PROJEKTORIENTERET SAGSBEHANDLER TIL KOORDINATIONSSEKTIONEN VED FLYVEVÅBNETS ADMINISTRATIVE FÆLLESSKAB

Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Annoncen er udløbet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises udelukkende som reference

Er du kaptajn – eller erfaren premierløjtnant? Ønsker du at være med til at sætte dit præg på et unikt arbejdsområde i Flyvevåbnet? Kan du udarbejde oplæg og omsætte beslutninger til handling; og motiveres du samtidig af en høj grad af ansvar og autonomi i dit daglige virke? Har du tilmed gode kommunikationsevner og en stor interesse for udvikling og synergimuligheder? Så er det formentlig dig, vi søger til indgå i et stærkt og udviklingsorienteret ledelsesteam i Koordinationssektionen.

Om os

Flyvevåbnets Administrative Fællesskab (FAF) er en afdeling under Operations Support Wing. FAF har ansvaret for at levere administrationsstøtte og HR-ydelser til Flyvevåbnets niveau lll myndigheder, herunder yde støtte til Flyvevåbnets wings i forvaltning og administration af personel.

FAF består af en central del, Koordinationssektionen på Flyvestation Karup, og tre decentrale partnerenheder, der er placeret på hhv. Flyvestation Aalborg, Skrydstrup og Karup. Koordinationssektionen består af en ledelse samt to elementer; Policy og Koordinationselementet samt Administrationselementet.

Vores motto er ”Effekt gennem støtte”, hvilket leveres af vores fagspecialister hver dag, med kunden i centrum og kvalitet i højsædet.

Vi har en uformel omgangstone baseret på gensidig respekt og godt humør, hvor alle bidrager til, at det er en god arbejdsplads.

Om stillingen

Som sagsbehandler i Koordinationssektionen vil du blive en del af ledelsesteamet, og herfra vil du få mulighed for at kaste dig ud i de forskelligartede opgaver, som stillingen byder på.

Stillingens hovedfokus vil være sagsbehandling med det formål at identificere relevante projekter, der skal iværksættes i FAF. Afhængigt af projektporteføljens omfang vil stillingen også indebære at skulle lede et eller flere projekter fra start til slut.

Foruden projektarbejdet kommer du også til at sagsbehandle områder af mere generel karakter, herunder koordinere sagsområder på tværs af FAF; eksempelvis administrative bestemmelser og procedurer på INTOPS-området samt forankring af læring og udviklingsaktiviteter. Der vil være behov for kontakt og koordination med alle Flyvevåbnets myndigheder samt koncernens øvrige styrelser.

Stillingen er ideel til at udvikle dine færdigheder som sagsbehandler og få et indblik i en myndighed, der har berøring med hele Forsvaret. Du vil tillige kunne opbygge en faglig viden og forståelse omkring administration og forvaltning i Forsvaret, som uden tvivl gavne din videre færd og lederpotentiale i Flyvevåbnet. I dit daglige arbejde vil du således opsamle vigtige forvaltningsmæssige trædesten, der unægtelig vil skabe et stærkt grundlag for dit videre leder- og chefvirke.

Din dagligdag vil være fleksibel og med faste arbejdsområder, men der kan opstå perioder, hvor opgaver må omprioriteres og sektionens fulde fokus vil være krævet for at nå deadlines.

Om dig

Først og fremmest søger vi en officer, der er nysgerrig på administrationsområdet. Du er formentlig kaptajn og har gennemført VUK eller VUT-I/L. Alternativt er du erfaren premierløjtnant, der er i gang med VUK eller optaget på VUK, men endnu ikke startet. Som premierløjtnant, optaget på eller i gang med VUK, vil der blive indgået en uddannelsesaftale, hvis du har rette profil.

Er du en erfaren senior- eller chefsergent er det også muligt at søge stillingen via Late-entry. For at komme i betragtning skal du opfylde nedenstående kriterier:

- Være velbedømt i lederstilling, herunder potentialevurdering til kaptajn
- Have minimum otte års tjenesteerfaring som seniorsergent
- Være egnet til, som kaptajn, at virke på tværs i Flyvevåbnet
Endvidere skal du som hovedregel have gennemført nedenstående uddannelser eller besidde tilsvarende realkompetencer:
- Flyvevåbnets VUK moduler (air operation course, forsvarets indsættelser og
sagsbehandling inkl. forvaltningsjura)
- Militær akademiuddannelse
- Kurs 1.1 Mod anerkendende ledelse
- Kurs 1.2 Mod autentisk ledelse
- Kurs 2 Mod koordineret ledelse

Vi lægger vægt på, at du har evne og lyst til at arbejde selvstændigt med et bredt sagsområde. Herunder forventer vi, at du trives med at planlægge, igangsætte og drive projekter frem til deres afslutning med fokus på bl.a. høj kvalitet og overholdeles af deadlines.

Vi forventer, at du har gode analytiske evner, er struktureret og har gode kommunikations evner; både i tale og på skrift.

Du har gode samarbejdsrelationer og er god til at bygge netværk, idet du i starten af din karriere hos os vil skulle bruge tid sammen med vores specialister for at forstå den komplekse hverdag vi lever i.

Idet din berøringsflade i FAF vil være stor, så er det en klar fordel, hvis du har en udviklet sans for diplomati og formår at skabe opbakning til de projekter, som sættes i gang.

I FAF prioriterer vi medarbejderen højt, og vi har, gennem gensidigt kendskab og respekt, konstant fokus på udvikling af dine kompetencer, og derfor vil du opleve ekstra støtte, indtil du har tillagt dig den nødvendige faglige indsigt. Det er dermed ikke et krav, at du har arbejdet med det administrative område tidligere, for du vil i hverdagen være omgivet af specialister, der kan give dig den nødvendige faglige indsigt til at få succes i stillingen.

Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Du skal, til denne stilling, kunne sikkerhedsgodkendes til ”Hemmeligt”.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Dit faste tjenestested vil være i Karup.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Du er velkommen til at høre mere om stillingen ved fg. chef for Koordinationssektionen MJ Rune Worm på telefon 72 84 47 78 / 40 80 21 44.
Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Christian Friis Graae ved Forsvarets Personalestyrelse, mail FPS-BA-BS226@mil.dk, eller på telefon 728 19150.

Ansøgningsfristen er søndag den 24. oktober 2021. Samtaler afholdes løbende.

Ansættelse pr. 1. december 2021.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om OSW:
Operations Support Wing er hjemmehørende på Flyvestation Karup og er ansvarlig for opstilling af Flyvevåbnets kapaciteter inden for Tactical Support, Air Base Support og Mission Support.

Endvidere forestår Operations Support Wing uddannelser i form af Flyvevåbnets Basisuddannelse, missionsforberedende uddannelse samt enkelte operationsstøtteefteruddannelser.

Operations Support Wing leverer desuden administrativ støtte til Flyvevåbnets myndigheder via Flyvevåbnets Administrative Fællesskab, og endelig varetager chefen for Operations Support Wing garnisonskommandantskabet for Flyvestation Karup og er i den forbindelse ansvarlig for bevogtning og sikring af flyvestationen i fred, krise og krig.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


PROJEKTORIENTERET SAGSBEHANDLER TIL KOORDINATIONSSEKTIONEN VED FLYVEVÅBNETS ADMINISTRATIVE FÆLLESSKAB

Er du kaptajn – eller erfaren premierløjtnant? Ønsker du at være med til at sætte dit præg på et unikt arbejdsområde i Flyvevåbnet? Kan du udarbejde oplæg og omsætte beslutninger til handling; og motiveres du samtidig af en høj grad af ansvar og autonomi i dit daglige virke? Har du tilmed gode kommunikationsevner og en stor interesse for udvikling og synergimuligheder? Så er det formentlig dig, vi søger til indgå i et stærkt og udviklingsorienteret ledelsesteam i Koordinationssektionen.

Om os

Flyvevåbnets Administrative Fællesskab (FAF) er en afdeling under Operations Support Wing. FAF har ansvaret for at levere administrationsstøtte og HR-ydelser til Flyvevåbnets niveau lll myndigheder, herunder yde støtte til Flyvevåbnets wings i forvaltning og administration af personel.

FAF består af en central del, Koordinationssektionen på Flyvestation Karup, og tre decentrale partnerenheder, der er placeret på hhv. Flyvestation Aalborg, Skrydstrup og Karup. Koordinationssektionen består af en ledelse samt to elementer; Policy og Koordinationselementet samt Administrationselementet.

Vores motto er ”Effekt gennem støtte”, hvilket leveres af vores fagspecialister hver dag, med kunden i centrum og kvalitet i højsædet.

Vi har en uformel omgangstone baseret på gensidig respekt og godt humør, hvor alle bidrager til, at det er en god arbejdsplads.

Om stillingen

Som sagsbehandler i Koordinationssektionen vil du blive en del af ledelsesteamet, og herfra vil du få mulighed for at kaste dig ud i de forskelligartede opgaver, som stillingen byder på.

Stillingens hovedfokus vil være sagsbehandling med det formål at identificere relevante projekter, der skal iværksættes i FAF. Afhængigt af projektporteføljens omfang vil stillingen også indebære at skulle lede et eller flere projekter fra start til slut.

Foruden projektarbejdet kommer du også til at sagsbehandle områder af mere generel karakter, herunder koordinere sagsområder på tværs af FAF; eksempelvis administrative bestemmelser og procedurer på INTOPS-området samt forankring af læring og udviklingsaktiviteter. Der vil være behov for kontakt og koordination med alle Flyvevåbnets myndigheder samt koncernens øvrige styrelser.

Stillingen er ideel til at udvikle dine færdigheder som sagsbehandler og få et indblik i en myndighed, der har berøring med hele Forsvaret. Du vil tillige kunne opbygge en faglig viden og forståelse omkring administration og forvaltning i Forsvaret, som uden tvivl gavne din videre færd og lederpotentiale i Flyvevåbnet. I dit daglige arbejde vil du således opsamle vigtige forvaltningsmæssige trædesten, der unægtelig vil skabe et stærkt grundlag for dit videre leder- og chefvirke.

Din dagligdag vil være fleksibel og med faste arbejdsområder, men der kan opstå perioder, hvor opgaver må omprioriteres og sektionens fulde fokus vil være krævet for at nå deadlines.

Om dig

Først og fremmest søger vi en officer, der er nysgerrig på administrationsområdet. Du er formentlig kaptajn og har gennemført VUK eller VUT-I/L. Alternativt er du erfaren premierløjtnant, der er i gang med VUK eller optaget på VUK, men endnu ikke startet. Som premierløjtnant, optaget på eller i gang med VUK, vil der blive indgået en uddannelsesaftale, hvis du har rette profil.

Er du en erfaren senior- eller chefsergent er det også muligt at søge stillingen via Late-entry. For at komme i betragtning skal du opfylde nedenstående kriterier:

- Være velbedømt i lederstilling, herunder potentialevurdering til kaptajn
- Have minimum otte års tjenesteerfaring som seniorsergent
- Være egnet til, som kaptajn, at virke på tværs i Flyvevåbnet
Endvidere skal du som hovedregel have gennemført nedenstående uddannelser eller besidde tilsvarende realkompetencer:
- Flyvevåbnets VUK moduler (air operation course, forsvarets indsættelser og
sagsbehandling inkl. forvaltningsjura)
- Militær akademiuddannelse
- Kurs 1.1 Mod anerkendende ledelse
- Kurs 1.2 Mod autentisk ledelse
- Kurs 2 Mod koordineret ledelse

Vi lægger vægt på, at du har evne og lyst til at arbejde selvstændigt med et bredt sagsområde. Herunder forventer vi, at du trives med at planlægge, igangsætte og drive projekter frem til deres afslutning med fokus på bl.a. høj kvalitet og overholdeles af deadlines.

Vi forventer, at du har gode analytiske evner, er struktureret og har gode kommunikations evner; både i tale og på skrift.

Du har gode samarbejdsrelationer og er god til at bygge netværk, idet du i starten af din karriere hos os vil skulle bruge tid sammen med vores specialister for at forstå den komplekse hverdag vi lever i.

Idet din berøringsflade i FAF vil være stor, så er det en klar fordel, hvis du har en udviklet sans for diplomati og formår at skabe opbakning til de projekter, som sættes i gang.

I FAF prioriterer vi medarbejderen højt, og vi har, gennem gensidigt kendskab og respekt, konstant fokus på udvikling af dine kompetencer, og derfor vil du opleve ekstra støtte, indtil du har tillagt dig den nødvendige faglige indsigt. Det er dermed ikke et krav, at du har arbejdet med det administrative område tidligere, for du vil i hverdagen være omgivet af specialister, der kan give dig den nødvendige faglige indsigt til at få succes i stillingen.

Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Du skal, til denne stilling, kunne sikkerhedsgodkendes til ”Hemmeligt”.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Dit faste tjenestested vil være i Karup.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Du er velkommen til at høre mere om stillingen ved fg. chef for Koordinationssektionen MJ Rune Worm på telefon 72 84 47 78 / 40 80 21 44.
Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Christian Friis Graae ved Forsvarets Personalestyrelse, mail FPS-BA-BS226@mil.dk, eller på telefon 728 19150.

Ansøgningsfristen er søndag den 24. oktober 2021. Samtaler afholdes løbende.

Ansættelse pr. 1. december 2021.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om OSW:
Operations Support Wing er hjemmehørende på Flyvestation Karup og er ansvarlig for opstilling af Flyvevåbnets kapaciteter inden for Tactical Support, Air Base Support og Mission Support.

Endvidere forestår Operations Support Wing uddannelser i form af Flyvevåbnets Basisuddannelse, missionsforberedende uddannelse samt enkelte operationsstøtteefteruddannelser.

Operations Support Wing leverer desuden administrativ støtte til Flyvevåbnets myndigheder via Flyvevåbnets Administrative Fællesskab, og endelig varetager chefen for Operations Support Wing garnisonskommandantskabet for Flyvestation Karup og er i den forbindelse ansvarlig for bevogtning og sikring af flyvestationen i fred, krise og krig.

Skriv i din ansøgning, at du fandt jobbet på ofir.dk


+

Mere af samme slags?

Modtag jobannoncer der minder om dette job i din indbakke.
Når du tilmelder dig accepterer du samtidig vores privatlivspolitik. Du kan altid trække dit samtykke tilbage.