and developing CBS s role and function for business and society as a whole and contribution to the international reputation of MPP and CBSPromoting CBS s academic reputationInitiating, fund raising and coordinating research projectsPromoting the teaching and research capabilities of Copenhagen Business School and other relevant assignments at Copenhagen Business SchoolContributing to the administrative responsibilities of the Department and to CBS-widetasksCommunicating findings to the public in general and to CBS s stakeholders in particular, including participating in the public debateResearch meeting high international standards, including responsibility for the academic development of the relevant disciplineResponsibility for publishing, scientific communication and research-based teachingActive participation in the regular research activities, such as research seminars, workshops and conferencesThe associate professor is expected to contribute to the development and application ofthe research of the department s research areas and to maintain and strengthen CBS s international research position. QualificationsAdvanced degree in an appropriate fieldDocumented teaching qualifications or other material for the evaluation of his her pedagogical level. Please see guidelines for teaching portfolios.Documented research production at an international level, including publications in the field s internationally recognized journalsProfessional proficiency in English (written and spoken) Copenhagen Business School has a broad commitment to the excellence, distinctiveness and relevance of its teaching and research programmes. Candidates who wish to join us should demonstrate enthusiasm for working in an organisation of this type (highlighting, for example, relevant business, educational and dissemination activities). Further information For further information please contact Head of Department Mitchell Dean, e-mail: md.mpp@cbs.dk or Professor Robin Holt, rh.mpp@cbs.dk. Information about the department may be found at www.cbs.dk mpp Appointment and salary will be in accordance with the Ministry of Finance s agreement with the Central Academic association plus a negotiated allowance. Application The application must be sent via the electronic recruitment system, using the link below. The application must include: A statement of application, including an indication of the desired Associate or Full Professor level.Proof of qualifications and a full CV.Documentation of relevant, significant, original research at an international level, including publications in internationally recognized journals and citations in the Social Science Citation Index and or Google Scholar.Documentation of teaching qualifications or other material for the evaluation of his her pedagogical level, including experience in coordinating or directing study programs and concentrations.Information indicating experience in application for research funding, research management and international co-operation, including experience in cooperating with cultural actors and organizations.A complete, numbered list of publications (indicating titles, co-authors, page numbers and year) with an * marking of the academic productions to be considered during the review. A maximum of 10 publications for review are allowed. Applicants are requested to prioritise their publications in relation to the field of this job advertisement.Copies of the publications marked with an *. Only publications written in English (or another specified principal language, according to research tradition) will be taken into consideration. Recruitment procedure The Recruitment Committee will shortlist minimum two applicants when possible five or more applicants will be shortlisted. The shortlisted applicants will be assessed by the Assessment Committee. All applicants will be notified of their status in the recruitment process shortly after the application deadline. The applicants selected for assessment will be notified about the composition of the Assessment Committee and later in the process about the result of the assessment. Once the recruitment process is completed each applicant will be notified of the outcome of their application. Closing date: 16 September 2019 Copenhagen Business School must receive all application material, including all appendices (see items above), by the application deadline. Details about Copenhagen Business School and the department are available at www.cbs.dk.Copenhagen Business School invites applications for a position – at the Full Professor or Associate Professor level – in Culture, Organization and Entrepreneurship at the Department of Management, Politics and Philosophy (MPP).

Profile of MPP
In announcing the professorship in Culture, Organization and Entrepreneurship, the Department wishes to strengthen its research and teaching pertaining to the cultural field (e.g. in arts, aesthetics and design) as well as related (e.g. aesthetic, spatial, material, affective, innovation, technological mediation) approaches to organization and entrepreneurship. MPP has a strong international reputation in these areas of research, as well as strong international research network, and the Department works in close collaboration with the design and cultural sector.

MPP is a disciplinary and multi-disciplinary research Department in the humanities and social sciences with a focus on law, business and organization across private and public sectors and civil society. It aims to develop its reputation among students, companies, public institutions, and research colleagues as innovative, creative and critical/reflexive. The Department is committed to research-based education and to bring new knowledge into play in society in a constructive, engaged, and valuable manner. A key focus of MPP is to publish its research with highly ranked academic journals and publishers across a broad spectrum of areas.

MPP is organized into different research groups: Politics; Business History: Philosophy; Management & Entrepreneurship; and Law. Faculty within these groups have research backgrounds in all areas of law, political science, sociology, philosophy, history, anthropology, literature, theology, aesthetics, design and innovation, tourism and leisure management, cultural economics, leadership and strategy, pedagogic study, and other areas. What unites faculty is an overriding concern for the organization of the human within its multiple environments: work, nature, economy, civil association, the state, and the corporation. MPP also participates in numerous interdisciplinary cross-CBS activities.

Across the Department, there is a keen interest in developing new forms of teaching and learning environments in collaboration with CBS faculty, international researchers, students and partner organizations. MPP’s researchers teach in a wide range of CBS programs and covers Bachelor, Master and PhD levels as well as executive programs.

The position is located in the Management & Entrepreneurship Group.

Profile of position
The position is open to applications on Full Professor and Associate Professor level. It is located in the Management and Entrepreneurship group. Holders of the position will undertake research and develop education dedicated to some of the following: culture and entrepreneurship; culture, management and economics; design management and organizational aesthetics (including affect-based, spatial and material approaches); and the challenges for innovation and leadership in entrepreneurial organizations that blend cultural, design and aesthetic knowledge. In disciplinary terms, this profile links entrepreneurship and organization studies to disciplines and research fields such as cultural theory, design thinking, social entrepreneurship, cultural sociology, cultural economics as well as media and technology studies and aesthetics and art theory.

In terms of education, the successful applicant is expected to teach at all levels and engage in the development of new teaching programmes at the intersection of the art, cultural production and design with the study of organization, entrepreneurship and/or cultural economics and cultural policy. Corresponding to these research and teaching initiatives, moreover, candidates should be prepared to take responsibilities for helping in the coordination of study programs in the areas of entrepreneurship and innovation, art, culture and design.

Applicants must have an international research profile and – especially for applications on full professorship level – a proven track record of excellent scholarship within the research areas outlined above. They should have a strong background in and around the fields of social, cultural, aesthetic and economic theory in order to contribute to MPP’s positioning within the social sciences and humanities and the Department’s corresponding activities in management education and research.

The positions are expected to straddle a number of MPP’s themes and disciplines in order to further stimulate interdisciplinary projects and dialogues within and beyond MPP. Applicants are required to document a proficient experience in academic writing and publishing. Applicants must be capable of providing dynamic academic leadership in the development of research and teaching as well as in securing external research funding and partnerships.

To fulfil the research requirements of the position, the successful applicants are expected to be physically present on a regular basis, to actively participate in the research activities of the Department, to contribute to teaching and to establish and maintain broad links across CBS.
Professors are expected to take active part in academic leadership responsibilities for the Department and its contribution to CBS; for building a productive and constructive environment and for actively promote research integrity in accordance with the Danish Code of Conduct for Research Integrity: www.ufm.dk/publikationer/2014/the-danish-code-of-conduct-for-research-integrity.

PROFESSOR LEVEL

Responsibilities
 • Personal research meeting high international standards, including responsibility for publishing, scientific communication and research-based teaching.
 • The academic development of the discipline.
 • Communication of knowledge in society, including participation in public debate, sustaining and developing CBS’s role and function for business and society as a whole and contribution to the international reputation of MPP and CBS.
 • Coaching of junior colleagues with regard to research development and publications.
 • Research management, initiation of research projects, supervision of PhD students, international research co-operation, reviewing for academic journals.
 • Research education and further training of researchers, supervision of assistantprofessors and assessment committee work.
 • Teaching and associated examination in existing CBS programs, including Executive Education.
 • Promoting CBS’s academic reputation.
 • Initiating, fund raising and coordinating research projects.
 • Promoting the teaching and research capabilities of Copenhagen Business School and other relevant assignments at Copenhagen Business School.
 • Contributing to the administrative responsibilities of the Department and to CBS-widetasks.
 • Communicating findings to the public in general and to CBS’s stakeholders inparticular.
 • Active participation in the regular research activities, such as research seminars, workshops and conferences.

Qualifications
 • The successful applicant must have a strong record of original research publications at an international level as well as substantial teaching experience in (some of) the areas outlined above. In addition, emphasis will be given to the applicants’ ability to assume teaching/study program coordination.
 • Applicants must be able to document relevant, significant, original, and current research at an international level in one or more of the fields of entrepreneurship and organization studies, design and innovation theory, cultural theory, cultural economics, aesthetics and art theory, media and technology.
 • Applicants must be able to document pedagogical qualifications, competences at development, and excellence and innovation in teaching.
 • The applicant must have professional proficiency in English (written and spoken).

Copenhagen Business School has a broad commitment to the excellence, distinctiveness and relevance of its teaching and research programmes. Candidates who wish to join us should demonstrate enthusiasm for working in an organisation of this type (highlighting, for example, relevant educational and dissemination activities).

ASSOCIATE PROFESSOR LEVEL


Responsibilities
 • Teaching and associated examination in existing CBS programs, including Executive Education
 • Individual and group based research meeting high international standards
 • Communication of knowledge in society, including participation in public debate, sustaining and developing CBS’s role and function for business and society as a whole and contribution to the international reputation of MPP and CBS
 • Promoting CBS’s academic reputation
 • Initiating, fund raising and coordinating research projects
 • Promoting the teaching and research capabilities of Copenhagen Business School and other relevant assignments at Copenhagen Business School
 • Contributing to the administrative responsibilities of the Department and to CBS-widetasks
 • Communicating findings to the public in general and to CBS’s stakeholders in particular, including participating in the public debate
 • Research meeting high international standards, including responsibility for the academic development of the relevant discipline
 • Responsibility for publishing, scientific communication and research-based teaching
 • Active participation in the regular research activities, such as research seminars, workshops and conferences
 • The associate professor is expected to contribute to the development and application ofthe research of the department’s research areas and to maintain and strengthen CBS’s international research position.

Qualifications
 • Advanced degree in an appropriate field
 • Documented teaching qualifications or other material for the evaluation of his/her pedagogical level. Please see guidelines for teaching portfolios.
 • Documented research production at an international level, including publications in the field’s internationally recognized journals
 • Professional proficiency in English (written and spoken)

Copenhagen Business School has a broad commitment to the excellence, distinctiveness and relevance of its teaching and research programmes. Candidates who wish to join us should demonstrate enthusiasm for working in an organisation of this type (highlighting, for example, relevant business, educational and dissemination activities).

Further information
For further information please contact Head of Department Mitchell Dean, e-mail: md.mpp@cbs.dk or Professor Robin Holt, rh.mpp@cbs.dk.

Information about the department may be found at www.cbs.dk/mpp

Appointment and salary will be in accordance with the Ministry of Finance’s agreement with the Central Academic association plus a negotiated allowance.

Application
The application must be sent via the electronic recruitment system, using the link below.

The application must include:
 1. A statement of application, including an indication of the desired Associate or Full Professor level.
 2. Proof of qualifications and a full CV.
 3. Documentation of relevant, significant, original research at an international level, including publications in internationally recognized journals and citations in the Social Science Citation Index and/or Google Scholar.
 4. Documentation of teaching qualifications or other material for the evaluation of his/her pedagogical level, including experience in coordinating or directing study programs and concentrations.
 5. Information indicating experience in application for research funding, research management and international co-operation, including experience in cooperating with cultural actors and organizations.
 6. A complete, numbered list of publications (indicating titles, co-authors, page numbers and year) with an * marking of the academic productions to be considered during the review. A maximum of 10 publications for review are allowed. Applicants are requested to prioritise their publications in relation to the field of this job advertisement.
 7. Copies of the publications marked with an *. Only publications written in English (or another specified principal language, according to research tradition) will be taken into consideration.

Recruitment procedure
The Recruitment Committee will shortlist minimum two applicants; when possible five or more applicants will be shortlisted. The shortlisted applicants will be assessed by the Assessment Committee. All applicants will be notified of their status in the recruitment process shortly after the application deadline.

The applicants selected for assessment will be notified about the composition of the Assessment Committee and later in the process about the result of the assessment.

Once the recruitment process is completed each applicant will be notified of the outcome of their application.

Closing date: 16 September 2019

Copenhagen Business School must receive all application material, including all appendices (see items above), by the application deadline.

Details about Copenhagen Business School and the department are available at www.cbs.dk.

 

Copenhagen Business SchoolFrederiksberg2019-06-03T00:00:002019-07-26T00:00:00
330032231149515 Clinical Professor of UrologyRobot Department of Clinical Medicine Faculty of Health and Medical Sciences University of Copenhagen The University seeks to appoint a clinical professor of Urology to the Department of Clinical Medicine to commence as soon as possible. The professorship is combined with a consultancy in the Capital Region at Rigshospitalet, Department of Urology. It is a requirement for appointment that the applicant is accepted for both the professorship and the consultancy. In order to be considered the applicant must send an application to both the Faculty (the professorship) and to the Hospital (the consultancy) cf. the simultaneously advertised position of the consultancy. This also applies to applicants who are already employed as consultants at the Hospital. The advertisement for the consultancy is available at https: www.sundhedsjobs.dk jobopslag 367794. Information on the Department can be found at: https: ikm.ku.dk . Job description In considering applications for the professorship, the main emphasis will be on the applicant s ability to document a high level of original scientific work at an international level within the area of Urology. The professor s responsibilities will primarily consist of: Research, including publication academic dissemination Research-based teaching, including associated examination Research leadership, including guidance and supervision of researchers Obligation to share knowledge with the rest of society, including participation in public debate Academic assessments Responsibility for promotion of the academic development of Urology. Required qualifications The successful applicant should be able to: Document a high degree of original academic production at an international level, including considerable contributions to the development of the academic discipline Manage research and other management functions, e.g. engage in the university s external academic activities, as well as knowledge and technology transfer Provide research-based teaching The professor is also required to possess good interpersonal and communicative skills. Terms of employment For the professorship the appointee will receive a pensionable annual salary of DKK 187,364.13 (1 April 2019 level). The position is covered by the Job Structure for Academic Staff at Universities 2013. Questions For further information please contact the Head of Department Jesper Hastrup Svendsen, jesper.hastrup.svendsen@regionh.dk. Foreign applicants may find these links useful: https: www.ism.ku.dk (International Staff Mobility). Application The application must be submitted in English and must include the following: Application, including motivations for applying for this position (Maximum 2 pages) Curriculum vitae, including a list of publications Diplomas (Master s and PhD and other relevant certificates) Research plan (3-5 pages) Uploads of maximum 10 publications to be considered in the assessment Teaching plan Teaching portfolio (Guidelines: https: employment.ku.dk faculty recruitment-process job-application-portfolio ) Vision for academic development of Urology Application procedure After the expiry of the deadline for applications, the authorized recruitment manager selects applicants for assessment on the advice of the Appointments Committee. All applicants are then immediately notified whether their application has been passed for assessment. The Dean then appoints an expert assessment committee in order to make an assessment of the selected applicants for the specific post. Selected applicants are notified of the composition of the committee and each applicant has the opportunity to comment on the part of the assessment that relates to the applicant him herself. You can read about the recruitment process at https: jobportal.ku.dk . Please note that the applicant will be contacted if the assessment committee requires further documentation. The applicant will be assessed according to the Ministerial Order no. 242 of 13 March 2012 on the Appointment of Academic Staff at Universities. The University of Copenhagen encourages all interested applicants to apply for this position. Please submit the application with the required attachments. Only online applications will be accepted. The closing date for applications is 23.59pm CET, Sunday, 18 August 2019. Interviews for this position will most likely be held on 9 January 2020.Department of Clinical Medicine

Faculty of Health and Medical Sciences
University of Copenhagen

The University seeks to appoint a clinical professor of Urology to the Department of Clinical Medicine to commence as soon as possible. The professorship is combined with a consultancy in the Capital Region at Rigshospitalet, Department of Urology.

It is a requirement for appointment that the applicant is accepted for both the professorship and the consultancy. In order to be considered the applicant must send an application to both the Faculty (the professorship) and to the Hospital (the consultancy) cf. the simultaneously advertised position of the consultancy. This also applies to applicants who are already employed as consultants at the Hospital. The advertisement for the consultancy is available at https://www.sundhedsjobs.dk/jobopslag/367794.

Information on the Department can be found at: https://ikm.ku.dk/.

Job description
In considering applications for the professorship, the main emphasis will be on the applicant's ability to document a high level of original scientific work at an international level within the area of Urology.

The professor’s responsibilities will primarily consist of:
 • Research, including publication/academic dissemination
 • Research-based teaching, including associated examination
 • Research leadership, including guidance and supervision of researchers
 • Obligation to share knowledge with the rest of society, including participation in public debate
 • Academic assessments
 • Responsibility for promotion of the academic development of Urology.
Required qualifications
The successful applicant should be able to:
 • Document a high degree of original academic production at an international level, including considerable contributions to the development of the academic discipline
 • Manage research and other management functions, e.g. engage in the university’s external academic activities, as well as knowledge and technology transfer
 • Provide research-based teaching
The professor is also required to possess good interpersonal and communicative skills.

Terms of employment
For the professorship the appointee will receive a pensionable annual salary of DKK 187,364.13 (1 April 2019 level).

The position is covered by the Job Structure for Academic Staff at Universities 2013.

Questions
For further information please contact the Head of Department Jesper Hastrup Svendsen, jesper.hastrup.svendsen@regionh.dk.

Foreign applicants may find these links useful: https://www.ism.ku.dk/ (International Staff Mobility).

Application
The application must be submitted in English and must include the following:
 • Application, including motivations for applying for this position (Maximum 2 pages)
 • Curriculum vitae, including a list of publications
 • Diplomas (Master’s and PhD and other relevant certificates)
 • Research plan (3-5 pages)
 • Uploads of maximum 10 publications to be considered in the assessment
 • Teaching plan
 • Teaching portfolio (Guidelines: https://employment.ku.dk/faculty/recruitment-process/job-application-portfolio/)
 • Vision for academic development of Urology
Application procedure
After the expiry of the deadline for applications, the authorized recruitment manager selects applicants for assessment on the advice of the Appointments Committee. All applicants are then immediately notified whether their application has been passed for assessment. The Dean then appoints an expert assessment committee in order to make an assessment of the selected applicants for the specific post. Selected applicants are notified of the composition of the committee and each applicant has the opportunity to comment on the part of the assessment that relates to the applicant him/herself. You can read about the recruitment process at https://jobportal.ku.dk/.

Please note that the applicant will be contacted if the assessment committee requires further documentation.

The applicant will be assessed according to the Ministerial Order no. 242 of 13 March 2012 on the Appointment of Academic Staff at Universities.

The University of Copenhagen encourages all interested applicants to apply for this position.

Please submit the application with the required attachments. Only online applications will be accepted. The closing date for applications is 23.59pm CET, Sunday, 18 August 2019.


Interviews for this position will most likely be held on 9 January 2020.
KU - SUND - PANUM KBH NKøbenhavn Ø2019-05-27T00:00:002019-07-26T00:00:00
da-DK

Andre job der matcher din søgning

149612 Clinical Professor of Cardiothoracic Surgery

KU - SUND - PANUM KBH N

København N
Department of Clinical Medicine Faculty of Health and Medical Sciences University of Copenhagen The University seeks to appoint a clinical professor of Cardiothoracic Surgery to the Department of Clinical Medicine to commence as soon as possible. Th...
Indrykket:8. juni 2019
Udløbsdato:1. august 2019

Tenure Track Assistant Professorship(s) in Public Administration and Public Policy

KU-CENTER FOR SUNDHED OG SAMFUND

København K
We invite applications for one or more positions as Tenure Track Assistant Professor at the Department of Political Science, Faculty of Social Sciences, University of Copenhagen. The position(s) are available from 1 March 2020 or as soon as possible...
Indrykket:1. juni 2019
Udløbsdato:19. juli 2019

Professorship with special responsibilities in Governance, Risk Management and Complianc

Copenhagen Business School

Frederiksberg
Copenhagen Business School invites applications for a vacant Professorship position with special responsibilities (professor MSO) in Governance, Risk Management and Compliance at the Center of Corporate Governance (CCG), which is a part of Departmen...
Indrykket:3. juni 2019
Udløbsdato:27. juli 2019

Professorship (Professor/Associate professor) in Culture, Organization and Entrepreneurship

Copenhagen Business School

Frederiksberg
Copenhagen Business School invites applications for a position at the Full Professor or Associate Professor level in Culture, Organization and Entrepreneurship at the Department of Management, Politics and Philosophy (MPP). Profile of MPP In announc...
Indrykket:3. juni 2019
Udløbsdato:26. juli 2019

149515 Clinical Professor of Urology

KU - SUND - PANUM KBH N

København Ø
Department of Clinical Medicine Faculty of Health and Medical Sciences University of Copenhagen The University seeks to appoint a clinical professor of Urology to the Department of Clinical Medicine to commence as soon as possible. The professorship...
Indrykket:27. maj 2019
Udløbsdato:26. juli 2019