Projektleder til udvikling af en ''Vejle-model'' med faste teams i hjemmeplejen

Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference


Velkendte ansigter og faste teams skal skabe mere nærvær i hjemmeplejen i Vejle Kommune. Vi vil gentænke hjemmeplejen, så relationen mellem den enkelte borger og medarbejder kommer endnu mere i centrum.

En opgave, som vi har brug for din hjælp til! Det bliver en spændende rejse, hvor du over de næste 2 år og i tæt samarbejde med medarbejdere og ledere på Seniorområdet skal udvikle en ’Vejle-model’, hvor borgere i to til tre hjemmeplejedistrikter får tilknyttet ét fast, selvstyrende og tværfagligt team af medarbejdere.

Rejsen forudsætter, at du har kendskab til arbejdet på seniorområdet og gerne specifikt hjemmeplejen. Til gengæld får du et stort ansvar for at nytænke hjemmeplejen i Danmarks 5. største kommune, styrke dine projektlederkompetencer og tilegne dig kompetencer inden for teamsamarbejde.
 

Om jobbet

Over de næste to år kører vi i Vejle Kommune et udviklingsprojekt, hvor borgere, der modtager hjemmehjælp, bliver tilknyttet ét fast, tværfagligt og selvstyrende team af medarbejdere. For borgerne betyder det, at det bliver de samme medarbejdere, der kommer hos dem. Målet er, at borgerne får en tæt, tryg og stabil relation til medarbejderne, ligesom medarbejdere får et godt kendskab til borgerne og oplever et tættere tværfagligt samarbejde med teamkollegaer og visitatorer.

De enkelte teams forventes at være selvstyrende, hvilket giver bedre mulighed for lø-bende at tilpasse hjælpen efter den enkelte borgers aktuelle behov. Samtidig forventes det, at medarbejdernes arbejdsglæde bliver større, da de får mere indflydelse, og deres faglighed og kompetencer sættes endnu mere i spil. Det stiller også nye krav til ledelsen, som også skal finde og afprøve nye veje at lede på.

Vi har brug for dig som projektleder til at stå i spidsen for at styre og sikre fremgang i projektet. Det skal du gøre ved at omsætte styregruppens og Seniorudvalgets mål og retning for projektet til drift - og ikke mindst igangsætte og følge op på, at der arbejdes med at udvikle og nytænke hjemmeplejedistrikternes eksisterende organisering, praksis og kultur.

Alt sammen i tæt samarbejde med medarbejdere i hjemmeplejen, lederne af distrikterne og distriktschefen.

Eksempler på dine konkrete arbejdsopgaver kan være:
 • Starte projektet op, f.eks. etablere teams
 • Arrangere kompetenceudvikling for medarbejderne
 • Facilitere og deltage på møder for medarbejdere og borgere
 • Arbejde med fire udviklingsspor, hhv. tværfagligt teamsamarbejde, selvstyring og ledelse, arbejdsgange og dokumentation - og borgernes ressourcer
 • Beskrive og kvalitetssikre nye arbejdsgange
 • Afvikle kick off- og evalueringsworkshop for medarbejderne
 • Betjene styregruppen og en følgegruppe, som består af eksterne samarbejdspartnere
 • Etablere et netværk for videns- og erfaringsudveksling med andre kommuner
 • Udarbejde midtvejs- og slutevaluering i samarbejde med en ekstern evalutator, herunder afvikle borger- og medarbejderundersøgelser
 • Skrive politiske sagsfremstillinger
 • Afrapportering til Socialstyrelsen
Projektet bliver gennemført med midler fra Socialstyrelsens ansøgningspulje "Faste teams i ældreplejen".

Stillingen er på 37 timer og løber frem til 31. december 2023. Du vil referere til distriktschefen. Da der vil være en del kørsel mellem distrikterne, er der et krav om gyldigt kørekort, og det foretrækkes, at der stilles egen bil til rådighed.

Tiltrædelse 1. april 2022.
 

Vi forventer af dig

Du har en sundhedsfaglig uddannelse med overbygning eller relevant uddannelse på kandidatniveau og har relevante kompetencer, f.eks. inden for projektledelse, procesfacilitering og kommunikation.

Du har kendskab til den kommunale organisering og meget gerne erfaring fra seniorområdet.

Kan du samtidig svare JA til nedenstående, er det måske dig, vi søger:
 • Er du god til at tage styringen?
 • Er du god til at skabe ejerskab til projekter?
 • Kan du kommunikere i et tydeligt og letforståeligt sprog – også på skrift?
 • Er du god til at samarbejde med andre, som har en anden faglig baggrund end dig selv?
 • Kan du arbejde systematisk og gå metodisk til værk?
 • Kan du overskue og afdække komplekse situationer?
 • Har du gennemslagskraft, så du kan skære igennem, når det er nødvendigt?
 • Kan du prioritere imellem opgaver og sikre fremgang i løsningen af opgaver?
 

Vi tilbyder dig            

 • Et stort ansvar og mulighed for at sætte dit eget præg på at nytænke fremtidens hjemmepleje i Danmarks femte største kommune
 • Et spændende og alsidigt arbejde, som er tæt på medarbejderne og lederne i hjemmeplejen
 • Mulighed for at udvikle og styrke dine projektlederkompetencer
 • Mulighed for at tilegne dig kompetencer inden for teamsamarbejde, bl.a. ved efteruddannelse i teamsamarbejde
 

Ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og lokal løn.
 

Om os

Vejle Kommunes kommunale hjemmepleje er organiseret i ni geografisk afgrænsede distrikter, som i 2020 leverede hjemmehjælp og/eller sygepleje til gennemsnitlig 5.033 forskellige borgere. Ud over de ni distrikter er der ét team, som udelukkende leverer hjemmehjælp og sygepleje om natten og ét andet team, som udelukkende leverer praktisk hjælp som rengøring, indkøb og tøjvask. Derudover er der ét akutteam, som er døgnbemandet og dækker alle distrikter og kommunens 17 plejecentre, når der er behov for akut opgaveløsning.
 

Flere oplysninger

Flere oplysninger kan fås ved henvendelse til Diane Amstrup på 20 80 12 05 eller Sarah Munk Danmark på 51 81 25 67.
 

Ansøgningsfrist

Vi skal have din ansøgning senest 1. februar 2022.
Vi forventer at holde ansættelsessamtaler tirsdag den 8. februar 2022.
 

Straffeattest

Ved ansættelse skal der fremvises privat straffeattest. Den kan bestilles gratis på www.borger.dk 

Send din ansøgning

Vi foretrækker, at du søger stillingen online ved at bruge knappen ”Send ansøgning”. Husk at vedhæfte din ansøgning og CV samt andre relevante bilag.
Når du har sendt ansøgningen, modtager du en e-mail som kvittering.

Vær opmærksom på, at mailen kan være placeret i din mappe Uønsket post.

Vejle Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v.

Overvejer du at flytte til Vejle? Så kan du få hjælp til bosætning. Se mere på www.vejle.dk/tilflytter.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


Projektleder til udvikling af en ''Vejle-model'' med faste teams i hjemmeplejen


Velkendte ansigter og faste teams skal skabe mere nærvær i hjemmeplejen i Vejle Kommune. Vi vil gentænke hjemmeplejen, så relationen mellem den enkelte borger og medarbejder kommer endnu mere i centrum.

En opgave, som vi har brug for din hjælp til! Det bliver en spændende rejse, hvor du over de næste 2 år og i tæt samarbejde med medarbejdere og ledere på Seniorområdet skal udvikle en ’Vejle-model’, hvor borgere i to til tre hjemmeplejedistrikter får tilknyttet ét fast, selvstyrende og tværfagligt team af medarbejdere.

Rejsen forudsætter, at du har kendskab til arbejdet på seniorområdet og gerne specifikt hjemmeplejen. Til gengæld får du et stort ansvar for at nytænke hjemmeplejen i Danmarks 5. største kommune, styrke dine projektlederkompetencer og tilegne dig kompetencer inden for teamsamarbejde.
 

Om jobbet

Over de næste to år kører vi i Vejle Kommune et udviklingsprojekt, hvor borgere, der modtager hjemmehjælp, bliver tilknyttet ét fast, tværfagligt og selvstyrende team af medarbejdere. For borgerne betyder det, at det bliver de samme medarbejdere, der kommer hos dem. Målet er, at borgerne får en tæt, tryg og stabil relation til medarbejderne, ligesom medarbejdere får et godt kendskab til borgerne og oplever et tættere tværfagligt samarbejde med teamkollegaer og visitatorer.

De enkelte teams forventes at være selvstyrende, hvilket giver bedre mulighed for lø-bende at tilpasse hjælpen efter den enkelte borgers aktuelle behov. Samtidig forventes det, at medarbejdernes arbejdsglæde bliver større, da de får mere indflydelse, og deres faglighed og kompetencer sættes endnu mere i spil. Det stiller også nye krav til ledelsen, som også skal finde og afprøve nye veje at lede på.

Vi har brug for dig som projektleder til at stå i spidsen for at styre og sikre fremgang i projektet. Det skal du gøre ved at omsætte styregruppens og Seniorudvalgets mål og retning for projektet til drift - og ikke mindst igangsætte og følge op på, at der arbejdes med at udvikle og nytænke hjemmeplejedistrikternes eksisterende organisering, praksis og kultur.

Alt sammen i tæt samarbejde med medarbejdere i hjemmeplejen, lederne af distrikterne og distriktschefen.

Eksempler på dine konkrete arbejdsopgaver kan være:
 • Starte projektet op, f.eks. etablere teams
 • Arrangere kompetenceudvikling for medarbejderne
 • Facilitere og deltage på møder for medarbejdere og borgere
 • Arbejde med fire udviklingsspor, hhv. tværfagligt teamsamarbejde, selvstyring og ledelse, arbejdsgange og dokumentation - og borgernes ressourcer
 • Beskrive og kvalitetssikre nye arbejdsgange
 • Afvikle kick off- og evalueringsworkshop for medarbejderne
 • Betjene styregruppen og en følgegruppe, som består af eksterne samarbejdspartnere
 • Etablere et netværk for videns- og erfaringsudveksling med andre kommuner
 • Udarbejde midtvejs- og slutevaluering i samarbejde med en ekstern evalutator, herunder afvikle borger- og medarbejderundersøgelser
 • Skrive politiske sagsfremstillinger
 • Afrapportering til Socialstyrelsen
Projektet bliver gennemført med midler fra Socialstyrelsens ansøgningspulje "Faste teams i ældreplejen".

Stillingen er på 37 timer og løber frem til 31. december 2023. Du vil referere til distriktschefen. Da der vil være en del kørsel mellem distrikterne, er der et krav om gyldigt kørekort, og det foretrækkes, at der stilles egen bil til rådighed.

Tiltrædelse 1. april 2022.
 

Vi forventer af dig

Du har en sundhedsfaglig uddannelse med overbygning eller relevant uddannelse på kandidatniveau og har relevante kompetencer, f.eks. inden for projektledelse, procesfacilitering og kommunikation.

Du har kendskab til den kommunale organisering og meget gerne erfaring fra seniorområdet.

Kan du samtidig svare JA til nedenstående, er det måske dig, vi søger:
 • Er du god til at tage styringen?
 • Er du god til at skabe ejerskab til projekter?
 • Kan du kommunikere i et tydeligt og letforståeligt sprog – også på skrift?
 • Er du god til at samarbejde med andre, som har en anden faglig baggrund end dig selv?
 • Kan du arbejde systematisk og gå metodisk til værk?
 • Kan du overskue og afdække komplekse situationer?
 • Har du gennemslagskraft, så du kan skære igennem, når det er nødvendigt?
 • Kan du prioritere imellem opgaver og sikre fremgang i løsningen af opgaver?
 

Vi tilbyder dig            

 • Et stort ansvar og mulighed for at sætte dit eget præg på at nytænke fremtidens hjemmepleje i Danmarks femte største kommune
 • Et spændende og alsidigt arbejde, som er tæt på medarbejderne og lederne i hjemmeplejen
 • Mulighed for at udvikle og styrke dine projektlederkompetencer
 • Mulighed for at tilegne dig kompetencer inden for teamsamarbejde, bl.a. ved efteruddannelse i teamsamarbejde
 

Ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og lokal løn.
 

Om os

Vejle Kommunes kommunale hjemmepleje er organiseret i ni geografisk afgrænsede distrikter, som i 2020 leverede hjemmehjælp og/eller sygepleje til gennemsnitlig 5.033 forskellige borgere. Ud over de ni distrikter er der ét team, som udelukkende leverer hjemmehjælp og sygepleje om natten og ét andet team, som udelukkende leverer praktisk hjælp som rengøring, indkøb og tøjvask. Derudover er der ét akutteam, som er døgnbemandet og dækker alle distrikter og kommunens 17 plejecentre, når der er behov for akut opgaveløsning.
 

Flere oplysninger

Flere oplysninger kan fås ved henvendelse til Diane Amstrup på 20 80 12 05 eller Sarah Munk Danmark på 51 81 25 67.
 

Ansøgningsfrist

Vi skal have din ansøgning senest 1. februar 2022.
Vi forventer at holde ansættelsessamtaler tirsdag den 8. februar 2022.
 

Straffeattest

Ved ansættelse skal der fremvises privat straffeattest. Den kan bestilles gratis på www.borger.dk 

Send din ansøgning

Vi foretrækker, at du søger stillingen online ved at bruge knappen ”Send ansøgning”. Husk at vedhæfte din ansøgning og CV samt andre relevante bilag.
Når du har sendt ansøgningen, modtager du en e-mail som kvittering.

Vær opmærksom på, at mailen kan være placeret i din mappe Uønsket post.

Vejle Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v.

Overvejer du at flytte til Vejle? Så kan du få hjælp til bosætning. Se mere på www.vejle.dk/tilflytter.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


+

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.