Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Projektleder til udviklingsplaner og Amager Strandpark i Center for Driftsudvikling

Center for Driftsudvikling i Teknik- og Miljøforvaltningen søger en projektleder (barselsvikar) til arbejdet med udviklingsplaner for parker og naturområder.  
 
Byens Drift er en del af Teknik- og Miljøforvaltningens i alt fire serviceområder. I Center for Driftsudvikling har vi ansvaret for at udvikle arealer, partnerskaber, materiel, produkter og metoder samt byens bemandede legepladser. Det gør vi for og sammen med byens borgere, virksomheder, Byens Drift, den øvrige forvaltning og Københavns Kommune.
Centret tæller ca. 150 medarbejdere, som er organiseret i fem enheder: Partnerskaber, Bynatur, Driftsviden, Materieludvikling samt Bemandede legepladser. Centret er ledet af et chefteam bestående af centerchefen og seks enhedschefer.
Du vil skulle arbejde i enheden Bynatur, som har 16 medarbejdere, der bl.a. arbejder med udviklingsplaner for byens parker og naturområder, men også varetager den generelle udvikling af byens bevoksning, herunder gadetræer samt byens natur, legepladser, monumenter og vandløb.  
 
Om jobbet  
I jobbet som projektleder bliver du en af flere medarbejdere, der arbejder med udviklingsplaner for de fredede parker og naturområder. Planerne sætter rammerne for områdernes udvikling, herunder landskabelige, rekreative og naturmæssige aspekter.
Vi har tidligere anvendt konsulenter til opgaven, men har valgt at hjemtage opgaven og lade en større del ske i egen produktion. Du skal derfor både være projektleder for udviklingsplanen med tilhørende arbejdsgruppe og parkbrugerråd, og du skal stå for udarbejdelsen af selve planen inklusive tekstproduktion og opsætning.
Du skal således både bestride projektlederkompetencer for at kunne gennemføre processerne, men også selvstændigt kunne producere og redigere udviklingsplanen.
En lille krølle på dette arbejde er udover opsætningen, at du også selv producerer de nødvendige kortbilag.  
 
En anden og ligeså vigtig del af jobbet er dit arbejde med Amager Strandpark. Rammerne for dette arbejde er en ny udviklingsplan, som p.t. er i høring. Du kommer til at færdiggøre denne plan, ligesom du bliver ansvarlig for afvikling af de årlige parkbrugerrådsmøder vedrørende stranden.
Som en del af overtagelse af strandparken fra det oprindelige interessentselskab, der var et samarbejde mellem flere kommuner, er strandparken i dag alene ejet af Københavns Kommune. I forbindelse med kommunaliseringen besluttede Borgerrepræsentationen at nedsætte et permanent parkbrugerråd for stranden.
Ved siden af at være tovholder for parkbrugerrådet har du ansvaret for en række mindre udviklingsopgaver, ligesom du deltager i arbejdet med en ny lokalplan for den bebyggede del af Amager Strandpark.  
 
Om dig  
Vi forestiller os, at du har en akademisk uddannelse (f.eks. geograf, biolog, byplanlægger, landskabsarkitekt eller lignende), og at du har kompetencer i projektledelse.  
 
Du har derudover 
 • veludviklet mundtlig og skriftlig formuleringsevne og et godt kendskab til Office-pakken, InDesign og Q-GIS (eller lignende GIS-program),  
 • kendskab til e-Doc, som er forvaltningens journaliseringssystem,  
 • kendskab til Teknik- og Miljøforvaltningens fagområder,  
 • erfaring med arbejdet i en offentlig forvaltning/politisk styret organisation er ligeledes en fordel, men ikke en forudsætning, og  
 • erfaring med interessentinvolvering og -håndtering.  
Derudover forventer vi, at du er  
 • lyttende, proaktiv og engageret,  
 • systematisk, struktureret og i stand til at håndtere mange forskellige opgaver samtidig,  
 • udadvendt, fleksibel og serviceorienteret teamspiller i stand til at bevare overblik,  
 • god til at prioritere og kommunikere omkring indkommende opgaver,  
 • god til at tage ansvar for egne opgaver og sikre fremdrift,  
 • god til at opbygge netværk, god til den brede dialog og til at begå dig naturligt på alle medarbejderniveauer, og  
 • loyal overfor organisationens værdigrundlag og ledelse.   
Arbejdspladsen  
Byens Drift hører organisatorisk til i Teknik- og Miljøforvaltningen og er en dynamisk arbejdsplads med højt til loftet. Vi lægger vægt på godt samarbejde, udviklingsmuligheder for den enkelte samt resultater, der rykker for København.
Aktuelt er vi lokaliseret på Islands Brygge, hvor vi deler etage med medarbejdere fra centeret og medarbejdere fra den øvrige del af Byens Drift. I andet halvår af 2018 forventer vi at flytte til en anden adresse i København.  
 
Løn- og ansættelsesvilkår  
I henhold til gældende overenskomst afhængigt af dine kvalifikationer og efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation. Arbejdstiden er gennemsnitlig 37 timer pr. uge.
Vi forventer, at du kan begynde den 7. maj 2018. Da stillingen er et barselsvikariat for en af vores faste projektledere, ophører din ansættelse 1. marts 2019.  
 
Yderligere oplysninger  
Har du spørgsmål til jobbet og til os, er du velkommen til at kontakte enhedschef Jens Ole Juul på 2270 6520.  
 
Vær samtidig opmærksom på, at vi har et andet barselsvikariat, Projektleder til udviklingsplaner og Naturpark Amager, opslået.  
 
Søg stillingen via nedenstående link senest tirsdag den 6. marts 2018. 
Vi holder ansættelsessamtaler umiddelbart efter fristens udløb.  
 


Ikke det rigtige job?

Opret en jobagent og få dit nye job direkte i indbakkenOpret jobagent her