Gem job

Professorat i flersprogethed, herunder parallelsproglighed, i en universitetskontekst

Ved Center for Internationalisering og Parallelsproglighed, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet, opslås en stilling som professor i flersprogethed, herunder parallelsproglighed, i en universitetskontekst til besættelse fra 1. december 2022 eller snarest derefter.

Stillingens indhold
Med stillingen ønsker centeret at ansætte en professor med forskningskvalifikationer og –erfaringer på højeste niveau inden for feltet flersprogethed, herunder parallelsproglighed, i en universitetskontekst. I feltet inkluderes såvel sproglige forhold knyttet til medarbejdere og deres forskning, undervisning og administration som sproglige forhold knyttet til studerendes uddannelse og læring. Centrale forskningsområder er sprogbrug på universitetet, sprogvurderinger af studerende og medarbejdere, sprogpolitik som balance mellem det nationale og det internationale samt universitetspædagogik med fokus på literacy, fagsprog eller integration af sprog og fag (i form af English Medium Instruction, Danish Medium Instruction, Content-and-Language-Integrated-Learning, sprog som tillægskompetence o.l.). Centeret arbejder med dansk, engelsk og en række andre sprog i relation til universitetets virksomhed, og disse vil hver for sig og i en samlet flersprogethedstilgang være relevante for professoratet. Desuden er centeret løbende involveret i udviklingsprojekter på tværs af Københavns Universitet, og der ønskes derfor en professor, der ud over sine forskningsmeriter har erfaringer med udvikling af sproglige temaer i praksis. På centeret kombineres forskning, undervisning, konsulentarbejde og udvikling inden for universitetssprog, og dette foregår bl.a. som teamsamarbejde mellem forskellige medarbejdergrupper på og uden for centret.

Kvalifikationskrav
En professor forventes at deltage i alle centerets aktiviteter, herunder eksaminer og administration og også styre forskningsprojekter, give pædagogisk vejledning til adjunkter og sidde med i bedømmelsesudvalg.

Opgaverne i stillingen er jævnt fordelt på arbejdsopgaver i forbindelse med undervisning og opgaver i relation til forskning (herunder relevant administration og videndeling). Derfor vil bedømmelsen af ansøgernes kvalifikationer lægge lige vægt på dokumenterede kompetencer inden for undervisning, pædagogik og didaktik som inden for forskning, forskningssamarbejde og organisering af forskning. Ansøgere med dokumentation for fremragende undervisningskompetencer, herunder erfaring med udvikling af undervisning og med erfaringer og refleksioner over, hvordan man bedst integrerer forsknings-og undervisningsaktiviteter, vil blive prioriteret.

Ansøgere opfordres til at læse universitetets retningslinjer for undervisningsportefølje her: https://jobportal.ku.dk/videnskabelige-stillinger/rekrutteringsproces/undervisningsportfolio/

Derudover vil der blive lagt vægt på følgende faglige og personlige kvalifikationer:
Centret ønsker at ansætte en professor, der har solide forskningskvalifikationer på det område, som er beskrevet ovenfor (som stillingens indhold). Ansøgeren skal således kunne dokumentere erfaringer med anvendt lingvistisk forskning eller sociolingvistisk forskning i relation til universitetskonteksten. Desuden vil det være en forudsætning, at ansøgeren har kendskab til det danske, evt. nordiske uddannelsessystem med særlig fokus på de videregående uddannelser. Vedkommende må desuden meget gerne være interesseret i at indgå i teamsamarbejde med andre forskere og andre medarbejdere på centeret og være villig til at indgå i konkrete udviklings- og afdækningsopgaver både på tværs af centeret og universitetet samt med aktører uden for universitetsverdenen.

Centret ønsker at ansætte en professor, der har interesse for at indgå i og bidrage til en tværfaglig og flersproget arbejdsplads med stærk fælles kultur og interesse for at støtte udviklingen og brugen af sprog på tværs af universitetet. Det er vigtigt med en fleksibel tilgang til opgaverne i et dynamisk fællesskab præget af korte beslutningsgange, dvs. hvor man kan springe til det, der opstår i situationen og tænke nyt eller tænke med på det nye.

Seks generelle kriterier gælder for ansættelse af professorer ved Københavns Universitet. De seks kriterier (forskning, undervisning, samfundsmæssig impact, organisatorisk bidrag, ekstern finansiering og ledelse) betragtes som rammer for en samlet vurdering af ansøger. Derudover skal hver ansøger vurderes i henhold til de specifikke krav, der er anført i dette opslag.

Læs mere om Københavns Universitets kriterier her: https://jobportal.ku.dk/videnskabelige-stillinger/kriterier-for-videnskabelige-stillinger/
KU’s kriterier for professorer kan læses her: https://jobportal.ku.dk/videnskabelige-stillinger/kriterier-for-videnskabelige-stillinger/dokumenter-til-meritering/5c_Criteria_for_recognising_merit_-professors.pdf

Centeret har både dansk og engelsk som arbejdssprog, og det forventes derfor, at ansøgeren behersker akademisk engelsk i både formelle og uformelle situationer. Det forventes endvidere, at ikke dansktalende kan forstå dansk mundtligt og skriftligt efter en kortere periode (efter ca. ½ år) samt at vedkommende kan tilegne sig de fornødne tale- og skrivekundskaber på dansk efter yderligere et par år. Centeret kan efter behov yde intensiv sprogstøtte på både dansk og engelsk.

Læs mere om kvalifikationskravene til professorer i bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter 2019 her: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1443

Yderligere information kan fås hos Centerleder, Professor, Anne Holmen, e-mail: aholmen@hum.ku.dk

Ansøgning
Send ansøgningen elektronisk via linket ”Søg stilling” nederst på siden i Adobe PDF eller Word format.

Vær opmærksom på at hvert felt i ansøgerformularen kun kan indeholde én fil af max. 10 Mb.

Ansøgningen skal indeholde følgende bilag:

 • Ansøgning
 • CV (skal indeholde e-mail og telefonnummer)
 • Dokumentation for uddannelse (eksamensbevis)
 • Fuldstændig og nummereret publikationsliste. Medsendte værker mærkes med *
 • Forskningsplan der inkluderer en kort beskrivelse af tidligere forskning samt en plan for de nærmeste år. Herunder redegørelse for indsats vedrørende forskningsorganisering, etablering af forskningsseminarer, symposier og kongresser osv.
 • Dokumentation for undervisningskvalifikationer og forskningsformidling (tilrettelæggelse af undervisningsforløb, undervisningsmateriale, varetagelse af kurser og anden undervisning), se mere på KU’s hjemmeside om undervisningsportfolio til ansøgning af stilling på KU: https://jobportal.ku.dk/videnskabelige-stillinger/rekrutteringsproces/undervisningsportfolio/
 • Publikationer. Ansøgere kan højst vælge 7 publikationer til bedømmelse, hvoraf mindst 5 skal være udgivet inden for de sidste 5 år fra ansøgningsfristens udløb. Udgivelsestidspunktet skal være tydeligt markeret på publikationslisten. De valgte publikationer uploades som vedhæftede dokumenter og nummereres fra 1-7
Hvis publikationen har en eller flere forfattere, eller er arbejdet et resultat af en kollektiv indsats, skal det være tydeligt angivet, hvilken del af værket, ansøgeren er ansvarlig for. Fakultetet kan i særlige tilfælde udbede sig en erklæring fra medforfatterne om omfanget og karakteren af deres andel i arbejdet.

Kun materiale på dansk, norsk, svensk, engelsk, tysk og fransk vil kunne forventes bedømt.

Ansættelsesprocedure
Efter ansøgningsfristens udløb udvælger dekanen, med rådgivning fra ansættelsesudvalget, hvilke ansøgere der skal bedømmes. Alle ansøgere får herefter besked om hvorvidt deres ansøgning er gået videre til bedømmelse. Herefter nedsætter dekanen et fagkyndigt bedømmelsesudvalg med henblik på at bedømme de udvalgte ansøgere i forhold til den konkrete stilling. De udvalgte ansøgere orienteres om udvalgets sammensætning, og hver ansøger får lejlighed til at kommentere den del af bedømmelsen, som angår ansøgeren selv.

Der henvises til bekendtgørelse nr. 242 af 13. marts 2012 om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=140435

Yderligere oplysninger om proceduren kan fås hos HR, e-mail: hrsc@hrsc.ku.dk. Henvis venligst til ID 211-0165/22-2K #1.

Løn- og ansættelsesvilkår

Ansættelsen sker i henhold til overenskomst mellem Finansmini­steriet og AC. Herudover anvises der et samlet pensionsbidrag på 17,1 % af løn og pensionsgivende tillæg. Der vil være mulighed for forhandling af yderligere tillæg på baggrund af kvalifikationer.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfristen er den 31. maj 2022 kl. 23:59 CEST.

Ansøgninger eller supplerende materiale modtaget efter denne dato vil ikke blive taget i betragtning.Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


ellerGem job

Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Andre job der minder om dette

Postdoc in Immunoinformatic Methods for Prediction...

DTU

Kongens Lyngby
The section of Bioinformatics, DTU Health Tech is world leading within Immunoinformatics and Machine-Learning. Currently, we are seeking a highly talented and motivated postdoc to advance the prediction of T cell receptor (TCR) specificities. TCRs sc...
3. maj 2022

Full professor in Digital Play

IT-Universitetet i København

København S
The Digital Design Department at the IT University of Copenhagen invites applications for a full-time faculty position at the rank of full professor for its Center for Digital Play. The proposed starting date is January 2023 or soon thereafter. The I...
21. maj 2022

Postdoc in chromatin biology and cell-fate decisio...

DTU

Kongens Lyngby
We are looking for a highly motivated postdoc for a 3-year position, to join the group of Associate Professor Kedar Natarajan from July 1st 2022 or soon thereafter. Our research Our group investigates how individual cells undertake cell-fate decisi...
3. maj 2022

Professorat i flersprogethed, herunder parallelsproglighed, i en universitetskontekst

Ved Center for Internationalisering og Parallelsproglighed, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet, opslås en stilling som professor i flersprogethed, herunder parallelsproglighed, i en universitetskontekst til besættelse fra 1. december 2022 eller snarest derefter.

Stillingens indhold
Med stillingen ønsker centeret at ansætte en professor med forskningskvalifikationer og –erfaringer på højeste niveau inden for feltet flersprogethed, herunder parallelsproglighed, i en universitetskontekst. I feltet inkluderes såvel sproglige forhold knyttet til medarbejdere og deres forskning, undervisning og administration som sproglige forhold knyttet til studerendes uddannelse og læring. Centrale forskningsområder er sprogbrug på universitetet, sprogvurderinger af studerende og medarbejdere, sprogpolitik som balance mellem det nationale og det internationale samt universitetspædagogik med fokus på literacy, fagsprog eller integration af sprog og fag (i form af English Medium Instruction, Danish Medium Instruction, Content-and-Language-Integrated-Learning, sprog som tillægskompetence o.l.). Centeret arbejder med dansk, engelsk og en række andre sprog i relation til universitetets virksomhed, og disse vil hver for sig og i en samlet flersprogethedstilgang være relevante for professoratet. Desuden er centeret løbende involveret i udviklingsprojekter på tværs af Københavns Universitet, og der ønskes derfor en professor, der ud over sine forskningsmeriter har erfaringer med udvikling af sproglige temaer i praksis. På centeret kombineres forskning, undervisning, konsulentarbejde og udvikling inden for universitetssprog, og dette foregår bl.a. som teamsamarbejde mellem forskellige medarbejdergrupper på og uden for centret.

Kvalifikationskrav
En professor forventes at deltage i alle centerets aktiviteter, herunder eksaminer og administration og også styre forskningsprojekter, give pædagogisk vejledning til adjunkter og sidde med i bedømmelsesudvalg.

Opgaverne i stillingen er jævnt fordelt på arbejdsopgaver i forbindelse med undervisning og opgaver i relation til forskning (herunder relevant administration og videndeling). Derfor vil bedømmelsen af ansøgernes kvalifikationer lægge lige vægt på dokumenterede kompetencer inden for undervisning, pædagogik og didaktik som inden for forskning, forskningssamarbejde og organisering af forskning. Ansøgere med dokumentation for fremragende undervisningskompetencer, herunder erfaring med udvikling af undervisning og med erfaringer og refleksioner over, hvordan man bedst integrerer forsknings-og undervisningsaktiviteter, vil blive prioriteret.

Ansøgere opfordres til at læse universitetets retningslinjer for undervisningsportefølje her: https://jobportal.ku.dk/videnskabelige-stillinger/rekrutteringsproces/undervisningsportfolio/

Derudover vil der blive lagt vægt på følgende faglige og personlige kvalifikationer:
Centret ønsker at ansætte en professor, der har solide forskningskvalifikationer på det område, som er beskrevet ovenfor (som stillingens indhold). Ansøgeren skal således kunne dokumentere erfaringer med anvendt lingvistisk forskning eller sociolingvistisk forskning i relation til universitetskonteksten. Desuden vil det være en forudsætning, at ansøgeren har kendskab til det danske, evt. nordiske uddannelsessystem med særlig fokus på de videregående uddannelser. Vedkommende må desuden meget gerne være interesseret i at indgå i teamsamarbejde med andre forskere og andre medarbejdere på centeret og være villig til at indgå i konkrete udviklings- og afdækningsopgaver både på tværs af centeret og universitetet samt med aktører uden for universitetsverdenen.

Centret ønsker at ansætte en professor, der har interesse for at indgå i og bidrage til en tværfaglig og flersproget arbejdsplads med stærk fælles kultur og interesse for at støtte udviklingen og brugen af sprog på tværs af universitetet. Det er vigtigt med en fleksibel tilgang til opgaverne i et dynamisk fællesskab præget af korte beslutningsgange, dvs. hvor man kan springe til det, der opstår i situationen og tænke nyt eller tænke med på det nye.

Seks generelle kriterier gælder for ansættelse af professorer ved Københavns Universitet. De seks kriterier (forskning, undervisning, samfundsmæssig impact, organisatorisk bidrag, ekstern finansiering og ledelse) betragtes som rammer for en samlet vurdering af ansøger. Derudover skal hver ansøger vurderes i henhold til de specifikke krav, der er anført i dette opslag.

Læs mere om Københavns Universitets kriterier her: https://jobportal.ku.dk/videnskabelige-stillinger/kriterier-for-videnskabelige-stillinger/
KU’s kriterier for professorer kan læses her: https://jobportal.ku.dk/videnskabelige-stillinger/kriterier-for-videnskabelige-stillinger/dokumenter-til-meritering/5c_Criteria_for_recognising_merit_-professors.pdf

Centeret har både dansk og engelsk som arbejdssprog, og det forventes derfor, at ansøgeren behersker akademisk engelsk i både formelle og uformelle situationer. Det forventes endvidere, at ikke dansktalende kan forstå dansk mundtligt og skriftligt efter en kortere periode (efter ca. ½ år) samt at vedkommende kan tilegne sig de fornødne tale- og skrivekundskaber på dansk efter yderligere et par år. Centeret kan efter behov yde intensiv sprogstøtte på både dansk og engelsk.

Læs mere om kvalifikationskravene til professorer i bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter 2019 her: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1443

Yderligere information kan fås hos Centerleder, Professor, Anne Holmen, e-mail: aholmen@hum.ku.dk

Ansøgning
Send ansøgningen elektronisk via linket ”Søg stilling” nederst på siden i Adobe PDF eller Word format.

Vær opmærksom på at hvert felt i ansøgerformularen kun kan indeholde én fil af max. 10 Mb.

Ansøgningen skal indeholde følgende bilag:

 • Ansøgning
 • CV (skal indeholde e-mail og telefonnummer)
 • Dokumentation for uddannelse (eksamensbevis)
 • Fuldstændig og nummereret publikationsliste. Medsendte værker mærkes med *
 • Forskningsplan der inkluderer en kort beskrivelse af tidligere forskning samt en plan for de nærmeste år. Herunder redegørelse for indsats vedrørende forskningsorganisering, etablering af forskningsseminarer, symposier og kongresser osv.
 • Dokumentation for undervisningskvalifikationer og forskningsformidling (tilrettelæggelse af undervisningsforløb, undervisningsmateriale, varetagelse af kurser og anden undervisning), se mere på KU’s hjemmeside om undervisningsportfolio til ansøgning af stilling på KU: https://jobportal.ku.dk/videnskabelige-stillinger/rekrutteringsproces/undervisningsportfolio/
 • Publikationer. Ansøgere kan højst vælge 7 publikationer til bedømmelse, hvoraf mindst 5 skal være udgivet inden for de sidste 5 år fra ansøgningsfristens udløb. Udgivelsestidspunktet skal være tydeligt markeret på publikationslisten. De valgte publikationer uploades som vedhæftede dokumenter og nummereres fra 1-7
Hvis publikationen har en eller flere forfattere, eller er arbejdet et resultat af en kollektiv indsats, skal det være tydeligt angivet, hvilken del af værket, ansøgeren er ansvarlig for. Fakultetet kan i særlige tilfælde udbede sig en erklæring fra medforfatterne om omfanget og karakteren af deres andel i arbejdet.

Kun materiale på dansk, norsk, svensk, engelsk, tysk og fransk vil kunne forventes bedømt.

Ansættelsesprocedure
Efter ansøgningsfristens udløb udvælger dekanen, med rådgivning fra ansættelsesudvalget, hvilke ansøgere der skal bedømmes. Alle ansøgere får herefter besked om hvorvidt deres ansøgning er gået videre til bedømmelse. Herefter nedsætter dekanen et fagkyndigt bedømmelsesudvalg med henblik på at bedømme de udvalgte ansøgere i forhold til den konkrete stilling. De udvalgte ansøgere orienteres om udvalgets sammensætning, og hver ansøger får lejlighed til at kommentere den del af bedømmelsen, som angår ansøgeren selv.

Der henvises til bekendtgørelse nr. 242 af 13. marts 2012 om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=140435

Yderligere oplysninger om proceduren kan fås hos HR, e-mail: hrsc@hrsc.ku.dk. Henvis venligst til ID 211-0165/22-2K #1.

Løn- og ansættelsesvilkår

Ansættelsen sker i henhold til overenskomst mellem Finansmini­steriet og AC. Herudover anvises der et samlet pensionsbidrag på 17,1 % af løn og pensionsgivende tillæg. Der vil være mulighed for forhandling af yderligere tillæg på baggrund af kvalifikationer.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfristen er den 31. maj 2022 kl. 23:59 CEST.

Ansøgninger eller supplerende materiale modtaget efter denne dato vil ikke blive taget i betragtning.Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


+
Gem

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.

Andre job der minder om dette

Postdoc in Immunoinformatic Methods for Prediction...

DTU

Kongens Lyngby
The section of Bioinformatics, DTU Health Tech is world leading within Immunoinformatics and Machine-Learning. Currently, we are seeking a highly talented and motivated postdoc to advance the prediction of T cell receptor (TCR) specificities. TCRs sc...
3. maj 2022

Full professor in Digital Play

IT-Universitetet i København

København S
The Digital Design Department at the IT University of Copenhagen invites applications for a full-time faculty position at the rank of full professor for its Center for Digital Play. The proposed starting date is January 2023 or soon thereafter. The I...
21. maj 2022

Postdoc in chromatin biology and cell-fate decisio...

DTU

Kongens Lyngby
We are looking for a highly motivated postdoc for a 3-year position, to join the group of Associate Professor Kedar Natarajan from July 1st 2022 or soon thereafter. Our research Our group investigates how individual cells undertake cell-fate decisi...
3. maj 2022