Projektleder til militære materielanskaffelsesprojekter

Er du fagligt stærk inden for projektledelse, og har du erfaring med gennemførelse af offentlige udbud? Så er det dig, vi har brug for til vores Program- og Projektledelse.

Som projektleder i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse leder du store materielprojekter, der understøtter Forsvarets opgaveløsning.


Om os

Program- og Projektledelsen omfatter ca. 30 projektledere, som arbejder med en bred vifte af materielprojekter, IT-projekter og forretningsudviklingsprojekter.

Projekterne udføres primært for styrelsens materielansvarlige og slutkunden er hæren, søværnet og flyvevåbnet samt Forsvarets øvrige myndigheder. Projekterne er typisk teknisk eller politisk komplekse og har et væsentligt økonomisk volumen.

Vores projektledelsesmetoder og -processer er baseret på PRINCE2 og øvrige AXELOS Global Best Practice koncepter.

Om stillingen

Du vil blive ansat i Program- og Projektledelsen i Ballerup, der vil udgøre din faglige base. Her indgår du i et fagligt og professionelt fællesskab med andre projektledere, og det er her din opgavetildeling og faglige udvikling vil være forankret. Ansættelsesmæssigt vil du referere til din sektionschef. I forbindelse med din rolle som projektleder vil du referere til styregruppeformanden for hvert enkelt projekt.

Du vil blive tilknyttet som projektleder for et eller flere projekter ad gangen afhængig af projekternes størrelse og kompleksitet, og vil typisk være ansvarlig for projekterne fra start til slut.

Materielprojekter går typisk ud på at anskaffe en ny type militært materiel som f.eks. våben, køretøjer, sensorer, kommunikationsudstyr eller udrustning, og som projektleder er din opgave at sikre, at materiellet specificeres, anskaffes og implementeres.

Projekterne udføres i tæt samarbejde med kunden, samt specialister inden for bl.a. jura, teknologi, forsyning og vedligeholdelse. Markedsundersøgelse, udbud, udvælgelse af leverandører og efterfølgende samarbejde med leverandøren samt implementeringen er væsentlige elementer i projekterne og udføres i tæt dialog med kunder/brugere for at sikre gode løsninger for Forsvaret.

Som udgangspunkt ledes projekterne med base i vores domicil i Ballerup, men ud fra det princip at projektlederen skal være der, hvor det giver bedst mening for projektet. Der må derfor årligt påregnes 10-20 rejsedage afhængig af projekternes karakter.

Vi tilbyder muligheden for at arbejde på en spændende og alsidig arbejdsplads med opgaver, der har betydning for Danmarks sikkerhed både nationale og internationalt. Vi har gode uddannelses- og udviklingsmuligheder, som vil give dig værdifuld viden og kompetencer. En stor del af den faglige og metodemæssige udvikling udspringer af vores netværk af projektledere, som du vil indgå i og forventes at bidrage til.


Om dig

Du har en akademisk uddannelse som fx. ingeniør eller cand.it. og opnået dokumenteret erfaring som projektleder fra en større privat eller offentlig virksomhed. Alternativt er du officer og har gennemført Videreuddannelsestrin II/Leder (VUT-II/L), er optaget på MMS eller tilsvarende uddannelsesniveau og har relevant erfaring i f.t. gennemførelse af materielprojekter.

Du forstår at gå foran og sikre leveringen af det aftalte slutprodukt til aftalt tid, pris og kvalitet under anvendelsen af Forsvarets projektmodel, der er baseret på PRINCE2. Det er således en fordel, men ikke et krav, hvis du er certificeret i projektmetoden PRINCE2 samt har praktisk erfaring med denne.

Din indstilling til projektledelse hviler på ansvarlighed både i f.t. at levere fremdrift og overholdelse af forvaltningsregler, værdibaseret ledelse, helhedssyn, samarbejde og professionalisme. Du kommunikerer nøgleinformationer i rette tid til projektets interessenter. Du er indstillet på at bidrage konstruktivt til den kontinuerlige udvikling af vores processer og metoder.

Som person er du proaktiv og resultatorienteret med en god portion gennemslagskraft samt fleksibel, vant til at navigere i en stor organisation og trives med at bygge og vedligeholde relationer. Sidst, men ikke mindst, evner du at håndtere et miljø med mange interessenter og skiftende forretningsvilkår.

Det er ikke så vigtigt hvilken type projekter, du tidligere har ledet, men der lægges vægt på, at projekterne er gennemført under anvendelse af en anerkendt projektledelsesmetode, og at projekterne har en størrelse og kompleksitet, der demonstrerer, at du er egnet i f.t. denne stilling.

Ansættelsesvilkår

Der er tale om en fast stilling ved Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse med fast tjenestested i Ballerup. Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Hvis du har en civil baggrund gælder at:
- Du bliver ansat som specialkonsulent efter den til enhver gældende Akademikeroverenskomst mellem Finansministeriet og akademikere i Staten. Der vil i forbindelse med en ansættelse være mulighed for forhandling af tillæg, der modsvarer dine kvalifikationer. Der er til stillingen tilknyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1 %.

Hvis du har militær baggrund gælder at:
- Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Ved besættelse af stillingen efter ansøgning bortfalder evt. nuværende personlige kvalifikationstillæg. Der vil i forbindelse med ansættelsen være mulighed for at forhandle et personligt kvalifikationstillæg alt efter kompetencer og erfaring.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer. Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du rette henvendelse til chefkonsulent Jeanette Nørregaard på tlf. 5086 4677 . Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR-konsulent Anett Brund Kronborg tlf.: 7281 9135 .

Stillingen er til besættelse fra 1. maj 2018 eller tidligst muligt.

Ansøgningsfristen er torsdag den 1. marts 2018. Samtaler afholdes løbende og senest umiddelbart herefter.

Send ansøgning og CV via linket, hvor eksamensbeviser og andre relevante dokumenter ligeledes kan tilføjes. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) har, som styrelse under Forsvarsministeriets koncern, det overordnede ansvar for koncernens materiel- og informatiksystemer fra ’vugge til grav’. FMI har ca. 1.900 medarbejdere. Omkring 1.400 er civile, imens 500 er militære. Knap 850 af FMI’s ca. 1.900 medarbejdere er placeret i domicilet i Ballerup.
FMI’s hovedopgave er at anskaffe, vedligeholde og videreudvikle materiel til hele Forsvarsministeriets koncern, lige fra kampvogne, skibe og jagerfly til IT-udstyr, feltrationer og lommeknive. Til at gøre dette administrerer FMI årligt ca. 7 mia. kr. af det samlede forsvarsbudget. Pengene bliver brugt til at yde den bedst mulige støtte til især de udsendte styrker og operative enheder, da det er støtten hertil, som altid er i centrum.


Du har ikke vedlagt dokumenter til din ansøgning. Klik på 'OK' knappen nedenfor for at sende din ansøgning alligevel, eller klik på knappen "Annuller" og vedhæft dokumenter, før du sender din ansøgning igen.

Ikke det rigtige job?

Opret en jobagent og få dit nye job direkte i indbakkenOpret jobagent her

Andre job der matcher din søgning

Indrykket:29. januar 2018
Udløbsdato:25. februar 2018

Akademisk sagsbehandler til koordination, planlægning og opfølgning i Forsvaret

Civile stillinger

Kunne du tænke dig at arbejde med komplekse forretningsprocesser og brænder du for at arbejde med opfølgning og koordinering, er du måske vores nye sagsbehandler i Datasektionen ved Kapacitetsansvarlig Luftsystemer, Værnsfælles Forretningsområde i F...
Indrykket:2. februar 2018
Udløbsdato:25. februar 2018

Specialist til kapacitetscenter udrustning

Civile stillinger

Albertslund
Vil du arbejde med tekniske løsninger indenfor beklædning, fodtøj og udrustning til Beredskabsstyrelsens og Forsvarets ansatte? Vil du arbejde som projektleder og teknisk sagsbehandler inden for samme områder? Vil du være med til at sikre at Beredsk...
Indrykket:9. februar 2018
Udløbsdato:5. marts 2018

Flyteknisk ingeniør til Forsvarets helikoptere

Civile stillinger

Albertslund
Har du lyst til at komme ind under huden på Forsvarets helikoptere, så har vi jobbet til dig i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse. Vi skal bruge en flyteknisk ingeniør til en nyoprettet stilling, som skal arbejde med drifts-, forsynin...
Indrykket:9. februar 2018
Udløbsdato:1. marts 2018

Senior it-projektleder til Program- og Projektledelse

Civile stillinger

Albertslund
Er du fagligt stærk inden for it-projektledelse, har god personlig gennemslagskraft og befinder dig godt i spændingsfeltet mellem it og forretningsudvikling? Så er det dig, vi har brug for til Program- og Projektledelsen i Forsvarsministeriets Mater...
Indrykket:26. januar 2018
Udløbsdato:19. februar 2018

IT udbudskonsulenter til Forsvarets Strategiske Indkøbsafdeling

Civile stillinger

Vil du være med til at styrke det danske forsvar gennem gode aftaler på både civilt og militært materiel til vores soldater? Så er du måske vores nye kollega i en af Danmarks største og nok mest spændende offentlige indkøbsorganisation.Om os Forsvar...